Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Vergelijkend onderzoek naar
e-mail marketing leveranciers
    in Nederland
          November 2002
 ...
Inhoudsopgave

VERGELIJKEND ONDERZOEK NAAR E-MAIL MARKETING LEVERANCIERS IN
NEDERLAND........................................
Introductie
De markt voor e-mail marketing in Nederland wordt steeds professioneler, wat zich onder
andere uit in een groe...
Methodologie
In het onderzoek is gekeken naar zowel de geboden functionaliteit van de aanbieder als ook
naar additionele d...
Opt-in news.nl markt clusters

Op basis van de onderzoeksgegevens is tot een clustering van Nederlandse aanbieders van e-
...
Daarnaast laten de applicaties ook duidelijke verschillen zien in de manier waarop de response
op een mailing wordt gerapp...
Aanbieders van eenvoudige e-mail marketing systemen op ASP basis
Een gedetaileerde functionele vergelijking staat op pagin...
Opt-in news.nl markt model
Uit het onderzoek blijkt verder dat er niet alleen grote functionele verschillen zijn tussen de...
Figuur 1. Stappenplan voor e-mail communicatie
                             Selectie uit
 ...
Key findings
1. E-mail wordt op grote schaal ingezet en vormt inmiddels bij veel bedrijven een substantieel
  onderdeel v...
9. Viral marketing is al enige jaren een buzzword waar nog steeds de nodige portie mystiek
  om heen hangt. Een aantal e-...
15. De meeste aanbieders van ASP diensten werken met een prijsmodel, waarbij betaald wordt
  per duizend verstuurde e-ma...
De status van permission marketing in Nederland
E-mail marketing bestaat voor velen uit de functionaliteit om op grote sch...
Resultaat per cluster

Resultaat per cluster: leveranciers van eenvoudige ASP systemen

Aanbieders van eenvoudige e-mail m...
TPG Post - Easydm
                                                eMailspe...
Resultaat per cluster: leveranciers van professionele ASP systemen

Aanbieders van professionele e-mail marketing systemen...
Mistermail, EDM
                          E-mark
                      ...
Resultaat per cluster: leveranciers van geavanceerde ASP systemen

Aanbieders van geavanceerde e-mail marketing systemen o...
E-village, E-Messenger

                                                 ...
Resultaat per cluster: leveranciers van software systemen

Aanbieders van e-mail marketing systemen op software basis zijn...
Kahuna - Kana
                                       eMailspecialists (Llynch)
 ...
Resultaat per cluster: outsourcers

Outsourcers zijn bedrijven die het gehele operationele e-mail marketing proces van een...
Em@ilco

                                                 E-village

  ...
Resultaat per cluster: full service bureaus

Full-service e-mail marketing bureaus zijn bedrijven die naast functionele ca...
CC Interactive
                                                  Sel...
Korte beschrijving per bedrijf (op alfabetische volgorde)

CC Interactive, onderdeel van Bright Alley


Naam contact perso...
Commotio


Naam contact persoon            : Rudie Krösschell
Bezoek adres                : Prin...
De Mailfabriek


Naam contact persoon            : Martijn Nederkoorn
Bezoek adres               ...
Doors International


Naam contact persoon            : Frank Zegers
Bezoek adres               ...
Design-it


Naam contact persoon            : Jeroen Pinkse
Bezoek adres                : Neslan...
Doubleclick


Naam contact persoon            : Bhupinder Panesar (Territory Sales Manager)
Bezoek adres    ...
Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002
Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002
Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002
Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002
Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002
Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002
Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002
Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002
Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002
Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002
Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002
Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002
Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002
Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002
Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002
Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002
Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002
Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002
Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002
Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002
Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002
Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002
Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002
Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002
Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002
Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002
Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002
Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002
Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002
Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002

2,152 views

Published on

Research carried out by Michael Klazema in 2002 comparing all email service and software providers in The Netherlands.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Vergelijkend Onderzoek Naar Email Leveranciers In Nederland In 2002

