Serwery WWW - wykład

2,547 views

Published on

Serwery WWW - wykład

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Serwery WWW - wykład

 1. 1. Serwery WWW Michał Kuciapski Uniwersytet Gdański Wyższa Szkoła Bankowa
 2. 2. Wstęp <ul><li>Celem wykładu jest przedstawienie zagadnień praktycznych z zakresu administrowania popularnymi serwerami WWW, szczególnie w ujęciu przygotowania jako serwerów aplikacji internetowych. </li></ul><ul><li>W ramach wykładu pokazane zostaną praktyczne aspekty administrowania serwerami WWW IIS jako serwer aplikacyjny ASP .NET oraz Apache jako serwer aplikacji PHP. </li></ul>
 3. 3. Materiały <ul><li>Prezentacje </li></ul><ul><li>Skrypt z zadaniami administracyjnymi </li></ul>
 4. 4. Tematyka <ul><li>Temat 1: Podstawowe zagadnienia serwerów WWW </li></ul><ul><li>Temat 2: Administrowanie serwerem IIS </li></ul><ul><li>Temat 3 : Administrowanie serwerem Apache </li></ul>
 5. 5. Temat 1 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Serwer Internetowy (Sieciowy) <ul><li>Serwer Internetowy jest serwerem z uruchomionymi specjalistycznymi usługami internetowymi (sieciowymi), takimi jak: </li></ul><ul><li>HTTP – Hypertext Transfer Protocol </li></ul><ul><li>FTP – File Transfer Protocol </li></ul><ul><li>SMTP – Simple Mail Transfer Protocol </li></ul><ul><li>DNS – Domain Name System </li></ul><ul><li>DHCP – Dynamic Host Transfer Protocol </li></ul><ul><li>Routing </li></ul><ul><li>VPN – Virtual Private Network (L2TP, PPP) </li></ul>
 6. 6. Temat 1 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Serwer WWW <ul><li>Serwer WWW wg Wikipedii jest programem działającym na serwerze internetowym, obsługujący żądania protokołu HTTP. </li></ul><ul><li>Z serwerem WWW łączą się przeglądarki internetowe dla wczytania wskazanej przez użytkownika strony internetowej oraz inne aplikacje pobierające dane . </li></ul><ul><li>Serwer WWW może pośredniczyć w realizacji innych usług, przede wszystkim przekazywania wywoływania aplikacji internetowych, jak PHP. </li></ul>
 7. 7. Temat 1 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Serwer Aplikacyjny <ul><li>Serwer aplikacyjny to zintegrowane środowisko do opracowania i osadzania aplikacji, umożliwiające integrację w sieci takich usług jak: </li></ul><ul><li>Uruchamianie aplikacji </li></ul><ul><li>Zarządzanie dostępem i uprawieniami </li></ul><ul><li>Optymalizacja działania </li></ul><ul><li>Pracę w ramach klastrów </li></ul>
 8. 8. Temat 1 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Serwer Aplikacyjny <ul><li>Popularne technologie serwerów aplikacyjnych : </li></ul><ul><li>Java (J2EE) </li></ul><ul><li>COM+ </li></ul><ul><li>XML Web Services (SOAP) </li></ul>
 9. 9. Temat 1 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Aplikacyjny Serwer Webowy <ul><li>Aplikacyjny serwer webowy jest zintegrowanym środowisko do osadzania i uruchamiania aplikacji webowych. </li></ul><ul><li>Do popularnych technologii obsługiwanych przez aplikacyjne serwery webowe należy zaliczyć: </li></ul><ul><li>PHP </li></ul><ul><li>ASP </li></ul><ul><li>JSP </li></ul><ul><li>CGI </li></ul>
 10. 10. Temat 1 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Aplikacyjny Serwer Webowy / Serwer WWW <ul><li>Do popularnych serwerów WWW należy zaliczyć : </li></ul><ul><li>Apache - PHP, CGI </li></ul><ul><li>IIS - ASP .NET, PHP </li></ul><ul><li>Tomcat – JSP, Java Serverlet </li></ul><ul><li>Zintegrowane serwery WWW (obsługa PHP i MySQL): </li></ul><ul><ul><li>EasyPHP </li></ul></ul><ul><ul><li>WebSrv </li></ul></ul><ul><ul><li>Krasnal </li></ul></ul><ul><li>Serwery aplikacyjne: </li></ul><ul><ul><li>WebObjects - Apple </li></ul></ul><ul><ul><li>Sapphire/Web - Bluestone Software </li></ul></ul><ul><ul><li>HatSite - Hat Software Tango – Pervasive </li></ul></ul><ul><ul><li>Netscape Application Server </li></ul></ul><ul><ul><li>Oracle Application Server </li></ul></ul>
 11. 11. Temat 1 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Aplikacyjny Serwer Webowy / Serwer WWW <ul><li>Do popularnych serwerów WWW należy zaliczyć : </li></ul><ul><li>Apache - PHP, CGI </li></ul><ul><li>IIS - ASP .NET, PHP </li></ul><ul><li>Tomcat – JSP, Java Serverlet </li></ul><ul><li>Zintegrowane serwery WWW (obsługa PHP i MySQL): </li></ul><ul><ul><li>EasyPHP </li></ul></ul><ul><ul><li>WebSrv </li></ul></ul><ul><ul><li>Krasnal </li></ul></ul><ul><li>Serwery aplikacyjne: </li></ul><ul><ul><li>WebObjects - Apple </li></ul></ul><ul><ul><li>Sapphire/Web - Bluestone Software </li></ul></ul><ul><ul><li>HatSite - Hat Software Tango – Pervasive </li></ul></ul><ul><ul><li>Netscape Application Server </li></ul></ul><ul><ul><li>Oracle Application Server </li></ul></ul>
