Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Información xeral sobre a biblioteca

791 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Información xeral sobre a biblioteca

 1. 1. A NOSA BIBLIOTECA
 2. 2. Que hai na biblioteca?  LIBROS DE LECTURA (tamén en formato electrónico)  LIBROS DE CONSULTA  LIBROS DE TEXTO  FILMES  MÚSICA  DICIONARIOS E ENCICLOPEDIAS  PRENSA  ORDENADORES CON ACCESO A INTERNET
 3. 3. Que podo facer na biblioteca?  Ler libros ou buscar información en libros do fondo da biblioteca.  Consultar na sala enciclopedias e dicionarios.  Ler revistas e xornais (só na sala).  Ver filmes nas televisións ou nos ordenadores.  Utilizar os ordenadores sempre para tarefas relacionadas co estudo.  Acceder a materiais en diferentes idiomas a través da rede nos ordenadores.  Pedir os libros electrónicos para ler na sala.  Simplemente ler ou traballar co meu material.  Levar un máximo de tres volumes (libros, cd, dvd) por un período de 15 días, prorrogables a outros 15.  Participar nas actividades de dinamización da biblioteca (club de lectura, lecturas colectivas, exposicións...)
 4. 4. Que normas debo respectar?  GARDAR SILENCIO  NON COMER NIN BEBER  UTILIZAR OS ORDENADORES SÓ PARA CUESTIÓNS ACADÉMICAS
 5. 5. Organización da biblioteca: Distribución por seccións  A nosa biblioteca está organizada por seccións e cores:
 6. 6. Que seccións hai? Cores e números  Inglés cor branca802  Galegocor vermella805  Francéscor azul forte804  Italianocor azul clara806  Portuguéscor amarela forte807  Alemáncor verde clara803  Chinéscor dourada808  Audiovisuaiscor verde forteAUD
 7. 7. Como busco dentro dunha sección?  Distribuídas en cada andel atopamos as diferentes materias. Como as identifico? 807.LITERATURA A cor e mais o número indican a sección (neste caso portugués) Literatura é a materia 806.LITERATURA/B2.1 O nº 806 e a cor azul clariña indican que a sección é italiano A materia neste caso é Libros de lectura de 1º de avanzado
 8. 8. Que materias son as máis comúns?  Dentro das seccións, os libros están distribuídos por materias. Estas son algunhas delas:  CULTURA (CUL)  DESTREZAS (DES):  COMPRENSIÓN ESCRITA (/CE)  COMPRENSIÓN ORAL (/CO)  EXPRESIÓN ESCRITA (/EE)  EXPRESIÓN ORAL (/EO)  ENSAIO (ENS)  FONÉTICA (FON)  GRAMÁTICA (GRA)  LITERATURA (LIT)  BANDA DESEÑADA (/BD)  TEXTOS ORIXINAIS (/TO)  LECTURAS BÁSICO 1 (/A1)  LECTURAS BÁSICO 2 (/A2)  LECTURAS INTERMEDIO 1 (/B1.1)  LECTURAS INTERMEDIO 2 (/B1.2)  LECTURAS AVANZADO 1 (/B2.1)  LECTURAS AVANZADO 2 (/B2.2)
 9. 9. Como atopamos un libro que buscamos no catálogo?  Se buscamos un libro no catálogo en Internet atoparemos por exemplo esta información  Debemos fixarnos na localización, que nos dice onde está o libro na biblioteca:  806 (italiano): Índicanos a que libraría ir.  LIT (literatura) /B2.1 (libro de lectura de 1º de avanzado): Indícanos en que andel buscar.  MAN (Manzoni, apelido do autor)  pro (promesi, titulo sen o artigo) Índicannos a orde (alfabética) dentro do andel
 10. 10. Como identificar un libro?  No lombo do libro vemos unha etiqueta que se corresponde coa información que se dá no catálogo: 805.LIT VIL pra Sección e materia Tres primeiras letras do apelido do autor Tres primeiras letras do título do libro sen artigo
 11. 11. Que información me dá o catálogo? Título Autor Se o libro está dispoñible, e, se está emprestado, até cando. Onde atopar o libro En que lingua está escrito
 12. 12. Quen pode facer uso da biblioteca?  Para coller un volume prestado é necesario estar matriculado nalgunha das modalidades de estudo da escola.  O alumnado oficial terá acceso co seu DNI ou co seu carné de lector.  O alumnado doutras modalidades deberá solicitar un número de lector. Unha vez que tén un número de lector, o procedemento será o mesmo que para o alumnado oficial.  A solicitude de alta de usuario farase a través dun correo electrónico ao enderezo eoilugo.biblioteca@gmail.com cos datos persoais (nome e apelidos, enderezo, enderezo electrónico, número de teléfono, curso no que está matriculado).
 13. 13. Como funciona o préstamo?  O préstamo farase no horario que cada curso se estableza.  O préstamo comezará co curso e rematará o 15 de maio.  Pódese levar até un máximo de tres volumes (libros, CD, DVD) por un período de 15 días, prorrogables a outros 15.  Se algún libro está moi demandado poderase restrinxir o dereito a prórroga.
 14. 14. Como podo usar os libros electrónicos?  A biblioteca conta con catro libros electrónicos, que se poden usar na sala. A partir de xaneiro tamén os poderás levar prestados.  En cada libro hai cargados libros en todos os idiomas que se imparten na escola.  Para usalos, haberá que solicitarllos á persoa que estea encargada da biblioteca nese momento e devolvelos antes de marchar da sala. (A partir de xaneiro como calquera outro libro).

×