 1. 1. Vergelijkend onderzoek naar e-mail marketing leveranciers in Nederland November 2002 Website voor permission based e-mail marketing www.optinnews.nl
 2. 2. Inhoudsopgave VERGELIJKEND ONDERZOEK NAAR E-MAIL MARKETING LEVERANCIERS IN NEDERLAND...........................................................................................................................................1 INHOUDSOPGAVE.........................................................................................................................................2 INTRODUCTIE.............................................................................................................................................3 SCOPE.......................................................................................................................................................3 LEVERANCIERSOVERZICHT............................................................................................................................3 METHODOLOGIE.........................................................................................................................................4 AUTEUR....................................................................................................................................................4 PUBLICATIE...............................................................................................................................................4 OPT-IN NEWS.NL MARKT CLUSTERS................................................................................................................5 OPT-IN NEWS.NL MARKT MODEL....................................................................................................................8 KEY FINDINGS.....................................................................................................................................10 DE STATUS VAN PERMISSION MARKETING IN NEDERLAND................................................13 RESULTAAT PER CLUSTER.............................................................................................................14 RESULTAAT PER CLUSTER: LEVERANCIERS VAN EENVOUDIGE ASP SYSTEMEN.....................................................14 RESULTAAT PER CLUSTER: LEVERANCIERS VAN PROFESSIONELE ASP SYSTEMEN.................................................16 RESULTAAT PER CLUSTER: LEVERANCIERS VAN GEAVANCEERDE ASP SYSTEMEN................................................18 RESULTAAT PER CLUSTER: LEVERANCIERS VAN SOFTWARE SYSTEMEN................................................................20 RESULTAAT PER CLUSTER: OUTSOURCERS......................................................................................................22 RESULTAAT PER CLUSTER: FULL SERVICE BUREAUS.........................................................................................24 KORTE BESCHRIJVING PER BEDRIJF (OP ALFABETISCHE VOLGORDE)..........................26 BIJLAGE A: GEBRUIKTE VRAGENLIJST.....................................................................................52 Website voor permission based e-mail marketing www.optinnews.nl
 3. 3. Introductie De markt voor e-mail marketing in Nederland wordt steeds professioneler, wat zich onder andere uit in een groeiend aanbod van leveranciers op dit gebied. Ondanks de voorsprong die de VS ook op dit gebied heeft, wordt de markt voornamelijk bediend door Nederlandse aanbieders. Echter, dit aantal groeit snel en het is niet makkelijk meer om een goed overzicht te krijgen. In de zomer van 2002 is daarom een onderzoek uitgevoerd naar de verschillende aanbieders van e-mail marketing diensten in Nederland. Bij het analyseren van de markt is gebruik gemaakt van onderstaande indeling: • Facilitaire call centers die ook e-mail afhandelen • Leveranciers van e-mail management systemen voor de afhandeling van binnenkomende emails • Consultancy bedrijven, marketing communicatie bureaus, etc., met specialisaties op het gebied van e-mail marketing / management • List brokers / list managers • Eigenaren van opt-in bestanden • Uitgevers van e-zines (waarin geadverteerd kan worden) • Full-service e-mail marketing leveranciers • Aanbieders van e-mail marketing systemen (software of ASP) • Outsourcers Scope De scope van het onderzoek beperkt zich tot partijen die bedrijven onder andere kunnen helpen bij het daadwerkelijk op grote schaal versturen van commercieel e-mailingen en nieuwsbrieven. Deze partijen hebben eigen software en / of systemen ontwikkeld of zijn de primaire of exclusieve gebruiker of distributeur van dergelijke systemen in Nederland of de Benelux. De scope van het onderzoek betreft de laatste drie categorieën uit bovenstaande lijst. Gespecialiseerde consultancies, listbrokers, marketingcommunicatie bureaus, uitgevers van e- zines, eigenaren van opt-in bestanden, etc. zijn daarom buiten beschouwing gelaten. Leveranciersoverzicht In alfabetische volgorde (per bedrijfsnaam) staan hieronder de geanalyseerde partijen. Indien relevant en als de naam van het e-mail marketing systeem sterkt afwijkt van de bedrijfsnaam en /of als deze als merknaam bekend staat, dan is deze apart tussen haakjes weergegeven. CC Interactive / Bright Alley (Dartmail) Mail-it-direct (Outbound mailer) Commotio (eGain) Mistermail (EDM) De Mailfabriek Proxi (Emailer) DeMT Rapid Sugar (Socketware, Annuncio, UnityMail) Design-it (Emailing tool) Sellvation Marketing (E-Village en eigen) Doubleclick (Dartmail en Unitymail) Synkronis (Marketfirst) E-mailspecialists (Llynch) TDX (Measuremail) E-mark TPG Post (Easydm) Em@ilco Trilab (Burstmailer) E-Village (Messenger) Veritate Experian (voormalig Exactis) Webpower (DMdelivery) Interambition (Outboundmail) Yourzine Kahuna (Kana) Xpedite (MessageReach) Website voor permission based e-mail marketing www.optinnews.nl
 4. 4. Methodologie In het onderzoek is gekeken naar zowel de geboden functionaliteit van de aanbieder als ook naar additionele diensten en de positie van de aanbieder op de Nederlandse markt. Het onderzoek is uitgesplitst naar een vijftal onderdelen, welke hieronder kort worden toegelicht. 1. Klantgegevens; Hoe wordt omgegaan met de database opzet, verzameling, beheer, import en export van klantgegevens, waaronder het e-mail adres 2. Marketing functionaliteit; Wat is mogelijk op het gebied van segmentatie, viral marketing, enquêtes, campagnes, rapportages en response management 3. Berichten maken; Wat zijn de mogelijkheden als het gaat om content invoer, gebruik van templates, dynamische content op basis van profiel, personalisatie, workflow en archivering 4. Samenwerking; Hoe verloopt de samenwerking tussen het bedrijf en de klant als het gaat om prijsmodel, contract, voorwaarden, privacy, spam, klanten en referenties 5. Techniek; Met welke platformen wordt gewerkt, wat is de stabiliteit en performance van het systeem en hoe is support geregeld Per onderdeel is een set van criteria opgesteld, welke zijn vertaald naar vragen. De vragen zijn elementen die andere bedrijven in het verleden gebruikt hebben bij het beoordelen van leveranciers en de door hun geleverde diensten en / of functionaliteit. De antwoorden op deze vragen zijn verkregen door interviews, gesprekken en enquêtes bij deelnemende bedrijven aan dit onderzoek. Alle in dit onderzoek gemelde bedrijven zijn persoonlijk benaderd en hebben hun medewerking verleend aan de uitvoer van het onderzoek. Een drietal bedrijven heeft er voor gekozen om niet te worden opgenomen in dit onderzoek. Dat zijn M+ Replyservices, Informaxion en Integrate. Bij de analyse van alle response is gebleken dat de antwoorden op het onderdeel techniek niet goed met elkaar konden worden vergeleken en dat de input van bedrijven op dit onderdeel niet afdoende was om tot een objectieve vergelijking te komen. Deze categorie is daarom niet meegenomen in de uiteindelijke vergelijking. De gebruikte vragenlijst en scoringsmethodologie opgenomen in de bijlage. Auteur Michael Klazema is sinds 1995 professioneel bezig met Internet en e-commerce. Eerst in marketing en sales functies bij ICL-Fujitsu en bij Cap Gemini in het center of excellence electronic commerce. Daarna heeft hij onder andere bij VODW Marketing en Molenaar & Lok als senior consultant gewerkt op het gebied van e-commerce en CRM. Bovendien is hij bij VODW Marketing verantwoordelijk geweest voor de opzet van een e-mail marketing en management competence center. Ook heeft hij voor MessageMedia het bedrijf en de Unitymail e-mail marketing software op de Nederlandse markt geïntroduceerd. Michael schrijft en spreekt regelmatig over de onderwerpen online marketing, e-CRM en e-mail marketing en management. Naast zijn dagelijkse functie als Director, Client Strategy bij Blast Radius (http://www.blastradius.com) is hij momenteel onder andere als onafhankelijk hoofddocent betrokken bij de opzet en uitvoer van Masterclasses op het gebied van e-mail marketing en een leergang e-marketing. Publicatie De conclusies van het onderzoek, de aanbieders van e-mail marketing diensten in Nederland, de discussie over opt-out vs. opt-in alsmede de ontwikkelingen op het gebied van e-mail marketing worden verder besproken op de paralel hieraan gelanceerde website: http://www.optinnews.nl. Mocht u hier meer over willen weten en / of bijdragen willen leveren dan kunt u contact opnemen met auteur op het adres: michael.klazema@optinnews.nl Website voor permission based e-mail marketing www.optinnews.nl
