Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Podstawowe technologie e-learningowe

6,235 views

Published on

Wirtualne Środowisko Nauczania
Platforma e-learningowa
Narzędzia komunikacyjne
Repozytoria obiektów nauczania Narzędzia autorskie
Standardy SCORM i CORDRA
Projektowanie kursów e-learningowych

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

Podstawowe technologie e-learningowe

 1. 1. Podstawowe technologie e-learningowe Michał Kuciapski Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytet Gdański Wykład do wyboru
 2. 2. Prezentacja <ul><ul><li>Wirtualne Środowisko Nauczania </li></ul></ul><ul><ul><li>Platforma e-learningowa </li></ul></ul><ul><ul><li>Narzędzia komunikacyjne </li></ul></ul><ul><ul><li>Repozytoria obiektów nauczania Narzędzia autorskie </li></ul></ul><ul><ul><li>Standardy SCORM i CORDRA </li></ul></ul><ul><ul><li>Projektowanie kursów e-learningowych </li></ul></ul>
 3. 3. Wirtualne Środowisko Nauczania - definicja <ul><li>Wirtualne środowisko nauczania (ang. v irtual learning environment ) jest systemem wspierającym administrowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń e-learningowych w oparciu o narzędzia dla tworzenia materiałów edukacyjnych i komunikacji online. </li></ul><ul><li>W przypadku profesjonalnych wdrożeń, podstawą VLE jest co najmniej jedna platforma e-learningowa, jako centralny element wdrożenia kształcenia elektronicznego. Implementacja wirtualnego środowiska nauczania może być wykonana z pominięciem platformy e-learningowej, jako szereg osobnych narządzi edykacyjnych, co jest jednak rzadko spotykane. </li></ul>
 4. 4. Wirtualne Środowisko Nauczania- funkcjonalności VLE umożliwia strukturalne dostarczanie informacji, wspierane standardowym interfejsem nawigacyjnym. Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest stworzenie odpowiedniej sekwencji materiałów szkoleniowych oraz mechanizmów przechodzenia pomiędzy nimi. Struktura nawigacyjna Narzędzia uatrakcyjniające studiowanie online typu: gry logiczne w trybie multiplayera, tworzenie strony domowej, pamiętnik elektroniczny (ang. blog ), kalendarz, przybornik (np.: kalkulator, analizowanie danych, tworzenie dokumentów online). Narzędzia studenckie ułatwiają zarządzanie stworzonymi pracami i monitorowanie postępów w nauce poprzez portfolio, czy wirtualny indeks ocen. Narzędzia studenckie VLE zawiera szereg funkcjonalności ułatwiających studiowanie oraz komunikowanie się z prowadzącym i innymi studentami. Zapewnia szereg materiałów wspierających w postaci: informacji o kursie, listy często zadawanych pytań wraz z odpowiedziami, podręczników pomocy z zakresu obsługi VLE. Wspieranie uczestników Możliwy jest podział studentów na grupy posiadające własną wirtualną przestrzeń odnośnie udostępniania zasobów i wspólnej komunikacji. Współdzielenie przestrzeni pracy grupowej Interfejs użytkownika ma stały i odpowiednio zaprojektowany wygląd, przez co jest łatwy do nauczenia i używania przez uczestników kursu. Możliwe jest jednak spersonalizowanie zgodnie z potrzebami uczestnika szkolenia, niektórych jego elementów: kolorystyki, grafiki, układu części elementów. Stały i modyfikowalny interfejs użytkownika Zarządzanie informacjami o uczestnikach szkoleń i autoryzacją dostępu do kursów i zasobów. Analiza wyników ćwiczeń