Wereldstad soest def

548 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
548
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wereldstad soest def

  1. 1. 2 3 5 7 8Geen kapsones Licht in duisternis Voedselbank Soest Glazen huis Vogels kijkenVolgens wethouder Krijger De kerkdiensten van Kamp Zeist Voedselbank Soest heeft drin- Turks-Nederlandse raadsleden Thea gaat met Walid en Nourvormt Soest een open en zijn populair. Gedetineerden gend producten nodig. Door de zitten in een glazen huis; ieder- vogels kijken in de Eempolder.informele samenleving. Daarom krijgen er het gevoel dat ze niet crisis zijn bedrijven minder gul. een let op hen. Ik hoor helemaal geen verkeer, Wereldstad Soestvinden buitenlanders het fijn er alleen staan. zegt Walid, bijna verbaasd.te wonen. Vluchtelingen en Nederlanders over hun woonplaats Soest MEI 2009 Oranje tompouces voor nieuwe bewoners Vluchtelingengezin Nourzad weet niet wat een tompouce is, las banketbakker Arend Top in de Soester Courant van 8 april. Als hofleverancier van paleis Soestdijk kon hij dat natuurlijk niet over zijn kant laten gaan. Hij besloot op Koninginnedag de families Nourzad, Nader en Sardalov kennis te laten maken met een voor hen volstrekt onbekend fenomeen: het eten van oranje tompouces. Fakhradin Nader: De tom- pouces kregen wij voor niets, terwijl wij in Nederland voor bijna alles moeten betalen. Heel bijzonder. De families en hun kinderen hebben zich het gebak heerlijk laten smaken. Als dank gaven zij banketbak- ker Top een fles wijn cadeau. Foto en tekst: Suzan Nader Foto: Maaike de VriesDat witte gebouw aan deAmsterdamse StraatwegMaaike de Vries en Nour Nourzad muur, over... Hij blijkt al veel van de de wand met groeistreepjes van gene- weinig allochtonen Paleis SoestdijkBijna wekelijks komt de Afghaan Nour Nourzad langs dat geschiedenis van het koningshuis raties Oranje-kinderen plaatst, doet bezoeken? Nour wist helemaal nietmooie, witte, langgerekte gebouw aan de Amsterdamse te weten, ter voorbereiding van de ze een ontdekking: ‘Beatrix was op ze- dat hij dat imponerende gebouwStraatweg: Paleis Soestdijk. Wat zou hij daar graag een kijkje rondleiding heeft hij een boek over venjarige leeftijd net zo groot als ik!’ kon bezoeken, anders was hij erwillen nemen. Hij is dan ook blij als hij bij het project Verbin- het paleis grondig bestudeerd. Ook Na afloop van de rondleiding stapt al wel eerder naartoe gegaan, on-ding van Vluchtelingenwerk de jonge, aankomende journalist de nieuwsgierige Nilofar hangt aanMaaike de Vries tegenkomt. de lippen van de gids. Als zij hoort dat het afschermende touw geen ‘Beatrix was op zevenjarigeMaaike de Vries werkt in de Oran-jerie van de paleistuin, en het lukt gierigheid en omdat niemand van haar vriendinnetjes er geweest was. schrikdraad is, staat zij telkens voor- aan. Zij kijkt ook haar ogen uit naar leeftijd net zo groot als ik!’haar op korte termijn een rondlei- Als je iets niet begrijpt tijdens de de vrouw in de groep die helemaal inding te organiseren voor hem, zijn rondleiding, kan ik het voor je verta- het oranje gekleed is, zelfs haar lip-dochter en haarzelf. De geschiede- len, zei ze tegen haar vader. Nilofar pen heeft ze oranje gekleurd. de gids nieuwsgierig op het drietal danks het prijzige toegangskaartje.nis van het koningshuis zou ver- is in Nederland geboren, en spreekt af.´Een opvallend gezelschap’, noemt ‘Ik denk dat het voor iedere buiten-plichte kost bij de inburgeringscur- vloeiend Nederlands. Nour - acht Opvallend gezelschap ze hen. ‘Er komen maar weinig bui- lander belangrijk is de Nederlandsesus moeten zijn, zegt Nour Nourzad jaar geleden uit Afghanistan naar In het midden van het paleis houdt tenlanders op de rondleiding af. Het cultuur en samenleving te lerenna afloop. ‘Als je in Nederland woont Nederland gevlucht - heeft nog wat de gids even stil. Het gezelschap doet me goed om te zien dat jullie kennen en te leren begrijpen. Ge-is alleen de taal leren niet genoeg, moeite met de Nederlandse taal. staat voor het bordes en heeft zo enthousiast zijn en er wel degelijk schiedenis en het koningshuis horendaar hoort de cultuur ook bij.’ Gids Alice Giper, kunsthistorica, vanaf hier uitzicht op de lange laan interesse in het Nederlands konings- daarbij. En bij een bezoek aan Paleis neemt haar groep van vijftien per- met bomen en het gedenkteken De huis is. Soestdijk komt die geschiedenis totMet zijn fiets aan de hand staat sonen mee terug in de tijd. Ze ver- Naald. ‘Voel je je nu niet koninklijk?, leven. Ik hoop van harte dat het pa-Nour Nourzad bij de ingang van het telt de 350 jaar oude geschiedenis vraagt Maaike aan de glunderende Tompouce leis zo blijft staan en dat er niet ietspark te wachten, dochter Nilofar, van Paleis Soestdijk en laat zien hoe Nilofar die haar hand vasthoudt. Ze In de Oranjerie praten ze hierover anders van wordt gemaakt. Het iszeven jaar oud, zit achterop. Toen de Koninklijke familie leefde. Nour lacht verlegen en samen met Maaike verder, terwijl Nour voor het eerst toch geweldig dat we hier in dit wit-zij hoorde dat haar vader naar dat vuurt de ene na de andere vraag zwaait ze met een koninklijk gebaar van zijn leven een tompouce eet, te gebouw al die herinneringen vanwitte gebouw zou gaan, smeekte op haar af, over een keramieken naar de passerende mensen. wat niet zo eenvoudig blijkt te zijn. de koninklijke familie om ons heenze dat ze mee mocht. Uit nieuws- kachel, over de schilderijen aan de Als Nilofar even later haar rug tegen Hoe komt het toch, dat er maar zo kunnen voelen?
