Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proxectos de e-learning no CESGA

1,141 views

Published on

Resumen da actividade da área de e-learning do CESGA e os proxectos de I+D+i, a súa xestión e liñas de traballo.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proxectos de e-learning no CESGA

 1. 1. Proxectos de investigación e innovación en e-learning no CESGA María J. Rodríguez Malmierca mjrm@cesga.es Centro de Supercomputación de Galicia
 2. 2. O Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) É o centro de cálculo, comunicacións de altas prestacións e servizos avanzados da Comunidade Científica Galega, sistema académico universitario http://www.cesga.es e do Consello Superior de Investigacións 2 Científicas (CSIC).
 3. 3. Obxectivos do CESGA  Proporcionar servicios de cálculo intensivo e comunicacións avanzadas á comunidade de usuarios.  Promover servicios de apoio á I+D+i no ámbito das TIC, en Galicia e na comunidade investigadora do CSIC 3
 4. 4. Usuarios do CESGA  Universidades galegas  Centros de investigación da  Xunta de Galicia  Centros do CSIC  Departamentos de I+D de empresas  Centros de investigación europeos  Outras institucións (Centros tecnolóxicos, hospitais,...) 4
 5. 5. Áreas do CESGA.  Comunicacións  Sistemas  Proxectos  E-business  E-learning  SIX 5
 6. 6. Área de E-Learning:Obxectivos  Investigacións na área de e-learning en distintos entornos.  Promover a integración das institucións educativas na Sociedade da Información.  Promoción e difusión das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións aplicadas á aprendizaxe. 6
 7. 7. Área de E-Learning: Actividades  Participación e deseño de propostas de aplicación TIC en proxectos I+D+i a nivel rexional, nacional e europeo  Análise das últimas Tecnoloxías da Información e a Comunicación aplicables ó campo do e- Learning  Prestar servicios de planificación, formación e asesoramento en TIC aplicadas ó ensino. 7
 8. 8. Servicios e Ferramentas de e- learning.  Sistema de Xestión da Aprendizaxe Aula Cesga (Dokeos)  Sistemas de Videoconferencia Profesional e Avanzada (Salas Access Grid)  Lista de distribución sobre e-learning  Webminar  Videostreaming en tempo real  Vídeo baixo demanda 8  Sistemas de Xestión de Contidos, etc.
 9. 9. This is a test presentation. 9
 10. 10. Xestión de proxectos de I+D+i Indagar fontes Idea inicial Buscar socios Definir tarefas Arranque Redacción proposta 10 Suxeitos ás normas ISO9001 e UNE166002
 11. 11. Coordinación do proxecto • Estimacións iniciais: • Xestión continua: – Humanos: horas – Seguemento das necesarias para tarefas cada tarefa, – Comunicación calendario. – Desviacións do plan – Materiais: custos de – Xustificacións hardware, técnicas e software, viaxes, económicas servizos externos, – Transferencia dos etc. resultados 11
 12. 12. Ferramentas seguemento 12
 13. 13. Ferramentas de traballo colaborativo • Ferramentas de comunicación – Correo electrónico – Listas de distribución – Audioconferencia (Skype, etc.) – Webminar • Ferramentas de traballo en grupo – Entorno web de xestión de documentación • e...por suposto...reunións presenciais 13
 14. 14. Proxectos de e-learning • 30 dende 1996 • 6 abertos 14
 15. 15. Liñas de interese • E-learning e contornos rurais / dispersos. • Contornas virtuais de aprendizaxe e colaboración. • Software Libre e e-learning. • Accesibilidade e usabilidade web. • Persoas maiores e TIC. • Diversidade funcional e TIC. • Validación de e-learning 15
 16. 16. Proxecto YES (2007-2009) http://www.youth-employment-support.eu/  Finalidade: Reducir os obstáculos dos RRHH das PEMES para insertar e formar a xoves que abandonan a escola prematuramente, ou quen non puideron completar a educación e formación profesionais asi como outros grupos de xoves con desventaxas a nivel socio-económico e/ou persoais.  Países: Austria, Francia, Eslovenia, Alemaña, Eslovaquia, Países Baixos e España.  Pilotos: soporte a 56 PEMES (8 en cada PEME 16 en FR, DE, CZ, NL, SK)
 17. 17. http://www.youth-employment-support.eu/ Proxecto YES 17
 18. 18. Proxecto YES: Entorno Virtual de formación http://yesproject.cesga.es/ 18