pracowników czy studentów (testów, zadań indywidualnych i grupowych) oraz korzystania przez nich z materiałów zawartych w VLE. Zarządzanie i monitorowanie uczestnikami Narzędzia wspierające udostępnianie uczestnikom szkoleń szerokiej gamy materiałów i zasobów nauczania: modułów, prezentacji multimedialnych, dokumentów, odnośników do zasobów oraz komunikację i ocenianie online. Dostarczanie materiałów i zasobów nauczania Narzędzia wspierające przygotowywanie egzaminów i automatyzujące proces sprawdzania i oceny wiedzy uczestników kursów. Mechanizmy oceny Narzędzia wspierające komunikację zarówno synchroniczną jak i asynchroniczną typu jeden-jeden, jeden-wielu oraz wielu-wielu. Przykładami narzędzi są: poczta elektroniczna, grupa dyskusyjna, czat czy forum. Komunikacja pomiędzy prowadzącymi i uczestnikami Opis Funkcjonalność
 5. 5. Platforma e-learningowa - definicja <ul><li>Platforma e-learningowa jest zintegrowanym systemem do prowadzenia szkoleń e-learningowych, odpowiedzialnym za tworzenie i rozwijanie zawartości oraz prowadzenie szkoleń. </li></ul><ul><li>Platforma e-learningowa jest podstawą wirtualnego środowiska nauczania i często posiada całą wymaganą od VLE funkcjonalność. </li></ul>
 6. 6. Platforma e-learningowa - podsystemy <ul><li>Platformy e-learningowe składają się z dwóch w pełni zintegrowanych i przenikających się systemów: </li></ul><ul><li>Systemu Zarządzania Materiałem Nauczania (ang. Learning Content Management System ), odpowiedzialnego za tworzenie i rozwijanie zawartości kursów </li></ul><ul><li>Systemu Zarządzania Nauczaniem (ang. Learning Management System ) umożliwiającego przeprowadzanie szkoleń. </li></ul>
 7. 7. Platforma e-learningowa - LCMS <ul><li>LCMS: </li></ul><ul><li>ma na celu umożliwienie przygotowania wysokiej jakości materiału edukacyjnego zarówno pod względem wizualno-funkcjonalnym jak i merytorycznym. </li></ul><ul><li>zapewnia wielokrotną wykorzystywalność tworzonego materiału edukacyjnego. </li></ul><ul><li>pozwala na przenoszenie materiału pomiędzy różnymi VLE szybko i w sposób maksymalnie uproszczony. </li></ul>
 8. 8. Platforma e-learningowa - LMS <ul><li>LMS: </li></ul><ul><li>zawiera szereg mechanizmów umożliwiających prowadzenie szkoleń przy wykorzystaniu materiałów edukacyjnych udostępnionych i zarządzanych przy użyciu LCMS. </li></ul><ul><li>pozwala na autoryzowanie dostępu do zasobów kursu i wspiera prowadzenia zajęć poprzez udostępnianie różnych narzędzi komunikacyjnych prowadzącemu i uczestnikom szkolenia. </li></ul><ul><li>umożliwia monitorowanie czasu spędzanego przez poszczególnych uczestników szkolenia nad elementami materiału nauczania oraz automatyczne sprawdzanie postępów w nauce w oparciu o testy zawarte w materiale edukacyjnym. </li></ul>
 9. 9. Platforma e-learningowa - dostępność <ul><li>Istnieje bardzo wiele platform e-learningowych: </li></ul><ul><li>Open source: </li></ul><ul><ul><li>Sakai (sakaiprojkect.org), </li></ul></ul><ul><ul><li>Claroline (www.claroline.net) </li></ul></ul><ul><ul><li>Moodle ( www.moodle.org ) – uznana w badaniu Research 2007 za najlepszą pod względem udziału w rynku i poziomu satysfakcji klientów </li></ul></ul><ul><li>Komercyjne: </li></ul><ul><ul><li>Blackboard (www.blackboard.com), </li></ul></ul><ul><ul><li>WebCT (www.webct.com) </li></ul></ul><ul><ul><li>SABA Learning Enterprise (saba.com) </li></ul></ul>
