Factbook2012

562 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
562
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Factbook2012

 1. 1. Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) › PR & Kommunikation › Salg & Marketing (inkl. web) › Service & Support › Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling) › HR & Personaleudvikling › Organisation & Ledelse MOBILE (Internt/Eksternt) CLOUD UndersøgelseN er udarbejdet aF Socialsemantic.eu I SAMARBEJDE MED:soCiALseMANtiCeu
 2. 2. kolofonREDAKTIONJan Futtrup Kjaer, Stifterjfk@socialsemantic.euMartin Launey,Undersøgelses- & Projektledermla@socialsemantic.euChristine Tindahl Nielsen,Redaktionsmedarbejderchristine_tindahl@hotmail.comErnst Poulsen,Journalist og Co-redaktørwww.ernstpoulsen.comHenrik Zangenberghenrik@zangenberg.bizSocial Semantic.euVimmelskaftet 47, 1. sal1161 København Kwww.socialsemantic.euTlf: 70272731KORREKTURPeter Riddersborg, JournalistPeter.riddersborg@mail.comDESIGN & LAYOUTRasmus Dybendaldsigndal@hotmail.comTlf: 20409780DATABEARBEJDNINGRavi Vatrapu, Professor mso, PhDAbid Hussain, PhD FellowZeshan Jaffari, PhD FellowComputational Social Science Laboratory(CSSL)Department of IT ManagementCopenhagen Business Schoolvatrapu@cbs.dkhttp://cssl.cbs.dkUNDERSØGELSESDESIGNIteration fra undersøgelsesdesign 2011, somer designet af YouGov Zapera Danmark A/SMEDIEPARTNERDagbladet Børsen A/SJørgen Andresen, RedaktionschefMøntergade 191140 København Kwww.borsen.dkFactbook EU DK 2012 02 ©2012 SocialSemantic
 3. 3. FORORDSociale medier, Mobileog Cloud er nutidenspotentielle vækstskabere Alle virksomheder tænker i dag teknologi og nettet ind i firmaets grundlæggende strategi. Det er et klart ledelsesansvar. Særligt nettet er dog ikke en fast størrelse, men snarere et helt nyt medie- landskab og begynder i flere og flere sammenhænge at blive det værktøj, som på konkret vis kan tages i brug til optimering og effektivisering af processerne i virksomhederne. Det er i disse år især sociale, mobile og cloud baserede teknologier, der fungerer som katalysa- torer i det teknologiske paradigmeskift, som er ved at ændre og revolutionere den måde, virk- somheder arbejder på. Faktisk er jeg villig til at gå så langt som til at påstå, at vores evne til at mestre disse nye tekno- logier er en væsentlig factor i den fremdrift, der skal bringe os ud af den krise, som indtil nu har kostet mere end 150.000 danske arbejdspladser i den private sektor de seneste fire år. Når jeg tror på, at danske virksomheder kan skabe vækst på baggrund af de nye teknologier, så skyldes det særligt tre ting. For det første viser nærværende rapport, at teknologierne hurtigt er ved at vinde udbredelse iAf Jens Klarskov landets virksomheder. Millioner af danskere har tilmeldt sig Facebook, LinkedIn eller Twitter ogAdm. Direktør Dansk Erhverv virksomhederne bruger i dag sociale medier aktivt. Desuden ses et stort engagement i brugen af mobil- og cloud-baserede løsninger i virksomhederne. Der er tale om en ekstrem hurtig udbre- delse af nogle forholdsvis nye teknologier. Det er samtidig bemærkelsesværdigt, at udbredelsen er sket midt under en krise, hvor virksomheder traditionelt skærer til, og har mindre fokus på udvikling og ny teknologi.I årets FACTBOOK 2012 For det andet har vi i Danmark tradition for en forholdsvis flad ledelsesstruktur uden stærkeafdækkes tre af de helt centrale hierarkiske skel. Styrken ved web 2.0 teknologierne er netop en ny form for transparens og enområder indenfor web 2.0: dynamik, der understøtter, at alle kan bidrage og byde ind, både på tværs af afdelinger, og uanset om man er ansat i top eller bund. Dermed er de nye teknologier som skabt til den kultur og ledel-• Sociale medier sesstil, der kendetegner de fleste danske virksomheder.• Mobile løsninger• Cloud computing For det tredje er danske virksomheder generelt meget åbne og kommunikerende med deres om- givelser. Også her er de nye teknologier som skræddersyet til den netværksbaserede tankegang, som danske virksomheder i forvejen er stærke til. Det gør det alt andet lige nemmere at adoptere teknologierne og integrere dem i den måde, der i forvejen tænkes og arbejdes på. Hvis der var nogen, som efter læsningen af sidste års rapport stod tilbage og var i tvivl om, hvorvidt de nye teknologier for alvor ville vinde indpas i erhvervslivet eller ej, så efterlader dette års rapport ingen plads til tvivl. Web 2.0 teknologierne er en grundlæggende modning af de perspektiver og muligheder, som internettet bringer med sig. Forude venter en opgave med at få skabt nye løsninger og nye værdikæder på baggrund af de nye teknologier, som giver os den vækst og de arbejdspladser, Danmark har brug for mere end nogensinde før. Det er ved optimal anvendelse og udnyttelse af teknologierne, at de bliver en berettiget og central del af virksomhedens strategi. Som rapporten også viser, er vi et stykke vej fra at det er lykkes. Grundlæggende skal vi huske, at forandring tager tid – men også at det er i tider med forandring, at nye muligheder opstår - især for de der først evner at se og forstå de nye muligheder. Jeg er sikker på, at læserne af årets FACTBOOK vil finde masser af inspiration til det arbejde. God læselyst! Jens Klarskov adm. direktør Dansk ErhvervFactbook 2012DK 2012 og udgivet i samarbejde03 Dansk Erhverv ©2012 SocialSemanticFACTBOOK EU produceret med
 4. 4. INDHOLDNETWORKED BUSINESS FACTBOOK 2012- Forord 5- Executive Summary 6- Læsevejledning 9- Dette er ikke en rapport 11Introduktion: Sociale, Mobile & Cloud I dansk erhvervsliv 12- Indledning 13- Anvendelsen af sociale medier, mobile og cloud 15- Strategi 21- Værdiskabelse på tværs af ”de tre katalysatorer” 22- Udfordringer og barrierer 27- 5 x 2 gode råd 30Del I: Virksomhedernes erfaringer med sociale medier 36- Forventninger, ansvarsplacering og rådgivning 37- Ressourcer: Tid og økonomi brugt på sociale medier 43- Aktivitet og ROI 46- Værktøjer brugt på sociale medier 51- Udbytte ved ekstern brug af sociale medier - PR & Kommunikation 58- Salg & Marketing 59- Service & Support 62- Innovation 63- HR & Personaleudvikling 64- Organisation & Ledelse 65- Udbytte ved intern brug af sociale medier- Innovation 68- HR & Personaleudvikling 69- Organisation & Ledelse 70- PR & Kommunikation 71Factbook EU DK 2012 04 ©2012 SocialSemantic
 5. 5. INDHOLDDel II: Mobile/apps-baserede løsninger i virksomhederne 73- Eksternt- Motivation 74- Forretningsmæssig værdi 76- Anvendelse af platforme 77- Internt- Motivation 79- Forretningsmæssig værdi 81- Anvendelse af platforme 82- Barrierer internt og eksternt 84Del III: Virksomhedernes brug af cloud 85- Motivationen for at investere 87- Udbytte 88- Rådgivning ved implementering 90- Tak for opbakning og engagement 91- Metodeafsnit 95Factbook EU DK 2012 05 ©2012 SocialSemantic
