Ts presentació ts '13

388 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
388
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ts presentació ts '13

 1. 1. T R E B A LL D E S Í N T E S ICurs 2012-2013
 2. 2. TREBALLDESÍNTESICalendariJuny’13Dilluns 17Dimecres 19SortidaDimarts 18TribunalsDijous 20TREBALL DE SÍNTESI 2012-2013
 3. 3. TREBALLDESÍNTESIModificaHorariForma detreballarHàbits detreballAvaluacióTREBALL DE SÍNTESI 2012-2013
 4. 4. TREBALL DE SÍNTESI 2012-2013TREBALLDESÍNTESIAutonomiade treballdel’alumnatHorariForma detreballarHàbits detreballAvaluació
 5. 5. TREBALL DE SÍNTESI 2012-2013Modificació de l’horari8:30-14:00FRANJAOBLIGATÒRIA15:30-17:30FRANJA DE TREBALLAUTÒNOM(Biblioteca, aulesd’informàtica pertreballar, a casa)HORARIAutonomia detreballde l’alumnatHorari*Finalització del’horari de classes*Modificació del’horari*Organització deltemps de treballde cada grup
 6. 6. TREBALL DE SÍNTESI 2012-2013Forma de treball*Formació d’un equip*Alumnat heterogeni*Realitzar un treballconjunt*Orientació delprofessor/a tutor/aAutonomia detreballde l’alumnatTREBALLCOOPERATIUHàbits de treball*Planificar el treball*Dividir les tasques*Corregir les aportacions*Analitzar el treball fet*Compartir el coneixement
 7. 7. TREBALL DE SÍNTESI 2012-20113Cada grup rebrà dues còpies del dossier de TSuna sense enquadernar ipaginadaguia del treballLlegir les instruccions en equipOrganitzar les tasquesConsultar-la durant el TSuna sense paginar i senseenquadernareina del treballPer realitzar algunes tasquesdel treball i incloure-les aldossier propiEl treball ha de ser manuscrit, amb lletra llegible. Es poden utilitzar fulls en blanc(DIN A4). Les respostes s’han de contestar directament al dossier.
 8. 8. Document de Treball de SíntesiCada grup lliurarà un únicexemplar del treball col·lectiu.Tots els treballs de 1r d’ESOsentreguen el 20 de juny,a 1a hora.TREBALL DE SÍNTESI 2012-2013
 9. 9. TREBALL DE SÍNTESI 2012-2013EscripturaDeixa els marges necessarisSuperior / Inferior / Dret / Esquerremínim 2 cmJustifica el text en ambos costatsLletra. Format: Arial o Times New RomanText: cos 12. Títols: cos 14
 10. 10. TREBALL DE SÍNTESI 2012-2013L estructura del dossier*Portada*Índex*Introducció*Cos del treball (treball elaborat) Poseu les activitats realitzades en l’ordreen què apareixen les àrees daquest dossier. Cada apartat inicia un full. Siheu fotocopiat fulls, demaneu que ho facin en DIN A4, i els afegiu al cos deltreball i els pagineu normalment.*Conclusió (valoració final).*Bibliografia*ContraportadaEl conjunt del treball de síntesi sha de presentar enquadernat.No el grapeu.
 11. 11. TREBALL DE SÍNTESI 2012-2013BibliografiaLlibres i monografiesCOGNOM COGNOM, Nom. Títol del llibre. Ciutat d’edició, Editorial, Any d’edició.COGNOM COGNOM, Nom i COGNOM COGNOM, Nom. Títol del llibre. Ciutatd’edició, Editorial, Any d’edició.GARCÍA GARCÍA, José. Com es fa un treball científic. Barcelona, Ariel, 2010.TARRÉS TARRÉS, Josep. El ordre alfabètic. Buenos Aires, Heraldo, 1998.ArticlesCOGNOM COGNOM, Nom. «Títol del article». Ciutat, Publicació, nombre, data.GARCÍA GARCÍA, José. «Com es fa un treball científic». Barcelona, El País n.30.456, 28 de febrer de 2009.Pàgines i llocs d’InternetCOGNOM COGNOM, Nom. «Títol del article al lloc web» Disponible des d’Interneten: http://www.edubloc.org/titol-del-article.htm [consulta 22-05-2011].Nom del lloc web consultat. Disponible des dInternet en: http://www.edubloc.org[consulta 22-05-2011].
