Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Entrevista tutoria alumnat 2012

353 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Entrevista tutoria alumnat 2012

  1. 1. ENTREVISTA TUTORIA ALUMNAT INS PRÍNCEP DE GIRONA DATA……….1.- DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/ANom i cognoms:Data naixement : Edat: Tutor/a:2.- MOTIU DE L’ENTREVISTA:3.- CONFIGURACIÓ FAMILIAR (PERSONES QUE VIUEN A CASA):Situació laboral dels membres (especificar tipus de treball o curs i escola si estudien) Pare : Mare : Altres:Realitzes alguna feina remunerada? ( Batxillerat )Com és la relació amb els teus pares o tutors/es? 1
  2. 2. ENTREVISTA TUTORIA ALUMNAT INS PRÍNCEP DE GIRONA DATA……….4.- HISTORIAL ESCOLAR :Primària:ESO:Has repetit alguns curs?Assisteixes a classes particulars d’alguna matèria? Quina?Acostumes a estudiar diàriament a casa? Com et planifiques el que has d’estudiar?Quines activitats fas? Quantes hores hi dediques?Realitzes altres estudis fora de l’institut ( Anglès, informàtica, música...)?5.- AMICS I LLEURET’agrada llegir? Amb quina periodicitat?Quantes hores veus la TV diàriament? I el cap de setmana?Quantes hores estàs a l’ordinador diàriament? I el cap de setmana?Quines són les teves aficions?Surts entre setmana?Què fas els caps de setmana? 2
  3. 3. ENTREVISTA TUTORIA ALUMNAT INS PRÍNCEP DE GIRONA DATA……….6.- DADES DE SALUTHas estat alguna vegada amb un psicòleg o una psicòloga?Has tingut alguna malaltia o accident important ? Quin? Quan?7.- COMPROMÍS ALUMNE/A8.-COMENTARIS PERSONALS 3

×