Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoe bescherm ik mijn idee of merk?

737 views

Published on

Iedere ondernemer heeft Intellectueel Eigendom. Alleen is hij of zij zich daarvan vaak niet bewust. Na deze workshop weet je dat bescherming niet altijd duur, ingewikkeld en
alleen voor grote bedrijven is. IE-rechten geven je een voorsprong op de concurrentie en voegen waarde toe aan je bedrijf.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hoe bescherm ik mijn idee of merk?

 1. 1. Hoe bescherm ik mijn idee of merk? Marleen Kuiper Voorlichter (BBIE)
 2. 2. Marleen Kuiper 1971 Ondernemer Voorlichter IE Communicatie Social media
 3. 3. Wat doet het BBIE?  Registreren van merken en modellen, vastleggen van ideeën  Voorlichting  Geen juridische adviezen
 4. 4.  2010: wet merken BES  www.caribie.nl
 5. 5. Benelux Vereniging voor merken- en modellenrecht  Juridische specialisten/adviseurs  Keurmerk  www.bmm.eu
 6. 6. Wat is Intellectueel Eigendom?  Verzamelnaam IE beschermt bedenkers tegen mensen die meeliften op en profiteren van het werk van anderen
 7. 7. Auteursrecht
 8. 8. Modelrecht Merkenrecht Octrooirecht
 9. 9. Te registreren IE-rechten De ontwerper, de ondernemer of de bedenker heeft het recht pas op het moment dat het is geregistreerd in een officieel register.     Merkrecht Modelrecht, Octrooirecht Kwekersrecht
 10. 10. ‘Gratis’ IE-rechten Ontstaan op het moment van creatie. Geen registratieverplichting.     Auteursrecht en naburige rechten Handelsnaamrecht Niet geregistreerd Gemeenschapsmodel Databank
 11. 11. Kenmerken IE-rechten  Monopolierecht  Territoriale bescherming  Geen wereldwijd identiek systeem, maar door diverse nationale wetten en internationale overeenkomsten geregeld  Op een product kunnen meerdere rechten van toepassing zijn
 12. 12. Auteursrecht: Tekening Foto’s, handleiding Merk: naam en logo motief: 2D Model: 3D Octrooi: techniek
 13. 13. En wat nog meer?      Vertrouwelijke informatie Know-how Bedrijfsgeheim Geheimhoudingsovereenkomst Contract
 14. 14. Waar praten we dan over? Vertrouwelijke informatie:  Klantenlijst  Marketingplan voor de komende jaren Know-How  ‘Technische’ kennis van een medewerker Bedrijfsgeheimen  Formule voor Coca-Cola  Proces om optimale condities te creeëren
 15. 15. Intellectueel Eigendom = waardevol bezit • Door niet bewust om te gaan met je IE, loop je als ondernemer een risico. • Een ander kan profiteren van jouw concurrentievoordeel. • Hoe beter je je IE beschermt, des te makkelijker het is om je rechten te handhaven. • Let ook op dat je niet de IE-rechten van een ander schaadt.
 16. 16. Abstract idee is niet te beschermen!
 17. 17. Goed idee? i-DEPOT!  i-DEPOT:  Elektronisch bewijsmiddel  Voorziet idee van datumstempel  Vergelijkbaar met akte notaris, maar dan in elektronische vorm. Het i-DEPOT komt niet in de plaats van een intellectueel eigendomsrecht.
 18. 18. Wanneer i-DEPOT indienen?  IE rechten zonder formele eisen. - Auteursrecht. - Niet geregistreerd Gemeenschapsmodel.  Wanneer je vrijuit wilt onderhandelen met mogelijke partners  Als je je idee geheim wilt houden  Als je idee nog in ontwikkeling is (eerste stap registratieproces)
 19. 19. Uitgewerkt idee beschermen
 20. 20. Auteursrecht  Het tastbare resultaat van een idee  Oorspronkelijk voor literatuur en kunstwerken.  Nu van toepassing op alle originele producten, dus ook alledaagse voorwerpen (bril, snijplank, motief….).  Moet origineel/ creatief zijn  En het persoonlijke stempel van de maker dragen
 21. 21. Auteursrecht: Wat is beschermd? Uit: IP4Inno Module 2c
 22. 22. Auteursrecht: wat is beschermd? Uit: IP4Inno Module 2c Design cover muziek: • compositie • songtekst • optreden • uitzending illustratie album title band name
 23. 23. Auteursrecht: Wat is beschermd?  Originele werken: literaire werken, kunst, drama of muziekwerken.  Afgeleide werken: i.e. films, photographs, translations, editions, collages, adaptations etc.  En: typografiën, geluidsopnames, uitzendingen, optredens
 24. 24. Auteursrecht: welk recht heb je?  Het alleenrecht om het beschermde werk openbaar te maken (beschikbaar stellen aan het publiek)  Het alleenrecht om het beschermde werk te verveelvoudigen  Persoonlijkheidsrechten  Tot 70 jaar na dood van de maker
