Trauma Treatment DR Congo

407 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
407
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Trauma Treatment DR Congo

  1. 1. ’ ” Right now there's a war taking place in the heart of Africa, in the Democratic Republic of Congo (DRC), and more people have died there than in Iraq, Afghanistan, and Darfur Yennenga Progress High Professionals Development Club, där medlemmarna bidrar med sin specifika kompe- tens och sina nätverk, för global utveckling. Ett samhälle med våldtagna kvinnor combined. För mer information om projektet: www.yennengaprogress.se är ett sjukt samhälle You probably haven't heard much about it, MKFC Stockholm College but as CNN's Anderson Cooper first reported MKFC Stockholm College är en internationell last January, it's the deadliest conflict since eLearningskola med fokus på hållbar utveckling World War II. Within the last ten years, more och ekonomisk tillväxt genom utbildning. than five million people have died and the www.stockholmcollege.se numbers keep rising. It is, in fact, a war against women, and the weapon used to KBT-institutet destroy them, their families and whole Erbjuder psykologisk specialistkunskap inom communities, is rape. många olika områden, i detta projekt med fokus på traumabearbetning. www.kbtinstitutet.se citat från ”60 MINUTES”, CBS NEWS
  2. 2. Vägen mot helande av individer och samhällen Mukwege Foundation ser de enorma behoven matiska våldtäkter i konflikten är utbrett och de av traumabearbetning och hjälp med social skadliga effekterna sträcker sig långt förbi dagen återanpassning för de våldtagna kvinnorna och då händelsen äger rum. Våldet som snarare deras familjer. skulle betecknas som tortyr och stympning, än våldtäkt, syftar till att bryta ner kvinnorna och Som medlem i Yennenga Progress, kommer samhället, både psykiskt och fysiskt och våldet är Mukwege Foundation att tillsammans med i vissa fall så grovt att det omöjliggör vidare MKFC Stockholm College utveckla ett eLear- fortplantning. Våldtäkterna kan därför ses som ningprogram bestående av filmer, manualer och ett långdraget folkmord. Övergreppen utförs av praktiska fallstudier anpassat för datorer, mobil- rebellgrupper, militär, och ibland som ett telefoner och tryckt material, där innehållet påtvingat samlag mellan familjemedlemmar. kommer att tas fram och kvalitetssäkras av Svenska KBT-institutet i samråd med Uppsala Den långtgående skadliga effekten går vidare till Universitets institution för Krishantering. framtida generationer, både de som tvingats bevittna övergreppen, de som lever med de Behoven är oändliga och metoden möjliggör att utsatta, och de barn som ibland föds till följd av även personer som inte är utbildade psykologer, våldtäkterna. Väpnade grupper som är ute efter Dr. Mukwege, överläkare vid Panzisjukhuset både kan ställa diagnos och sedan genomföra att åsamka största möjliga skada och förstörelse i DRC, och Stina Berge från Yennenga Progress traumaterapi. eLearningprogrammet ger möjlig- vet att våldtäkt är ett effektivt vapen som bryter het till en effektiv kompetenshöjning och ett ner hela samhällen. kyrkliga ledare, i hur man bäst bemöter våld- utbyte mellan studenterna och psykologer med tagna kvinnor och deras familjer, för att inte erfarenhet av traumabearbetning, både lokalt Detta projekt är ett av många nödvändiga steg, ytterligare bygga på traumat och stigmat, utan och globalt genom anpassad informations- och mot fred och stabilitet i Kongo-Kinshasa, DRC. istället stärka och ge verktygen för att gå vidare kommunikationsteknologi. Projektet möjliggör Projektet syftar till att skapa förutsättningar för tillsammans. forskning om traumaterapi och genusfrågor i uppbyggandet av ett tryggt samhälle med krigsdrabbade zoner. framtidstro. Detta görs dels genom riktade Syftet med våldtäkterna är att splittra familjerna. insatser till de drabbade individerna med trauma När det tydliggörs, är det också lättare att hålla I östra delarna av den Demokratiska Republiken bearbetning och socialt stöd, men också genom samman och stötta varandra. Förövarna får inte Kongo pågår ett långdraget och för lokalbefolk- utbildning av människor i offentlig verksamhet, uppnå sitt mål. ningen mycket smärtsamt krig. Bruket av syste- så som sjukvårdspersonal, polis, militär och

×