Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

COinS

1,092 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

COinS

 1. 1. COinS najdětě skryté informační poklady... Milan Janíček    
 2. 2. COinS – osnova prezentace ➢ Motivace – K čemu COinS slouží ➢ Technické řešení COinS ➢ ContextObject ➢ Span ➢ COinS prakticky ➢ Pluginy pro webové prohlížeče využívající COinS ➢ OpenURL Refferer ➢ Zotero    
 3. 3. COinS? Proč? Odkazování na dokumenty (elektronické nebo fyzické) => Jak na to? Napíšeme citaci (v nějakém standardizovaném formátu). Uživatel zkusí dokument vyhledat  ● napíše jí do vyhledávače (Google, Seznam...) ● napíše jí do metavyhledávače (v Česku ­ Oborové brány) ● do knihovního katalogu (Aleph, WorldCat...) ● do databáze elektronických zdrojů...  ● ... nebo si jí někam zapíše pro pozdější použití  ● na kartičku ● do souboru kam si píše citace   ● ...  
 4. 4. COinS? Proč? (2) Nešlo by s informacemi o dokumentu pracovat  jednodušeji? Jenže každý chce něco trošku jiného. ● má k dispozici jiné zdroje – nemůže být přímý odkaz na  dokument   ● má jiné požadavky na syntaxi – není jasné jak by měla  citace, resp. informace o dokumentu vypadat    Podstatné jsou v obou případech informace o dokumentu  – metadata. Jak je ale jednoduše zapsat na webovou stránku?        
 5. 5. COinS – co to je? CoinS – ContextObject in Spans ContextObject  ●  objekt popisující dokument (nebo něco jiného;­)  ●  ANSI standard Z39.88 – OpenURL 1.0 & Span ● značka pro vnitřní logické členění v HTML ● nemění vzhled stránky  ● zejména proto, že nemusí být vůbec vidět       
 6. 6. ContextObject ContextObject (Z39.88, OpenURL 1.0) Původní idea – propojování zdrojů (link reslover) –  omezení problémů s pevnými odkazy ➢ Server dostane metadata v tomto formátu  (=ContextObject) ➢ identifikuje dokument ➢ nabídne služby (např. odkaz) Většinou je ContextObject zapsán ve formě URL:    adresa link resolveru + metadata jako parametry     http://resolver.com/?param1=param1&param2=param2.... *) existuje i starší a jednodušší specifikace OpenURL 0.1. Nabízí omezené množství formátů, lze  specifikovat pouze cílový dokument.    
 7. 7. ContextObject (2) ukázka ContextObject: http://www.example.com/resolver?          &rft_id = info:doi/10.1126/science.275.5304.1320          &rft_id = info:pmid/9036860          &req_id = mailto:jane.doe@caltech.edu          &res_id = http://links.caltech.edu/menu          &rft_val_fmt = info:ofi/fmt:kev:mtx:journal          &rft.aulast = Bergelson          &rft.auinit = J          &rft.date = 1997          &rft.atitle = Isolation of a common receptor for coxsackie B viruses and            adenoviruses 2 and 5          &rft.jtitle = Science          &rft.volume = 275          &rft.spage = 1320          &rft.epage = 1323    
 8. 8. ContextObject (3) ukázka ContextObject: http://www.example.com/resolver? ­ kam poslat          &rft_id = info:doi/10.1126/science.275.5304.1320 ­ DOI          &rft_id = info:pmid/9036860 ­ PubMed ID          &req_id = mailto:jane.doe@caltech.edu ­ kdo hledá          &res_id = http://links.caltech.edu/menu ­ odkud hledá          &rft_val_fmt = info:ofi/fmt:kev:mtx:journal ­ formát metadat          &rft.aulast = Bergelson ­ příjmení autora          &rft.auinit = J ­ jméno autora          &rft.date = 1997 ­ rok vydání          &rft.atitle = Isolation of a common receptor for coxsackie B viruses and            adenoviruses 2 and 5 ­ název článku          &rft.jtitle = Science ­ název časopisu          &rft.volume = 275 ­ volume          &rft.spage = 1320 ­ strana od          &rft.epage = 1323 ­ strana do    
