Denkgewoonten en leervoorkeuren

2,722 views

Published on

Denkgewoonten en leervoorkeuren

 1. 1. Liefde voor LerenAmsterdam13 januari 2011Manon Ruijters
 2. 2. Liefde voor Leren Leerbaar?? Uitdaging?? Hindernissen?? vanzelfsprekendheid?? Het goedeVerlangen?? voorbeeld? © Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 2
 3. 3. Liefde voor LerenEcologie… Holistisch Systemisch Cyclisch …van het leren© Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 3
 4. 4. Liefde voor Lerenleren ontwikkelenintellectueel (1) imergent (2) imaginair (3) intuïtief (4) beheersen loslaten ervaren beleven toevoegen bevrijden vinden zoeken zin zijn verbinding distantie korte termijn lange termijn kennis, vaardigheden talenten, eigenschappen © Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 4
 5. 5. Liefde voor Lerenleren ontwikkelenintellectueel (1) imergent (2) imaginair (3) intuïtief (4) beheersen loslaten ervaren beleven toevoegen bevrijden vinden zoeken zin zijn verbinding distantie Korte termijn lange termijn kennis, vaardigheden talenten, eigenschappen © Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 5
 6. 6. Liefde voor Leren De sociale dimensieDe ruimtelijke De tijdsdimensie dimensieDe natuurlijke De muzischedimensie dimensie © Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 6
 7. 7. Liefde voor LerenReis en ritme – Deel 1: Leervoorkeuren – Introductie – Eigen profiel – Toepassingen – Deel 2: Denkgewoonten – Introductie – Eigen profiel – Toepassingen© Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 7
 8. 8. Liefde voor LerenLeerprofielen: divers, distinctief &dynamisch LeerVoorkeuren DenkGewoonten Hoe leer ik graag? Hoe pak ik nieuwe vraagstukken aan? Kunstafkijken Conformistisch - Constructief Participeren Intra-actief - Interactief Kennis verwerven Reproductief - Reflectief Oefenen ontdekken LeerStijl Wat is de gemakkelijkste ingang? Intelligentie/Talenten Horen Waar zit mijn kwaliteit? Zien Analytisch Voelen Praktisch Ruiken Creatief© Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 8
 9. 9. Amsterdam13 januari 2011Manon Ruijters
 10. 10. 80%Liefde voor LerenInformeel leren 20%Formeel leren© Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 10
 11. 11. Liefde voor LerenInvullen van de leerscan1. Hoe leer je graag? eerste kolom - score van 1 tot 5 – vertrek vanuit 3: neutraal – ga naar 2 of 1 voor minder aantrekkelijk – ga naar 4 of 5 voor aantrekkelijker, liever, leuk, werkt voor mij.2. Herhaal de scores op dezelfde rij (soms 2x)3. Tel de laatste vijf kolommen per kolom op4. Trek er 45 vanaf5. Score komt tussen de -30 en +306. Teken analoog aan het voorbeeld -30 -20 -10 0 10 20 30© Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 11
 12. 12. Liefde voor LerenVooraf een paar opmerkingen– Geen losse voorkeuren, máár: – Een profiel (Leervoorkeuren overlappen) – Intuïtief onderzoeken van vorm– Bijzonderheden – Stabiliteit? – Spiegelen? – Aansluiten, Ontwikkelen, Afwijken?– Individueel – groep - organisatie© Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 12
 13. 13. Liefde voor LerenKunst afkijken– Typering: – in ‘real life’, complexiteit – goed kijken wat er werkt – overnemen.– Veel gekozen door: – managers, marketing– Irritatie/allergie?– Effectief voor: – Cultuur, softskills, probleemoplossen– Doen: complexe opdrachten geven– Niet doen: praten over leren.© Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 13
 14. 14. Liefde voor LerenParticiperen– Typering: – uitwisselen of aanvullen – gemeenschappelijk belang – gedeelde sturing– Veel gekozen door: – P&O, verplegend personeel– Irritatie/allergie?– Effectief voor: – Samenwerken. meervoudig kijken– Doen: groepsopdrachten geven– Niet doen: alleen laten werken© Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 14
 15. 15. Liefde voor LerenKennisverwerven– Typering: – objectieve kennis – experts – expliciet en doelgericht leren– Irritatie/ allergie?– Veel gekozen door: – technische beroepen, recht– Effectief voor: – Kennisintensieve vraagstukken– Doen: helderheid bieden– Niet doen: brainstormen© Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 15
 16. 16. Liefde voor LerenLeren door te oefenen– Typering: – veiligheid – leren van fouten – Begeleiding.– Irritatie/ allergie?– Veel gekozend door: – onderwijs– Effectief voor: – nieuwe vaardigheden en leren leren– Doen: kaders bieden, reflecteren op ontwikkeling– Niet doen: in het diepe gooien© Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 16
 17. 17. Liefde voor LerenLeren door ontdekken– Typering: – eigen ‘draai’ geven – in het diepe springen – ruimte en inspiratie– Irritatie/ allergie?– Veel gekozen door: – adviseurs, professionals– Effectief voor: – Creativiteit, vernieuwing– Doen: uitdagingen bieden, inspireren– Niet doen: kaderen© Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 17
