Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

T3 i4

295 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

T3 i4

  1. 1. Nom i cognoms....................................................................Data.............................................. ACTIVITATS AVALUACIÓ AUTOAVALUACIÓ.............. NOTA CIÈNCIES SOCIALS 1r ESO ACT 3 LA NIT, EL DIA I LES ESTACIONS DE L’ANY T4 ELS CONTINENTS I ELS OCEANS Completa les frases següents: 1. Les grans masses daigua que cobreixen bona part de la Terra sanomenen........................ 2. Les grans extensions de terres emergents que separen els oceans són:........................... 3. El continent més gran és..................... 4. El continent més petit és..................... 5. Australia és una illa del continent..................... 6. Europa limita al nord amb............................... 7. Àfrica està separada dÀsia pel......................... 8. El continent americà separa lAtlàntic d’................ 9. Àsia limita al sud amb.................... 10. 11. 12. 13. 1
  2. 2. 14. 15. 16. 17. 18. Escriu els dies de la setmana 19. Escriu els mesos de l’ any 20. Escriu les estacions de l’ any 2

×