 10. 10. Platforma e-learningowa - przkłady
 11. 11. Platforma e-learningowa - funkcjonalności <ul><li>W zakresie tworzenia materiału: </li></ul><ul><li>możliwe jest bezpośrednie tworzenie prostego materiału za pomocą graficznego edytora WYSIWIG (What You See Is What You Get </li></ul><ul><li>Umieszczanie i strukturyzowanie materiału edukacyjnego </li></ul><ul><li>Automatyczne kategoryzowanie materiału </li></ul><ul><li>Definiowanie aktywności: zadanie, warsztat, quiz, blog, wiki </li></ul>
 12. 12. Platforma e-learningowa – funkcjonalności c.d <ul><li>W zakresie prowadzenia zajęć: </li></ul><ul><li>dostarczanie informacji kursantach oraz statystykach rezlizacji kursu </li></ul><ul><li>automatyczne przypominanie o nadchodzących terminach </li></ul><ul><li>komunikację poprzez szeroką gamę odpowiednich narzędzi jak np.: czat, forum </li></ul><ul><li>sprawdzanie prac zaliczeniowych i informowanie o ocenach </li></ul><ul><li>szybkie tworzenie i przeprowadzenie testów online </li></ul>
 13. 13. Platforma e-learningowa - ZADANIE <ul><li>… </li></ul>
 14. 14. Narzędzia komunikacyjne <ul><li>Narzędzia komunikacyjne są wirtualnymi odpowiednikami tradycyjnych metod komunikacji i prezentacji, takich jak rozmowa, prezentacja wideo, tablica czy rzutnik. </li></ul><ul><li>Mają różne zastosowania oraz wymagania techniczne. Dostępna różnorodność pozwala na ich swobodne dopasowywanie do celów kształcenia elektronicznego. </li></ul><ul><li>Często są integralną częścią platformy e-learningowej . Zintegrowanie ich jako całego systemu umożliwia uproszczenie w administrowaniu komunikacją online </li></ul>
 15. 15. Narzędzia komunikacyjne – metoda komunikacji <ul><li>Asynchroniczne - umożliwiają komunikację „odroczoną” podczas zadawania pytań i udzielania odpowiedzi </li></ul><ul><ul><li>E-mail </li></ul></ul><ul><ul><li>Wiadomość </li></ul></ul><ul><ul><li>Forum </li></ul></ul><ul><li>Synchroniczne - pozwalają na prowadzenie stałej komunikacji w czasie rzeczywistym </li></ul><ul><ul><li>Czat </li></ul></ul><ul><ul><li>Audi-konferencja </li></ul></ul><ul><ul><li>Wideo-konferencja </li></ul></ul><ul><ul><li>Wirtualna klasa </li></ul></ul><ul><ul><li>Współdzielenie obrazu </li></ul></ul>
 16. 16. Narzędzia komunikacyjne - opis Współdzielenie obrazu monitora przez kilka osób. Umożliwia prezentację działania aplikacji oraz pomoc uczestnikowi kursu w używaniu określonego narzędzia. Współdzielenie obrazu Narzędzie do prowadzenia zajęć, składające się z wirtualnej białej tablicy (ang. whiteboard ), będącej odpowiednikiem tradycyjnej tablicy oraz co najmniej jednego z narzędzi komunikacyjnych: chat, audio-konferencja, wideo-konferencja. Wirtualna klasa Rozmowa kilku osób przy użyciu słuchawek z mikrofonem z równoczesnym przesyłaniem widoku rozmówców poprzez kamery internetowe. Wideo-konferencja Rozmowa kilku osób przy użyciu słuchawek z mikrofonem. Audio-konferencja Asynchroniczne wprowadzanie postów będących odpowiedzią na wypowiedzi innych osób lub nowymi wątkami. Większość systemów umożliwia konfigurację forum tak, aby było dopuszczalne modyfikowanie własnych postów w ciągu określonego czasu. Forum dyskusyjne Rozmowa szeregu osób poprzez wpisywanie tekstu rozmowy. Jest on następnie wyświetlany