  2. 2. 2 Wereldstad Soest Wereldstad Soest 3 VVD-Wethouder Bert Krijger: De kerkdienst van Kamp Zeist, licht in de duisternis Mensen helpen zichzelf te helpen Zelfs de bewakers zijn betrokken Fakhradin Nader en Thea Blankenstein Fakhradin Nader, Achmed Sardalov en Ruud van Zomeren Afspiegeling idee hoe dat komt? eens bij mij of bij een collega bin- In detentiecentrum Kamp Zeist worden iedere zondagochtend kerkdiensten gehouden. De Irakees Fakhradm Nader en de Tsjetsjeen Achmed Sar- Werkgelegenheid behoort tot Wethouder Krijger, stellig: Ja- nen met vragen hoe ze een be- De Irakees Fakhradin Nader vraagt zich al lang af wat er tijdens die kerkdiensten gebeurt dalov willen graag weten wat Soester politici voor buiten- wethouder Krijgers terrein. Door zeker! Soest vormt een open en paalde kwestie het best kunnen – worden er mensen bekeerd? Tijdens de bijeenkomsten van Verbinding ontmoet hij Thea landers kunnen betekenen en welke rol zij zelf in de poli- nieuwe wet- en regelgeving heb- informele samenleving. inkleden volgens de Nederlandse Blankenstein, vrijwilligster bij de diensten. tiek zouden kunnen spelen. Samen met Ruud van Zomeren ben gemeenten een meer cen- Wij hebben hier over het alge- politieke mores. praten ze daarom met VVD-wethouder Bert Krijger (66) van trale rol gekregen in het aan het meen geen kapsones. Dat vinden Kamp Zeist is een detentiecentrum tijdens de dienst in de buurt blijven: in tiecentrum, en hij is blij iemand te Financiën, Personeelszaken, Werk en Inkomen, Ouderen- werk helpen van werkzoekenden. veel mensen prettig. Bovendien is Ouderen voor vreemdelingen in bewaring: uit- de ruimte zelf, of in de gang. ontmoeten die hem er meer over kan beleid en Milieu. Een liberaal, omdat Achmed Sardalov als Op de vraag of er binnen het per- de kwaliteit van leven en wonen Tenslotte komt het gesprek op de geprocedeerde asielzoekers; mensen vertellen. Wanneer zijn ze begonnen, Tsjetsjeense banneling niet veel moet hebben van linkse, soneelsbeleid van de gemeente hier tamelijk hoog. vergrijzing en op de ouderenzorg, die nooit asiel hebben aangevraagd, Pascontrole waarom? Gaan ook moslims naar de laat staan socialistische politici. Soest ook extra aandacht is voor Toch zijn veel allochtone mensen een van de aandachtsgebieden maar zijn gaan werken zonder papie- Thea Blankenstein is een van de 34 bijeenkomsten, worden die bekeerd? werknemers van niet-Nederland- die soms al jaren in Soest wonen, van wethouder Krijger. Hoe staat ren; en mensen die tijdelijk papieren vrijwilligers die eens in de paar we- De kerkdiensten, zegt Thea Blan- Als wethouder Bert Krijger dat ten behoorlijk conservatief. Hier se afkomst antwoordt Krijger maar matig geïntegreerd in de het met de zorg voor oudere al- hebben gekregen maar ongewenst ken in het detentiecentrum komt hel- kenstein, ‘zijn er vanaf het moment hoort, moet hij lachen. Die be- in Nederland willen wij, liberalen, met een volmondig ja. Het per- Soester samenleving. lochtonen? zijn verklaard. Overdag mogen de pen bij de kerkdiensten. Zij schenkt dat het detentiecentrum geopend is, grippen socialistisch en liberaal mensen die dat nodig hebben, soneelsbestand van de gemeente Ja, zegt wethouder Krijger, dat Wethouder Krijger: Veel oudere want iedereen heeft recht op geeste- hebben in verschillende landen helpen zich te ontwikkelen en te Soest moet een afspiegeling vor- klopt. Dat vind ik wel een pro- allochtonen zijn moeilijk te berei- Iedereen komt binnen met een blij gezicht lijke bijstand vanuit de eigen levens- men van de lokale samenleving. bleem. Het is niet voor niets dat de ken; en als we ze al bereiken, zijn beschouwing of religie. Januari 2007 Tien procent van de Soester be- PvdA en mijn partij, de VVD, zulke ze heel moeilijk te bewegen mee zijn wij, de vrijwilligers, begonnen. volking is van allochtone her- hartstochtelijke voorstanders zijn te doen aan activiteiten of om vreemdelingen hun cellen uit. De koffie, maakt praatjes en zorgt ervoor Iedere zondag zijn er vier diensten, komst. We streven dan ook naar van de nieuwbouw van de mos- van