Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Z.konferencija.2012, matf

406 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Z.konferencija.2012, matf

  1. 1. Академска иницијатива наМатематичком факултету Ненад Митић, Марко Денда
  2. 2. Претходни период Увод у MVS Апликaтивно програмирање у DB2/MVS Полагање за сертификат (курс из DB2)
  3. 3. Текуће активности (2012) Администрација DB2 WS-MQ програмирање
  4. 4. Администрација ДБ2 Стручни курс на смеру Информатика – изборни курс – одабрали најбољи студенти Сарадња са IBМ-ом – Младен Јовановски (Linux, Unix, Windows) – Марко Денда (DB2/z)
  5. 5. WS/MQ програмирање У оквиру изборног предмета (мастер ст.) Трансакциона обрада Сарадња Математичког факултета и Царине Србије Програмирање WS-MQ као и везе WS-MQ / DB2
  6. 6. Наредни период Отвореност за сарадњу Предмети на основним/мастер студијама Мастер радови

×