 6. 6. Executivesummary Networked Business FACTBOOK er baseret på svar fra 2433 respondenter • S ociale medier: Næsten alle virksomheder bruger sociale medier. Selv om investeringerne endnu er små, erkender halvdelen, at emnet er strategisk vigtigt • Mobile/Apps: Generelt har virksomhederne stort udbytte ved brug af mobile/apps. En apps branding værdi er dog stadig den største motivator for, at gå i gang med mobile/apps • C loud: Halvdelen af virksomhederne regner med, at en stor del af virksomhedens it er Cloud-drevet inden for 3-5 år Sociale medier: Erkendelse af strategisk vigtighed I modsætning til Mobile og Cloud lader det til, at de sociale medier stadig “lider” under, at de i mange af virksomhedernes ledelser, opfattes som useriøse og “gratis”. De direkte investeringer i sociale medier er stadig beskedne i virksomhederne, og det er relativt få personaleressourcer der allokeres til området. Det er kun en tredjedel, der arbejder med strategi på området, og derfor er det ikke overraskende, at de væsentligste barrierer for at anvende sociale medier er manglende ressourcer (tid, personale, økonomiske midler) og kompetencer. Årets FACTBOOK viser dog også, at flere virksomheder er kommet i gang med at arbejde med sociale medier, og at der rent faktisk høstes store gevinster, på trods af manglende investeringer og forankring på området. En stor del af virksomhedernes medarbejdere anvender sociale medier arbejdsmæssigt på eget initiativ (66 %). Der er fortsat stor optimisme, og hele 92 % af virksomhederne forventer en øget aktivitet på området. Over halvdelen af virksomhederne mener, at ansvaret bør placeres på strategisk niveau. Fokus er stadig på anvendelsen af sociale medier i forbindelse med salg, marketing og kommunikation. Sociale medier ses i stigende grad som en væsentlig ekstern kom- munikationskanal, og virksomhederne vurderer den på linje med online annoncering, email marketing og telemarketing. Intern brug af sociale medier giver HR-afdelingen mere slagkraft i organisationen, mens ledelsen ikke ser det store potentiale. Det er stadig kun ca. halvdelen af virksomhederne der systematisk følger, hvordan virksomheden omtales i sociale medier. De virksomheder, der har etableret en sådan overvågning, går i stigende grad i dialog med kunderne via sociale medier.Factbook EU DK 2012 06 ©2012 SocialSemantic
 7. 7. Executivesummary Mobile: Indtil videre mest et eksternt branding-værktøj Området for mobile løsninger er nyt for respondenterne. Halvdelen har erfaringer, og langt de fleste af dem har kun arbejdet med mobilitet i et års tid. Der er størst forvent- ninger til gevinster ved en øget ekstern anvendelse – altså en anvendelse rettet mod kunder og samarbejdspartnere. De væsentligste barrierer for udbredelsen af mobile løsninger er manglende viden, sikkerhed og omkostninger. Motivationen for ekstern anvendelse af mobile løsninger er primært en bedre bran- ding af virksomheden, efterfulgt af ønsket om højere kundeloyalitet og bedre service/ support. Intern anvendelse drives af ønsket om øget produktivitet og effektivitet, og det er også her, man har opnået gevinster. Cloud: Forventer stor Cloud-drift inden for 3-5 år Cloud er et område med en udbredelse på under 50 % blandt undersøgelsens respon- denter, men blandt respondenterne der har erfaringer, har de fleste arbejdet med det i mere end et år. Størstedelen forventer, at store dele af virksomhedens it driftes “i skyen” inden for de næste 3-5 år. Mobilitet er den største motivation for at anvende cloud – data og services bliver universelt tilgængelige. Virksomhederne oplever i vid udstrækning disse gevinster ved anvendelse af cloud-baserede løsninger. Mail, data og samarbejde er de fortrukne applikationsområder, men også adgang til hostede driftsmiljøer har en stor udbredelse (42 %) blandt de virksomheder, der anvender cloud- baserede løsninger. FAKTA Dette års udgave af “Networked Business Factbook” (tidligere “Social Media Factbook”) ser på virksomhederes erfaringer med og forventninger til intern og ekstern brug af sociale medier, mobile og cloud-baserede løsninger. Med 2742 respondenter, se metodeafsnittet, fra 19 brancher er undersøgelsen uden sammenligning den største og mest repræsentative, der gennemføres inden for sit område i Danmark, og når det gælder sociale medier, kan vi sammenholde besvarelserne fra sidste års 1279 besvarelser, hvilket giver et billede af de interes- sante udviklingstrends.Factbook EU DK 2012 07 ©2012 SocialSemantic
 8. 8. Det har været et kæmpe privilegium at opleve, hvordan en masse men- nesker har været med til at bidrage til FACTBOOK 2012 - bare fordi I synes det er sjovt, og fordi I også tror på projektet. At sidde i midten og samle det hele, har været spændende og berigende. Så mange tak for jeres kæmpe indsats og jeres tillid. Vi håber, at I der allerede har bidraget med så meget, har lyst til at fortsætte, og at flere vil træde til. Og så håber vi især, at I er tilfredse med resultatet.soCiAL Hilsner fra FACTBOOK 2012 redaktionenseMANtiC Jan, Martin, Ravi, Ernst, Rasmus og Christineeu
 9. 9. læsevejledningsoCiAL Rapporten er inddelt i fire hovedafsnit:seMANtiCeu • I NTRODUKTION: Først introduceres brugen, værdien og udfordringerne på tværs af sociale medier, mobile og cloud eksternt og internt i dansk erhvervsliv. • D EL 1 SOCIALE MEDIER: Omhandler virksomhedernes erfaringer med sociale medier. • D EL 2 MOBILE/APPS: Omhandler den eksterne og interne brug af mobile/apps-baserede løsninger. • D EL 3 CLOUD: O mhandler virksomhedernes brug af cloud-baserede løsninger. Det er målet med denne rapport at give faktuel viden, hvorfra man kan navigere i sine tanker om potentiale og konkret planlægning, i forhold til sociale medier, mobile og cloud. Definitioner Følgende definitioner er herunder beskrevet, som de blev præsenteret i spørgeskema- undersøgelsen til FACTBOOK 2012. Sociale medier: Med sociale medier menes eksempelvis: Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Flickr mv. eller andre sammenhænge (eksempelvis jeres intranet), hvor jeres organisation har haft fokus på implementering og/eller brug af systemer, der understøtter og opfor- drer til interaktion og deling af brugergenereret indhold via netværksrelationer. Mobile/apps-baserede løsninger: Med “Mobile/Apps-baserede løsninger” refereres til forretningsrelateret kommunika- tion og services, der stilles til rådighed på mobile enheder som mobiltelefoner (herunder smartphones) og tablet pc’er som Ipads og lignende. Cloud: Cloudløsninger er en form for skalerbar outsourcing af IT software, services, infra- struktur og platforme, hvor man som kunde ikke investerer i egen infrastruktur, hardware eller software, men lejer sig til ydelserne på brugsbasis. Facebook, LinkedIn og andre “sociale medier” ligger også i skyen/cloud’en, MEN i denne undersøgelse afdækkes, hvilke services (webmail, tekstbehandling, regneark, dokumenthånd- tering, datalager/opbevaring og lignende) organisationerne bruger i clouden ud over de sociale medier.Factbook EU DK 2012 09 ©2012 SocialSemantic
 10. 10. SOCIALIZE YOUR ENTERPRIZESOCIALSEMANTICEU Factbook EU DK 2011 14 ©2011 SocialSemantic
 11. 11. Dette er ikke en rapport– det er et oplæg til samarbejde Sidder du i en brancheorganisation, i et fagligt netværk, på et kommunikationsbureau, er du underviser eller den der bliver undervist, eller et andet sted med kontakt til dansk erhvervsliv? Så vil vi gerne samarbejde med dig. Gennem samarbejde og involvering kan vi sætte ny viden og fortolkning i den rigtige kontekst og gøre dine medlemmer, dine kunder og Danmark klogere. Vi har langt flere tal, end dem du kan se i rapporten. Dem kan vi bruge til at sige noget om præcist din branche og deres udfordringer. Vi har et fantastisk netværk af eks- perter, som vi kan trække ind for at fortælle om udfordringer og muligheder i lige din branche. Med vore samarbejdspartnere hos CBS, Børsen og Dansk Erhverv kan vi, hvis vi arbejder sammen , løfte opgaver i en helt anden vægtklasse, end du måske normalt drømmer om. Hele projektet bygger på idéen om, at viden bedst skabes og spredes gennem invol- vering og samarbejde. SÅ du skal tage røret, eller skrive til os, hvis du kan se, at din branche, dine medlemmer eller din organisation har brug for et skud ny viden – viden baseret på fakta og kvalificeret input. Viden der engagere dem, og bringer dem videre. Ring eller skriv en mail, så finder vi ud af, hvordan vi sammen kan gøre dine