uczestnikom czatu w oknie przeglądarki internetowej, linijka po linijce, z zaznaczeniem nadawcy. Część platform e-learningowych ma możliwość przeniesienia czatu do forum, dla dalszego prowadzenia komunikacji w formie asynchronicznej. Chat Przesłanie krótkiej wiadomości, pojawiającej się jako okno komunikatu. Wiadomość Wysłanie listu w formie elektronicznej. Często platformy e-learningowe posiadają możliwość wysyłania maili „zewnętrznych”, do osób spoza kursu, jak i „wewnętrznych”, wyłącznie do uczestników kursu. E-mail Opis Nazwa
 17. 17. Narzędzia komunikacyjne - przykład Przykład wirtualnej klasy - Marratech Źródło: http://www.marratech.com
 18. 18. Narzędzia komunikacyjne - ZADANIE
 19. 19. Narzędzia autorskie - definicja <ul><li>Narzędzie autorskie (ang. authoring tool ) wspiera autora materiałów lub projektanta instrukcji nauczania (ang. Instructional Designer ) w przygotowywaniu materiałów kursu, w formie adaptowalnej na platformie e-learningowej. </li></ul>
 20. 20. Narzędzia autorskie - funkcjonalność <ul><li>Dzięki graficznemu interfejsowi narzędzia autorskie w sposób łatwy i szybki możliwe jest budowanie poszczególnych komponentów szkolenia. </li></ul><ul><li>Powalają na przygotowywanie kursu w oparciu o wcześniej stworzone obiekty multimedialne w formie rysunków, animacji oraz prezentacji audio i wideo. </li></ul><ul><li>Posiadają mechanizmy umożliwiające pobieranie elementów (obiektów) multimedialnych ze specjalnych repozytoriów. </li></ul><ul><li>Pozwalają na przygotowanie szablonu kursu. </li></ul><ul><li>Dbają o zachowanie odpowiedniej struktury stron zgodnie z szablonem, wciąż umożliwiając jej znaczną indywidualizację. </li></ul><ul><li>Konwertują materiał na przenoszalny pomiędzy platformami e-earningowymi kurs w standardzie SCORM </li></ul>
 21. 21. Narzędzia autorskie - przykład Przykład narzędzia autorskiego - Lectora Źródło: http://www.transition.co.uk/products/lectora-screenshots.asp
 22. 22. Narzędzia autorskie - ZADANIE
 23. 23. Repozytoria obiektów nauczania - definicja <ul><li>Repozytorium obiektów nauczania (ang. learning object repository ) jest centralnym magazynem obiektów nauczania z mechanizmami zamieszczania, wyszukiwania, pobierania i aktualizowania zawartości. </li></ul><ul><li>Obiekt nauczania jest modularnym cyfrowym zasobem, identyfikowalnym i niepowtarzalnym, nadającym się do wielokrotnego wykorzystania dla wspierania nauczania. </li></ul>
 24. 24. Repozytoria obiektów nauczania - funkcjonalność <ul><li>Magazyn ma najczęściej postać dedykowanego serwera z odpowiednim oprogramowaniem. </li></ul><ul><li>Dzięki mechanizmowi metadanych , opisujących zamieszczane cyfrowe obiekty, możliwe jest ich katalogowanie i późniejsze wyszukiwanie. </li></ul><ul><li>Często repozytorium jest głównym składnikiem wdrożonego wirtualnego środowiska nauczania. </li></ul><ul><li>Pozwala ono na zamieszczanie, zarządzanie, podgląd i udostępnianie cyfrowych materiałów. tworzonym kursom. </li></ul>
 25. 25. Repozytoria obiektów nauczania - przykłady
 26. 26. Repozytorium obiektów nauczania - ZADANIE