voorzieningen gebruik te ma- celdeuren zijn open tussen 8 en 12 dat iedere vluchteling na afloop met van 9 tot 10 en van 10 tot 11, in twee ken. Ook dat is weer een kwestie uur en tussen 13 en 17 uur, dan kun- een bloem – meestal is dat een roos verschillende ruimtes. Ze worden In Soest hebben we over het van cultuur. Ze verwachten dat de nen ze bijvoorbeeld gaan sporten of – weer terug naar zijn cel gaat. Blan- geleid door vier verschillende voor- jongere generatie voor de oudere algemeen geen kapsones zorgt en realiseren zich niet dat naar de bibliotheek. Op zondagoch- tend kan iedereen die dat wil naar de kenstein doet dat al ruim een jaar, maar iedere keer als ze bij het cen- gangers, één Nederlandse predikant, twee Nederlandse pastors en sinds dat in Nederland al lang niet meer kerkdienst. Die duurt drie kwartier, trum aankomt, schrikt ze van al het kort een Ghanese predikant. Die be- Fakhradin Nader en Thea Blankenstein De Raad van Kerken uit Soest/Soesterberg en Zeist organiseert iedere eerste zondag van de maand eenzelfde verhouding bij onze kee aan de Vrijheidsweg; want die de gewoonte is. met een kwartiertje koffiedrinken na prikkeldraad om en op het terrein. Al- zoeken de gedetineerden ook in hun een avondwake. De meegenomen bloemen worden in het hek gestoken aan de Richelleweg. medewerkers. Maar dat geldt ook moskee wordt van alle moslims in Met onder meer Turkse vereni- afloop. les, zegt ze tegen Fakharadin, is her- cel, wat zeer op prijs wordt gesteld. Fakhradin Nader en Thea Blankenstein wilden eigenlijk een foto van het gebouw maken, maar dat mocht niet van de bewaker. voor andere minderheidsgroepen Soest, niet alleen maar van men- gingen, sleutelfiguren als imams Vrijwel iedereen komt de kerkruimte metisch afgesloten. Zeker drie keer Voor de moslims is er een imam die als mensen met een handicap. sen in één bepaalde wijk. en de Stichting Welzijn Ouderen binnen met een blij, bijna opgetogen moet je langs een pascontrole om in iedere week het vrijdagmiddaggebed de dienst ook steeds anders. Een bieden, op allerlei manieren – door Soest doet er veel aan mensen Soest (SWOS) proberen we nu iets gezicht, zegt Thea Blankenstein tegen het gebouw te komen waar de kerk- houdt. Ook voor boeddhisten, joden, groep Chinezen reageert anders dan een luisterend oor te bieden, met hen aan het werk te helpen. Sinds kort Aan de andere kant loopt Soest van de grond te krijgen, maar het Fakhradin Nader. Want tijdens en na diensten worden gehouden. En om in hindoes en humanisten is er geeste- bijvoorbeeld een groep Afrikanen. Als mee te leven. Tijdens de kerstdagen is er een zogenaamd Uitstroom- weer vooraan als het gaat om gaat vrij moeizaam. We hopen dat de bijeenkomst kunnen ze hun landge- dat gebouw bij de kerkzaal te komen lijke bijstand. er veel Afrikanen in de dienst zitten, is er in alle kerken van Soest/Soes- en Activeringscentrum. Daar integratie binnen de politiek. De organisaties als Thuiszorg meer noten ontmoeten. Ik denk dat ze zich moet je nog eens door een wirwar van is er altijd wel iemand die de zang terberg en Zeist gecollecteerd voor worden werkzoekenden op hun gemeenteraad, die in totaal uit allochtone hulpkrachten kunnen ook verheugen op de dienst zelf. Ze krij- gangen en deuren die de dienstdoen- Ritmisch tromgeroffel begeleidt met ritmisch tromgeroffel, de vreemdelingen. Van de opbrengst capaciteiten getest, weer in een 29 leden bestaat, heeft sinds de aannemen. Die kunnen dan even- gen het gevoel dat ze niet alleen staan de pastor of predikant alleen met een Wie wil komt naar de kerkdienst. In waardoor er ook luid en van harte kochten we voor iedereen een te- werkritme gebracht en ze kunnen laatste verkiezingen maar liefst tuele signalen weer doorspelen. in deze moeilijke tijden. Door wat speciale pas kan openen. de ene zaal kunnen zestig mensen, in wordt meegezongen.’ lefoonkaart van 15 euro. Daarmee er in contact komen met poten- drie leden met een buitenlandse er wordt gezegd, maar ook doordat De Irakees Fakhradin Nader heeft al- de andere dertig. Doordat de samen- Het is zeker niet de bedoeling van konden ze contact opnemen met hun tiële werkgevers. Overigens hoeft (Turkse) achtergrond. Hoe functi- Volgens de heer Krijger zullen de iedereen in de dienst zo betrokken is bij lerlei verschillende verhalen gehoord stelling van de groep vreemdelingen deze kerk om mensen te bekeren. De dierbaren of advocaat. Dat soort din- het niet altijd te gaan om betaald oneren zij? Krijger: Alle drie beho- komende tien jaar cruciaal zijn elkaar. Zelfs de bewakers. Zij moeten over de kerkdiensten in het deten- steeds verandert, is het verloop van kerk wil deze vreemdelingen steun gen houdt hen op de been. werk, ook vrijwilligerswerk is heel ren tot de derde generatie Turkse voor de integratie van nieuwe Ne- belangrijk, als je maar iets zinvols Nederlanders. Zij zijn geboren derlanders. Hij is daar betrekkelijk doet. Voor mensen met een niet- en getogen in ons land en prima optimistisch over en wil ook graag Tsjetsjeense journalist vlucht naar Nederland van de Kaukasus droom ik van de sa- gaat dat snel, zegt hij. Met Wim leer Omwille van de waarheid Nederlandse achtergrond kan dit geïntegreerd. Toch merk ik zo af zijn steentje blijven bijdragen, met menvoeging van alle volkeren van de ik twaalf nieuwe woorden per dag. Of een uitstekend middel zijn om en toe cultuurverschillen. Kijk, name in de ouderenzorg; echter Kaukasus op basis van vrijheid, gelijk- hij hier ooit als journalist aan de slag verder in onze samenleving te in sommige landen is het heel niet meer als wethouder… heid en vrijwilligheid, naar het voor- kan, betwijfelt hij. Hij schrijft nog wel een heel verschillende lading ge- ontplooien tot zelfstandige en integreren. normaal om een tegenprestatie Met de verkiezingen volgend jaar beeld van een verenigd Europa. voor verschillende websites in Tsjet- kregen hoor! zelfbewuste burgers. Met andere te verwachten als je iemand een heb ik er twee termijnen opzitten. Maaike de Vries van de winning van objectieve risico- en verdwenen zonder ook maar één Een jaar na de oprichting werd de or- sjenië. In de Verenigde Staten bijvoor- woorden: wij helpen mensen zich- Fantastische plek dienst bewijst, ook in de politiek. Dan vind ik het welletjes. Boven- Zes jaar had hij in balling- informatie komt niet terug uit leeft. spoor achter te laten. Helemaal niets ganisatie verboden, toen ook brak de beeld beschouwen ze VVDers als zelf te helpen. Pas als dat om wel- Veel mensen van buitenlandse Dat kan hier in Nederland dus ab- dien ben ik dan 67 en mag ik vol- schap in Baku, Azerbeidzjan ‘De Russen hebben verschrikkelijke van hen bleef over. Dan heb je ook tweede Tsjetsjeense oorlog uit (de "rooie rakkers". Wij op onze beurt ke reden dan ook niet lukt, moet herkomst vinden Soest een fan- soluut niet! gens premier Balkenende ook echt geleefd. Maar ook daar was bombardementen uitgevoerd, bij elk niets om te begraven. eerste was van 1994 tot 1996). Rus- ACHMED SARDALOV - Werd op 23 vinden de Amerikaanse Democra- de overheid bijspringen. tastische plek om te wonen. Enig Zo nu en dan lopen ze ook wel stoppen! hij niet veilig voor de lokale bombardement kon je de lichaamsde- Achmed Sardalov was in Tsjetsjenië land viel opnieuw Tsjetsjenië binnen, augustus 1960 geboren in het veiligheidsdiensten. Twee jaar len van getroffenen in emmers opvan- docent filosofie en theologie. In 1998 na verschillende Tsjetsjeense bom- Tsjetsjeense dorp Belgatov. - Bracht zijn middelbare schooltijd in Rusland geleden vluchtte de Tsjet- Draadjesvlees met lof uit de oven gen. Hoe luguber ook: die kon je nog werd in de hoofdstad van Tsjetsjenië aanslagen in Moskou en andere Rus- door en behaalde in 1981 zijn sjeense journalist Achmed begraven. Bij zogenaamde paspoort- de Kaukasische Unie van Journalisten sische steden. Tsjetsjenië is een in- diploma. - Diende van 1979 tot 1981 Sardalov daarom naar Neder- controles zijn ook tientallen mannen (SKZH) opgericht. Sardalov sloot zich gewikkeld land, waar veel gebeurt, en in het Sovjet-leger in Baikonour. land. Aankomend journalist van verschillende leeftijden opgepakt daarbij