branche- kollegaer eller kunder klogere. Ring eller mail til: Martin Launey mla@socialsemantic.eu Tlf: 70 27 27 31 Sådan samarbejdede vi med andre på baggrund af FACTBOOK 2011: Branche: (Konferencer Branchespecifikke rapporter) Lars Silberbauer, Head of Social Media hos LEGO, fortæller om hvordan LEGO arbej- der med sociale medier ved Dansk erhverv og SocialSemantic’s konference. “Sociale medier i Detailbranchen” blev afholdt i Børssalen med 125 deltagere. Forløbet og viden herfra blev opsamlet og udgivet i en særlig workbook til detailbranchen. Faglige netværk: Masser af engagement og deltagelse fra de 100+ deltagere ved NOCA’s – et fagnetværk for HR professionelle – årsarrangement, hvor programmet var skruet sammen af NOCA og SocialSemantic. Projektpartner- virksomhedsarrangementer: Der har været stort fremmøde og masser af interesse ved de arrangementer, hvor konklusionerne fra FACTBOOK’en er blevet præsenteret i samarbejde med projekt- partnere eller direkte hos virksomheder med interesse for at kickstarte deres networ- ked business initiativer. Videns/Erfa netværk: Jan Futtrup, stifter af SocialSemantic, præsenterede FACTBOOK’ens resultater hos IT-forum midtjylland – et vidensnetværk for IT- professionelle.Factbook EU DK 2012 011 ©2012 SocialSemantic
 12. 12. introIntroduktion:Social, Mobileog Cloud i danskerhvervsliv I introafsnittet af rapporten afdækkes, de eksterne og interne forhold på tværs af sociale medier, mobile/apps og cloud. • Bruger/bruger ikke • Værdiskabelse • Udfordringer/barrierer
 13. 13. DEL I Tre katalysatorer for forandring: Social, Mobile, CloudBranche: Dette års rapport fra SocialSemantic handler ikke blot om brugen afSOCIAL sociale medier hos danske virksomheder. Der fokusereres også på to nyeSEMANTIC områder: Mobile/Apps og Cloud. Hvorfor?euAnvendelse af Det har blot taget 10-15 år at bygge det internet, vi i dag allerede er dybt afhængige af. Et fantastisk reservoir af viden og værktøjer, som gør os klogere og giver os udsyn. Det er blevet hele grundmotoren i næsten alt, hvad vi laver. Vi kan knapt huske, hvor omstændeligt det førhen var at skaffe viden.sociale medier i Men tre grundlæggende faktorer er i disse år særligt stærke katalysatorer for måden, hvorpå internettet påvirker og skaber muligheder for den måde, vi driver og udvik-forskellige brancher ler vores virksomheder. De er med andre ord en central del af den modning, der gør internettet endnu mere potent i dets virke. Disse 3 faktorer er Sociale medier, Mobile/ Apps- og Cloud-baserede løsninger. Hver især virker de som acceleratorer, og samlet er synergien og virkningen blot endnu stærkere. Sociale medier har gjort, at vi alle er koblet op i netværk af fagfæller og ligesindede. Her markerer vi os som vidende – ved at sprede og dele information, som vore ven- ner kunne have brug for. Og de deler tilbage af venlighed, overskud og faglighed. I I denne tredje del af rapporten præsenteres de generelle Identitetsøkonomien er vi den viden de deler. Og de stoler på deres netværk, venner og erfaringer, som respondenterne har gjort sig med de sociale kollegaer mere end noget andet. medier fordelt på branche. Mobile/Apps: Inden for værktøjer år er nettet, værktøjerne og dit netværk rykket helt ind på krop- Hvilke de sidste par bliver brugt? hvor mange ressourcer tildeles der? hvilke forventninger er der til dem? pen. I din mobiltelefon. Det er en afgørende forskel. - og hvad er udfordringerne? Ikke blot i den tid du fysisk sidder foran en computer, men altid. Uanset hvilken situation beskrivelse dig i, har du dit netværk og den viden du har brug for til rådig- * For en du befinder af brancheopdelingen henvises til metodeafsnittet. hed. Væk er forsinkelsen. I stedet kan du agere – når det passer dig bedst. Cloud tilgængelighed giver os adgang til viden og services på en ny og fleksibel facon. Man taler om at IT helt overordnet set bliver en ydelse man trækker på, på samme måde som du hiver strøm ud af din stikkontakt. Således kan vi forvente at vores data, vores programmer og services bliver tilgængelige for os hvor end vi er. Tænk engang, de første år samarbejdede vi via programmer installeret på en bestem computer, på intranet og internet, men vi havde kun adgang, hvis vi var til stede inden for firmaets mure, bænket foran den samme stationære computer. Den lille forskel handler imidlertid om mere end blot placering af data. Når vi altid har adgang til vores programmer og vores data, bliver viden og ressourcer tilgængelig i nye og mere fleksible sammenhænge, det må derfor forventes, at vi kan handle langt hurtigere og mere effektivt, og at virksomheden som helhed kan agere mere fleksibelt når flaskehalse og skalerbarheds barrierer forsvinder. Med denne rapport har vi afdækket organisationernes brug af sociale medier, mobile/ apps- og cloud-baserede løsninger, fordi vi ser dem som de helt centrale og mest kraft- fulde netværksteknologier. Vi skabte et internet med alverdens viden og værktøjer. Det revolutionerede verden. Nu har vi tilføjet adgang uanset tid og sted. Vi har flyttet nettet helt ind på kroppen. Og vi har på få år skabt netværk af venner og fagfæller, som kan hjælpe os med at sortere og sprede viden effektivt. Hvis internettet er den nye infrastruktur, det faktiske fysiske netværk der forbinder alting, så er sociale medier, mobile og cloud den overbygning af modenhed (deraf navnet web 2.0) som gør at vi som almene mennesker og virksomheder, nu i praksis kan komme i gang med at anvende og udfolde de mange nye muligheder – og ikke mindst, forvente at det kommer til at virke.Factbook EU DK 2012 0013 ©2012 SocialSemantic
 14. 14. Den sociale virksomhed er åben og forholder sig til interne og eksterne input I sociale virksomheder og organisationer skaber medarbejdere, kunder, leverandører og andre interessenter naturligt værdi i stort set alt deres arbejde. De sociale netværk er født ude i skyen. Det giver os en hel ny måde at drive forretning på, hvor vi skal tænke og organisere os socialt.Af Jeanett Heller, produktansvarlig I den socialt baserede virksomhed oplever kunderne en involverende og engagerendeMicrosoft Dynamics CRM virksomhed. Og som belønning opnår virksomheden loyale kunder, som tilmed kan deltage i udviklingen og markedsføringen af virksomhedens produkter. Forestil dig mulighederne i, at din virksomhed nu kan række ud og trække på talentet, kreativi- teten, erfaringen og passionen blandt alle de relationer, som virksomheden har. Det gælder medarbejdere, kunder, potentielle kunder, leverandører, partnere og andre eksterne stakeholders. Menuen sammensættes i dag af viden, anmeldelser, idéer, begivenheder og billeder som spredes hurtigt gennem sociale netværk fx mikro- blogging som Twitter mv.