Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sintesi

650 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sintesi

 1. 1. Treball de síntesi<br />2n d’ESO<br />L’edatmitjana<br />Fer per: MariaGonzàlez<br /> Sonia Godoy<br /> Nora Wieczorek<br /> Chang Xiao<br /> Bruna Muñóz<br />
 2. 2. INDEX:<br />Introducció<br />Excursió al barrigòtic:<br />·Plaça del Rei<br />·Casa del virrei<br />·Capella de Santa Àgata<br />·Salò del Tinell<br />·PalauLloctinent<br />·Campanar<br />·Expansió comercial<br />·El carrer de les caputxes<br />·Carrerd’argenteria<br />·La ciutatanavacreixent<br />
 3. 3. ·Passeig del Born<br />Excursió al Monestir de Pedralbes:<br />·Monestir de Pedralbes<br />·História<br />·El claustre<br />·Tomdad’Elisenda de Montecada<br />·El jardí<br />·La cuina<br />·L’estable<br />·El menjador<br />·Morts<br />Treballrealitzat per assignatura<br />Conclusions<br />Bibliografia<br />
 4. 4. INTRODUCCIÓ:<br />En quèconsisteix el treball?<br />Aquesttreballconsisteix en que durant<br />quatredies en els que treballeml’edat<br />mitjana.<br />
 5. 5. Com l’heurealitzat?<br />A algunsapartats del dossier hihavien unes pàgines web d’onhemtret la informaciói ambajuda del professors.<br />
 6. 6. Com usheurepartit la feina?<br />Cada una de nosaltreshemfet un apartat del dossier. A l’alumnad’acollidal’hemtingut que ajudar a que entengués el que es tenia que fer.<br />
 7. 7. LA NOSTRA EXCURSIÓ <br />AL <br />BARRI GÒTIC!<br />
 8. 8. La Plaça del Rei<br />A la Plaça del Reis’obiquenedificismediavals:<br />
 9. 9. Casa del virrei<br />Aquestaés la casa del virrei.<br />Virrei: És la persona que goberna el país quan el reiestàabsent.<br />
 10. 10. Capella de Santa Àgata<br />La capella de Santa Àgata és un edificigòticsituat a la plaça del Rei al centre del barriGòticbarceloní. Actualment, forman part del Museud'Història de la Ciutat de Barcelona.<br />
 11. 11. Saló del Tinell<br />El Saló del Tinellconstitueix la sala de cerimònies de l'anticPalauReialMajor de Barcelona, residènciadelscomtes i desprésdels reis de la corona catalanoaragonesa.<br />
 12. 12. PalauLloctinent<br />Aquí vivia el rei El Palau del Lloctinent, de l'any 1549, encàrrec del rei Carles V a Antoni Carbonell. És la seu de l'Arxiu General de la Corona d'Aragó(única de l'any 1836 fins a 1994 i seu institucional des de llavors).<br />
 13. 13. El campanar<br />Sobre la part de la sagristia es troba el campanar de planta octogonal, amb la terminació en vuitfrontonstriangularssemblant una corona reial, va ser construït en primer quart del segle XIV.<br />
 14. 14. L'expansió comercial<br />L'expansió comercial i militar cap a la resta del Mediterrani fa augmentar el comerç i la riquesa de Barcelona i la converteixen en una de les primerespotènciesmarítimeseuropees. Per això crean elsgremis que donen llocalsnomsd’algunscarrers.<br />
 15. 15. El carrer de les caputxes<br />El nomprovédelstallers de confecció de caputxes, una mena d’abric a tall de capa, que hihaviafins el segle XVI. <br />
 16. 16. Carrerd’argenteria<br />Es diuaixíperquè en el segle XVI la gent<br />D’aquellcarrer es dedicava a la plata.<br />
 17. 17. La ciutatanavacreixent<br />La ciutatanavacreixent i li venia estreta la muralla romana. <br />Forad'ella, sorgienmés cases onl'esglésiaconstituïa el centre del nouraval. El segle XIII, Barcelona necessita una nova muralla que defenguiaquestsnousravals. Jaume I la hidóna. <br />
 18. 18. Passaig del Born<br />Es corresponamb un anticpasseig medieval ons’hicelebraventorneigs, festes i tota mena d’activitat, entre elssegles XIII i XVII<br />Peró el van convertir en un quertell militar.<br />Com que hihavia una densitat de població i a sobre van treure cases van haver de montar les cases sobre el carrer<br />
 19. 19. LA NOSTRA EXCURSIÓ <br />AL<br /> MONESTIR DE PEDRALBES<br />
 20. 20. El monestir de pedralbes<br />El Reialmonestir de Santa Maria de Pedralbes és un convent de l'orde de les clarisses situat al barri de Pedralbes de Barcelona. Elsseusedificis formen un notable conjunt monumental d'estil gòtic.<br />
 21. 21. Història<br />El monestir va ser fundatper la reina Elisenda de Montcada, amb la intenció que servís de lloc de retir per la reina en el momentd'enviudar. Albergavauna comunitat de monges clarisses, formada en la sevamajorpart per filles de nobles.<br />La pròpiaElisenda va fer construir un palauannex al que es va traslladar al morir el seumarit. Elisenda va residir al palau del monestirfins el moment de la sevamort. Malgrat que la pròpia reina va ordenar al seutestament que l'edificifosderruïtdesprés de la sevadefunció<br />
 22. 22. El claustre<br />El claustre, al voltant del quals'ordena el monestir, té tres pisos d'altura<br />Elsdos pisos inferiorssón del s.XIVambarcsespaiososapuntats, sobre columnesambcapitellsmoltestilitzats, ambescutsdels reis d'Aragó i de la casa de Montcada. El pis superior éssensearcades i amb sostre en vessant.<br />
 23. 23. Tombad'Elisenda de Montcada<br />Entre el claustre i l'església hi ha la tomba de la reina Elisenda. Estàsituat al mur de separació que hi ha entre les duesdependències, de manera que inclou una tombabifront, amb una de les seves cares que dónaal claustre i l'altra a l'església.<br />
 24. 24. El jardí<br />S’hiplantabencols, enciamtomàquets…<br />Finalment es va convertir en jardí .<br />Per sota el claustre passavenriusubterranis<br />I un pourecollial’aigua<br />
 25. 25. La cuina<br />És una quina que va ser remodelada<br /> la partmés nova és la nebera<br />
 26. 26. L’estable<br />A l’estable hi havia vaques i gallines<br />Peròaquestacarn no se la menjaven<br />Elles menjavenla llet i elsous. <br />
 27. 27. El menjador<br />En el menjadorno es podia parlar<br />I mentresles monjes menjaven<br />Una monja recitavafragments de la Bíblia.<br />
 28. 28. Morts<br />Quan una monja moria, <br />primer la posaven al podrider, <br />despresagafavenelsossos<br />i elsenterravensotael claustre.<br />
 29. 29. TREBALL REALITZAT:<br />De cada assignatura<br />hemtreballat un tema:<br />
 30. 30.
 31. 31. CONCLUSIONS:<br />Punts a destacar:<br />Emrealitzat un auca de l’assignatura de català<br />en la qual consten 15 vinyetes.<br />Valoració personal del grup:<br />Aquesttreball ha estatentretingut, pero hi ha hagut un petit problema, que és la manca de temps.<br />
 32. 32. BIBLIOGRAFÍA<br />
 33. 33. FI<br />

×