aan. Als journalist en patriot waar weinig over wordt geschreven, Studeerde hierna cultuur in Rus- Nour Nourzad en José van den Broek nen zijn anders dan zij gewend zijn. suddervlees. En suddervlees is eigen- Recept draadjesvlees voor 4 personen: Recept witlof met kaas voor 4 personen: Maaike de Vries uit de groep zegt Achmed Sardalov. Op een nacht land. – Studeerde hierna cultuur in Nour Nourzad en zijn vrouw Fari- Wij bakken broccoli en sperziebonen lijk een verzamelnaam voor vlees dat 700 gram sukadelapjes of run- 8 struikjes witlof, zout, 150 gram Verbinding wil weten hoe het is mij een zak over het hoofd gedaan Rusland – Voordat hij naar Neder- land vluchtte, was hij journalist en ba en hun dochter Nilofar (7 jaar) in olie, samen met tomaten. Sperzie- langdurig moet sudderen ofwel sto- derlappen, 1 ui, 40 gram boter geraspte (oude) kaas is journalist te zijn in een land en ben ik meegesleurd. Zij – ik denk doceerde hij theologie en filosofie. eten bij José van den Broek en bonen eten we alleen met rijst en niet ven omdat het veel bindweefsel bevat. of margarine, zout, peper, 2 lau- Oven voorverwarmen (200 graden). waar het gevaarlijk is op te Kadyrovtsy-criminelen, leden van de haar vriend. Het is voor het eerst met aardappelpuree. Appelmoes ken- Door langdurig stoven wordt het vlees rierblaadjes, vleesbouillontablet, Witlof schoonmaken, wassen en met schrijven wat je hebt gezien. veiligheidsdienst van de Tsjetsjeense van hun leven dat ze bij Nederlan- den we alleen uit een potje. heerlijk mals. Met een scheutje wijn of theelepel kruidnagel, 2 eetlepels zout in 6 minuten gaarkoken.Afgieten president, gooiden mij in een kuil in ders thuis eten. Voor het eten serveert José een bor- azijn erbij gaat dat proces sneller en azijn maar enig vocht in de pan laten. Achmed Sardalov wil heel graag zijn een buitenwijk van de hoofdstad. Die- rel met zoutjes, bij Nour thuis zou wordt de smaak van het vlees lekker- Ui pellen en snipperen. Vlees bestrooien Struikjes in de lengte halveren. verhaal vertellen, maar zijn Neder- zelfde dag nog heb ik kunnen vluchten, José heeft echt Hollands eten ge- dat thee of frisdrank geweest zijn der. Nooit koud vocht aan suddervlees met zout en peper. In braadpan boter Struikjes naast elkaar in een oven- lands is nog erg beperkt. Stel mij met heel veel geluk en omdat ik nog maakt: draadjesvlees, aardappelpuree met nootjes en koekjes. Als toetje is toevoegen, altijd eerst even verwar- verhitten. Vlees (in gedeelten) in schaal leggen, rest van het kookvocht vragen per e-mail, stelt hij voor. Dan veel geld had: ik heb de gouverneur met sperziebonen, broccoli, eigenge- er chocolade-ijs met kletskoppen en men. Door koud vocht wordt het vlees ca. 5 minuten bruin bakken, halverwege toevoegen. Geraspte kaas erover krijg je ook per e-mail antwoord. Sar- kunnen omkopen. maakte warme appelmoes en lof met poedersuiker. Nour: Afghanen eten taai. keren. Ui ca. 2 minuten meebakken. strooien en dan 20 minuten in de dalov blijkt over een vertaalprogram- Nu is Sardalov in Nederland, hier is hij kaas uit de oven. Vooral de lof vinden altijd fruit na het eten. Bouillontablet erboven verkruimelen. oven. (200 graden). ma te beschikken. Handig, maar toch veilig, ook al voelt hij dat niet zo. Ook Nour en Fariba een ontdekking. Nu Laurierblaadjes, kruidnagel en azijn Variatie: ook heel lekker is de nog niet zo geavanceerd dat we elkaar hier zullen de Kadyrovtsy-criminelen weet ik eindelijk hoe ik dat moet klaar Draadjesvlees toevoegen. Voeg wat warm water toe struikjes omwikkelen met een plak perfect begrijpen. Vaak is het gissen niet toestaan dat we ons veilig voelen, maken. We probeerden het een keer Draadjesvlees roept de geur op van zodat het vlees voldoende in het vocht ham en daarna de kaas erover. Of de naar wat Sardalov precies bedoelt. schrijft hij met zijn vertaalprogramma. rauw te eten, maar vonden het toen vroeger. Eten bij oma. Of de braad- ligt. Vlees met deksel op de pan in ca 2 gehalveerde struikjes lof insmeren Zo antwoordt hij op de vraag kun je Sardalov doet zijn uiterste best zich