 27. 27. Standardy SCORM i CORDRA <ul><li>SCORM (Sharable Content Object Reference Model) jest standardem definiującym sposób tworzenia uniwersalnych materiałów edukacyjnych w formie pojedynczego modułu reprezentowanego jako archiwum, zawierającego metadane odnośnie zawartości modułu wraz z opisem sekwencji nauczania oraz nawigacji. </li></ul><ul><li>upraszcza przechowywanie oraz przenoszenie kursów e-learningowych </li></ul><ul><li>Systemy LCMS platform e-learningowych posiadają mechanizmy umożliwiające szybkie wydobycie materiału z archiwum </li></ul><ul><li>metadanych oraz środowiska uruchomieniowego SCORM (ang. SCORM Runtime API ) pozwala na automatycznie odtworzenie struktury materiału i utworzenie interfejsu nawigacji </li></ul>
 28. 28. Standard SCORM - narzędzia Przykład edytora SCORM – Reload Editor
 29. 29. Repozytorium obiektów nauczania - ZADANIE
 30. 30. Projektowanie kursów e-learningowych - Projektowanie struktury sekwencji nauczania <ul><li>Projektowanie kursów e-learning rozpoczyna się od dokładnego ustalenia sekwencji nauczania. </li></ul><ul><li>Sekwencja nauczania (SN) określa sposób prezentacji materiału pedagogicznego oraz prowadzenia e-nauczania. </li></ul><ul><li>Projektowana sekwencja nauczania kursu (szkolenia, przedmiotu) musi być dopasowana do: </li></ul><ul><ul><li>celu kursu, </li></ul></ul><ul><ul><li>sposobu prowadzenia kursu, </li></ul></ul><ul><ul><li>materiału edukacyjnego zawartego w kursie, </li></ul></ul><ul><ul><li>potencjalnych oczekiwań uczestników kursu. </li></ul></ul>
 31. 31. Projektowanie kursów e-learningowych - Typy sekwencji nauczania <ul><li>Umożliwienie uczestnikom szkoleń dostosowanie ścieżki nauki do własnych potrzeb. </li></ul><ul><li>Wprowadzenie </li></ul><ul><li>Ścieżki nauczania </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul><ul><li>Test </li></ul>Po krótkim zaznajomieniu z poruszaną tematyką, student ma dostęp da materiału zorganizowanego w sposób hierarchiczny. Samodzielnie dokonuje wyboru ścieżki nauki. Ostatnimi elementami SN są podsumowanie oraz test sprawdzający, dotyczący wszystkich obszarów niezależnie od wybranej ścieżki nauki. Zindywiduali-zowana względem studenta <ul><li>nauczanie złożonych zagadnień wymagających znacznej interakcji z komputerem oraz innymi studentami, </li></ul><ul><li>wbudowanie elementów współpracy w strukturę modułu. </li></ul><ul><li>Wprowadzenie </li></ul><ul><li>Przygotowanie </li></ul><ul><li>Działanie </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul><ul><li>Test </li></ul>Koncentruje się na działaniach w ramach jednostek nauczania. Jednostka nauczania rozpoczyna się od przedstawienia jej zawartości. Następnie kolejno po sobie występują materiały przygotowujące do działania, działanie będące problemem do rozwiązania oraz jego podsumowanie zawierające opis pożądanego ostatecznego efektu. Poszczególna jednostka nauczania może się składać z jednego lub wielu takich bloków. Jednostkę nauczania kończy test sprawdzający. Zorientowana na działania <ul><li>uniwersalny typ SN, </li></ul><ul><li>prosta implementacja. </li></ul><ul><li>Wprowadzenie </li></ul><ul><li>Obiekty nauczania od podstawowych do zaawansowanych </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul><ul><li>Test </li></ul>Rozpoczyna się od przedstawienia zawartości jednostki nauczania. Zawartość prezentowana jest poprzez szereg ułożonych od podstawowych do zaawansowanych obiektów nauczania. Jednostkę nauczania kończy podsumowanie oraz test sprawdzający. Klasyczna Zastosowanie Elementy Opis Nazwa