 5. 5. Opt-in news.nl markt clusters Op basis van de onderzoeksgegevens is tot een clustering van Nederlandse aanbieders van e- mail marketing diensten gekomen. Daarbij is een verdere onderverdeling gemaakt van de eerder genoemde indeling naar full-service e-mail marketing leveranciers, aanbieders van e- mail marketing systemen (software of ASP) en outsourcers. De clusters zijn als volgt gedefinieerd: • Aanbieders van eenvoudige e-mail marketing systemen op ASP basis; bedrijven die een gehoste applicatie aanbieden, die voorziet in de basis functionaliteit om e-mail nieuwsbrieven te versturen, maar waarbij de geboden functionaliteit duidelijk beneden het gemiddelde niveau van de andere aanbieders blijft. • Aanbieders van professionele e-mail marketing systemen op ASP basis; bedrijven die een gehoste applicatie aanbieden, die voorziet in alle functionaliteit om e-mail nieuwsbrieven professioneel te beheren en te versturen, en waarbij de geboden functionaliteit rond het gemiddelde niveau van de andere aanbieders blijft. • Aanbieders van geavanceerde e-mail marketing systemen op ASP basis; bedrijven die een gehoste applicatie aanbieden, die voorziet in de alle functionaliteit om e-mail nieuwsbrieven te versturen én campagnes op te zetten, en waarbij de geboden functionaliteit op essentiële onderdelen duidelijk boven het gemiddelde niveau van de andere aanbieders blijft. • Aanbieders van e-mail marketing systemen op software basis; bedrijven die zich ook als zodanig positioneren, een interne software ontwikkeling- en beheersorganisatie hebben en tevens bewezen hebben dat de door hun aangeboden e-mail marketing systemen op klantlocatie zijn en kunnen worden geïnstalleerd op basis van een software licentie overeenkomst. Een selecte groep van ASP leveranciers biedt ook de optie om het door hen ontwikkelde systeem op klantlocatie te installeren. Deze bedrijven worden echter niet opgenomen in deze categorie. Deze optie wordt separaat gemeld bij de gedetailleerde beschrijving van individuele bedrijven. • Outsourcers; bedrijven die het gehele operationele e-mail marketing proces van een klant kunnen overnemen, zich ook als zodanig positioneren en bewezen hebben, maar die in principe niet of in mindere mate (zeker t.o.v. de hieronder genoemde full-service bureaus) hun klanten strategisch adviseren en helpen bij het bedenken en analyseren van e-mail communicatie en campagne concepten. • Full-service e-mail marketing bureau; bedrijven die naast functionele capaciteit om e-mails te sturen, bewezen hebben klanten daadwerkelijk te kunnen helpen met strategisch advies, creatie van e-mail templates en mailingen en operationele uitvoering, analyse en optimalisatie van nieuwsbrieven en e-mail marketing acties en campagnes. Bovenstaande indeling is met name tot stand gekomen omdat bij de aanbieders van e-mail marketing diensten op basis van ASP op een aantal belangrijke onderdelen veel verschil zichtbaar is. Ten eerste onderscheiden de systemen zich nadrukkelijk op het punt van de ondersteuning van campagne management. Daarmee wordt bedoeld de technische mogelijkheid om op eenvoudige wijze meerdere communicatie uitingen van tevoren op te slaan in het systeem. Daarbij moet het mogelijk zijn om vertragingen tussen de verschillende uitingen in te bouwen. De verzending van verder in de toekomst geplande e-mails moet vervolgens afhankelijk gemaakt kunnen worden van response data uit e-mails die daarvoor verstuurd gaan worden of plaats vinden op basis van events / veranderingen in de database. Ten tweede is bij sommige systemen de mogelijkheid om op eenvoudige wijze berichten dynamisch te personaliseren niet aanwezig. Daarmee wordt bedoeld dat het mogelijk is om bij een mailing de content elementen van een bericht af te stemmen op het profiel of de voorkeuren van de ontvanger. Bijvoorbeeld als het gaat om verschillende typen nieuws of verschillende typen product categorieën en daarbij behorende aanbiedingen die dynamisch - en afhankelijk van het profiel van de ontvanger - in een e-mail bericht worden gemerged. Website voor permission based e-mail marketing www.optinnews.nl
 6. 6. Daarnaast laten de applicaties ook duidelijke verschillen zien in de manier waarop de response op een mailing wordt gerapporteerd. Ook het gemak waarmee de gebruiker van een systeem snel alle in het systeem opgeslagen data van een unieke persoon kan bekijken en aanpassen blijkt bij partijen verschillend te zijn geregeld. Tenslotte zijn duidelijke verschillen zichtbaar op het gebied van data import / export en bounce management. De meeste partijen zijn op basis van dit model en de onderzoeksresultaten eenduidig in een categorie te plaatsen. Sommige partijen komen door hun positionering en hun huidige activiteiten in aanmerking om in meer dan één cluster te worden opgenomen. Echter, meestal wordt het merendeel van de omzet in één cluster gehaald. Voor die partijen die een dubbele vermelding verdienen, geeft een * achter de bedrijfsnaam aan dat dit het primaire cluster en activiteiten gebied van een bedrijf is. Daarnaast zijn er een aantal ASP leveranciers die makkelijker en sneller dan anderen voor individuele klanten extra functionaliteit ontwikkelen. Dit maatwerk is niet meegenomen in de clustering en positionering van de betrokken bedrijven, maar wordt wel separaat gemeld bij de beschrijving van individuele bedrijven. Voor de duidelijkheid: onderstaande indeling is een moment opnamen op basis van de op dit moment beschikbare systemen. De markt van aanbieders in Nederland is nog sterk in ontwikkeling en beweging. Het is goed mogelijk dat over 6 maanden (of zelfs eerder) een bedrijf een nieuwe versie presenteert, welke duidelijk meer en betere functionaliteit biedt dan op dit moment. Website voor permission based e-mail marketing www.optinnews.nl
 7. 7. Aanbieders van eenvoudige e-mail marketing systemen op ASP basis Een gedetaileerde functionele vergelijking staat op pagina 14 • De MT (Doors International) • E-mail specialists (Llynch) • Experian (voormalige Exactis)* • Design-it (Emailing tool) • Interambition (Outboundmail) • Proxi (Emailer) • TPG Post (Easy DM) • Xpedite (MessageReach) Aanbieders van professionele e-mail marketing systemen op ASP basis Een gedetaileerde functionele vergelijking staat op pagina 16 • E-mark • Mail-it-direct • Mister Mail (EDM) • TDX (Measuremail) • Webpower (Dmdelivery) • Yourzine Aanbieders van geavanceerde e-mail marketing systemen op ASP basis Een gedetaileerde functionele vergelijking staat op pagina 18 • Doubleclick (Dartmail) • E-Village (Messenger) • Synkronis (Marketfirst) Aanbieders van e-mail marketing systemen op software basis Een gedetaileerde functionele vergelijking staat op pagina 20 • Commotio (eGain) • Doubleclick (Unitymail) • E-mail specialists (Llynch) • Synkronis (Marketfirst) • Kahuna (Kana) Outsourcers Een gedetaileerde functionele vergelijking staat op pagina 22 • De Mailfabriek • De MT (Doors International)* • Synkronis (Marketfirst) * • Emailco • Experian (voormalig Exactis) • E-Village * • Xpedite* Full-service e-mail marketing bureau Een gedetaileerde functionele vergelijking staat op pagina 24 • Bright Alley (voorheen CC Interactive; gebruiken Dartmail) • Rapid Sugar • Sellvation marketing (gebruiken e-Village en eigen ontwikkelde systemen) • Veritate Website voor permission based e-mail marketing www.optinnews.nl
 8. 8. Opt-in news.nl markt model Uit het onderzoek blijkt verder dat er niet alleen grote functionele verschillen zijn tussen de systemen, maar dat ook de ondersteuning van de klant tijdens het e-mail marketing proces bij de aanbieders van e-mail marketing diensten sterk verschilt. Sommige bedrijven zien zich louter als systeem leveranciers. Anderen willen en kunnen ook meewerken aan de creatie van HTML templates. Afgezien van hulp bij een eerste of tweede mailing, zijn ook maar weinig bedrijven actief betrokken bij de operationele processen van e-mail marketing. Met uitzondering van outsourcers en full service bureaus. En nog minder bedrijven zijn daadwerkelijk in staat om een klant op strategisch en tactisch niveau van advies te voorzien op het gebied van e-mail marketing. Als vervolgens op geaggregeerd niveau naar functionele verschillen en operationele ondersteuning wordt gekeken, ontstaat een beeld van de markt die aantoont dat bedrijven bewust keuzes moeten maken hoe ze willen samenwerken met leveranciers. Veel functionele mogelijkheden Kahuna Synkronis Rapid Sugar Commotio Doubleclick Sellvation Marketing E-village (Unitymail) Doubleclick Veritate De Mailfabriek (Dartmail) Brightalley TDX (CC Interactive) Webpower Emailco Mistermail E-mark Yourzine Weinig Veel Mail-it-direct operationele operationele ondersteuning ondersteuning Interambition E-mail specialists Experian Xpedite DeMT Design-it Weinig functionele mogelijkheden TPG Post Bij functionele mogelijkheden wordt primair gekeken naar de technische functionaliteit die wordt geboden door aanbieders van software systemen en ASP dienstverlening. Bij outsourcers en full-service dienstverleners is bij de functionele mogelijkheden bovendien rekening gehouden met het feit dat medewerkers van deze bedrijven taken kunnen uitvoeren (zoals testlijsten aanmaken, campagnes handmatig opzetten en filters toepassen) die normaal gesproken door systeem functionaliteit ondersteund worden. Bij operationele ondersteuning wordt primair gekeken of de aanbieder ook in staat, bereid en ervaren is in het overnemen van een aantal operationele taken, zoals beschreven in de figuur op de volgende pagina. Website voor permission based e-mail marketing www.optinnews.nl
 9. 9. Figuur 1. Stappenplan voor e-mail communicatie Selectie uit Strategie Concept Content database + doel ontwikkeling ontwikkeling maken bepalen Testen Aanpassen Personalisatie Selectie bericht website toevoegen hyperlinks Opvang Informeren Verzenden + analyse Inbound org. bericht response Website voor permission based e-mail marketing www.optinnews.nl