“Forestil dig Flere kokke forbedrer madenmulighederne i, at din Strategisk adgang til og brug af sociale input skaber værdi gennem en øget forståelsevirksomhed nu kan række af kunderne. I dag har stort set alle medarbejdere behov for adgang til forretningskri- tiske data. Hvis en kunde tjekker ud af webshoppen med en tom kurv, men tidligereud og trække på talentet, har haft varer i kurven, kender virksomheden kundens interesser. Desuden er kunderskreativiteten, erfaringen positive og negative feedback til egne og konkurrenters produkter og services fritog passionen blandt tilgængelig for virksomheder. Med et socialt CRM-værktøj med aktivitet-feeds kanalle de relationer, virksomhedens medarbejdere bedre agere ud fra kundernes behov, samarbejde ogsom virksomheden har. skabe værdi i kunderelationen. Virksomheden får godt nok flere input men kan samtidig ramme mere præcist, fremme beslutningsprocesser, øge effektiviteten i samarbejdet på tværs af teams og høste værdifuld viden. Der er derfor mange kokke om resultatet. Ledelsen som chefkok Udfordringen for ledelsen er styringen og håndteringen af den store, konstant vok- sende mængde af input fra interne og eksterne sociale netværk. Hvis virksomheden skal gøre strategisk brug af sociale netværk, bør ledelsen derfor tænke i sociale CRM- værktøjer. Ledelsen skal lede socialt og turde give slip men samtidig hjælpe med at sortere i al den information, der skabes internt og eksternt, gennem gode it-værktøjer. De sociale netværks teknologier udgør nemlig en risiko for, at fortrolig information slipper ud. Men ved at anvende de sociale informationer også i andre forretningssystemer som fx Office365 og SharePoint, får virksomhederne en strategisk tilgang – uden at kompro- mittere sikkerheden. Samtidig er det vigtigt, at medarbejderne får integreret de sociale aktiviteter og redskaber i deres arbejdsrutiner, så det ikke føles som ekstra arbejde. En ny, åben kultur etableres dog ikke på en uge – men hvis man ikke starter, kommer den aldrig!FACTBOOK 2012 hovedsponsor
 15. 15. SOCIALE MEDIER: Mange nye er kommet tilKraftig vækst Mere end 4/5 af respondenterne i undersøgelsen svarer, at de er i gang med at bruge sociale medier i forbindelse med at skabe forretning. • I alt 1490 – svarende til 82 % - af respondenterne er i gang med sociale medier ja 82% nej 18% Erfaringen vokser 2/3 af virksomhederne har været aktive på de sociale medier i et år eller mere. Det betyder, at mange af virksomhederne allerede har gjort sig en del af de erfaringer, som er grundlæggende for forståelsen af de sociale medier og deres dynamikker. • Knap hver femte har arbejdet med sociale medier i mere end 3 år • 39 % har arbejdet med sociale medier i under 1 år I hvor lang tid har din organisation gjort brug af sociale medier med henblik på at skabe forretning? 0-3 måneder 11% 3-6 måneder 9% 6 mdr.-1 år 19% 1-2 år 29% 2-3 år 16% Mere end 3 år 16% Trenden H alvdelen af de danske virksomheder der ikke var gået i gang med sociale medier i 2010/2011, er kommet i gang inden for det sidste år. I 2011 var 34 % af de danske virksom- heder ikke i gang med initiativer på de sociale medier – i 2012 er dette tal helt nede på 18 %. D er har været en kraftig udvikling i hvor mange virksomheder, der er kommet i gang med de sociale medier hen over de seneste år. Det betyder, at mere end 30 % har flere års erfaring i at bruge medierne.Factbook EU DK 2012 015 ©2012 SocialSemantic
 16. 16. SOCIALE MEDIER :ALLE SNART MED De virksomheder der ikke bruger sociale medier, mangler viden på området De virksomheder, der ikke allerede anvender sociale medier til at skabe forretnings- mæssig værdi, nævner manglende kendskab til sociale medie-platformene som den primære grund. Næsten halvdelen af dem, der ikke er i gang, er dog ved at planlægge deres sociale medie-tilstedeværelse, og forventningerne til de sociale medier er også høje blandt dem, der endnu ikke bruger dem. 80 % forventer at øge deres brug af sociale medier i fremtiden. • 11 % er bekymret for sikkerheden ved at bruge de sociale medier • Kun 7 % er bekymret for at medarbejderproduktiviteten vil falde Hvad er årsagen til, at din organisation ikke anvender sociale medieværktøjer til at skabe forretningsmæssig værdi? (Giv gerne flere svar). Vi har ikke brug for det 8% Vi er i gang med at planlægge  46% vores initiativer på sociale medier Bekymring for faldende medarbej- 7% der-produktivitet Fortrolighed/sikkerhed 11% Vi kender ikke nok til det 44% Vores kunder bruger ikke sociale 9% medier Andet 20% Trenden B landt de virksomheder der endnu ikke er til stede på de sociale medier, ses der en stigning på 70-80% i forhold til forventninger om fremtidig brug af sociale medier – sammenlignet med FACTBOOK 2011. Henover det seneste år har der været en markant stigning (12 %) i antallet af virksom- heder, som er gået i gang med at planlægge initiativer på sociale medier. Sammenlignet med 2011 er der også færre, som mener, at deres kunder ikke bruger sociale medier, samt at det “ikke er noget, de har brug for”.Factbook EU DK 2012 016 ©2012 SocialSemantic
 17. 17. MOBILE APPS:DE SIDSTE MANGLERVIDEN Nyt Område Næsten halvdelen af respondenterne der har deltaget i den del af undersøgelsen, der omhandler mobile/apps, benytter sig af mobile/apps-baserede løsninger. • I alt 469 – svarende til 43 % - af respondenterne i denne del af undersøgelsen er i gang med mobile/apps ja 43% nej 57% Størstedelen er startet i 2011 Mere end halvdelen af virksomhederne er startet med deres aktiviteter på mobile/ apps-området inden for det seneste år. Det er et felt, der er i kraftig vækst. Af dem, der er i gang, er 31 % startet inden for de seneste 6 måneder. • Ca. 60 % er kommet i gang inden for det seneste år • Blot 8 % har været i gang i mere end 3 år I hvor lang tid har din organisation anvendt mobile/apps-basere- de løsninger med henblik på at skabe forretningsmæssig værdi? 0-3 måneder 16% 3-6 måneder 15% 6 mdr.-1 år 28% 1-2 år 23% 2-3 år 10% Mere end 3 år 8%Factbook EU DK 2012 017 ©2012 SocialSemantic
 18. 18. MOBILE APPS:SNART HALVDELENMED PÅ MOBIL De virksomheder der ikke bruger mobilløsninger,mangler indsigt om mobilens muligheder Mere end en tredjedel oplyser, at de “Mangler viden og indsigt på området” som årsag til, at de ikke er kommet i gang med mobile/apps. Dette kan være en del af forkla- ringen på, at omkring en femtedel – af dem, der ikke er i gang – ikke tror, at deres kunder kan nås via mobile/apps-baserede løsninger, og at 16 % ikke mener, at det er brugbart eller relevant i deres organisation. • Over en tredjedel er i gang med at planlægge initiativer på området • Kun 3 % mener, at sikkerheden er et problem Hvad er årsagen til, at din organisation ikke anvender mobile/ apps-baserede løsninger til at skabe forretningsmæssig værdi? (Giv gerne flere svar). Vi er i gang med at planlægge vores 38% initiativer på området Vi tror ikke, vi kan nå vores kunder via 18% Mobile og Apps baseredeløsninger Sikkerhed 3% Teknologien er ikke moden 3% Det er ikke brugbart / relevant i vores 16% organisation Det er for dyrt i forhold til 15% udbyttet Manglende viden og indsigt på 36% området Vores konkurrenter er ikke rigtig kom- 5% met i gang, og derfor er det ikke en prioritet for os Andet 9%Factbook EU DK 2012 018 ©2012 SocialSemantic
 19. 19. CLOUD:Vigtigt område Cloud vokser Som med mobile/apps, er det næsten halvdelen af respondenterne, der har deltaget i den del af undersøgelsen, der omhandler cloud, der benytter sig af cloud-baserede løsninger. • I alt 363 – svarende til 45 % - af respondenterne i denne del af undersøgelsen er i gang med cloud ja 45% nej 55% Cloud er nyt for mange I dag anvender ca. halvdelen af de danske virksomheder ikke cloud-baserede løs- ninger. Inden for det seneste år har der været en stigning i brugen af cloud-baserede løsninger, men størstedelen af dem, der bruger cloud-baserede løsninger, har været i gang i mere end 1 år. • 8 % af dem, der anvender cloud-baserede løsninger, er begyndt inden for de 3 seneste 12 måneder • E n fjerdel af dem, der anvender cloud-baserede løsninger har været i gang i mere end 3 år I hvor lang tid har din organisation anvendt cloud-baserede løsninger med henblik på at skabe forretningsmæssig værdi (målgruppen for løsningerne kan være organisationens kunder såvel som medarbejdere internt i organisationen)? 0-3 måneder 12% 3-6 måneder 10% 6 mdr.-1 år 16% 1-2 år 26% 2-3 år 12% Mere end 3 år 24%Factbook EU DK 2012 019 ©2012 SocialSemantic