 32. 32. Projektowanie kursów e-learningowych - Typy sekwencji nauczania <ul><li>Dla zindywidualizowania prezentacji materiału względem każdego uczestnika kursu. </li></ul><ul><li>Wprowadzenie </li></ul><ul><li>Testy i ankiety </li></ul><ul><li>Generowanie modułu </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul><ul><li>Test </li></ul>Na wstępie prezentowana jest poruszana tematyka modułu. Następnie poprzez szereg testów sprawdzających wiedzę uczestnika oraz ankiet ustalających jego preferencje, generowana jest zawartość modułu. SN kończy się podsumowaniem i testem końcowym. Generowana <ul><li>gdy uczestnikom kursów potrzebna jest tylko część informacji zawartych w module, </li></ul><ul><li>zapewnienie szybkiego dostępu do konkretnej informacji. </li></ul><ul><li>Wprowadzenie </li></ul><ul><li>Indeks i mechanizm wyszukiwania </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul><ul><li>Test </li></ul>Uczestnicy kursów sami wyszukują informacje. Indeks oraz specjalnie dostosowane do specyfiki modułu mechanizmy wyszukiwania mają na celu im to ułatwić. Gdy student zdecyduje, że osiągnął zakładane cele rozwiązuje test końcowy. Przeglądowa <ul><li>dla uczestników kursów o bardzo zróżnicowanej wiedzy z obszaru szkolenia, </li></ul><ul><li>umożliwienie uprzedniego sprawdzenia wiedzy i pominięcia znanej już tematyki. </li></ul><ul><li>Wprowadzenie </li></ul><ul><li>Seria testów </li></ul><ul><li>Obiekty nauczania </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul><ul><li>Test </li></ul>Po krótkiej prezentacji poruszanej tematyki uczestnik kursu rozwiązuje szereg testów ułożonych względem skali trudności. Na podstawie ich wyników przenosi się do odpowiedniego etapu jednostki nauczania lub modułu. Na końcu SN występuje podsumowanie oraz test. Dostosowana według wiedzy Zastosowanie Elementy Opis Nazwa
 33. 33. Projektowanie kursów e-learningowych - Elementy sekwencji nauczania [1] http://www.uwm.edu/Dept/CIE/AOP/LO_what.html [2] Driscoll M., „Building Better E-Assessments”, http://www.learningcircuits.org/2001/jun2001/driscoll.html, June 2001 [3] Moduł jest logicznie i tematycznie wydzieloną większą partią materiału. Umożliwia to jego wielokrotne wykorzystywanie do budowy różnych kursów po ewentualnej uprzedniej modyfikacji. Obiekt nauczania (ang. learning object) można zdefiniować jako modularny cyfrowy zasób, identyfikowalny i niepowtarzalny, nadający się do wielokrotnego wykorzystania dla wspierania nauczania. [1] Koncepcja ta zakłada logiczne podzielenie materiału edukacyjnego na niewielkie porcje, które mogą być wykorzystywane w różnych środowiskach nauczania. Jest to koncepcja zbieżna z założeniami programowania obiektowego. Ze względu na dążenie do wielokrotnej używalności obiektów nauczania, nazywane są one również w języku angielskim jako reusable learning object (RLO), czyli obiekty nauczania nadające się do wielokrotnego użytku. RLO definiowany jest również jako pełny element nauczania zawierający: cel nauczania, materiał pedagogiczny, ćwiczenia, ocenianie, metadane. Metadane są informacjami jednoznacznie opisującymi i identyfikującymi RLO. Obiekt nauczania Wprowadzenie, nazwane również przedstawieniem jednostki nauczania (ang. learning unit introduction) ma na celu krótki opis zawartości jednostki nauczania. Powinno zawierać listę celów jednostki nauczania, opisującą wiedzę i umiejętności, jakie po jej przestudiowaniu powinien uzyskać uczestnik szkolenia. Przy jej opracowywaniu należy posłużyć się odpowiednim słownictwem, które oprócz charakteru informacyjnego pełni również funkcję motywacyjną. Systematyka taka została przygotowana w 1956 r. przez grupę specjalistów pod przewodnictwem Edwarda Blooma i nazywana jest taksonomią Blooma. Wprowadzenie Opis Nazwa elementu