 18. 18. Liefde voor LerenSamenvatting Leervoorkeuren– Kunst afkijken: wat werkt? Meeliften, overnemen, leren in het echte leven, druk is oké.– Participeren: dialoog, met anderen leren, samen iets uitzoeken, elkaar vertrouwen, collectief betekenis geven.– Kennis verwerven: objectieve kennis, kennisoverdracht, leren van experts, doelgerichtheid.– Oefenen: kritische reflectie, veiligheid, mentoring, expliciet leren, oefenen.– Ontdekken: in het diepe springen, nieuwsgierigheid, toeval, creativiteit, zelfsturing.© Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 18
 19. 19. Liefde voor Leren Gemeenschappelijk Tom -30 -20 -10 0 10 20 30 Kunst afkijken Participeren Kennis verwerven Oefenen Ontdekken© Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 19
 20. 20. Liefde voor LerenContrast Max -30 -20 -10 0 10 20 30 Kunst afkijken Participeren Kennis verwerven Oefenen Ontdekken © Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 20
 21. 21. Liefde voor LerenContrast Gemeenschappelijk © Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 21
 22. 22. Liefde voor Leren Wat weet je van het leren van je collega’s, samenwerkingspartners, teamleden? 1. Kies een drietal mensen 2. Bepaal hun waarschijnlijke leervoorkeur (en eventuele bijzonderheden )© Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 22
 23. 23. Liefde voor LerenVerschillende lagen – Wat is je eigen profiel? Mogelijkheden en beperkingen? Ik – Hoe stuur je je eigen leren en ontwikkelen? – Hoe leert en ontwikkelt de ander? Hoe de ander helpen groeien? + ander – Waar vullen we elkaar aan, overlappen we, zijn er allergieën? – Kenmerken van team/groep? Wie schiet er uit? Kwaliteiten en valkuilen? + team/groep – Hoe laat je het werken? Hoe organiseer je hier leren en ontwikkelen? – Welke kenmerken heeft de organisatie? (Mensen, cultuur, omgeving, + organisatie strategie) – Hoe wordt het leren georganiseerd? + inhoud – Waar doet het onderwerp/vraagstuk een beroep op? – Wat sluit logisch aan?© Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 23
 24. 24. Liefde voor Leren Tom Max -30 -20 -10 0 10 20 30 -30 -20 -10 0 10 20 30 Kunst afkijken Kunst afkijken Participeren Participeren Kennis verwerven Kennis verwerven Oefenen Oefenen Ontdekken Ontdekken Samenwerking tussen Tom en Max?© Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 24
 25. 25. Liefde voor LerenMensen met verschillende voorkeuren kunnen elkaar goedaanvullen, maar indien onbekend kan het veel spanningoproepen! Te veel taal Te weinig ruimte voor uitwisseling Te veel precisie Te weinig onderbouwing Te traag, te voorzichtig Te gemakzuchtig Te ongericht Te weinig vernieuwend Teveel nadruk op inhoud Teveel nadruk op proces Teveel gericht op eigen ontwikkeling Teveel ruimte voor diversiteit Te solistisch Te weinig eigen ideeën Teveel toepassingsgericht Te theoretisch Te oppervlakkig Te gedegen Te onzorgvuldig Te voorzichtig Kunst afkijken Participeren Kennis verwerven Oefenen Ontdekken© Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 25
 26. 26. Liefde voor LerenContext Context Kunst afkijken Participeren Kunst afkij Kennis verwerven Participere Kennis ver Oefenen Oefenen Ontdekken Ontdekken -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 Voorkeur Voorkeur Team Leider accountmanagers © Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 26
 27. 27. Liefde voor LerenGroepsprofielmeet & greet 14 september © Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 27
 28. 28. Liefde voor Leren Intermediair jaarcongres 2009© Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 28
 29. 29. Liefde voor LerenHRD België HRDNederland © Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 29
 30. 30. Liefde voor LerenGemiddelde profiel management van eengemeente© Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 30
 31. 31. Liefde voor LerenFf opletten© Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 31
 32. 32. Liefde voor Leren Leren en ontwikkelen in en van jouw organisatie? 1. Welke patronen herken je in jouw organisatie? 2. Op welke manier wordt het leren nu georganiseerd? 3. Wat zie je knelpunten of mogelijkheden? 4. Wat zou een mooie, kleine, onomkeerbare eerste stap zijn?© Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 32
 33. 33. Liefde voor LerenWat kan het werken met leervoorkeurenopleveren… – Versnelling in je leren. Voor jezelf – Betere zelfsturing op leer- en ontwikkelprocessen. – Inzicht in allergie. Voor de ander – De mogelijkheid om een ander te helpen leren en ontwikkelen. – Vergroten van het leervermogen van een team. Voor een team – Verbeteren van het samenspel en de samenstelling van teams. Voor de – Afstemmen van een verandering of organisatie ontwikkeling op de bestaande manier van leren van de organisatie. organisatie – Organisatie leren. Rondom de – Betere afstemming wat en hoe. inhoud – Meer rendement van geplande interventies.© Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 33
 34. 34. Liefde voor Leren Hoeveel ‘ik’ zit er in jouw advies aan de ander?© Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 34