 10. 10. Key findings 1. E-mail wordt op grote schaal ingezet en vormt inmiddels bij veel bedrijven een substantieel onderdeel van hun marketing communicatie. Tegelijkertijd hebben nog maar weinig bedrijven e-mail echt geïntegreerd met in hun totale communicatie mix en planning. 2. Toegang tot hun eigen data door ontvangers van e-mail berichten is in veel systemen en bij veel partijen standaard niet goed geregeld. Nog maar weinig bedrijven maken het bijvoorbeeld mogelijk om als ontvanger van een e-mail bericht snel en gemakkelijk een wijziging van het e-mail adres door te geven of zelf uit te voeren. 3. Om response data goed te kunnen analyseren en gebruiken is het noodzakelijk dat alle door het systeem verzamelde data kan worden geëxporteerd en dat nieuwe data kan worden geïmporteerd. Veel leveranciers van ASP oplossingen bieden op dit gebied onvoldoende functionaliteit. 4. Marketeers meten op dit moment hoofdzakelijk de basis response gegevens zoals HTML open rates en CTR's, maar combineren deze - uitzonderingen daargelaten - niet met conversieresultaten, zoals aankopen. Slechts een enkele leverancier heeft technologie en functionaliteit in huis die het mogelijk maakt acties, zoals aankopen, op de website van de klant te volgen vanuit het e-mail marketing systeem en daarover te rapporteren. 5. Weinig marketeers experimenteren met het optimaliseren van hun communicatie, door middel van het aanpassen van elementen van het e-mail bericht. Testen met bijvoorbeeld de subject regel, de manier van aanhef alsmede segmentatie van berichten vindt nog weinig plaats. Aan de ene kant verwonderlijk, want wat goede mediaplanning en aanpassing is voor online advertising, is testen en optimaliseren van berichten voor e-mail marketing. Aan de andere kant maken de leveranciers het de gebruikers ook niet erg makkelijk, omdat maar weinigen standaard functionaliteit bieden om de voor direct marketing gebruikelijke split-runs te testen. Snel 10% van het bestand ad random selecteren en benaderen met twee verschillende aanbiedingen om te zien wat het beste werkt, om vervolgens direct de resterende 90% de best responderende uiting te sturen, vergt bij de meeste leveranciers veel handwerk en omslachtige handelingen. 6. Segmentatie van het klantenbestand is tot nu toe de belangrijkste marketing tactiek die door de meeste leveranciers afdoende wordt ondersteund. Maar voor uitgebreide filtering met meerdere selectie criteria, met gebruik van AND, OR en NOT statements, alsmede voor het gebruik van response data zoals klikgedrag, moet worden aangeklopt bij een handjevol leveranciers die gebruik maken van geavanceerde systemen. 7. Campagne management is een functionaliteit die nog maar weinig ASP leveranciers aanbieden. Bij outsourcers en full-service bureaus die desgewenst dit allemaal voor u verzorgen, hangt er natuurlijk wel een prijskaartje aan deze project management kosten. Als voor een moment de kosten per verzonden e-mail als belangrijkste onderhandelingsaspect om de kosten van e-mail marketing te drukken wordt vergeten, dan vormt automatisering van campagnemanagement met grote voorsprong op alle andere functionaliteit de belangrijkste besparingspost en productiviteitsfactor op e-mail marketing gebied. Als dit aspect goed is geregeld, kan een marketing organisatie makkelijk met minder mensen meer mailingen verzorgen. 8. Enquêtes in e-mails zijn wellicht de slimste manier om snel meer gegevens van de klant te verzamelen. Wie kent niet die korte leuke vraag met vier gesloten antwoord opties die ergens opvallend bovenaan in de nieuwsbrief staat. De praktijk wijst uit dat veel ontvangers van e-mail berichten hierop reageren. Een goed e-mail marketing systeem plaatst deze gegevens automatisch in het klantprofiel. Bij de meeste bedrijven die u graag met dit soort ideeën helpen, vergt het echter nog een beetje maakwerk, voordat op deze manier het klantprofiel verrijkt kan worden. Website voor permission based e-mail marketing www.optinnews.nl
 11. 11. 9. Viral marketing is al enige jaren een buzzword waar nog steeds de nodige portie mystiek om heen hangt. Een aantal e-mail marketeers heeft dit principe praktisch ingevuld door een eenvoudig en meetbaar systeem te ontwikkelen, dat ontvangers van e-mail berichten stimuleert om het bericht door te sturen. Gekoppeld aan de mogelijkheid voor de ontvanger om zich ook aan te melden, is dit de makkelijkste en goedkoopste manier van adres acquisitie. 10. Het is schrikbarend hoe weinig bedrijven actief om gaan met bounced e-mails. Los van de onduidelijkheid bij velen hoe het systeem hier precies mee omgaat en het verschil tussen soft- en hardbounces, vindt er vaak ook geen follow-up plaats. Ten eerste zou het gewenst zijn dat sommige adressen die als softbounce na een aantal pogingen toch op inactief zijn gezet, weer te kunnen activeren. Anderzijds is het wachten op systemen waarin met name eigenaren van kleinere e-mail lijsten vanuit de bounce rapportage correcties kunnen uitvoeren op individuele hard bounced e-mail adressen, omdat ze soms overduidelijk het gevolg zijn van spelfouten. 11. De omvang van de e-mail adresbestanden in Nederland groeit gestaag, bij sommige bedrijven verdubbelen de aantallen jaarlijks. Wat gelijk blijft is het percentage mensen dat reageert op de toegestuurde e-mails. Hierdoor neemt het aantal ontvangen replies elk jaar verder toe. Zonder dat de meerderheid van de bedrijven hiervoor een structurele oplossing heeft gerealiseerd. Legio zijn de voorbeelden van bedrijven die de kosten per verzonden e- mail liefst tot 0,001 euro cent onderhandelen, maar vergeten dat de manier waarop hun eigen interne organisatie de afhandeling van binnenkomende e-mail berichten heeft geregeld, dit voordeel volledig te niet doet. Er zijn niet heel veel aanbieders van e-mail management systemen in Nederland. Enkele van deze bieden ook oplossingen aan voor e- mail marketing. Zodra er meer dan 100 reacties op één mailing komen is het misschien zinvol om hier eens aandacht aan te besteden. 12. Als het gaat om rapportage dan biedt eigenlijk iedere leverancier hiervoor wel standaard functionaliteit. De analyse van response data afgezet tegen tijd is nog niet overal beschikbaar. De opslag van het klikgedrag van individuele ontvangers van e-mail berichten vindt bij veel bedrijven wel standaard plaats. Sommige bedrijven presenteren dit ook in hun standaard rapportages, zonder trouwens de juridische privacy implicaties van deze gegevens opslag en verwerking te beseffen of te bespreken met hun klanten. 13. Veel bedrijven die een ASP oplossing kiezen, stellen als eis dat de markteer zelf gemakkelijk en snel de tekst in de template moet kunnen invoeren. De meeste bedrijven zijn daarom ook niet te beroerd om een template te ontwikkelen. Velen doen dit standaard voor iedere klant, soms tegen betaling. Veel van deze templates zijn gelukkig ook voorzien van een WYSIWYG (What You See Is What You Get) editor, die doen denken aan de mogelijkheden van tekst formattering in Word. Bij zo goed als iedereen bekend en daarom makkelijk in het gebruik. Waar veel bedrijven nog niet goed over na denken, is de mate waarin de lay-out van de template door de gebruiker van het systeem aangepast mag en moet kunnen worden. In deze mogelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid daarvan verschillen de aanbieders sterk. Voordat direct voor de aanbieder met meeste functionaliteit gekozen wordt, is het beter eerst te bedenken of specifiek in dit geval meer ook beter is. 14. Alhoewel de meeste bedrijven nu gelukkig al de bij hun bekende personalia gebruiken om in ieder geval de aanhef te personaliseren, zijn weinig aanbieders er op ingericht om op grote schaal de inhoud van een bericht dynamisch te voorzien van gepersonaliseerde content. Dit heeft niet alleen te maken met het gebrek aan functionaliteit bij veel leveranciers, maar misschien nog wel meer met de onvolwassenheid van de meeste marketing organisaties. Deze zijn namelijk nog niet zover, dat ze in klantsegmenten denken en daarvoor content (kunnen) ontwikkelen. Website voor permission based e-mail marketing www.optinnews.nl
 12. 12. 15. De meeste aanbieders van ASP diensten werken met een prijsmodel, waarbij betaald wordt per duizend verstuurde e-mail berichten. Daarnaast wordt meestal een laag maand bedrag in rekening gebracht voor de continue toegang tot en het gebruik van het systeem. Bij software leveranciers is de prijs vaak afhankelijk van het aantal profielen of e-mail adressen dat in de database wordt opgeslagen. Outsourcers en full-service bureaus houden in hun prijstelling ook rekening met het aantal verstuurde e-mails. Daarnaast is bij hun echter project management en ondersteuning veelal de grootste post op de factuur. 16. Veel bedrijven werken met zelf gebouwde applicaties, waarbij er permanent gemiddeld 1.0 - 3.0 FTE aan de verdere ontwikkeling van het systeem werken. Bij veel kleinere ASP's gaat de doorontwikkeling stapsgewijs, met hooguit 1 nieuwe release per jaar. Voor de meeste bedrijven geldt toch dat men in het afgelopen ander half jaar de applicatie heeft ontwikkeld en nu langzaam verder werkt aan het systeem. Deze ontwikkeling wordt primair gestuurd door klantwensen en verzoeken, en in veel mindere mate door marktonderzoek in combinatie met structurele release planning van nieuwe functionaliteit. 17. Opt-in als voorwaarde voor de start van communicatie is nog geen gemeengoed. De meerderheid van de leveranciers is voorstander van dit principe. De meeste eisen het ook van hun klanten. Echter, zeker bij leveranciers van ASP diensten is er geen of weinig controle op bestandsbronnen, privacy statements van de klanten, afmeldt mogelijkheid in iedere e-mail en methodiek van adresverzameling. Ook stelt bijna niemand de opt-in contractueel verplicht. Het infofilter van de DMSA wordt eigenlijk door niemand gebruikt. 18. Al met al kan worden gesteld dat er nog geen partijen zijn die de markt echt domineren. Qua aantal klanten, ervaring en omzet zijn er wel duidelijk een aantal partijen die een substantiële voorsprong hebben op de rest. Zoals Veritate, E-Village, Rapid Sugar en Mistermail. Website voor permission based e-mail marketing www.optinnews.nl