 34. 34. Projektowanie kursów e-learningowych - Elementy sekwencji nauczania [1] http://www.uwm.edu/Dept/CIE/AOP/LO_what.html [2] Driscoll M., „Building Better E-Assessments”, http://www.learningcircuits.org/2001/jun2001/driscoll.html, June 2001 [3] Moduł jest logicznie i tematycznie wydzieloną większą partią materiału. Umożliwia to jego wielokrotne wykorzystywanie do budowy różnych kursów po ewentualnej uprzedniej modyfikacji. <ul><li>Ocenianie postępów w nauce jest integralną częścią kursu. Ma ono znaczenie zarówno dla uczestnika szkolenia jak i prowadzącego. Umożliwia im stałe monitorowanie stopnia osiągania założonych celów. Ponadto pozwala na efektywne powtarzanie i poszerzanie wiedzy i umiejętności. Ocenianie odbywa się przy wykorzystaniu testów oraz elementów współpracy. Elementy współpracy będące złożonymi zadaniami grupowymi mogą być integralną częścią kursu jak w przypadku SN zorientowanej na działania lub osobnym elementem dodawanym w trakcie jego trwania. </li></ul><ul><li>Testy są często wykorzystywane jako mechanizm wspierający adaptacyjność kursu – dopasowanie do specyfiki studenta. W związku z tym mogą one występować w różnych miejscach sekwencji nauczania, dla osiągnięcia określonych funkcji: [2] </li></ul><ul><li>końcowy (ang. post-test) jest zawarty na końcu jednostki nauczania, modułu [3] lub kursu. Ma na celu ocenienie poziomu opanowania materiału; </li></ul><ul><li>początkowy (pre-test) występuje na początku jednostki nauczania, modułu lub kursu. Określa poziom wiedzy uczestnika szkolenia i na podstawie wyników umożliwia mu pominięcie opanowanej części materiału; </li></ul><ul><li>pomocniczy (remediation) określa gorzej przyswojone partie materiału i przenosi uczestnika kursu do dodatkowych materiałów odnośnie słabiej zrozumianych zagadnień. Może występować w różnych miejscach sekwencji nauczania; </li></ul><ul><li>dostosowawczy (adaptation) sprawdza stopień opanowania wcześniejszego materiału i na tej podstawie ustala poziom trudności prezentowanych dalszych partii materiału; </li></ul><ul><li>personalizacyjny (personalization) ustala profil uczestnika kursu sprawdzając zarówno wiedzę jak i preferencje uczenia się. Na podstawie wyników generowany jest materiał nauczania. Występuje na początku jednostki nauczania, modułu lub kursu. (zindywidualizowana względem studenta, przeglądowa). </li></ul>Elementy oceniania Opis Nazwa elementu
 35. 35. Projektowanie kursów e-learningowych – Przykład projektu
 36. 36. Projektowanie kursów e-learningowych – Przykład elementu sekwencji nauczania – obiekt nauczania
 37. 37. Projektowanie kursów e-learningowych - ZADANIE
 38. 38. Dziękuje za uwagę <ul><li>Michał Kuciapski </li></ul><ul><li>Katedra Informatyki Ekonomicznej </li></ul><ul><li>Wydział Zarządzania </li></ul><ul><li>Uniwersytet Gdański </li></ul>

×