de veel te bitter. Zo, gekookt, en daarna pan thuis op zondagmiddag die uren- 1/2 uur zachtjes gaarstoven. Blaadjes met roomkaas met kruiden en dan schrijven wat je wilt?: Elke journalist Samen met zijn zoon Djamboula maakte de Tsjetsjeen Achmed Sardalov een tekening van het gebied Nederlandse taal en cultuur eigen te waar hij vandaan komt: de Kaukasas. Rechts de hoogste berg van Europa, Rusland en de Kaukasus: met kaas in de oven, is het erg lekker. lang op het gasfornuis stond en waar- laurier uit de pan halen en daarna het omwikkelen met ham. die bezocht Tsjetsjenië ten behoeve de Elbroes, 5642 meter hoog. maken. Sinds hij een taalmaat heeft, Maar ook de broccoli en de sperziebo- van je zo’n trek kreeg. Draadjesvlees is vlees opdienen.
  3. 3. 4 Wereldstad Soest Wereldstad Soest 5Groenteman uit de Betuwe spreekt Turks Door de crisis zijn bedrijven minder gulSoester knollen en exotisch fruit Voedselbank Soest heeft sommige is de houdbaarheidsda- tum verstreken, andere zijn dui- delijk producten die in de winkels Walid en Achmed zijn onder de indruk. Hier wordt goed werk ver- richt, zeggen ze. Tegelijkertijd isAnuschka CramerElke vrijdag is het weer een drukte van belang bij de groen-tekraam op het parkeerterrein bij de Weegbreestraat. Het ren spreken. Regelmatig komen de klanten naar de kraam om de dringend producten nodig niet goed verkopen. Johan vult met Anja een grote tas. Johan is niet de enige die die mid- het schrijnend en confronterend te zien dat anno 2009 in een rijk land als Nederland een instellinggroente en fruit dat op de kramen uitgestald ligt, is al even medewerkers te verwennen met José van den Broek, Ria van Egdom, Achmed Sardalov en Walid al Shemary dag komt. We zien jonge en oude als de Voedselbank nodig is. Enveelkleurig als de Soester bevolking zelf, die uit minstens allerlei multiculturele hapjes en in mensen, Nederlanders en nieuwe door de crisis zal de vraag naarhonderd verschillende nationaliteiten bestaat. Van Soester de winter zelfs met hete soep. Het Sinds januari 2009 heeft ook ken wordt gekeken of hij ze nog ticulieren afstaan. Anja merkt dat Nederlanders. Met iedereen wordt voedselpakketten alleen maarknollen tot het meest exotische fruit: iedereen kan hier iets wordt dan een gezellige boel in de Soest een Voedselbank. De nodig heeft, na drie jaar moet hij die door de kredietcrisis minder een gesprekje gevoerd. De mede- groter worden, aldus Anja.van zijn gading vinden. kraam. Zoals hier mensen van al- Tsjetsjeen Achmed Sar- zonder kunnen, wat hem betreft gul zijn, waardoor de voedselhulp werkers tonen zich bijzonder toe- lerlei komaf met elkaar omgaan, dalov en de Irakees Walid liever eerder natuurlijk. schaarser wordt. gankelijk, de persoonlijke aandacht De Voedselbank werkt zonderDe kraam van groenteman Ronald is een autochtoon, hij komt hier al zou een voorbeeld moeten zijn voor al Shemary hadden er nog voor de bezoekers is groot. Omdat subsidies. Bedrijven, winkeliers en particulieren worden vanWellner (43) uit Est in de Betuwe 20 jaar, hij wil wel even op de foto. de rest van de wereld, aldus Ro- niet van gehoord. Ze wil- Streng Persoonlijke aandacht het krokusvakantie is, helpen van- harte uitgenodigd de Voedsel-staat al 26 jaar in Soest. Zijn ouders Waarom komen de mensen juist nald. len graag weten hoe zoiets Johan is bij de Voedselbank te- Deze week is er verse lof en zijn er daag ook twee dochters van vrij- bank te helpen: tel. 035 5339775.stonden er al met de groentekraam naar deze kraam voor hun groen- werkt. Samen met José van rechtgekomen dankzij de afdeling sinaasappels. Op schragen tafels willigers. Zo leer je al jong wat er in Ook vrijwilligers zijn welkomen moeder Riet (69) doet thuis nog te en fruit? Dat willen de klanten De wijk waar de groentekraam de Broek en Ria van Egdom Schuldsanering van de gemeente staan nog andere producten, van het leven allemaal kan gebeuren.steeds de administratie ervan. De graag kwijt: Het is hier goedkoop, staat, wordt binnenkort grondig gaan ze op bezoek. Soest. Ook via Vluchtelingenwerkklanten van Ronald komen