Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

17mapaconceptesromans

824 views

Published on

Published in: Education, Spiritual, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

17mapaconceptesromans

  1. 1. MAPA DE CONCEPTES. ELS ROMANS Completa el mapa de conceptes utilitzant aquestes paraules: aqüeductes - les guerres – circs - un gran imperi - les costums - arcs de triomf – ponts - Mediterrània - des del segle VIII a.n.e. - Caesaraugusa (Saragossa) - muralles - la península Ibèrica a Egipte - la llengua - Barcino (Barcelona) - termes Els romans van conquerir ... localitzat a gràcies a ... hi van aportar ... ... fins el segle V n.e. des de ... riu Danubi al desert del Sàhara ciutats ... ... com el llatí Tarraco ... ... Baetulo .... (Tarragona) (Badalona) on hi van construir ... teatres ... ... ... ... ... Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
  2. 2. Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)
  3. 3. MAPA DE CONCEPTES. ELS ROMANS Completa el mapa de conceptes: Els romans van conquerir ... localitzat a gràcies a ... hi van aportar ... ... fins el segle V n.e. des de ... ... ciutats ... ... com el llatí ... ... ... ... ... on hi van construir ... ... ... ... ... ... ... Maria Jesús Monter Domec Aprenem Ciències Socials (1 ESO)

×