 9. 9. Span <span> ● je značka v HTML sloužící k logickému oddělení částí ● existuje podobná značka <div> ­ ta ale vytváří nový  blok příklad kódu:     a jeho zobrazení:    
 10. 10. ContextObject in Span ContextObject (parametry) se umístí do tagu <span> do  atributu „title“ <span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88­2004 span class title=" &amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx %3Ajournal &amp;rft.issn=1045­4438"></span> class – identifikace COinS title – předáváné parametry Co poznáme?   ContextObject je ve verzi Z39.88,    formát je časopis,    issn časopisu je 1045­4438    
 11. 11. COinS prakticky (1) Richard Feynman na Wikipedii..    
 12. 12. COinS prakticky (2) ...u článku je bibliografie...    
 13. 13. COinS prakticky (3) ... v bibliografii jsou ukryté COinS objekty!     
 14. 14. COinS prakticky (4) na pohled nejsou COinS příliš lákavé...    
 15. 15. COinS prakticky (5) ...jenže důležitější jsou možnosti které přinášejí  v tomto případě spojení s knihovnou přes službu SFX    
 16. 16. Návrat na začátek Proč COinS? uživatel zkusí dokument vyhledat – ve webovém vyhledávači, v  metavyhledávači, v knihovním katalogu, v elektronických zdrojích... nebo si jí někam zapíše pro pozdější použití – na kartičku, do souboru kam si  píše citace... COinS data přidá do stránky, jak je ale zpracovat? Použijeme některý z pluginů (doplňků) pro prohlížeč! Představíme 2:   OpenURL Refferer   Zotero    
 17. 17. OpenURL Refferer OpenURL Refferer http://www.openly.com/openurlref/ Prohlížeč: Internet Explorer, Firefox Autor: OCLC Cena: zdarma Co dělá: vytváří odkazy na nastavený link resolver         (tzn. získáme odkazy které nabízí zvolená knihovna) Jak funguje:    z COinS se vezmou parametry   plugin dodá adresu resloveru a ikonku   => zobrazí odkaz    
 18. 18. OpenURL Refferer ­ nastavení zkusí najít lokální resolvery  * nastavení se přebírá z OCLC Registry ruční zadání adresy link resolveru nastavení zda se bude odkaz  zobrazovat jako text či obrázek  (příp. jaký)     
 19. 19. OpenURL Refferer & COPAC & SFX@STK    
 20. 20. OpenURL Refferer & COPAC & JIB    
 21. 21. OpenURL Refferer & HubMed & SFX UTB    
 22. 22. Zotero Zotero http://www.zotero.org/ Prohlížeč: pouze Firefox (verze 3 a výše ) Autor: George Mason University Cena: zdarma Co dělá: referenční manažer, řada funkcí... umí uložit  data z COinS a umožnuje uživateli s nimi dále pracovat          Jak funguje:    v liště navigace se objeví ikonka, pokud je na stránce  COinS   po kliknutí se metadata uloží do knihovny Zotera    
 23. 23. Zotero & Wikipedia (Alan Turing)    
 24. 24. Zotero & Wikipedia (Alan Turing)    
 25. 25. Zotero & Wikipedia (Alan Turing)    
 26. 26. Zotero & Wikipedia (Alan Turing)    
 27. 27. Jak můžu vytvořit COinS pro své stránky? 1) vytvořte COinS   COinS generator (OCLC)    http://generator.ocoins.info/   použijte modul pro Perl na tvorbu OpenURL    http://search.cpan.org/~timbrody/URI­OpenURL­0.4.6/lib/URI/OpenURL.pm    ...  2) vložte COinS do zdrojového kódu svých stránek         
 28. 28. Shrnutí COinS umožňují ukrýt metadata o článku na webové stránce ve  stadnardizovaném formátu (OpenURL) existují pluginy pro webové prohlížeče, které COinS umí  využít například k: ● vyhledání dokumentu ● uložení metadat o dokumentu Pokud přidáte COinS na svojí stránku, umožníte  uživatelům snazší a personalizovanou práci se zdroji.    

×