 35. 35. Liefde voor LerenNeem je gemakkelijk besluiten?Is brainstormen écht jouw ding?Ben je goed in het creëren van draagvlak?Breng je rust in een proces? verborgen kracht, verborgen hindernis Lukt het je niet om anderen het gevoel te geven dat je ze hoort en ziet? Heb je moeite om je helder te profileren? Loop je telkens vast met onderhandelen? © Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 Blijf je tobben? 35
 36. 36. Liefde voor Leren De innovatieve bibliothecaris. De interactieve huisarts. De proactieve accountmanager.© Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 36
 37. 37. Liefde voor LerenWanneer werken metdenkgewoonten?– Bij zich herhalende ontwikkelvragen van medewerkers: – ‘ik moet echt eens doen aan mijn profilering’– Bij terugkerende, bijna retorisch gestelde ontwikkelwensen van een bepaalde functiegroep – Waarom blijven ‘ze’ toch altijd zo hangen– Bij grote cultuurtrajecten, waarbij kernwaarden opduiken die ontwikkeld moeten worden – We moeten meer ‘verbinden’, meer ‘ondernemerschap’ en meer ‘resultaatgerichtheid’– Bij organisatie ontwikkelingen die te voor de hand liggend zijn – Onze specialisten moeten echt wat communicatiever worden© Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 37
 38. 38. Liefde voor LerenDenkgewoonten…– gaan over de manier waarop je omgaat met vraagstukken, nieuwe informatie,– zijn situatiegebonden, hangen samen met stemming, taak, routinematigheid, spanning,…– zijn niet goed en fout, maar vormen wel een kwaliteit of belemmering– leveren gespreksstof: – Wat werkt voor jou? Wat voelt comfortabel? – Wat zijn je patronen? Wat doe je in ontspanning en onder druk? – Wat is nodig en wenselijk in je functie/vak? – Andere denkgewoonten kun je ontwikkelen, maar wil je dat ook?© Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 38
 39. 39. Liefde voor LerenDenkgewoonten, een drieluikProblemen oplossen, omgaan met nieuwe vraagstukken, je wegzoeken Waar haal ik ‘t vandaan? Hoe geef ik ‘t stevigheid? Hoe realiseer ik ‘t?© Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 39
 40. 40. Liefde voor Leren Conformisme: kiezen van het best beschikbare alternatief. Constructie:nieuwe combinaties Utrecht 2005 © Twynstra Gudde / Universiteit maken. 40
 41. 41. Liefde voor Leren Intra-actie: in gesprek met jezelf. Interactie:in gesprek met de ander. © Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 41
 42. 42. Liefde voor Leren Reproductie: het resultaat is in steen gehouwen. Reflectie: alles beweegt (mee).© Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 42
 43. 43. Liefde voor LerenDenkgewoontenUitleg op flip-overs© Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 43
 44. 44. Liefde voor Leren Cultuurtrajecten vanuit ‘schaarste’ Innovatie vermogenconformisme constructie Leren verbinden intra-actie interactie Afspraak is afspraak reproductie reflectie © Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 44
 45. 45. Liefde voor Leren Stof tot nadenkenconformisme constructie intra-actie interactie reproductie reflectie Context Context Kunst afkijken Participeren Kunst afkijken Kennis verwerven Participeren Oefenen Kennis verwerven Ontdekken Oefenen -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 Ontdekken -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 Voorkeur Voorkeur © Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 45
 46. 46. Liefde voor Leren Pro-activiteit voor accountmanagers?? Trend: retail, meer Programma: meer vrijheid, meer regelgeving bewegingsruimte, meer afwisseling, meer pro-activiteitconformisme constructie intra-actie interactie reproductie reflectie grotere Schijnbare tegenstrijdigheid tussen sociale meer rust, meer portefeuilles, meer reproductie, vaardigheid en intra-activiteit. Effect op interne reflectie, meer minder maatwerk maatwerk samenwerking, opleidingen, groepssettings. managers en begeleiders kunnen gevoel hebben van trekken en sleuren. © Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 46
 47. 47. Liefde voor LerenDenkgewoonten zijn te ontwikkelen,maar… – Is het ook wenselijk? – Wat zijn de kwaliteiten? En zijn de ontwikkelwensen de keerzijde hiervan? – Is het noodzakelijk dat iedereen deze nieuwe kwaliteiten ontwikkeld, of kan het ook anders opgelost worden? – Wat zijn de implicaties voor leiderschap, structuur, manier van (samen)werken…? – Welke elementen houden de huidige manier van denken in stand of stimuleren ze zelfs?© Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 47
 48. 48. Liefde voor LerenManon Ruijtersmru@tg.nlwww.twynstragudde.nlAlle intellectuele eigendomsrechten met betrekking totdeze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uitdeze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder schriftelijke toestemming van TwynstraGudde.DOCSOpen nummer 532400Studiocode 710TGIN1t© Twynstra Gudde / Universiteit Utrecht 2005 48

×