Vzdálený přístup k el. zdrojům NTK

11,175 views

Published on

Přístup k elektronickým informačním zdrojům NTK prostřednictvím serveru EZproxy a specifika vyhledávání v metavyhledávači portálu Tech.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

Vzdálený přístup k el. zdrojům NTK

  1. 1. 210 mm Vzdálený přístup k elektronickým zdrojům NTK Milan Janíček milan.janicek@techlib.cz odd. rozvoje el. služeb Národní technická knihovna Praha 24. 2. 2010
  2. 2. 210 mm Licencované zdroje  EBSCO  Springer  Elsevier ScienceDirect  Wiley InterScience  Emerald  IOP  ISI Web of Knowledge  Scopus  Za přístup se platí ... jak je technicky vyřešen?
  3. 3. 210 mm Přístup k el. zdrojům 1. přístup z knihovny  zákazník je přihlášen k síti knihovny (např. NTK-Simple) • eduroam není síť knihovny  databáze poznají, že přistupuje z NTK • podle IP adresy – tzn. adresy počítače v síti  umožní zákazníkovi přístup k předplaceným zdrojům • většinou se předplácí přístup k částem obsahu databází Důsledek:  v knihovně vše funguje bez problémů  pokud se ze sítě NTK nedostane k předplacenému zdroji, je někde chyba, kterou je třeba nahlásit ;-)
  4. 4. 210 mm Přístup k el. zdrojům 2. přístup z domova  zákazník se pokusí přihlásit z domova  databáze nepoznají, že je zákazníkem NTK • podle IP adresy – tzn. adresy počítače v síti  neumožní zákazníkovi přístup k předplaceným zdrojům Důsledek:  z domova by se nikdo k el.zdrojům nedostal  je potřeba jiné řešení
  5. 5. 210 mm Přístup k el. zdrojům 3. přístup z domova skrze proxy NTK  zákazník se z domova přihlásí na počítač umístěný v NTK, ten komunikuje s databází • tzv. proxy server - https://ezproxy.techlib.cz  databáze poznají počítač z NTK • podle IP adresy  umožní zákazníkovi přístup k předplaceným zdrojům • veškerá komunikace s databází musí probíhat skrze proxy • příklad: http://search.ebscohost.com.ezproxy.techlib.cz/ Důsledek:  je možné přistupovat k el. zdrojům vzdáleně  existuje systém v NTK (EZproxy), který to po přihlášení umožní
  6. 6. 210 mm EZproxy NTK Přístup mají  občané ČR Přístup nemají  kolektivní zákazníci NTK  cizinci Omezení vychází z licenčních smluv a jsou zakotvena v Knihovním řádu.
  7. 7. 210 mm EZproxy NTK Způsoby přístupu  přímo, po přihlášení se zobrazí menu • https://ezproxy.techlib.cz/  použitím nějaké služby, která proxy využívá • https://ezproxy.techlib.cz/login?url=http://search.ebscohost.com • portál TECH • SFX link server • ze stránky el. zdrojů ('č.h.'), • Zotero v.2
  8. 8. 210 mm Vyhledáváč portálu TECH JIB Podobný problém se vzdáleným přístupem  vyhledávat v placených el. zdrojích nemůže každý  zákazník se musí přihlásit • nejen pokud je doma, ale i pokud je v NTK  2 druhy přihlašování do TECHu • vytvoření registrace přímo na portálu • zdarma • omezená práva – není přístup k předplaceným el. zdrojům • pomocí konta v NTK • přístup ke všem el. zdrojům • nutná 'normální' registrace v NTK
  9. 9. 210 mm Shrnutí – vzdálený přístup  pro přístup do placené databáze je nutné rozpoznat zákazníka NTK  proxy server NTK – EZproxy - https://ezproxy.techlib.cz/ • používat když chci přistoupit k el. zdrojům a nejsem v NTK  proxy server využívají různé služby (TECH, SFX, ...)  vyhledávání v TECHu – pro prohledávání placených el. zdrojů je nutné přihlášení

×