 20. 20. CLOUD:Efterlyser viden De virksomheder der ikke anvender cloud, ved ikke nok om området En tredjedel af dem, der ikke anvender cloud-baserede løsninger, forklarer, at de ikke har nok viden på området. Til gengæld er 16 % i gang med at planlægge initiativer in- den for området, og inden for en tidshorisont på 1-2 år forventer lidt under halvdelen af virksomhederne at forøge deres anvendelse af cloud-baserede løsninger – hvilket viser, at der er interesse for området. • 1 7 % nævner, at sikkerheden er grunden til, at de ikke anvender cloud-baserede løsninger • 11 % mener, at det ikke vil være brugbart/relevant i deres organisation Hvad er årsagen til, at din organisation ikke anvender cloud- baserede løsninger til at skabe forretningsmæssig værdi? (Giv gerne flere svar).Vi er i gang med at planlægge voresinitiativer på området 16%Det er ikke brugbart / relevant ivores organisation 11%Det er for dyrt i forhold til udbyttet 7%Sikkerhed 17%Cloud teknologien er endnu ikke 7%moden Den brugsbaserede forretningsmodel i Cloudløsninger bliver i sidste ende dyrere for organi- 4%sationen end ved inhouse-drift og engangsin-vestering i programmer og hardwareVi har alt for lidt viden på området i 31%vores organisation Vores branche er generelt settilbageholdene på området 10%Ved ikke 25%Andet 4%Factbook EU DK 2012 020 ©2012 SocialSemantic
 21. 21. SOCIALE MEDiER,MOBILE OG CLOUD:HALVDELEN UDENSTRATEGI Ofte planlægning hen ad vejen Generelt set er det stadig over halvdelen, der ikke har en strategi for arbejdet med de nye teknologier. Der er en tendens til, at mobile/apps- og cloud-baserede løsninger er forankret højere i virksomhederne end de sociale medier. Ca. 60 % af virksomhederne arbejder ikke strategisk med hverken sociale medier, mobile/apps- eller cloud-baserede løsninger, mens ca. 40 % forholder sig strategisk til arbejdet. Inden for alle tre områder svarer omkring 60 %, at der planlægges hen ad vejen, og at tiltagene er sporadiske. Sociale medier: • 5 8 % arbejder med “sporadiske tiltag og ikke en klar strategi”, eller ”har et par medarbejdere, der tester på må og få uden en deadline” • 4 2 % arbejder med “central koordinering og målrettet planlægning”, eller ”er i gang med en nøje planlagt testfase” Mobile/apps: • 60 % har ikke en samlet plan og planlægger hen ad vejen • 4 0 % ser et stort potentiale inden for området, og har derfor forankret løsningerne på højeste niveau Cloud: • 59 % har ikke en samlet plan og planlægger hen ad vejen • 4 1 % ser et stort potentiale inden for området, og har derfor forankret løsningerne på højeste niveau Trenden Der er sket en fremgang på 6 % i virksomhedernes planlagte arbejde med sociale medier i forhold til FACTBOOK 2011. Det må siges at være en beskeden fremgang i forhold til, hvor meget “modning” der ellers har været inden for mange andre områder af virksomhedernes brug af sociale medier.Factbook EU DK 2012 021 ©2012 SocialSemantic
 22. 22. soCiALseMANtiCeu Værdiskabelse på tværs af “de tre katalysatorer” • Sociale medier • Mobile/apps • Cloud
 23. 23. SOCIALE MEDIER:VÆRDISKABELSEVED EKSTERN BRUG Stort udbytte ved ekstern brug af sociale medierKOMMUNIKATION OG Generelt set tegner der sig et billede af, at ca. 1/3 har udbytte ved brug af sociale medier i dag på tværs af forretningsområderne, og at forventningerne til fremtidigSALG GIVER stØRST udbytte ligger på samme niveau.VÆRDI Topscorerne er forretningsområderne “PR Kommunikation” samt “Salg Marke- ting”, der i dag opnår stor værdi ved bl.a. nye og forbedrede muligheder for at udbrede budskaber, indgå i dialog med kunder og lancere nye produkter og kampagner. Disse nye måder at nå brugerne på giver udbytte i form af forøget salg, øget engagement fra kunder og interessenter, samt forøget trafik på virksomhedernes websites. • I forretningsområderne “PR Kommunikation” samt “Salg Marketing” har over 70 % udbytte i dag eller forventninger til udbytte i fremtiden • I nnovation er det forretningsområde, hvor forventningerne er størst til udbytte i fremtiden • I nteressant at “HR Personaleudvikling” er det område med mindst udbytte og lavest forventninger Udbytte i dag • B emærkelsesværdigt, at “Service og Support” er det område med flest – ca. en femtedel – der ikke har fremtidige forventninger om udbytte Intet udbytte i dag, MEN fremtidige forventninger Se de fulde og detaljerede svar for hvert forretningsområde under Del 1: Sociale Medier Intet udbytte i dag, OG ingen fremtidige forventninger Forretningsområdernes samlede udbytte ved ekstern Ved Ikke brug af sociale medierPR Kommunikation 45% 29% 11% 15%Salg Marketing 36% 35% 9% 20%Service Support 26% 35% 19% 20%Innovation (RD, produkt 26% 36% 13% 25%procesudvikling)HR personaleudvikling 23% 29% 18% 30%Organisation Ledelse 32% 29% 17% 22% Trenden Generelt set tegner der sig et billede af, at udbyttet ved brugen af sociale medier eksternt er steget markant - med ca. 10 % - på tværs af alle forretningsområderne hen over det seneste år. Læs mere specifikke trends i Del I: Sociale medierFactbook EU DK 2012 023 ©2012 SocialSemantic
 24. 24. SOCIALE MEDIER:VÆRDISKABELSEVED INTERN BRUGLedelsen opnår Skepsis over for intern værdimindst værdi Når der ses på den interne brug af sociale medier, er det forretningsområdet “HR Personaleudvikling”, der har størst udbytte i dag. Det er især på områder som øget effektivitet blandt vidensmedarbejdere, forbedringer af organisationernes lærings- og videndelingsmiljøer samt det, at HR opnår mere slagkraft og indflydelse i organisatio- nen, at værdien er høj. Generelt set tegner der sig et billede af, at ca. ¼, har udbytte ved brug af sociale medier i dag på tværs af forretningsområderne, men forventningerne til fremtidig udbytte er en del højere. • “ nnovation” er også internt det område der spås det største potentiale ved brugen I af sociale medier • “L edelsen” er det område med mindst udbytte i dag og færrest forventninger til brugen af sociale medier internt. Det er bemærkelsesværdigt, at næsten 1/3 ikke har nogen fremtidige forventninger til udbytte for ledelsen i fremtiden Udbytte i dag Intet udbytte i dag, MEN fremtidige forventninger Se de fulde og detaljerede svar for hvert forretningsområde under Del I: Sociale Medier Intet udbytte i dag, OG ingen fremtidige forventninger Forretningsområdernes samlede udbytte ved intern brug Ved Ikke af sociale medierPR Kommunikation 25% 30% 21% 24%Innovation (RD, produkt procesudvikling) 26% 35% 16% 23%HR personaleudvikling 32% 26% 16% 26%Organisation Ledelse 18% 25% 29% 28%Factbook EU DK 2012 024 ©2012 SocialSemantic
 25. 25. MOBILE APPS:VÆRDISKABELSEVED EKSTERN BRUG Nye kunder og øget engagement Generelt set har over 1/3 af virksomhederne på nuværende tidspunkt udbytte af deres eksterne brug af mobile/apps-baserede løsninger. Mobiliteten, kontakt til nye kunder og øget engagement fra eksisterende, samt brandingværdi er nogle af de områder, hvor mobile/apps giver mest værdi for virksomhederne ude i markederne. Yderligere er der også 1/3, der ikke har udbytte i dag, men fremtidige forventninger om dette.Det betaler sig atvære mobil • 71 % har enten udbytte i dag eller forventninger til fremtidigt udbytte • B emærkelsesværdigt, at det er mindre end hver tiende, der ikke har forventninger Udbytte i dag om udbytte på området i fremtiden Intet udbytte i dag, MEN fremtidige forventninger Intet udbytte i dag, OG ingen fremtidige Se de fulde og detaljerede svar for Mobile Apps under Del 2: Mobile Apps forventninger Ved Ikke Virksomhedernes samlede 35% 36% 8% 21% udbytte ved brug af mobile/apps eksterntMOBILE APPS:VÆRDISKABELSEVED INTERN BRUG Intern mobilbrug halter efter Generelt set har over ¼ af virksomhederne på nuværende tidspunkt udbytte af deres interne brug af mobile/apps-baserede løsninger. Mobiliteten er der, hvor mobile/ apps giver mest værdi for virksomhederne internt i form af øget produktivitet og øget effektivitet.Moderat • 48 % har enten udbytte i dag eller forventninger til fremtidigt udbytteværdiskabelse • B emærkelsesværdigt, at det er 23 %, der ikke har forventninger om udbytte på området i fremtiden Udbytte i dag Intet udbytte i dag, MEN fremtidige forventninger Se de fulde og detaljerede svar for Mobile Apps under Del 2: Mobile Apps Intet udbytte i dag, OG ingen fremtidige forventninger Ved Ikke Virksomhedernes samlede udbytte 25% 23% 23% 29% ved brug af mobile/apps interntFactbook EU DK 2012 025 ©2012 SocialSemantic