 25. 25. Wie is de rechthebbende? Jij: • Als je het werk gemaakt/ gecreëerd hebt • Als je als freelancer bent ingehuurd voor een opdracht De werkgever: • Als het werk gecreëerd is in dienstverband
 26. 26. Auteursrecht: wat kan ik doen!  Dateer je werk en gebruik het copyright symbool of andere symbolen als ze van toepassing zijn.  In het geval van een geschil, moet je bewijs kunnen overleggen dat je de originele auteur bent. Het i-DEPOT kun hiervoor goed gebruiken.  Andere preventieve maatregelen: Bijvoorbeeld een watermerk, bijhouden logboek  In geval van inbreuk: verzoek de inbreukmaker om te stoppen of een licentie te nemen.
 27. 27. Auteursrechtinbreuk? Nijntje vs Kathy
 28. 28. Wie is de eigenaar van de website bij het maken in opdracht?  Degene die de website heeft gemaakt, heeft het auteursrecht. De opdrachtgever krijgt automatisch toestemming tot het gebruik voor het doel van de opdracht.  Het betekent niet dat je het logo dat gemaakt is voor de website, ook mag gaan gebruiken op briefpapier.  Je kunt hier in een contract vanaf wijken.
 29. 29.  Hoe heeft u de naam van uw product of dienst beschermd?  Waarom heeft u de naam niet beschermd?
 30. 30. Hoe bent u beschermd? Reacties:  Bedrijfsnaam en logo vastgelegd bij KvK  Ik voer mijn handelsnaam en ontleen daarmee bescherming aan de handelsnamenwet en andere regelgeving  Gecontroleerd in het register KvK Handelsnaamregistratie biedt geen merkbescherming
 31. 31. Hoe bent u beschermd? Reacties:  Internet domeinnaam geregistreerd, zowel .NL als .COM  Merknaam gelijk aan internetnaam  Alleen door het vastleggen van de naam als website Domeinnaamregistratie biedt geen merkbescherming
 32. 32. Hoe bent u beschermd? Reacties:  Vastgelegd bij een reclameadviesbureau  Vastgelegd bij de notaris  Via copyrightteken  De naam is een eigennaam en heeft nog geen bescherming nodig  Ik ben te klein en de naam is uniek waardoor ik sterker sta Alleen merkregistratie in een officieel Merkenregister biedt merkbescherming
 33. 33. Waarom heeft u de naam niet beschermd? Reacties:  Bescherming kost tijd en geld en verloopt  Blijft moeilijk te realiseren en kostbaar  Omdat de kosten van misbruik bestrijden onbetaalbaar zijn  De KvK vertelde dat de naam te algemeen is om te beschermen Een merkregistratie kost 240 euro, eenmalig voor een periode van 10 jaar Een merkregistratie kan onbeperkt verlengd worden
 34. 34. Wat is een merk?  Een merk is een teken waarmee u waren (producten) of diensten onderscheidt van die van uw concurrenten Emoties Associaties Jouw merk bestaat in het hoofd van je klanten
 35. 35. Wat is een merk?  Mensen willen zich met een merk associëren
 36. 36. Wat is een merk?  Wat je bent  Waar je voor staat
 37. 37. What is branding?
 38. 38. Wat is een merk (wet)?  Een merk is een symbool, een teken, een naam, een woord, een letter, een ontwerp of een combinatie van deze die het mogelijk maakt een product of dienst te onderscheiden van en te herkennen ten opzichte van haar concurrenten.
 39. 39. Woordmerken  Fantasienaam:  Naam, voornaam:  Handelsnaam: Lady Gaga, Afrojack, Google Dio, Daryl van Wouw, Albert Heijn, Björn Borg, Bikkemberg, Lost Boys, Philips, Commpositie
 40. 40. Merkbeeld
 41. 41. Combinatie woordmerk/ merkbeeld
 42. 42. ‘Aparte’ merken  Vormmerk  Kleurmerk  Geurmerk  Klankmerk
 43. 43. Tien merkentips Tip 1: Kies een onderscheidende merknaam De belangrijkste redenen om een merk te weigeren zijn:  Het merk is beschrijvend  Het merk mist onderscheidend vermogen  Het merk is misleidend  Het merk is een vlag, wapen of ander officieel embleem van de staat of internationale organisatie die geregistreerd staat volgens artikel 6ter van het Verdrag van Parijs  Het merk in strijd is met openbare orde en goede zeden.
 44. 44. Merk komt in aanmerking voor registratie: Het merk werd o.a. ingediend voor: JA / NEE  tijdschriften, kranten, boeken en andere periodieken  foto's, posters, stickers, folders, brochures en andere drukwerken  advertentiebemiddeling en reclame, verspreiding van reclame- en promotiemateriaal  publiceren, uitgeven, uitlenen en verspreiden van tijdschriften, boeken, kranten, periodieken en andere drukwerken The boat house Scheveningen Het merk werd. ingediend voor:  diensten van een restaurant JA / NEE