 13. 13. De status van permission marketing in Nederland E-mail marketing bestaat voor velen uit de functionaliteit om op grote schaal efficiënt en liefst gepersonaliseerd en gesegmenteerd commerciële e-mail berichten naar klanten en prospects te sturen. Dat e-mail marketing, ondanks het slechte economische klimaat, sterk blijft groeien, heeft een aantal oorzaken. Deze zijn te vinden in de voordelen die e-mail communicatie biedt en voorlopig zal blijven bieden. • Lage kosten; De prijs voor het versturen van een e-mail valt in het niet bij die van een DM brief of tijdschrift insert. De marginale kosten voor het versturen van extra e-mail is veelal niets tot een paar cent. Ondanks de soms gelijkwaardige kosten van • Snelle reacties; Terwijl de response op een papieren DM campagne vaak pas over een paar weken verspreid binnen komt, zijn bijna alle reacties op een e-mail campagne binnen 48 uur ontvangen • Testen; In alle communicatie met de klant (niet alleen bij DM-acties) is en blijft testen en analyseren van aanbiedingen, doelgroepen en promoties essentieel. Vanwege kosten en tijdgebrek wordt dit vaak achterwege gelaten. Direct e-mail ondervangt deze bezwaren • Hogere response ratio's; Tot nu toe weet opt-in HTML e-mail respons ratio's van rond de 15 procent te bereiken. Dit geldt alleen nog voor zelf opgebouwde lijsten. De response op gehuurde opt-in bestanden is het afgelopen jaar dramatische gedaald. • Volledige automatisering; Tracking, tracing, versturing, response verwerking, etc van het gehele proces is mogelijk en kan met de juiste software of ondersteuning zeer efficiënt verlopen • Personalisatie; E-mail is veel eenvoudiger te personaliseren en aan te passen aan de voorkeuren van klanten dan gewone poststukken • Plaatsonafhankelijk; In het geval van een ASP oplossing kan vanaf elke plaats ter wereld en op elk moment een e-mail worden voorbereid en verzonden • Meetbaarheid; Ten opzichte van direct mail via de post, biedt e-mail nog een aantal extra meetmomenten, die extra inzicht verschaffen in het gedrag van de relatie. Zoals inzichten in HTML opens, accurate overzichten van foutieve e-mail adressen (bounced e-mails) en exacte kennis welk element in het bericht de response heeft veroorzaakt. • Omvang; 'Klassieke’ direct mail is vaak alleen interessant (gezien de kosten), indien voldoende volume beschikbaar is. Deze vele voorbeelden hebben er voor gezorgd dat meer en meer bedrijven aan de slag gaan met e-mail marketing. De één professioneler dan de ander. In het geval van direct marketing via e-mail is een van de belangrijkste aspecten de houding van een bedrijf ten opzichte van de consument. Heeft de consument van tevoren toestemming gegeven voor de communicatie en hoe kan hij of zij naderhand zijn mening daarover veranderen. In de ogen van Opt-in news.nl hebben de e-mail marketing leveranciers op dit punt een voortrekkersrol te vervullen. Zeker nu duidelijk is dat de effectiviteit van zelfregulering door de failliete DMSA en de Thuiswinkel Organisatie feitelijk een wassenneus zijn. Uit het onderzoek blijkt dat zelfs bij de leveranciers die lid waren van de DMSA er geen een was die het gebruik van het infofilter verplicht stelde of feitelijk gebruikte. En bij de laatste e-mail marketing conferentie op 11 september bleek uit de woorden van de vertegenwoordiger van de Thuiswinkel Organisatie dat alleen bij structurele overtredingen en in het uiterste geval een schorsing van een lid overwogen werd. De leveranciers zijn dus het beste in staat om bedrijven op de hoogte te stellen van wat gangbaar en acceptabel is op het gebied van e-mail marketing. Daarbij gaat het niet alleen om de vraag of er sprake is van een opt-in, maar ook hoe men inspeelt op de te verwachten regelgeving en de maatregelen die men neemt om spam te voorkomen te bestrijden. Daarom heeft Opt-in news.nl een permission score geïntroduceerd die per leverancier aangeeft hoe zij omgaan met alle aspecten rondom permission marketing. Hoe hoger de score, des te beter het bedrijf permission marketing in Nederland stimuleert en garandeert. De score is gebaseerd op de antwoorden op de vragen in de vragenlijst over spam / privacy regelingen. Website voor permission based e-mail marketing www.optinnews.nl
 14. 14. Resultaat per cluster Resultaat per cluster: leveranciers van eenvoudige ASP systemen Aanbieders van eenvoudige e-mail marketing systemen op ASP basis zijn bedrijven die een gehoste applicatie aanbieden, die voorziet in de basis functionaliteit om e-mail nieuwsbrieven te versturen, maar waarbij de geboden functionaliteit duidelijk beneden het gemiddelde niveau van de andere aanbieders blijft. Dat betekent niet dat deze applicaties niet geschikt zijn voor e-mail communicatie. Vele tientallen bedrijven maken gebruik van de dienstverlening van deze bedrijven, bijna altijd tot grote tevredenheid van zowel klant als bedrijf. Er komt echter een moment bij veel bedrijven dat men meer wil dan enkel en alleen het versturen van een periodieke nieuwsbrief. Zodra de eisen op het gebied van marketing hoger worden gesteld, ontstaat de vraag of bedrijven in deze categorie daaraan volledig kunnen voldoen. Heeft men initieel voor een bedrijf in deze categorie gekozen, dan is het zinvol de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit in de gaten te houden, voordat te snel wordt besloten een nieuwe aanbieder te kiezen uit een andere categorie. Ook leveranciers van eenvoudige ASP systemen blijven doorontwikkelen en bieden soms net genoeg om kosten effectief van hun diensten gebruik te blijven maken. Tot deze categorie behoren: • De MT • E-mail specialists • Experian* • Design-it • Interambition • Proxi • TPG Post • Xpedite Top 3 van dit cluster Op basis van de analyse in het diagram op de volgende pagina kan de volgende shortlist voor dit cluster worden gedefinieerd als: 1. E-mails specialist 2. Interambition 3. Proxi De cijfers in het diagram variëren van 0 tot 5 per functionele categorie. Aangezien per categorie soms meer dan vijf vragen zijn gesteld (zie de bijlage), betekent een 0 niet noodzakelijkerwijs dat een bedrijf op dit gebied geen functionaliteit ontwikkeld heeft. Andersom betekent een 5 ook niet dat een bedrijf alle functionaliteit biedt die in de vragenlijst aan bod komt. Het cijfer is een relatieve score die iets zegt over de mate waarin een bedrijf functionaliteit levert op het betreffende gebied. Speciale opmerkingen De definitie van deze categorie legt duidelijk de focus legt op het gebruik van de diensten ten behoeve van het versturen van simpele elektronische nieuwsbrieven. Toch zijn er een aantal bedrijven die op een beperkt aantal punten overduidelijk meer functionaliteit bieden dan zou worden verwacht als gevolg van hun opname in deze categorie. Website voor permission based e-mail marketing www.optinnews.nl
 15. 15. TPG Post - Easydm eMailspecialists (Llynch) Experian (Exactis) OutboudmailInterambition; Xpedite - MessageReach Proxi -Emailer Designit, Emailingtool De MT (Door Int.) 1 Klantgegevens 12 15 16 17 16 18 4 13 1.1 E-mail adres verzameling 2 4 4 3 4 5 1 4 1.2 E-mail adres import 1 2 3 2 4 3 1 1 1.3 Database opzet 4 1 1 2 3 2 1 3 1.4 Database integratie 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 Data export 0 2 1 4 3 4 1 2 1.6 Toegang tot de data door abonnees 2 2 3 2 2 1 0 3 1.7 Toegang tot de abonnee data door de 3 4 4 4 0 3 0 0 gebruiker 2 Marketing functionaliteit 17 16 19 24 28 27 9 31 2.1 Versturen 2 2 2 3 4 3 1 4 2.2 Testen 2 1 3 3 3 4 2 3 2.3 Segmentatie 2 0 5 0 4 5 0 5 2.4 Campagne management 0 4 0 0 1 3 0 0 2.5 Onderzoek / enquete 0 4 0 0 4 0 0 3 2.6 Referral / viral marketing 0 0 0 2 0 0 0 5 2.7 Bounce management 4 3 3 4 4 4 0 2 2.8 Reply management 0 0 1 3 2 1 2 2 2.9 Response management 4 0 3 4 4 4 2 5 2.0 Rapportage 3 2 2 5 2 3 2 2 3 Bericht maken 8 15 27 14 16 18 7 10 3.1 Templates 0 1 5 1 5 5 1 0 3.2 Content 0 1 4 0 2 3 1 4 3.3 Personalisatie 3 4 4 5 4 4 3 4 3.4 Dynamische content 0 3 5 0 0 0 0 0 3.5 Vaste voettekst 2 3 3 0 0 3 0 0 3.6 Workflow en beveiliging 0 0 4 5 3 0 0 0 3.7 Archivering 3 3 2 3 2 3 2 2 TOTAAL 37 46 62 55 60 63 20 54 Website voor permission based e-mail marketing www.optinnews.nl
 16. 16. Resultaat per cluster: leveranciers van professionele ASP systemen Aanbieders van professionele e-mail marketing systemen op ASP basis zijn bedrijven die een gehoste applicatie aanbieden, die voorziet in alle functionaliteit om e-mail nieuwsbrieven professioneel te beheren en te versturen, en waarbij de geboden functionaliteit rond het gemiddelde niveau van de andere aanbieders blijft. De dienstverlening van bedrijven in deze categorie sluit goed aan bij klanten met een groot aantal consumenten in de doelgroep en het streven of de verwachting om binnen niet al te lange tijd met velen van hen via e-mail te communiceren. Door de schaal van deze aanpak en de snelheid waarmee verschillende vraagstukken op de organisatie afkomen, zijn aanbieders in deze categorie het beste geschikt om direct de juiste functionaliteit én een zeker mate van ondersteuning te bieden die daarbij aansluit. De aanbieders in deze categorie hebben gemiddeld ook meer ervaring met e-mail communicatie dan de aanbieders van eenvoudige systemen. Tot deze categorie behoren: • E-mark • Mail-it-direct • Mister Mail • TDX • Webpower • Yourzine Top 3 van dit cluster Op basis van de analyse in het diagram op de volgende pagina kan de volgende shortlist voor dit cluster worden gedefinieerd als: 1. TDX 2. Webpower 3. E-mark Speciale opmerkingen Nog meer dan bij de bedrijven uit de categorie eenvoudige ASP systemen, is het noodzakelijk goed op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit door deze bedrijven. Ondanks dat gebruik wordt gemaakt van een ASP oplossing, zal een deel van de set-up zodanig bedrijfsspecifiek zijn dat omschakelen van leverancier enige werkzaamheden vergt. Website voor permission based e-mail marketing www.optinnews.nl