 26. 26. CLOUD:VÆRDISKABELSEVED CLOUD Skalerbarhed og stabilitet i skyenCloud giver værdi Generelt set har mere end 2/3 af virksomhederne udbytte i dag ved brug af cloud. Færre omkostninger ved vedligeholdelse og internt mandskab og igen vigtigheden af mobilitet er de faktorer, der giver værdi til de virksomheder, der bruger bruger cloud- baserede løsninger. • Hele 67 % har udbytte i dag • Kun 5 % har ingen fremtidige forventninger til udbytte i forbindelse med cloud Se de fulde og detaljerede svar for Cloud under Del 3: Cloud Udbytte i dag Intet udbytte i dag, MEN fremtidige forventninger Intet udbytte i dag, OG ingen fremtidige forventninger Ved Ikke Virksomhedernes samlede 67% 15% 5% 13% udbytte ved brug af CloudFactbook EU DK 2012 026 ©2012 SocialSemantic
 27. 27. SOCIALE MEDIER: Time is moneyUDFORDRINGER OG For at gøre værdien af brugen af de sociale medier tydelig, kræver det tid, penge ogBARRIERER kompetente medarbejdere inden for emnet. God rådgivning og korrekt jura er væsent- lig for mange organisationer. • M angel på ressourcer i form af tid er den største udfordring for dem, der bruger sociale medier i dagTID ER STØRSTEPROBLEM • 45 % har svært ved at vise værdien af investeringer i de sociale medier • Mangel på kompetent og erfaren rådgivning er også en udfordring Hvilke af nedenstående forhold udfordrer arbejdet med sociale medier i din organisation? (Giv gerne flere svar)Vi kender ikke juraen, som de sociale medierer underlagt (eksempelvis ift. konkurrencer, 13%HR mm)Vores rådgivere er ikke erfarne inden for 13%sociale medie området Manglende ressourcer - økonomi 28%Manglende ressourcer - tid 62%Manglende kompetencer/viden inden for 40%sociale medier Ledelsen er decideret “skræmte” over 6%udfordringerne i social medierLedelsens manglende prioritering afsociale medier 23%IT afdelingen modarbejder sociale 4%medie initiativer Vanskeligt at vise håndgribelig værdi af 45%investering i sociale medier Manglende forståelse i organisationen forpotentialet i sociale medier 30%Andet 6% Trenden Der er sket en modningsproces i virksomhedernes arbejde med de sociale medier. Generelt set er udfordringerne steget i forhold til mangel på ressourcer (tid og økonomi) – man har altså erkendt, at det ikke er “gratis” at bruge de sociale medier. Derimod er udfordringer som manglende forståelse i organisationen eller hos ledelsen, problemer med at vise ROI samt manglende interne kompetencer faldet i det forgangne år, hvilket må ses som en modningsproces af forståelsen af de sociale mediers betydning.Factbook EU DK 2012 027 ©2012 SocialSemantic
 28. 28. MOBILE:UDFORDRINGER OGBARRIEREr Manglende viden største barriere Der er stor tiltro til både teknologiens relevans og modenhed, og to tredjedele giverManglende viden udtryk for, at mobile/apps-baserede løsninger er relevante i deres organisationer. Over en tredjedel siger dog, at de mangler viden på området • D e største barrierer er manglende viden på området og sikkerhedsaspektet omkring brugen af mobile/apps-baserede løsninger • 2 /3 mener, at mobile/apps-teknologien er moden, og at det er relevant for deres virksomhed • 40 % mener, at pris og udbytte hænger sammen Enig Mobile: Hverken eller I hvor høj grad er du enig eller uenig i, at følgende udsagn er Uenig barrierer for anvendelse og prioritering af mobile/apps-basere- Ved Ikke de løsninger i din organisation?Det er ikke brugbart / relevant i voresorganisation 8% 19% 64% 9%Teknologien er ikke moden 6% 22% 61% 11%Sikkerhed 20% 27% 36% 17%Det er for dyrt i forhold til udbyttet 14% 30% 38% 18%Manglende viden og indsigt på området 36% 25% 31% 8%Vores konkurrenter er ikke rigtigt kommet igang, 55% 17% 7% 21%og derfor er det heller ikke en prioritet for osFactbook EU DK 2012 028 ©2012 SocialSemantic
 29. 29. CLOUD: Cloud-baserede løsninger er sikre og brug-UDFORDRINGER OGBarrierer bare i dag, og forventningerne høje Over tre fjerdele finder cloud-baserede løsninger brugbare og relevante for deres organisation, og to tredjedele mener, at det giver dem mulighed for at præsentere og udvikle services og produkter på nye måder. Der er samtidig store forventninger til, at virksomhedernes drift af IT inden for 3-5 år kommer til at foregå i skyen. Billigt og sikkert • o tredjedele forestiller sig, at IT-løsningerne kommer til at ligge i clouden inden T for de næste 3-5 år • H alvdelen mener ikke, det har indflydelse på sikkerhedsniveauet at flytte syste- merne ud i clouden • To tredjedele mener, at cloud-teknologien allerede er helt klar til brug Enig Hverken eller Uenig I hvor høj grad er du enig eller uenig i følgende udsagn omkring Ved Ikke cloud-baserede løsninger? Jeg tror, at størstedelen af vores IT driftesdirekte i Clouden inden for de næste 3-5 år 58% 14% 12% 16% Sikkerhedsniveauet vil falde ved brug afCloud løsninger(*sikkerhed, i forhold til ek- 8% 18% 54% 20%sempelvis backup, firewall, antivirus løsning,sikkerhedsopdateringer generelt) Cloud løsninger giver mindre grad af mulighedfor individuel tilpasning og konfiguration 18% 25% 38% 19%Systemer og programmer (SaaS) kommertil at føles lidt mere besværlige at bruge for 9% 23% 44% 24%brugerne (eksempelvis mere ventetid ogmindre rig på funktionalitet)Cloud-teknologien er meget ny, og derkommer til at gå flere år, inden den reelt set 7% 17% 66% 10%er klar til brug Den brugsbaserede forretningsmodel i Cloudløsninger bliver i sidste ende dyere for virk- 6% 17% 53% 24%somheden end ved inhouse-drift og engangs-investering i programmer og hardware Vi har alt for lidt viden på området i voresorganisation 18% 29% 43% 10%Vores konkurrenter er ikke rigtig kommet igang, og derfor er det heller ikke en prioritet 3% 16% 53% 28%for osCloud baserede løsninger giver mulighed forat udvikle / stille jeres produkter og services 63% 15% 4% 18%tilrådighed på nye måderDet er ikke brugbart / relevant i vores 2% 9% 79% 10%organisationFactbook EU DK 2012 029 ©2012 SocialSemantic
