Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paraules polisèmiques

Fitxa de repàs de català-

  • Login to see the comments

Paraules polisèmiques

  1. 1. PARAULES POLISÈMIQUES Hi ha paraules que tenen més d’un significat. Per exemple, la paraulaacollidor significa ‘còmode’ i ‘amable’. Les paraules que tenen més d’unsignificat s’anomenen paraules polisèmiques. 1. Numera cada oració segons el significat de la paraula copa. 1. Vas amb forma de 3. Part més alta 2. Premi que es dóna campana sostingut d’un arbre, formada al guanyador d’una sobre un peu. per fulles i branques. competició esportiva. La copa de l’arbre està plena d’ocells. Posa’m aigua a la copa, per favor. Va arribar el primer i va aconseguir la copa que tant desitjava. 2. Observa les il·lustracions i escriu una oració amb cada un dels significats banc. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________
  2. 2. 3. Explica el significat de la paraula terra en cada oració. • Els mariners varen arribar a terra després d’un llarg viatge. __________________________________________________________________ • Duus els pantalons bruts de terra. _________________________________________________________________ 4. Encercla les paraules que siguin polisèmiques. • peu • rellotge • mànega • goma • calendari GRAMÀTICA 5. Completa el text amb les formes de l’article que correspongui. Els mestres de …... escola ens varen dur a conèixer ….. barris antics de Palma.Va guiar ….... visita una al·lota que anava vestida com ….. persones de ….. edatmitjana. El que més em va agradar va ser ….. Llotja, sobretot per …... columnes que hiha dins ….. edifici. Va ser com fer un viatge al passat! ORTOGRAFIA 6. Copia cada paraula amb les síl·labes partides, com en l’exemple: cau-reu. • caureu • quaranta • remei • enviament • veïnat • ciència • diürn • poema • aeroport • incaut • història • diari • carro • boina • col·legi • aigua • platja • interessant

×