 12. 12. TREBALL DE SÍNTESI 2012-2013Cada grup disposarà de l’orientació d’un professoro d’ una professora tutor/a de Treball de Síntesi.El tutor o tutora de TS:*Explicarà la metodologia del treball de síntesi*Orientarà el treball col·lectiu*Controlarà i avaluarà la feina individual*Assessorarà la presentació del TS del grup
 13. 13. El tutor/a del grup avalua:1.Assistència: 30 %2.Actitud cooperativa: 20 %3.Treball diari: 50 %* La nota inferior a 5 no dóna possibilitat de la notacol·lectivaTREBALL DE SÍNTESI 2012-2013
 14. 14. TREBALL DE SÍNTESI 2012-2013TREBALL DESÍNTESIAvaluació deltreballL’avaluació tindràuna partcol·lectiva (la notadel dossier) i unapart individual(feina diària ipresentació oral)
 15. 15. TREBALL DE SÍNTESI 2012-2013L’avaluació de cada un dels alumnes tindrà tres notesNota 1TutorTreball diariIndividual( 5 mínim )Nota 2TribunalDossier deltreballCol·lectivaNota 3TribunalPresentacióIndividualNota del TS20 % 50 % 30 % 100 %Recuperació•L’ alumne/ que no superi el TS podrà recuperar-lo a setembre.•Haurà de presentar el dossier del TS, amb totes les activitats acabades.•Deurà descarregar-lo al web de l’INS PG.•L’ entregarà a la seva tutora o al seu tutor.
 16. 16. TREBALL DE SÍNTESI 2012-2013PRESENTACIÓ ORAL DEL TREBALL DE SÍNTESI*Síntesi estructurada i organitzada delsconeixements adquirits cooperativament al Treballde Síntesi*Es pot recolzar l’exposició amb una presentacióinformàtica*L’exposició del grup s’ha d’adaptar a un tempslimitat: 20 minuts*Han de parlar tots els membres del grup d’unaforma semblant
 17. 17. Preparació de la presentació: abans• Definir i preparar bé el tema a exposar.• Fer un esquema que serveixi de guió: Ha de contenir els mateixosapartats que té una exposició escrita; és a dir, introducció,desenvolupament, resum i conclusió.En la introducció es presenta el tema i se’n destaca l’elecció,interès, importància o actualitat. Pel que fa al desenvolupament,és la part central i per tant, la més llarga. Com a conclusió o resum,ens pot oferir una valoració dels resultats del treball o una síntesidels aspectes més rellevants.• Practicar davant d’un mirall i d’amics o familiars fins estar segur/a.• No memoritzar totalment l’exposició perquè la memòria potfallar.TREBALL DE SÍNTESI 2012-2013
 18. 18. Preparació de la presentació: durant• En començar, saludar i presentar-se.• Articular bé els sons de manera que la pronúncia sigui clara.• Anunciar els diferents apartats del tema. Utilitzar la pissarra o altres elements desuport com ara fotocòpies, documents sonors, audiovisuals, power points,objectes.• Fer servir un registre adequat: vocabulari precís, correcte, evitant paraules massacol·loquials o vulgars. Si al final, es fan preguntes, les respostes han de ser clares iprecises.• Tenir l’esquema de l’exposició a la vista per seguir l’ordre establert, i tenir-hianotats els exemples, les citacions, les dates. És important mirar els qui escolten ino fixar la vista en l’esquema. Millor que l’esquema no passi d’un full.• Cal no sobrepassar el temps fixat.• Si estem drets, hem de mantenir una postura recta, sense moure excessivament elcos i sense necessitat de recolzar-nos enlloc ni amagar les mans. Si estemasseguts, deixarem l’esquema damunt la taula i en cas que no sapiguem què fer deles mans, agafarem un bolígraf. S’ha d’evitar fer sorolls amb la cadira.La nostra imatge també comunica!TREBALL DE SÍNTESI 2012-2013
 19. 19. Benvinguts i benvingudesal treball cooperatiu !!Bona feina!

×