 30. 30. 2 x 5 gode råd Af Jan Futtrup Kjær Vi stiftede SocialSemantic, fordi vi kunne se, at vi er midt i et monumentalt skifte, hvor sociale medier forandrer forretningsverdenen. Vi har en tro på, at vi i Danmark harJan Futtrup Kjær særlige gode forudsætninger for at udnytte det potentiale.12 år som rådgiver med speciale i digitalstrategi og forretningsudvikling. Vi startede også projektet for at se, om vi kunne gøre en forskel og samtidig lave etHerunder som: projekt grundlagt på de principper omkring engagement og involvering, som vi prædi- ker er så vigtige.• Stifter og CEO i [ e n z y m ] Det tror vi stadig på, at vi kan. Og vi tror på, at vi sammen med projektets store• Sales Business Development Manager samt Sales Trainer I Sitecore. netværk af samarbejdspartnere og engagerede frivillige kan bidrage positivt til denne forandring - med SocialSemantic projektet og gennem udgivelser som Networked• SocialSemantic.eu Stifter Business FACTBOOK.• Jan er derudover tilknyttet som bestyrelsesmedlem og rådgiver for en Projektet har nu i 2 år været drevet uden fokus på at skabe en profit. Vores rolle række virksomheder i kommunikations- har med andre ord ikke været at sælge dig en Facebook-side eller en anden bestemt og IT-branchen og aktiv foredrags- løsning.Vores fokus er en tro på, at det er vigtigt at skabe og dele uvildig viden på holder omkring emnerne sociale området, og at den bedste måde at gøre dette på er gennem involvering. Det er det, vi medier, entreprenørskab og innovation. brænder for.Info/Kontakt: På de næste sider har jeg opsummeret 2 X 5 råd med baggrund i mine erfaringer frajfk@socialsemantic.eu SocialSemantic projektet og selve FACTBOOK undersøgelserne. Det er tanker oghttp://dk.linkedin.com/in/futtrupjan erfaringer opsamlet gennem dialog og samarbejde med flere hundrede sociale mediejfk@socialsemantic.eu ansvarlige fra alle dele af branchen og ikke mindst fra både indkøbernes og rådgiver-Twitter: @futtrup_jan nes perspektiv. Hvis Danmark skal op i superligaen, som jeg mener vi har potentiale til at være i, så er et vigtig skridt at indkøbere og udbydere ”fanger hinanden” og kan samarbejde. Her er mine råd. Tag dem eller lad være – det er op til dig. Men de er vel ment. Venlig hilsen Jan Futtrup Kjær Factbook EU DK 2012 030 ©2012 SocialSemantic
 31. 31. 5 gode råd tilvirksomhederne(der skal i gang og videre med sociale medier) Det handler ikke blot om at åbne en ny social-mediekanal som Facebook, men om at tænke dialog og relation ind i hele værdikæden. Den erkendelse vil få dig til at ændre din ledelsesstil, den måde du styrer projekter på, og den måde du udvikler og lancerer dine produkter på. Samtidig vil du op- dage, at der er langt mere menneskelig energi i at arbejde og fungere som en Networked Social Business. 1 Sociale medier er et maraton – ikke en sprint Jernbanen revolutionerede ikke transportsektoren den dag, den første strækning åb- nede. Det var først, da man kunne regne med et helt system, og kunne komme hurtigt rundt i hele landet, at betydningen slog igennem. På samme måde har Internettet ændret meget, men det er først nu, at de sociale tek- nologier er modnet nok til, at betydningen slår helt igennem, og at vi kan udnytte hele potentialet. Derfor er sociale medier heller ikke noget, som du på fem minutter kan klæbe på eksiste- rende løsninger. Forbered dig på en langstrakt proces, for det tager tid at få indarbejdet, hvordan vi mennesker arbejder i organisationer, og agerer i forhold til hinanden. 2 Det handler ikke om sociale medier, men om at medierne nu er sociale Facebook er en forbandelse – og en velsignelse. En velsignelse fordi det har fået alle til at forstå, hvordan sociale medier omfatter os alle sammen. Og en forbandelse fordi vi nemt kommer til at tro, at det nu kun handler om nogle bestemte værktøjer. Løsningen er sjældent bare at skabe en Facebook-side, en YouTube-kanal eller en Twitter-konto. De enkelte kanaler er ikke afgørende, selv om de godt kan have konkret betydning. Det afgørende er måden at tænke menneskelige relationer ind i produkter og proces- sor – fordi i bund og grund handler den sociale del af medierne om at forstå, hvorfor mennesker handler som de gør. 3 Vær ikke bange for fejl - hvis du hurtigt vil opnå bedre ROI a) Gennem fejl, sårbarhed og frihed nås nye erkendelser Hvis man står foran store forandringer, vil man som regel forsøge at planlægge og styre alle detaljer og planlægge hele vejen til målet. Det giver som regel små forbedringer. Men nogle af de ændringer du skal igennem kan være så grundlæggende, at du reelt skal ud i ukendt territorium. Tro i stedet på, at du kommer længst, hvis du tør fejle dig hurtigt frem.Factbook EU DK 2012 031 ©2012 SocialSemantic
 32. 32. 5 gode råd tilvirksomhederne Den gamle organisation er bygget til at optimere det gamle produkt. Dyrk i stedet pilot-projekterne og ad-hoc grupperne som implementeringsprincipper for sociale medie projekter. Og husk, at hvis der ikke fejles, så prøves der sikkert ikke nok ting af. Sørg desuden for at pilot-projektet er forankret tæt på ledelsen, så den får reel betyd- ning. Befolk ad-hoc-gruppen med ildsjæle der forstår at navigere og få ting til at ske på tværs af organisationen. b) ROI: Pas på med at ville måle på noget, du endnu ikke har erfaringer med. Hvor meget kan vi tjene på de her sociale medier, lyder et indgangsspørgsmål tit. Men overvej nøje, hvad det egentlig er du vil opnå ved at bruge sociale værktøjer, før du giver dig til at måle på resultatet. Hvis du giver dig til at måle på antallet af ”Likes”, så er det dét virksomheden begynder at stræbe efter. Sociale medier handler ofte om at dele viden, samarbejde og om at engagere sine kunder. Hvis det er dét du vil opnå, så er det her du skal overveje at måle. Og overvej så et øjeblik om du er klar til at måle på noget, der er så nyt, at du endnu ikke ved, hvad det reelt set kan gøre for dig. c) Pas på gratis fælden For de fleste virksomheder er sociale medier “noget”, der er gratis. Konsekvensen er ofte at det derfor også er det projekt, der får den laveste prioritet. Gør udgiften synlig, så folk ved, at her er et projekt, som er mere vitalt og dyrere, end hvad en praktikant kan lave i tilfældig overskudstid. Det kan godt være, at den yngste medarbejder er den der forstår de sociale medier bedst. Men de har ikke firmaets forretningsgrundlag og strategi inde på rygraden, og har derfor naturligt nok mindre gennemslagskraft i organisationen. Tag derfor ejerskab for processen og sørg for at udfordre dig selv (som leder og senior medarbejder) ved at se de sociale mediers betydning i sammenhæng med arbejdspro- cessor i hele organisationen. 4 Tænk den sociale dimension ind fra starten En kampagne på sociale medier kan godt give nogle ”Likes” på Facebook og visning af en video. Men hvis du først tænker det sociale element ind til sidst, vil effekten være kortvarig og givetvis overfladisk. Hvis du er ude efter at skabe et nyt økosystem af ambassadører, få dine kunder til at bidrage til bedre produkter eller engagere dine medarbejdere i virksomhedens vær- digrundlag. Så skal du fokusere på at skabe engagement og involvering som en helt central del af den proces, der skal bringe dig frem mod dit endelige mål. Den proces kræver en meget grundigere tilgang, og er langt sværere at overskue og ikke mindst – ikke altid til at ”styre” undervejs. Til gengæld er potentialet for forbed- ring og optimering rigtig stort. 5 Dialog med mennesker er sjovere end kampagner for produkter Hvis du laver en marketing-kampagne, så får du om tre måneder svar fra salgsche- fen, der kan fortælle, om det var en succes: Om salgstallet er højere eller lavere i hans Excel-ark. Hvis du derimod laver dialog-baserede projekter og kampagner, og taler med virk- somhedens brugere, så ligger der en helt anden positiv kraft i responsen og den men- neskelige involvering. Det er ganske simpelt mere berigende at arbejde med, både for kunder, medarbejdere og dig selv. Med andre ord ligger der en stor motivationsfaktor i ”den menneskelige dimension” af arbejdet med sociale medier, fordi det er lettere at opleve mening med det arbejde man laver, når man får respons fra modtagerne.Factbook EU DK 2012 032 ©2012 SocialSemantic