 12. 12. Temat 1 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Adresowanie – adresy IPv4 i IPv6 <ul><li>IPv4 </li></ul><ul><li>Każdy host w sieci ma przypisany adres IP który jest unikalny przynajmniej w ramach sieci lokalnej </li></ul><ul><li>Adres IP składa się z 4 oktetów, z których każdy jest cyfrą z zakresu od 0 do 255 </li></ul><ul><li>Adresy z puli adresów prywatnych: </li></ul><ul><ul><li>Klasa A – 10.x.x.x </li></ul></ul><ul><ul><li>Klasa B – 172.16.x.x – 172.31.x.x </li></ul></ul><ul><ul><li>Klasa C – 192.168.x.x </li></ul></ul><ul><li>Pula adresów dla testowania – 127.0.x.x </li></ul><ul><li>IPv6 </li></ul><ul><li>Rozmiar adresu wynosi 128 bitów (4 x IP4) </li></ul><ul><li>8 bloków 16-bitowych </li></ul><ul><li>Przykład https://[2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344]:443 </li></ul>
 13. 13. Temat 1 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Porty <ul><li>Umożliwiają wykonywanie wielu zadań „równocześnie” </li></ul><ul><li>Są elementem abstrakcyjnym – uchwytem do strumienia wejściowego i (lub) wyjściowego </li></ul><ul><li>Mogą być przydzielone konkretnej usłudze </li></ul><ul><li>Każdy port jest identyfikowalny liczbą z zakresu od 1 do 65 535 </li></ul><ul><li>Zarezerwowane dla znanych usług – 1-1023 </li></ul>
 14. 14. Temat 1 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Porty Nazwa Numer portu Typ echo 7 TCP/UDP daytime 13 TCP/UDP ftp-data 20 TCP FTP 21 TCP Telnet 23 TCP SMTP 25 TCP finger 79 TCP HTTP 80 TCP POP3 120 TCP NNTP 119 TCP SSL 443 TCP
 15. 15. Temat 2 - Administrowanie serwerem IIS Dane podstawowe <ul><li>Pełna nazwa: Internetowe Usługi Informacyjne ( ang. Internet Information Services) </li></ul><ul><li>Producent: Microsoft </li></ul><ul><li>Udział w rynku: 35% (2008 rok) - stały wzrost </li></ul><ul><li>Funkcje serwera: FTP, HTTP, HTTPS, NNTP oraz SMTP </li></ul><ul><li>Systemy operacyjne: Windows XP i Vista, Windows Server NT, 2000, 2003, 2008, Linux (Mono) </li></ul><ul><li>Preferowana technologia aplikacyjna: ASP .NET </li></ul><ul><li>(Active Server Pages) </li></ul><ul><li>Zarządzanie: graficzny interfejs </li></ul>
 16. 16. Temat 2 - Administrowanie serwerem IIS Dane podstawowe <ul><li>Pełna nazwa: Internetowe Usługi Informacyjne ( ang. Internet Information Services) </li></ul><ul><li>Producent: Microsoft </li></ul><ul><li>Udział w rynku: 35% (2008 rok) - stały wzrost </li></ul><ul><li>Funkcje serwera: FTP, HTTP, HTTPS, NNTP oraz SMTP </li></ul><ul><li>Systemy operacyjne: Windows XP i Vista, Windows Server NT, 2000, 2003, 2008, Linux (Mono) </li></ul><ul><li>Preferowana technologia aplikacyjna: ASP .NET </li></ul><ul><li>(Active Server Pages) </li></ul><ul><li>Zarządzanie: graficzny interfejs </li></ul>
 17. 17. Temat 2 - Administrowanie serwerem IIS Czynności administracyjne <ul><li>Instalacja </li></ul><ul><li>Definiowanie witryny </li></ul><ul><li>Konfiguracja witryny </li></ul><ul><li>Instalowanie usługi serwera aplikacji ASP .NET </li></ul><ul><li>Definiowanie puli aplikacyjnej </li></ul><ul><li>Rejestrowanie usługi ASP .NET </li></ul><ul><li>Definiowanie wielu witryn </li></ul><ul><li>Szyfrowanie </li></ul><ul><li>Dodawanie katalogów wirtualnych </li></ul><ul><li>Zabezpieczanie komunikacji i dostępu </li></ul><ul><li>Administracja poprzez witrynę WWW </li></ul><ul><li>Instalowanie i konfiguracja serwera FTP </li></ul>
 18. 18. Temat 3 - Administrowanie serwerem Apache Dane podstawowe <ul><li>Pełna nazwa: Apache </li></ul><ul><li>Producent: Apache Software Foundation </li></ul><ul><li>Udział w rynku: 47% (2008 rok) – stopniowo spada </li></ul><ul><li>Funkcje serwera: HTTP </li></ul><ul><li>Systemy operacyjne: UNIX, GNU/Linux, BSD, Microsoft Windows </li></ul><ul><li>Preferowana technologia aplikacyjna: różne – PHP, CGI, ASP </li></ul>http://news.netcraft.com/archives/2008/09/30/september_2008_web_server_survey.html
 19. 19. Temat 3 - Administrowanie serwerem Apache Czynności administracyjne <ul><li>Instalacja i definiowanie witryny </li></ul><ul><li>Konfiguracja witryny </li></ul><ul><li>Instalowanie usługi PHP </li></ul><ul><li>Konfigurowanie usługi PHP </li></ul><ul><li>Definiowanie aliasów </li></ul><ul><li>Wirtualne hosty </li></ul><ul><li>Szyfrowanie </li></ul><ul><li>Uwierzytelnianie </li></ul>

×