 19. 19. Proxecto Parents (2007-2009) O proxecto europeo PARENTS aborda o problema da formación dos pais e nais de adolescentes á hora de orientar aos seus fillos nos seus estudos ou opcións laborais futuras. Países participantes: Poloña (Coord.), España, Rumanía, Eslovaquia, Austria e Italia. 19
 20. 20. Proxecto Parents: Obxectivos  Conseguir que os pais se decaten do importantes que son na decisión dos seus fillos á hora de elexir unha carreira profesional.  Aumentar o coñecemento/información dos pais  Fomentar a colaboración entres os pais e os orientadores  Mellorar a comunicación entre pais e fillos  Mellorar a efectividade da elección dunha 20 profesión
 21. 21. Proxecto Parents: Entorno virtual http://parents.cesga.es/ 21
 22. 22. Proxecto T-Mestre (2007-2010)  Deseñar e Desenvolver unha ferramenta de autor que permita a creación de contidos para T-Learning e M-Learning.  Deseñar e Desenvolver un sistema de visualización para o TDT-i  Deseñar e Desenvolver contidos mediante T-Learning para a súa validación  Implementar un curso piloto mediante T- Learning a usuarios potenciais desta tecnoloxía (nenos, maiores e xóvenes). 22
 23. 23. Proxecto ICTeacher (2008-2011)  Ofrecer formación en TIC a profesores para que integren as tecnoloxías na súa actividade docente.  Desenvolvemento contidos curso de formación  Cursos piloto Acreditación ECDL 23
 24. 24. Proxecto ICTeacher (2008-2011) 24
 25. 25. Proxecto: E-Procura (2008-2011) • sistema de intermediación orientado á procura e localización personalizada de oferta formativa na web – permitirá localizar cursos de xeito máis sinxelo e personalizado • • Universidade de Vigo e CESGA 25
 26. 26. Algúns proxectos rematados 26
 27. 27. Proxecto: Diversidade Funcional (2006-2009) - Obxectivo Xeral: Mellorar a calidade de vida das familias con persoas con Diversidade Funcional a través da utilización das TIC - Socios: UDC e CESGA - Proba piloto: Seis familias das provincias de Coruña e Lugo - Recursos: Entorno virtual, PC, ADSL 3MG 27 http://diversidade.cesga.es/
 28. 28. http://diversidade.cesga.es/ Diversidade Funcional 28
 29. 29. http://ensigna.cesga.es Proxecto Ensigna (2005-2006)  Obxectivo: empregar as tecnoloxías da información e da comunicación de última xeración para levar a cabo experiencias innovadoras no eido do ensino-aprendizaxe de Língua de Signos Española.  Socios: CESGA, FAXPG, Femxa Formación e USC  Curso piloto: Alumnos da USC 29
 30. 30. Proxecto E-Hospital e-learning para pacientes adultos hospitalizados Coordina: Financia: Colabora: 30
 31. 31. Proxecto E-Hospital (2005-2008) e-learning para pacientes adultos hospitalizados Países: Austria, Alemaña, España, Poloña e Suiza Metodoloxía: B-Learning www.ehospital-project.net 31
 32. 32. E-Hospital: Cursos Piloto (B- Learning) Austria Alemania España Francia Polonia Suiza Universitäts- Klinik für Policlínico del Kinder- und District Complejo Ejército. O.S.E Day Clinique Jugendheilkun hospital Hospitalario Centro de Hospital Center, Métairie, de, University Universitari rehabilitación Paris. Nyon Allgemeines clinic. o Juan de afecciones Krankenhaus, Canalejo. de la piel. Vienna Pacientes de Enfermos oncología, Pacientes con Pacientes de epilepsia, Pacientes de lesiones anoréxico Alzheimer y cardiología psiquiatría, óseas, sy Destina Lesionados personas diálisis, cardiología, pacientes con pacientes tarios diabetes, pulmón, etc. medulares. con enfermedades jóvenes Discapacid fibrosis cística, en la piel, con ad etc. etc. cáncer cognitiva. Adultos Edad 15-25 38-55 Más de 18 Más de 60 jóvenes 18-60 Gestión del Orientación al estrés, Habilidades Educació Temátic Utilización Educación trabajo. ajedrez, básicas en n para la 32 a idiomas, etc. TIC. de Internet. para la salud. salud.
 33. 33. Proxecto EFELCREN Finalidade: Desenvolvemento de material didáctico multimedia con ferramentas de autor e de SL e a liberalización do mesmo nun repositorio de obxectos de aprendizaxe. Países: España, Italia, Irlanda, Finlandia Dinamarca e Lituania. http://efelcren.cesga.es/ 33
 34. 34. http://efelcren.cesga.es/ Proxecto EFELCREN: Web 34
 35. 35. Efelcren Resource Center http://efelcren.cesga.es/center/ 35
 36. 36. Algunha pregunta? Moitas gracias mjrm@cesga.es 36 e-learning@cesga.es

×