 45. 45. Merk komt in aanmerking voor registratie: Het betreft het merk JODEN voor badinstallaties, waterspoelinstallaties en kranen JA / NEE De afbeelding rechts is weergegeven om het product duidelijk te maken JA / NEE Het merk UAE werd ingediend voor opleidingen en juridische diensten
 46. 46. Merk komt in aanmerking voor registratie: ‘N STUC BETER Het merk werd o.a. ingediend voor:  verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen JA / NEE  bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden, met inbegrip van diensten van stukadoors JA / NEE Het merk werd ingediend voor:  medische diensten  chirurgische dienstverlening  medische diagnostiek
 47. 47. Kijk uit voor merkenmissers
 48. 48. Tip 2: Controleer of de (bedrijfs)naam al is geregistreerd  In welke databases zoeken?  Voor welke producten en/ of diensten?  Identiek of overeenstemmend?  Geeft een indicatie; zoekresultaat niet 100 % sluitend. Zoek ook in het handelsregister van de KvK en in het register van domeinnamen (SIDN)
 49. 49. Territoriale bescherming
 50. 50. Tip 3: Registreer uw (bedrijfs)naam als merk  Online indienen via www.boip.int of via post of fax  Binnen 4 – 5 maanden een officieel registratiebewijs  Status aanvraag volgen in het merkenregister Belangrijkste aandachtspunten procedure:  Classificatie  Toetsing op absolute gronden  Oppositie
 51. 51. Registreren buiten Benelux  In 27 landen EU → Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), Spanje. Website: www.oami.europa.eu  Uitbreiding registratie vanuit Benelux naar 80 landen → World Intellectual Property Organization (WIPO), Zwitserland. Website: www.wipo.int
 52. 52. Waarom een merkregistratie?  Zonder registratie geen recht op een merk  Merkregistratie is geldig voor de hele Benelux  Logo kan ook onder een merkregistratie vallen  Meer mogelijkheden om op te treden tegen inbreuk dan bij een handelsnaam  Makkelijker om op te treden tegen oneerlijk gebruik bedrijfsnamen in Google Adwords
 53. 53. Merk & Conflict
 54. 54. Tip 4: Zorg dat u uw logo rechtenvrij kunt gebruiken  Degene die het logo heeft gemaakt, heeft het auteursrecht. De opdrachtgever krijgt automatisch toestemming tot het gebruik voor het doel van de opdracht.  Het betekent niet dat je het logo dat gemaakt is voor de website, ook kunt gaan gebruiken op briefpapier.  Je kunt hier in een contract vanaf wijken.  Maak daarom vooraf goede afspraken
 55. 55. Tip 5: Laat weten dat uw merk geregistreerd is  Gebruik het teken  Maak op uw site een link naar het Merkenregister
 56. 56. Tip 6: Gebruik uw merk wanneer u kunt
 57. 57. Tip 7: Bereid u goed voor  Brand design is een vak apart (positionering bedrijf, huisstijl, imago, reputatie)  Onderschat mogelijke, juridische valkuilen niet  Overweeg om een merkengemachtigde in te schakelen via www.bmm.eu
 58. 58. Tip 8: Een goede basis is belangrijk  Een merk heeft ondersteuning nodig  Zorg voor een goed product of een betrouwbare dienst als fundament voor uw merk  Zorg voor draagvlak binnen uw bedrijf of organisatie
 59. 59. Tip 9: Blijf alert! Na registratie:  Is de registratie nog up-to-date?  Bewaak uw merk  Treed op tegen inbreuk
 60. 60. Tip 10: Werk aan een sterk merk  Investeer in de relatie met je klanten  Je klanten zijn je beste ambassadeurs  Doe aan webcare
 61. 61. Wat is een model? Een model is het uiterlijk van een product of een deel daarvan. Het gaat dus om de uiterlijke vormgeving van twee- of driedimensionale voorwerpen, zoals dessins, meubelen of auto’s.
 62. 62. Wat is een model? Tekening is tweedimensionaal Model is driedimensionaal • Nieuw (“respijttermijn” = 12 mdn) • Eigen karakter Geen inhoudelijke toetsing (uitgezonderd openbare orde & goede zeden) Geen verplichting tot gebruik
 63. 63. Welke registratievormen bestaan er?  Beneluxmodel  Geregistreerd Gemeenschapsmodel  Niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel  Internationaal model
 64. 64. Inbreuk? • Zeepdispenser Aldi • Senseo Philips
 65. 65. Model & Conflict
 66. 66. Meer informatie? Websites: Informatiecentrum BBIE: www.boip.int 070 3491242 www.oami.europa.eu info@boip.int www.wipo.int Twitter: @BOIPnews/ @MarleenBBIE www.tmview.eu Hartelijk dank voor jullie aandacht!

×