Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1r i 2n ESO LLENGUA I LITERATURA CATALANES
                Material, organització i presentació dels e...
full s’haurà d’afegir al final de cada tema.

                      Lectures


•  Durant el curs fa...
Dictats

• Es realitzen dictats quinzenals (a criteri del professor/a).
•  Alguns es recullen per nota. Tot i així, s’ano...
• Per tal de millorar en la vostra expressió oral cal que parleu a classe sempre en
 català.
•  El treball constant i un...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pauta de normes eso català inici de curs 1r i 2n(2)

1,410 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pauta de normes eso català inici de curs 1r i 2n(2)

 1. 1. 1r i 2n ESO LLENGUA I LITERATURA CATALANES Material, organització i presentació dels exercicis Llibre de text • És obligatori portar el llibre de text cada dia, excepte si el professor/a no indica el contrari. Tot el que s’escrigui en el llibre, en canvi, ha de fer-se amb llapis. Dossier d’exercicis • És obligatori portar la llibreta cada dia, sense excepció. • Fareu servir una llibreta perquè el professorat pugui recollir més fàcilment els fulls d'exercicis, els dictats... • De tant en tant aquest dossier es demanarà per puntuar-lo. • A la primera pàgina del dossier heu de posar el vostre nom i cognom, el curs i el nom del crèdit. Cal que hi hagi totes les activitats fetes, acabades i corregides. Cal fer un índex dels exercicis que presenteu. • Els exercicis un cop corregits han d’estar en bolígraf o bé escrits a l'ordinador si ho indica el professorat. • Els enunciats del exercicis s’han d’escriure amb bolígraf negre i la resposta amb color blau. • La correcció personal dels exercicis es fa amb color verd. • El professor/a corregeix els exercicis amb color vermell. • La presentació ha de ser neta i amb lletra clara. Els treballs mal presentats els haureu de repetir. Cal que hi deixeu els marges adequats (laterals, superior i inferior). • Els exercicis del llibre es faran sempre a la llibreta i cal copiar-ne l’enunciat. • Quan comenceu una lliçó nova heu d’indicar-ho posant ben gran el seu número (exemple: TEMA 1) • Poseu sempre títol als exercicis (el nom de l’apartat de la lliçó o de què tracten) i numereu-los. • Les fotocòpies repartides les afegireu al dossier . • Al final de cada lliçó tindreu un full per realitzar l’autoavaluació del dossier, aquest 1
 2. 2. full s’haurà d’afegir al final de cada tema. Lectures • Durant el curs fareu tres lectures obligatòries. • Les lectures es llegiran oralment o silenciosament a classe, per practicar l'expressió i la comprensió. Sobre aquestes lectures obligatòries fareu algun control i/o un treball . També es llegiran capítols o fragments de les obres a casa, individualment. • Es poden fer lectures opcionals per millorar la nota. Cal que parleu amb el vostre professor/a. Blocs d’aula i del Departament de català http://mjverchercurs20102011.blogspot.com/ http://pgironacatala.blogspot.com/ Aquí trobareu informacions, materials de suport, deures voluntaris, jocs... És molt important que l’aneu consultant. Redaccions • Cal fer ús del diccionari per corregir dubtes i millorar l’expressió. • Es corregeixen exhaustivament uns 100 mots, extrets de com a mínim 2 fragments a l’atzar. Aquests 100 mots s’avaluen descomptant 0’1 per falta de qualsevol tipus segons el nivell (fins a un màxim d’un punt) • Els alumnes haureu de fer un treball d’autocorrecció dels errors del vostre text seguint les marques que us hi hauran fet. • El text corregit s’ha de passar a net a la llibreta, tenint en compte de subratllar o d’escriure amb bolígraf verd tot allò que heu corregit. • El text original s’ha d’adjuntar al dossier al costat del text corregit i passat a net. 2
 3. 3. Dictats • Es realitzen dictats quinzenals (a criteri del professor/a). • Alguns es recullen per nota. Tot i així, s’anotaran les errades comeses en altres dictats per valorar-ne el progrés. • La nota i les errades varia si es tracta d’un dictat preparat o no, així com de la llargària i/o dificultat. • El barem orientatiu, d’acord amb el nombre de faltes comeses en un dictat preparat és el següent: de 0 a 1 Excel·lent, de 2 a 3 Notable , de 4 a 5 Bé, de 6 a 7 Suficient, més de 7 Insuficient. Exàmens • Els exàmens i treballs s’han de fer amb bolígraf blau o negre, mai amb llapis. • Es realitzaran 2 o 3 exàmens per trimestre. Les dates es pactaran conjuntament professorat i alumnat. • A l’examen final de trimestre s’avaluen totes les unitats estudiades. • Hi ha la possibilitat de realitzar petits controls específics • Es realitzarà una prova de lectura o un treball cada trimestre. • Per grups cada trimestre es realitzarà una petita exposició oral. • Al final del trimestre o bé a inici del següent es realitzarà una recuperació per tots aquells alumnes que ho necessitin. • La nota de cada trimestre s’obtindrà a partir de la següent ponderació: • Coneixements: 40% Habilitats: 40% Actitud: 20%. • Avaluació de la correcció lingüística en les redaccions, exàmens o treballs: Es descomptarà 0.10 per cada errada no repetida fins a un màxim d’un punt. Altres temes • Si falteu un dia a classe, heu de preguntar què s’ha fet i us heu de posar al dia (fer els exercicis, estudiar,...) • El fet de no portar el material o de no fer els deures el dia que pertoca implica una puntuació negativa de cara a l'avaluació. • Per a aquesta nova etapa educativa us cal un diccionari català de definicions. El podeu tenir en format de llibre o consultar-lo per Internet: http://www.dicdidac.cat/ 3
 4. 4. • Per tal de millorar en la vostra expressió oral cal que parleu a classe sempre en català. • El treball constant i una actitud positiva us ajudaran a aconseguir uns resultats satisfactoris. És molt important adquirir uns bons hàbits de treball. • Es valorarà especialment el progrés assolit per l’alumne/a des del punt de partença inicial fins als nivells aconseguits en acabar el curs . • No cal dir que s'ha de guardar silenci mentre el professorat explica, algun/a alumne/a pregunta o es treballa, forma part de la convivència diària. Cal que ens respectem mútuament. Endavant i ànims! 4

×