 17. 17. Mistermail, EDM E-mark Yourzine TDX (MeasureMail) Webpower (Dmdelivery) Mail-it-direct 1 Klantgegevens 24 19 24 28 23 18 1.1 E-mail adres verzameling 4 0 5 4 5 5 1.2 E-mail adres import 4 4 4 4 4 3 1.3 Database opzet 4 3 4 3 4 2 1.4 Database integratie 5 5 0 5 0 0 1.5 Data export 2 4 3 3 3 2 1.6 Toegang tot de data door abonnees 2 0 4 4 3 3 1.7 Toegang tot de abonnee data door de 3 3 4 5 4 3 gebruiker 2 Marketing functionaliteit 29 33 33 37 39 32 2.1 Versturen 3 4 3 3 3 3 2.2 Testen 5 5 5 3 3 3 2.3 Segmentatie 2 5 5 5 5 4 2.4 Campagne management 2 0 0 3 0 0 2.5 Onderzoek / enquete 0 5 3 5 5 4 2.6 Referral / viral marketing 3 2 3 0 5 4 2.7 Bounce management 5 2 5 4 4 5 2.8 Reply management 3 3 2 5 5 2 2.9 Response management 3 5 5 5 4 4 2.0 Rapportage 3 2 4 4 5 3 3 Bericht maken 31 26 23 29 27 25 3.1 Templates 5 4 5 5 5 5 3.2 Content 3 2 2 5 3 4 3.3 Personalisatie 5 4 5 5 4 3 3.4 Dynamische content 5 5 0 0 4 0 3.5 Vaste voettekst 5 3 5 5 3 5 3.6 Workflow en beveiliging 5 4 4 5 5 5 3.7 Archivering 3 4 2 4 3 3 TOTAAL 84 78 80 94 89 75 Website voor permission based e-mail marketing www.optinnews.nl
 18. 18. Resultaat per cluster: leveranciers van geavanceerde ASP systemen Aanbieders van geavanceerde e-mail marketing systemen op ASP basis zijn bedrijven die een gehoste applicatie aanbieden, die voorziet in de alle functionaliteit om e-mail nieuwsbrieven te versturen én campagnes op te zetten, en waarbij de geboden functionaliteit op essentiële onderdelen duidelijk boven het gemiddelde niveau van de andere aanbieders blijft. Bedrijven in deze categorie geven goed aan hoe de markt van e-mail marketing zich gaat ontwikkelen. Klanten die overwegen om van aanbieder te veranderen als gevolg van gebrek aan functionaliteit bij hun huidige leverancier, doen er goed aan eens naar de bedrijven uit de categorie te kijken. Men kan dan nog steeds de voordelen van ASP dienstverlening behouden en tegelijkertijd alle mogelijke e-mail marketing activiteiten eenvoudig en efficiënt in het systeem beheren. Tot deze categorie behoren: • Doubleclick • E-Village • Synkronis Top 3 van dit cluster Op basis van de analyse in het diagram op de volgende pagina kan de volgende shortlist voor dit cluster worden gedefinieerd als: 1. Synkronis 2. E-Village 3. Doubleclick Speciale opmerkingen Alle in deze categorie genoemde bedrijven maken het ook mogelijk de door hun ontwikkelde systemen op locatie te installeren. De manier verschilt per bedrijf. Synkronis heeft een licentie genomen op het Amerikaanse systeem Marketfirst, waarvoor ze ook als Value Added Reseller optreden. E-Village heeft zijn eigen software ontwikkelt en verkoopt dit ook aan klanten. Het ASP systeem van Doubleclick is niet direct te koop, maar men is wel eigenaar van de UnityMail software, waarvan de ontwikkeling nu grotendeels is gelijkgetrokken met de ASP dienst. In principe zal de ASP oplossing de zelfde functionaliteit bieden als de software. Website voor permission based e-mail marketing www.optinnews.nl
 19. 19. E-village, E-Messenger Synkronis Doubleclick, Dartmail 1 Klantgegevens 27 28 34 1.1 E-mail adres verzameling 5 5 5 1.2 E-mail adres import 5 5 5 1.3 Database opzet 4 5 5 1.4 Database integratie 0 0 5 1.5 Data export 4 5 4 1.6 Toegang tot de data door abonnees 4 4 5 1.7 Toegang tot de abonnee data door de 5 4 5 gebruiker 2 Marketing functionaliteit 33 44 47 2.1 Versturen 4 4 5 2.2 Testen 3 5 5 2.3 Segmentatie 5 5 5 2.4 Campagne management 4 5 5 2.5 Onderzoek / enquete 0 5 5 2.6 Referral / viral marketing 2 5 5 2.7 Bounce management 4 5 4 2.8 Reply management 2 3 4 2.9 Response management 4 4 5 2.0 Rapportage 5 5 4 3 Bericht maken 28 24 33 3.1 Templates 5 4 5 3.2 Content 2 3 3 3.3 Personalisatie 4 5 5 3.4 Dynamische content 5 5 5 3.5 Vaste voettekst 3 3 5 3.6 Workflow en beveiliging 5 0 5 3.7 Archivering 4 4 5 TOTAAL 88 96 104 Website voor permission based e-mail marketing www.optinnews.nl
 20. 20. Resultaat per cluster: leveranciers van software systemen Aanbieders van e-mail marketing systemen op software basis zijn bedrijven die zich ook als zodanig positioneren, een interne software ontwikkeling- en beheersorganisatie hebben en tevens bewezen hebben dat de door hun aangeboden e-mail marketing systemen op klantlocatie zijn en kunnen worden geïnstalleerd op basis van een software licentie overeenkomst. Een selecte groep van de hiervoor genoemde ASP leveranciers biedt ook de optie om het door hen ontwikkelde systeem op klantlocatie te installeren. Deze bedrijven worden echter niet opgenomen in deze categorie. Deze optie wordt separaat gemeld bij de beschrijving van de individuele bedrijven. De meest voor de hand liggende reden om voor software te kiezen is de prijs. Voor de duidelijkheid, software systemen zijn niet goedkoop. Maar zodra een bedrijf een bestand van meer dan 100.000 adressen heeft opgebouwd en meer dan 1x per maand hier e-mail naar toe stuurt, dan is het raadzaam de aanschaf van eigen software te overwegen. Pas op de tweede plaats, maar wel vaker genoemd, staat het argument van integratie met andere systemen in het bedrijf. Alle hier gepresenteerde bedrijven leveren software die heel duidelijk als een stand-alone e-mail marketing systeem kan worden gebruikt, maar desgewenst op database niveau makkelijk gekoppeld kan worden aan bestaande content management-, CRM- en marketingsystemen, alsmede andere applicaties. Tot deze categorie behoren: • Commotio • Doubleclick • eMail Specialists • Synkronis • Kahuna Top 3 van dit cluster Op basis van de analyse in het diagram op de volgende pagina kan de volgende shortlist voor dit cluster worden gedefinieerd als: 1. Synkronis 2. Commotio 3. Kahuna Speciale opmerkingen Opvallend is dat geen van de hieronder genoemde bedrijven de software zelf ontwikkeld heeft. Commotio is reseller van eGain, Doubleclick verkoopt Unitymail als gevolg van de acquisitie van MessageMedia in 2001, eMail Specialist is reseller van het Duitse Llynch, Synkronis werkt met de software van het Amerikaanse Marketfirst en Kahuna is reeds bij velen bekend als reseller van Kana. Wat belangrijker is om te weten, is dat alle bedrijven in deze categorie (afgezien van eMail Specialists) uitgebreide ervaring hebben met de desbetreffende software en dat daarom ook vertrouwd mag worden op hun ondersteuning bij de installatie en integratie van de software. Daarnaast is het belangrijk te weten dat zowel Kana, eGain en Llynch beter bekend zijn als producent van e-mail management systemen voor de afhandeling van binnenkomende e-mail berichten. Kana is op dat gebied marktleider, zowel in Nederland als daarbuiten. Bedrijven die zowel inbound- als outbound e-mail marketing en management aan het professionaliseren zijn, zullen vele voordelen ervaren in de aanschaf en het gebruik van een integreerde applicatie. Onder andere vanuit het oogpunt van een integraal beeld van alle elektronische klant contacten. Website voor permission based e-mail marketing www.optinnews.nl
 21. 21. Kahuna - Kana eMailspecialists (Llynch) Commotio (Egain) Synkronis Doubleclick (UnityMail) 1 Klantgegevens 29 16 34 33 29 1.1 E-mail adres verzameling 5 4 5 5 4 1.2 E-mail adres import 5 3 5 5 5 1.3 Database opzet 4 1 5 3 5 1.4 Database integratie 5 0 5 5 5 1.5 Data export 1 1 4 5 3 1.6 Toegang tot de data door abonnees 5 3 5 5 3 1.7 Toegang tot de abonnee data door de 4 4 5 5 4 gebruiker 2 Marketing functionaliteit 34 19 47 45 41 2.1 Versturen 4 2 5 4 5 2.2 Testen 5 3 5 5 5 2.3 Segmentatie 5 5 5 5 5 2.4 Campagne management 4 0 5 3 5 2.5 Onderzoek / enquete 0 0 5 4 4 2.6 Referral / viral marketing 0 0 5 5 0 2.7 Bounce management 5 3 4 4 4 2.8 Reply management 3 1 4 5 5 2.9 Response management 5 3 5 5 4 2.0 Rapportage 3 2 4 5 4 3 Bericht maken 25 27 33 25 24 3.1 Templates 1 5 5 5 4 3.2 Content 1 4 3 2 2 3.3 Personalisatie 5 4 5 5 4 3.4 Dynamische content 5 5 5 0 5 3.5 Vaste voettekst 5 3 5 3 0 3.6 Workflow en beveiliging 4 4 5 5 5 3.7 Archivering 4 2 5 5 4 TOTAAL 89 62 104 103 94 Website voor permission based e-mail marketing www.optinnews.nl