 33. 33. 5 Gode råd tilbureauerne(der skal i gang med at rådgive omkring sociale medier) Du har som bureau en enorm chance for at udvikle din fagdisciplin, skabe konkurrencefordele og dermed lave vindende pitches, hvis du forstår, hvordan det sociale kan accelerere dine eksisterende fagdiscipliner. 1 Sociale medier er noget du bør forholde dig til! Der findes lige nu, efter min bedste vurdering, et mis-match mellem brancheorganisa- tioner, bureauer, konsulenter – og så de virksomheder, der står med udfordringerne. De enkelte firmaer har erkendt, at de står foran en stor udfordring, og mangler hjælp til at tackle opgaven. Men går man branchefolkene på klingen indenfor oplagte områ- der som HR, Management og selv i PR og kommunikationsbranchen, er min oplevel- se, at man har svært ved at se, hvordan de nye muligheder kan kobles på og udvikle de mere traditionelle rådgivningsdiscipliner – og ikke mindst hvordan man som bureau tjener penge på sociale medie projekter. De overhører, at en hel del af de ting der tales om i dag: Oplevelses økonomi, synlig ledelse, vigtigheden af virksomhedens værdigrundlag, innovation, rekruttering af de bedste folk, videndeling, markedsudvikling og globalisering, etc. alle er nogle af de steder, hvor de sociale værktøjer netop kan spille en væsentlig rolle. Med andre ord: Måske bør du skrue ned for FACEBOOK støjen, og i stedet udfordre dig selv og din organisation til at se sammenhængene til din eksisterende fagdisciplin. Sociale medier er ikke blot “endnu en kanal”. Der er noget mere grundlæggende i spil. 2 Invitér nye kompetencer ind i dine projekter Ny viden kræver nye impulser fra nye mennesker. Hvis det skal ske i højt tempo, og hvis du skal nå langt, skal du involvere nye og andre profiler i dine opgaver. Gør dit firma åben for input fra andre. Involver eksterne folk i dine opgaver og kun- deprojekter. Det kan godt være, at du mister lidt af omsætningen ved at dele ud af opgaverne, men kunderne vender tilbage, når løsningen er bedre. Undervejs bliver du klogere – og det er den sande gevinst. 3 Invester i kompetenceudvikling Det er ikke altid, taxameteret skal startes, når telefonen ringer. Nogle gange skal man investere i at blive klogere sammen med kunderne. Mine erfaringer siger mig, at kun- der i langt højere grad er klar til at “udvikle produkter” sammen med deres rådgivere. Inviter til et samarbejde, hvor du sammen med kunden definere problemstillingerne og heraf de kommende opgaver. Med det udgangspunkt kan I bedre bevæge jer ud på dybt vand – hvor både I og kunden lærer noget nyt. Det er her I finder de løsninger, der er mest værd på den lange bane.Factbook EU DK 2012 033 ©2012 SocialSemantic
 34. 34. 5 Gode råd tilbureauerne 4 Få opbygget din sociale produktpalette Jo længere tid der går, inden I får opbygget jeres sociale produktportefølje og herefter inkorporeret dem som en del af jeres processer. Jo længere tid går der, inden jeres kunder forstår, hvilke håndtag de kan tage fat i - og hvilken værdi de kan forvente at få ud af jer på dette område. Indtil I har dette på plads, vil dine kunder finde disse ydelser hos dine konkurrenter. En dokumentationsproces er i praksis en afklaringsproces, der har en stærk virkning indad til i organisationen. Involver dine medarbejdere i dette arbejde, så det bliver en naturlig del af jeres kompetencer. Skriv det ind i de konsulent-produkter du tilbyder. Skriv det ind i processerne og sørg for at skabe forventning hos dine kunder. Så møder de op med et krav til dig. Dermed er du “tvunget” til at udvikle og levere. 5 Orienter dig mod agile samarbejdsformer Hvis du er vant til at aflevere en stor, komplet løsning til dine kunder, så kan fremti- den meget vel se anderledes ud, i hvert fald når det gælder sociale medie relaterede projekter – der ofte har karakter af at udvikle og forme sig undervejs. Hvis fremtidens produkt i højere grad differentieres i selve kommunikationen og oplevelsen, så kommer fremtidens rådgivning i højere grad til at indbefatte løbende sparring, servicering og hurtig udvikling. Selvom vi altid har været vant til at stå til rådighed for kunderne, så er der stadig tale om en ny måde at tale med og levere til kunderne på, og det er en ny og mere agil måde at samarbejde på. Er du og din virksomheds processer for alvor gearet til at servicere dine kunder på denne facon?Factbook EU DK 2012 034 ©2012 SocialSemantic
 35. 35. Er der tvivl,er deringen tvivlTvivl er det tænkende menneskes adelsmærke. Kun Hvad tænkte Eisenhower, da han læste vejrudsigtentåber og fanatikere er altid sikre på sig selv. Derom var den 3. juni 1944? Eller Henrik VIII, da Anne BoleynBertrand Russell ikke et øjeblik i tvivl. fødte ham en datter? Han kendte sin Descartes og vidste, at den, der Eller Jesus den aften i haven i Getsemane, da hanssøger sandheden, nødvendigvis må være i tvivl. Mindst far var så langt væk?én gang i livet og gerne om alting. Et ophav, hvis eksistens Stephen Hawking har sået Sokrates ophøjede tvivlen til metode. Han tvang tvivl om. Mens Wittgenstein påpegede, at man ikke kansine elever til altid at se en sag fra flere sider. Darwin være i tvivl om noget, man ikke ved, hvad er.var den første til at så tvivl om sine teorier. Hvilket bringer os til sagens kerne: At forskellen Galilei kaldte tvivlen for altings fader. Og Khalil på at formode og at erkende hedder vished. Og at denGibran mente, den var troens tvilling, men for ensom slags sjældent kommer af sig selv.til at forstå det. Børsen har til formål at forsyne erhvervsfolk med Shakespeare lod Hamlet være helt alene med sin tvivl indsigt. Daglige doser, der sliber horisonten og giverom alt, men mest sig selv. Han mente nok som Goethe, at hold i virkeligheden.tvivl kun fjernes gennem handling. Profeten Zarathustra Med tiden kommer erkendelsen. Står det i Børsen,havde det lige omvendt: ”Er du i tvivl, så lad være.” er det til at regne med. Lakserødt. Uden tvivl.
 36. 36. DEL IVIRKSOMHEDERNESERFARINGER MEDSOCIALE MEDIER I Del I af rapporten beskrives, hvordan virksomhederne og organisationerne generelt forholder sig til sociale medier. • Forventninger til sociale medier • Ansvarsplacering i virksomhederne • Behov for rådgivning • Ressourcer og investeringer • Aktivitetsniveau • Måleparametre • Medarbejdernes brug af sociale medier • Lytning, monitorering og dialog EKSTRERN BRUG AF SOCIAL MEDIER • PR Kommunikation • Salg Marketing • Service Support • Innovation (RD, produkt procesudvikling) • HR Personaleudvikling • Organisation Ledelse INTERN BRUG AF SOCIAL MEDIER • Innovation (RD, produkt procesudvikling) • HR Personaleudvikling • Organisation Ledelse • PR Kommunikation Sociale medier: Med sociale medier menes eksempelvis: Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Flickr mv. eller andre sammenhænge (eksempelvis jeres intranet), hvor jeres organisation har haft fokus på implementering og/eller brug af systemer, der understøtter og opfordrer til interaktion og deling af bruger- genereret indhold via netværksrelationer.
 37. 37. Højeforventninger Næsten alle forventer øget anvendelse Der er for andet år i træk tårnhøje forventninger til øget brug af sociale medier i frem- tiden. Der er med andre ord en tydelig tendens til, at virksomheder, der er gået i gang med at afprøve mulighederne, har et ønske om at fortsætte og øge deres anvendelse heraf. • 9 % af virksomhederne forventer enten at ville fortsætte deres nuværende brug 9 eller – som i 92 % af tilfældene - øge brugen af de sociale medier • 1 % af virksomhederne forventer at formindske anvendelsen Hvilke forventninger har du til din organisations anvendelse af sociale medier i fremtiden (1-2 år)? Forøget anvendelse Uændret anvendelse Formindsket anvendelse 1% 7% 92% Trenden Ikke den store ændring i forhold til forventningerne til de sociale medier i forhold til sidste år. Der er en stigning på 1 % af virksomheder, der mener, at de vil have uændret brug af sociale medier i fremtiden.Factbook EU DK 2012 037 ©2012 SocialSemantic

×