uit alle er is veel keuze, je kunt zelf de wa- opgeknapt, maar de parkeerplaats komen er klanten binnen. De se-windstreken: uit Turkije, Marokko, ren pakken, de medewerkers zijn waar de groentekraam staat blijft Zoals elke donderdag gaat op lectie is streng. Iemand die inSenegal, Indonesië, Thailand, Su- attent en je hoort hier nog eens een De trouwste klant wil wel even op de foto Foto: Anuschka Cramer gelukkig, zodat de mensen nog klokslag 15.30 de Voedselbank aanmerking wil komen voor eenriname, Iran, de Dominicaanse Re- andere taal. De groentekraam heeft steeds naar hun bekende stekje van Soest open. Wat aarzelend, voedselpakket moet kunnen aan-publiek en ook de Hollandse klan- ook een belangrijke sociale functie. bijt hond is er niets bij, zegt Ida, zijn klanten. Hij heeft zich zó goed kunnen komen. hoofd naar beneden, komt Johan tonen dat hij iedere maand nietten ontbreken niet, hoewel zij in de De klanten vertellen veel over zich- een van de assistentes van Ronald. aan hen aangepast dat hij zelfs de warme bedrijfshal aan de Nij- meer overhoudt voor eten danminderheid zijn. De trouwste klant zelf en wat hen bezig houdt. Man Ronald is ook best te spreken over een aardig mondje Turks heeft le- verheidsweg binnen. Hij gaat zit- bijvoorbeeld honderd euro (voor ten op een van de plastic stoelen, een alleenstaande gelden natuur- van vrijwilligster Anja krijgt hij lijk andere bedragen dan voor eenDuinen om te wandelen? Wonderlijk een kop koffie. Hoe is het je vergaan de afgelo- pen week?, vraagt de vrouw met gezin of een echtpaar). Het voedselpakket is een aanvul- ling op de dagelijkse behoeften.Nour Nourzad en José van den Broek Fotos: Nour Nourzad en Thea Blankenstein kort blond haar. Heb je nog gesol- Het bestaat uit levensmiddelen liciteerd, ben je nog naar het CWI voor drie dagen voor het ontbijt,Nour Nourzad uit Afghanistan woont tien jaar in Nederland, waarvan alweer geweest? Johan (39, gescheiden) de lunch en het avondeten. Bij dedrie in Soest. Toch kent hij de omgeving van Soest nog niet goed. José van denBroek neemt hem mee naar de Stulp en de Soesterduinen, naar de Hazelaar is sinds enige tijd werkeloos. Zijn samenstelling van de pakkettenen de Oude Kerk, naar de Cabrio, de kinderboerderij en de Charlottehoeve. branche, de ict, vindt hem te oud. wordt zoveel mogelijk rekening Johan heeft schulden, ook door gehouden met de culturele en re-Wat een mooi bos, zegt Nour over de Stulp. In Afghanistan zijn er ook parken een torenhoge advocaatrekening. ligieuze achtergrond van de klan-en bossen waarin mensen wandelen en picknicken. Wij hebben ook van die lanenmet bomen, maar dan staan er tussen de bomen heel veel magnolias. Dat is zon Net als andere minder draag- ten. Moslims krijgen halalvlees,mooi gezicht, dan loop je door een haag van bloemen. Nour was al wel eens in de krachtige inwoners van Soest is voor gezinnen met kinderen is erSoesterduinen geweest. Hij was helemaal verbaasd toen hij al dat zand zag. Wat hij blij met de voedselpakketten soms snoep. Maar de Voedsel-is dat? Waarvoor dient dat? Puur en alleen om te recreëren? Om te wandelen, tefietsen of je hond uit te laten? Echt waar? Wonderlijk. Nee, zo kennen we dat niet die hij elke week van de Voedsel- bank is volledig afhankelijk vanin Afghanistan. Je hebt woestijn, daar kom je niet als je er niets te zoeken hebt, bank meekrijgt. Elke dertien we- wat winkeliers, bedrijven en par- De Voedselbank is volledig afhankelijk van wat winkeliers, bedrijven en particulieren afstaan Foto: Thea Blankensteinof je hebt duinen, die zijn er om het water tegen te houden.José van den Broek neemt Nour Nourzad mee naar de stenenwinkel de Hazelaaren de erbij gelegen beeldentuin van galerie De Ploegh. Van alle beelden maaktNour een foto om thuis te laten zien, omdat ze zo mooi zijn. Maar hij is vooralgeïnteresseerd in de stenen die verkocht worden. Hij weet het zeker: Die rood- Voor de Iraakse Suzan Nader is sport een passiekleurige stenen komen uit Afghanistan. Nour en José vragen het de eigenaar.Ik heb ze uit Pakistan. Maar het klopt, oorspronkelijk