 22. 22. Resultaat per cluster: outsourcers Outsourcers zijn bedrijven die het gehele operationele e-mail marketing proces van een klant kunnen overnemen, zich ook als zodanig positioneren en bewezen hebben, maar die in principe niet of in mindere mate (zeker t.o.v. de hierna beschreven full-service bureaus) hun klanten strategisch adviseren en helpen bij het bedenken en analyseren van e-mail communicatie en campagne concepten. Het is belangrijk hier een onderscheid te maken tussen bedrijven die een ASP oplossing leveren en ook bereid zijn (tijdelijk) een aantal taken voor een klant uit te voeren en bedrijven zoals boven omschreven. Alhoewel dit onderscheid deels subjectief is, is het belangrijk ergens de streep te trekken. Want zodra een bedrijf de activiteiten uitbesteedt onstaat een verwachtingspatroon ten aanzien van kwaliteit en degelijkheid. Navraag en controle bij ASP bedrijven zal leren dat weinigen van hen goed gedocumenteerde processen hebben welke de basis vormen voor het garanderen van een zeker kwaliteitsniveau bij outsourcingstrajecten. Van onderstaande bedrijven mag dat wel verwacht worden. Het zou zelfs geëist moeten worden. Tot deze categorie behoren: • De Mailfabriek • De MT * • Em@ilco • E-Village * • Experian • Synkronis * • Xpedite * Top 3 van dit cluster Op basis van de analyse in het diagram op de volgende pagina kan de volgende shortlist voor dit cluster worden gedefinieerd als: 1. Synkronis 2. De Mailfabriek 3. E-Village Speciale opmerkingen Zodra wordt gesproken over outsourcing is het belangrijk gedocumenteerde afspraken te maken over de aard en omvang van de dienstverlening. Het schema op pagina 9 kan daarbij helpen om te bepalen wat de leverancier precies biedt. Ondanks dat het om uitbesteding gaat zal de klant organisatie altijd nog een aantal zaken moeten uitvoeren of accorderen. Zorg ervoor dat de inzet en verwachtingen van de leverancier ook ten aanzien van dit punt goed gedocumenteerd worden. Bij de keuze van een leverancier, ongeacht het type, wordt het bij de bestudering van dit rapport misschien verleidelijk om enkel en alleen af te gaan op de totaal score van de aanbieder. Daar dient echter een kanttekening bij worden geplaatst. Deze geldt zowel voor outsourcers als ook de full-service bureaus. De manier waarop in dit onderzoek naar deze twee type leveranciers is gekeken en de wijze waarop hun dienstverlening is gekwalificeerd, betekent bijna automatisch dat zij bij een functionele vergelijking beter scoren dan een ASP dienstverlener. Bij deze laatste groep is namelijk enkel en alleen gekeken naar wat het systeem standaard biedt. Bij outsourcers en full-service bureaus is ook meegenomen hoe het bedrijf door de effectieve inzet van haar personeel bepaalde functies manueel kan uitvoeren, die bij een ASP oplossing alleen bij totale automatisering van dat proces als aanwezig zijn gekwalificeerd. Website voor permission based e-mail marketing www.optinnews.nl
 23. 23. Em@ilco E-village Experian De Mailfabriek Xpedite Synkronis (Marketfirst) De MT (Door Int.) 1 Klantgegevens 26 15 25 28 17 34 13 1.1 E-mail adres verzameling 5 4 3 5 3 5 4 1.2 E-mail adres import 5 2 5 5 2 5 1 1.3 Database opzet 4 1 3 5 2 5 3 1.4 Database integratie 0 0 0 0 0 5 0 1.5 Data export 3 2 5 5 4 4 2 1.6 Toegang tot de data door abonnees 5 2 4 4 2 5 3 1.7 Toegang tot de abonnee data door de 4 4 5 4 4 5 0 gebruiker 2 Marketing functionaliteit 39 16 38 44 24 47 31 2.1 Versturen 4 2 4 4 3 5 4 2.2 Testen 5 1 4 5 3 5 3 2.3 Segmentatie 5 0 5 5 0 5 5 2.4 Campagne management 4 4 0 5 0 5 0 2.5 Onderzoek / enquete 3 4 5 5 0 5 3 2.6 Referral / viral marketing 0 0 3 5 2 5 5 2.7 Bounce management 5 3 5 5 4 4 2 2.8 Reply management 5 0 5 3 3 4 2 2.9 Response management 5 0 4 4 4 5 5 2.0 Rapportage 3 2 3 5 5 4 2 3 Bericht maken 32 15 23 24 14 33 10 3.1 Templates 4 1 3 4 1 5 0 3.2 Content 3 1 2 3 0 3 4 3.3 Personalisatie 5 4 5 5 5 5 4 3.4 Dynamische content 5 3 5 5 0 5 0 3.5 Vaste voettekst 5 3 5 3 0 5 0 3.6 Workflow en beveiliging 5 0 0 0 5 5 0 3.7 Archivering 5 3 3 4 3 5 2 TOTAAL 97 46 86 96 55 104 54 Website voor permission based e-mail marketing www.optinnews.nl
 24. 24. Resultaat per cluster: full service bureaus Full-service e-mail marketing bureaus zijn bedrijven die naast functionele capaciteit om e-mails te sturen, bewezen hebben klanten daadwerkelijk te kunnen helpen met strategisch advies, creatie van e-mail templates en mailingen en operationele uitvoering, analyse en optimalisatie van nieuwsbrieven en e-mail marketing acties en campagnes. Ten opzichte van outsourcers zijn deze bedrijven in staat om een klant te helpen bij alle stappen in het e-mail marketing proces (zoals beschreven op pagina 9). Het specifieke onderscheid tussen outsourcers en full-service bureaus is het duidelijkste merkbaar in de eerste stappen van het e-mail marketing proces. Van full-service bureaus mag verwacht worden dat ze meerdere mensen in dienst hebben die gespecialiseerd zijn op het gebied van e- mail marketing consultancy en die in staat zijn om zelfstandig te resultaten van meerdere e-mail marketing communicatie uitingen (zoals nieuwsbrieven en campagnes) te analyseren en op basis daarvan adviezen te geven over de optimalisatie van die communicatie. Tot deze categorie behoren: • CC Interactive • Rapid Sugar • Sellvation marketing • Veritate Top 3 van dit cluster Op basis van de analyse in het diagram op de volgende pagina kan de volgende shortlist voor dit cluster worden gedefinieerd als: 1. Rapid Sugar 2. Sellvation marketing 3. Veritate Speciale opmerkingen Net als bij de aanbieders van geavanceerde ASP systemen kan ook van de bedrijven in deze categorie gezegd worden dat het mogelijk is om de door hun ontwikkelde systemen op locatie te installeren. De manier verschilt per bedrijf. Rapid Sugar maakt gebruik van een aantal drietal Amerikaanse systemen. Alhoewel men voor geen van allen actief als reseller optreedt, biedt deze situatie klanten de mogelijkheid om met ondersteuning van Rapid Sugar te starten met e-mail marketing en op een later tijdstip het systeem aan te schaffen waarmee effectief campagnes zijn uitgevoerd. Sellvation marketing maakt gebruik van eigen systemen, maar een groot deel van haar dienstverlening wordt uitgevoerd gebruik makende van het systeem van E-Village wat ook te koop is. En als laatste bedrijf staat Veritate goed bekend om de flexibele opbouw van haar systemen, waarbij de klant kan kiezen uit verschillende modules. Zowel als het gaat om dienstverlening en de levering van software. Website voor permission based e-mail marketing www.optinnews.nl
 25. 25. CC Interactive Sellvation Marketing Rapid Sugar Veritate, Mail 1 Klantgegevens 33 27 34 28 1,1 E-mail adres verzameling 5 5 5 5 1,2 E-mail adres import 5 5 5 5 1,3 Database opzet 4 4 4 5 1,4 Database integratie 5 0 5 0 1.5 Data export 5 4 5 5 1.6 Toegang tot de data door abonnees 5 4 5 4 1,7 Toegang tot de abonnee data door de 4 5 5 4 gebruiker 2 Marketing functionaliteit 39 33 40 44 2,1 Versturen 4 4 5 4 2,2 Testen 5 3 5 5 2,3 Segmentatie 5 5 5 5 2,4 Campagne management 4 4 5 5 2,5 Onderzoek / enquete 0 0 3 5 2,6 Referral / viral marketing 5 2 3 5 2,7 Bounce management 4 4 4 5 2,8 Reply management 4 2 2 3 2,9 Response management 4 4 5 4 2,10 Rapportage 4 5 3 5 3 Bericht maken 23 28 28 24 3,1 Templates 5 5 4 4 3,2 Content 5 2 3 3 3,3 Personalisatie 5 4 5 5 3,4 Dynamische content 5 5 5 5 3,5 Vaste voettekst 3 3 3 3,6 Workflow en beveiliging 1 5 4 0 3,7 Archivering 2 4 4 4 TOTAAL 95 88 102 96 Website voor permission based e-mail marketing www.optinnews.nl
 26. 26. Korte beschrijving per bedrijf (op alfabetische volgorde) CC Interactive, onderdeel van Bright Alley Naam contact persoon : Lara Jenner (account executive) Bezoek adres : Media Park, Sumatralaan 45, Hilversum Telefoon : 035 6774000 Website : http://www.brightalley.nl Type product / dienstverlening : Outsourcing Naam van het product / de dienst : Doubleclick Dartmail 5 Levert e-mail marketing diensten sinds : 1999 Levert het bedrijf primair e-mail marketing diensten (zoniet, %) : 10% Vorige versie nummer : nvt Permission Huidige versie nummer : nvt score Volgende versie nummer : nvt Prijsmodel : CPM + startkosten (Incl. database set-up / invoer data / ontwikkeling HTML template / opzet aanmeldformulier) Huidige aantal klanten :6 Referenties : MoneYou, Centraal Beheer, DMSA, Jobnews, ING, DataDistilleries Grootste klant qua aantal adressen : 20.000 Wat is het gemiddeld aantal verstuurde berichten per uur (HTML, 50Kb en gepersonaliseerd) : 1.000.000 Kan het systeem 25.000 / 50.000 / 100.000 / 500.000 berichten per uur versturen : X/X/X/X Opmerkingen Na lange tijd gebruikt te hebben gemaakt van het systeem van WebPower, is Bright Alley in 2002 overgestapt op Dartmail van Doubleclick. In principe besteden de meeste klanten het werk uit. Als klant is het ook mogelijk een aantal stappen in het e-mail marketing proces zelf uit te voeren. Extra dienst verlening Biedt het bedrijf diensten op het gebied van HTML template -design X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van training voor gebruikers X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van e-mail marketing consultancy X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van database integratie X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van maatwerk HTML voor landing pages X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van hosting van plaatjes X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van hosting van formulieren X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van streaming audio en video O Biedt het bedrijf diensten op het gebied van Flash animatie O Biedt het bedrijf diensten op het gebied van e-commerce functionaliteit in de e-mail O ! Wordt deze dienstverlening door partners ingevuld: Nee, wel werkt men samen met een DM bureau voor off-line acties Website voor permission based e-mail marketing www.optinnews.nl