komen ze uit Afghani- Anuschka Cramerstan, van daaruit gaan ze naar Pakistan. In Pakistan worden ze gepolijst en Suzan Nader is een leven- op de fiets naartoe. Wanneer ze schien is sporten te duur voor veelweer verder verkocht.Tegen heel veel winst, weet Nour Nourzad. dige, jonge vrouw uit Irak aankwam, had ze de warming-up allochtone vrouwen. Als dat het ge-De biologische boerderij de Charlottehoeve blijkt gesloten. Nour gaat er de die bruist van energie. Hoe al achter de rug. val is, zouden ze bijvoorbeeld eenvolgende dag langs met een landgenoot. Hij koopt een klein stukje kaas voor dat komt? Dat wil ze graag groepje kunnen vormen en samenmaar liefst 5 euro. De kaas is heerlijk, laat Nour aan José weten. Kaas uit de vertellen. Al haar hele leven Sinds een jaar woont het gezin in wandelen. Tijdens het lopen kunnensupermarkt heeft nauwelijks smaak. Alles in Nederland heeft zo weinig smaak. is ze bezig met sport. SportJe zou eens een echte Afghaanse granaatappel moeten proeven, in Afghanistan Soest. Iedere vrijdagavond gaan ze dan ook nog gezellig kletsen.dan. Daar zijn ze zo lekker. is voor haar geen hobby, Suzan en haar dochters naar het Bij de stichting Balans heeft Su- nee, het is een passie. Spleasure Centrum, waar tus- zan drie maanden lang Aerobics sen half negen en tien uur alleen gegeven. Een paar Marokkaan- In haar geboorteland liep Suzan vrouwen mogen zwemmen. Suzan se vrouwen hadden er bezwaar samen met haar man Fakhradin gaat voor het C-diploma, Setaf tegen dat er gesport werd op iedere dag naar haar werk, zes ki- heeft dat op 6-jarige leeftijd al be- muziek. Ze vonden dat haram lometer heen en zes kilometer te- haald. Nour van 11 jaar begint bin- (zondig). Maar, zegt Suzan, op rug. Tijdens het lopen voerden ze nenkort met zwemles. Zij is pas feesten wordt er ook gedanst op samen gesprekken over de meest één jaar geleden naar Nederland muziek en dansen is ook sport. Ook de profeet Mohammed vond Als je niet gezond leeft, kun je niet Suzan Nader in het bos bij Soesterberg waar ze altijd hardliep. De profeet Mohammed riep ouders op hun kinderen drie dingen teleren: zwemmen, paardrijden en boogschieten. sport belangrijk, hij riep ouders op hun kinderen drie dingen te goed voor je gezin zorgen leren: zwemmen, paardrijden en Soest. Waarom Suzan sporten zo het een goed middel om agressie, boogschieten. En in de geschrif- uiteenlopende onderwerpen. Na- gekomen, maar ze spreekt inmid- belangrijk vindt? Als apotheker stress en depressie te bestrijden. ten staat: Al Harakah Barakah dat ze in 1998 met haar man naar dels zo goed Nederlands dat ze de weet zij als geen ander wat sport (bewegen brengt voorspoed). Nederland was gevlucht, begon instructies prima kan begrijpen. voor je lichaam kan doen. Ook Haram Niet op je plaats blijven, maar ze in haar woonplaats Soester- Dochter Setaf doet ook aan vecht- als je ziek bent en medicijnen Suzan vindt het jammer dat er zo bewegen is dan ook het motto berg meteen weer met sporten: sport, eerst zat ze op Judo en nu gebruikt moet je veel sporten. weinig allochtone vrouwen aan van Suzan. Letterlijk èn figuurlijk: twee uur per dag hardlopen en op Jiujitsu. Suzan vindt het be- Door veel te transpireren en veel sport doen in Soest. Suzan is begonnen met de studie 125 km per week fietsen, samen langrijk dat vrouwen zichzelf le- te plassen kunnen de schadelijke Hoe dat komt, weet ze niet. Mis- Pharmakunde aan de Hogeschool met haar dochter Setaf, nu 10 ren verdedigen. Zelf deed ze aan stoffen in het lichaam worden schien hebben zij het te druk met Utrecht, ze hoopt die over twee en jaar oud. Verder sportte ze in een Kick-fun en Body Combat. Nu doet afgescheiden. Verder is sporten hun gezin. Maar, zegt Suzan, als een half jaar af te ronden. En dan sportcentrum bij Huis ter Heide, ze aan Body Step, Body Shape en goed voor de bloedvaten, gaat je niet gezond leeft, kun je ook niet kan ze ook in Nederland weer in zes kilometer verderop. Ze ging er Fitness bij een sportschool in het hoge bloeddruk tegen, en is goed voor je gezin zorgen. Mis- een apotheek aan de slag.

×