 27. 27. Commotio Naam contact persoon : Rudie Krösschell Bezoek adres : Printerweg 10, Amersfoort Telefoon :- Website : http://www.commotio.nl of http://www.netmsi.nl Type product / dienstverlening : ASP en software Naam van het product / de dienst : eGain 5 Levert e-mail marketing diensten sinds : 1993 Levert het bedrijf primair e-mail marketing diensten (zoniet, %) : 25% Vorige versie nummer :3 Permission Huidige versie nummer : 4.1 (sinds december 2001) score Volgende versie nummer :- Prijsmodel : ASP: per e-mail : software: eenmalige licentieprijs Huidige aantal klanten :5 Referenties :- Grootste klant qua aantal adressen :- Wat is het gemiddeld aantal verstuurde berichten per uur (HTML, 50Kb en gepersonaliseerd) :- Kan het systeem 25.000 / 50.000 / 100.000 / 500.000 berichten per uur versturen : X/X/X/X Opmerkingen Commotio is reseller van de eGain software (eGain Campaign). eGain is wereldwijd een van de belangrijkste spelers op het gebied van e-mail management software (software voor de afhandeling van inbound e-mail). Commotio verkoopt, implementeert en ondersteund haar klanten in het gebruik van deze software. Ook verzorgen ze ASP diensten. Op dit moment is Commotio in een transitie. Alle activiteiten rondom het eService platform van eGain worden ondergebracht in een aparte BV, welke vanaf 14 oktober 2002 ondersteunt vanuit een zuster vennootschap: MultiChannel Services & Integration BV (kortweg MSI). Extra dienst verlening Biedt het bedrijf diensten op het gebied van HTML template -design O Biedt het bedrijf diensten op het gebied van training voor gebruikers X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van e-mail marketing consultancy X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van database integratie X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van maatwerk HTML voor landing pages O Biedt het bedrijf diensten op het gebied van hosting van plaatjes O Biedt het bedrijf diensten op het gebied van hosting van formulieren X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van streaming audio en video O Biedt het bedrijf diensten op het gebied van Flash animatie O Biedt het bedrijf diensten op het gebied van e-commerce functionaliteit in de e-mail X ! Wordt deze dienstverlening door partners ingevuld: Ja, gedeeltelijk Website voor permission based e-mail marketing www.optinnews.nl
 28. 28. De Mailfabriek Naam contact persoon : Martijn Nederkoorn Bezoek adres : Voorhelmstraat 51rd, 2012 ZN Haarlem Telefoon : 023-5736677 Website : http://www.mailfabriek.nl Type product / dienstverlening : Outsourcing Naam van het product / de dienst : nvt 6 Levert e-mail marketing diensten sinds : 2001 Levert het bedrijf primair e-mail marketing diensten (zoniet, %) : Ja Vorige versie nummer : nvt Permission Huidige versie nummer : nvt score Volgende versie nummer : nvt Prijsmodel : CPM + startkosten en een maandelijks of jaarlijks Licentiebedrag (Incl. database set-up / invoer data / ontwikkeling HTML template / opzet aanmeldformulier) Huidige aantal klanten : 10 Referenties :- Grootste klant qua aantal adressen :- Wat is het gemiddeld aantal verstuurde berichten per uur (HTML, 50Kb en gepersonaliseerd) : 3000 Kan het systeem 25.000 / 50.000 / 100.000 / 500.000 berichten per uur versturen : -/-/-/- Opmerkingen Geen bijzonderheden. Extra dienst verlening Biedt het bedrijf diensten op het gebied van HTML template -design X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van training voor gebruikers X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van e-mail marketing consultancy X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van database integratie O Biedt het bedrijf diensten op het gebied van maatwerk HTML voor landing pages X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van hosting van plaatjes X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van hosting van formulieren X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van streaming audio en video X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van Flash animatie X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van e-commerce functionaliteit in de e-mail X ! Wordt deze dienstverlening door partners ingevuld: Ja Website voor permission based e-mail marketing www.optinnews.nl
 29. 29. Doors International Naam contact persoon : Frank Zegers Bezoek adres : Gevestigd in Cuijk Telefoon : 0485-471005 Website : http://www.doorsinternational.com Type product / dienstverlening : ASP Naam van het product / de dienst : nvt 1 Levert e-mail marketing diensten sinds : 2002 Levert het bedrijf primair e-mail marketing diensten (zoniet, %) : Ja Vorige versie nummer : nvt Permission Huidige versie nummer : nvt score Volgende versie nummer : nvt Prijsmodel : bandbreedte (prijs per Kb) + maandelijkse of jaarlijkse licentie + startkosten Huidige aantal klanten :- Referenties :- Grootste klant qua aantal adressen :- Wat is het gemiddeld aantal verstuurde berichten per uur (HTML, 50Kb en gepersonaliseerd) : 16.500 Kan het systeem 25.000 / 50.000 / 100.000 / 500.000 berichten per uur versturen : X/X/X/- Opmerkingen De MT specialiseert zich op dynamische personalisatie van berichten. Extra dienst verlening Biedt het bedrijf diensten op het gebied van HTML template -design X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van training voor gebruikers X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van e-mail marketing consultancy X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van database integratie X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van maatwerk HTML voor landing pages 0 Biedt het bedrijf diensten op het gebied van hosting van plaatjes X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van hosting van formulieren 0 Biedt het bedrijf diensten op het gebied van streaming audio en video X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van Flash animatie X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van e-commerce functionaliteit in de e-mail 0 ! Wordt deze dienstverlening door partners ingevuld: Ja, gedeeltelijk Website voor permission based e-mail marketing www.optinnews.nl
 30. 30. Design-it Naam contact persoon : Jeroen Pinkse Bezoek adres : Nesland 5, Weesp Telefoon : 0294 – 457724 Website : http://www.designit.nl Type product / dienstverlening : ASP, software en outsourcing Naam van het product / de dienst : Emailingtool 2 Levert e-mail marketing diensten sinds : 2001 Levert het bedrijf primair e-mail marketing diensten (zoniet, %) : 10% Vorige versie nummer :1 Permission Huidige versie nummer : 2 (sinds 1-1-2002) score Volgende versie nummer :3 Prijsmodel : ASP: prijs per e-mail + jaarlijkse licentie (Incl. database set-up / opzet aanmeldformulier) : software: eenmalige licentieprijs Huidige aantal klanten : 20 Referenties : Husk, Brady, Wolky, Incentive, Seesun Grootste klant qua aantal adressen : Husk Wat is het gemiddeld aantal verstuurde berichten per uur (HTML, 50Kb en gepersonaliseerd) : 25.000 Kan het systeem 25.000 / 50.000 / 100.000 / 500.000 berichten per uur versturen : X/-/-/- Opmerkingen Geen bijzonderheden. Extra dienst verlening Biedt het bedrijf diensten op het gebied van HTML template -design X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van training voor gebruikers X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van e-mail marketing consultancy X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van database integratie X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van maatwerk HTML voor landing pages X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van hosting van plaatjes X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van hosting van formulieren X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van streaming audio en video X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van Flash animatie X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van e-commerce functionaliteit in de e-mail X ! Wordt deze dienstverlening door partners ingevuld: Nee Website voor permission based e-mail marketing www.optinnews.nl
 31. 31. Doubleclick Naam contact persoon : Bhupinder Panesar (Territory Sales Manager) Bezoek adres : Verenigd Koninkrijk Telefoon : +44 (0) 208 899 6125 Website : http://www.doubleclick.com Type product / dienstverlening : ASP Naam van het product / de dienst : Dartmail 7 Levert e-mail marketing diensten sinds : 2001 Levert het bedrijf primair e-mail marketing diensten (zoniet, %) : 25% Vorige versie nummer : nvt Permission Huidige versie nummer : 3.5 score Volgende versie nummer :- Prijsmodel : CPM + startkosten (Incl. database set-up / invoer data / ontwikkeling HTML template / opzet aanmeldformulier) Huidige aantal klanten : 10 Referenties :- Grootste klant qua aantal adressen :- Wat is het gemiddeld aantal verstuurde berichten per uur (HTML, 50Kb en gepersonaliseerd) : 1.000.000 Kan het systeem 25.000 / 50.000 / 100.000 / 500.000 berichten per uur versturen : X/X/X/X Opmerkingen Doubleclick's Dartmail systeem is een succesvolle combinatie van de tracking en reportage functionaliteit van het bekend Dart systeem en de UnityMail software van het in 2001 overgenomen MessageMedia. Het systeem wordt niet alleen door advertentie en communicatie bureaus gebruikt, maar ook door eind klanten zoals fast movers en banken. Extra dienst verlening Biedt het bedrijf diensten op het gebied van HTML template -design X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van training voor gebruikers X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van e-mail marketing consultancy X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van database integratie X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van maatwerk HTML voor landing pages X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van hosting van plaatjes X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van hosting van formulieren X Biedt het bedrijf diensten op het gebied van streaming audio en video O Biedt het bedrijf diensten op het gebied van Flash animatie O Biedt het bedrijf diensten op het gebied van e-commerce functionaliteit in de e-mail O ! Wordt deze dienstverlening door partners ingevuld: Ja, gedeeltelijk Website voor permission based e-mail marketing www.optinnews.nl

×