Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Wyzwania i bariery dla polskich eksporterów
  technologii teleinformatycznych

        Warszawa, 2009-05-26

  ...
ICT – branża strategiczna
          Związek między
          osiągnięciami w nauce i
         ...
Szkoda nie skorzystad z takiego
   pięknego kryzysu...
           • cost cutting > outsourcing

       ...
Walutowy roller coaster

                    • kurs walutowy
                    pow...
Globalna zapaśd


   -2.5%                  -5.6%
            -4.0%    -4.2%
     ...
Rynki
                         • stosunkowo silna
                        ...
Branże
          2%                  Planowane globalne zmiany w
            1%
  ...
Formy działalności
70%


60%          • niski stopieo
50%
           geograficznego
         ...
Rozmieszczenie geograficzne
         • bliskośd parków naukowo-
         technologicznych i SSE
    ...
Wyzwania
                                                • niedobory umiej...
SWOT: mocne strony
SWOT: słabe strony
R&D i innowacyjnośd
     • nierównomierne wydatki na R&D

     • niewiele patentów i chronionej
     własno...
Promocja
         udział w targach
kontakty z analitykami, ekspertami                   • ...
Pomoc konsularna
Wyraz politycznego wsparcia
        Sergey Naryshkin
        szef administracji prezydenta Rosji
   ...
SWOT: szanse
SWOT: zagrożenia
Wnioski i rekomendacje
•  branża polskich eksporterów ICT jest niewielka i znajduje się we wczesnej fazie
  rozwoju ale...
www.itexport.pl
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Polish IT & Communications Export Report '09

547 views

Published on

Raport dotyczący branży polskich eksporterów rozwiązań ICT.

Published in: Technology
 • Prezentacja na konferencję 'Wyzwania i bariery dla polskich eksporterów technologii informatycznych', Warszawa, 2009-05-26
  dodatkowe informacje: http://www.itexport.pl
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Polish IT & Communications Export Report '09

 1. 1. Wyzwania i bariery dla polskich eksporterów technologii teleinformatycznych Warszawa, 2009-05-26 Maciej Janiec mjaniec@reakkt.com +48 601 41 33 83
 2. 2. ICT – branża strategiczna Związek między osiągnięciami w nauce i technologii a rozwojem ekonomicznym jest od dawna ustalony (...) „Global Trends 2025: A Transformed World”, NIC, listopad 2008 Nowe metody transformacji wiedzy, transferu technologii i komercjalizacji rozwiazao naukowo-badawczych będą miały kluczowe znaczenie dla podniesienia efektywności gospodarki teza Foresight Polska 2020, kwiecieo 2008
 3. 3. Szkoda nie skorzystad z takiego pięknego kryzysu... • cost cutting > outsourcing • zmiana procesów biznesowych • stymulacyjne działania rządów • alternative delivery models / SaaS • mobilny dostęp do internetu • open source , crowdsourcing • przyhamowanie wzrostu płac, wzrost dostępności pracowników •zapaśd złotego
 4. 4. Walutowy roller coaster • kurs walutowy powrócił do poziomu z 2004 r., co znacząco poprawiło konkurencyjnośd eksporterów • jedynym skutecznym rozwiązaniem problemu ryzyka walutowego jest przystąpienie do strefy euro Źródło: stooq.com
 5. 5. Globalna zapaśd -2.5% -5.6% -4.0% -4.2% -2.7% +6.5% +2.5%+4.5% -6.2% +2.0% -1.3% -1.4% Polska: +0,5-1,0% IMF: -0.7% Źródło: IMF Globalna zmiana PKB w 2009 = -1.3%
 6. 6. Rynki • stosunkowo silna reprezentacja na Bliskim Wschodzie • Azja za daleko? • plany ekspansji w Afryce, Australii • bliskośd Rosji i CIS wciąż nie przekłada się na obecnośd • znaczna koncentracja geograficzna niektórych eksporterów potencjał rynkowy plany ekspansji obecnośd
 7. 7. Branże 2% Planowane globalne zmiany w 1% 3% 2% wydatkach na IT, 2008-9 telekomunikacja 4% inne 5% edukacja 37% bankowośd 5% elektroenergetyka handel detal. 7% produkcja transport 11% sektor publiczny media 22% oil & gas Źródło: Gartner, styczeo 2009
 8. 8. Formy działalności 70% 60% • niski stopieo 50% geograficznego rozproszenia funkcji 40% 30% • niski poziom międzynarodowych 20% powiązao kapitałowych 10% • rosnące 0% zainteresowanie SaaS
 9. 9. Rozmieszczenie geograficzne • bliskośd parków naukowo- technologicznych i SSE przyciąga eksporterów • kryteria dotyczące wielkości inwestycji, wymagania biurokratyczne oraz nieprecyzyjne przepisy utrudniają dostęp do SSE małym firmom (a te przeważają wśród eksporterów ICT)
 10. 10. Wyzwania • niedobory umiejętności kadra marketingowych / inne finansowanie handlowych • problemy z infrastruktura telekom ubezpieczenia eksportowe finansowaniem nowatorskich projektów • nierównomierny dostęp org. branżowe informacje rynkowe do informacji rynkowych • potrzeba bliższej pomoc konsularna biurokracja współpracy z placówkami konsularnymi przepisy podatkowe
 11. 11. SWOT: mocne strony
 12. 12. SWOT: słabe strony
 13. 13. R&D i innowacyjnośd • nierównomierne wydatki na R&D • niewiele patentów i chronionej własności intelektualnej • efekty współpracy z ośrodkami badawczymi i uczelniami? • rzadkośd podejścia typu corporate venturing
 14. 14. Promocja udział w targach kontakty z analitykami, ekspertami • niewiele informacji w zagranicznych mediach • niewiele informacji w serwisach społecznościowych (m.in. Twitter, Facebook) czy inne Wikipedii zagraniczne agencje PR reklama 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
 15. 15. Pomoc konsularna
 16. 16. Wyraz politycznego wsparcia Sergey Naryshkin szef administracji prezydenta Rosji wicepremier ds. zagranicznych stosunków gospodarczych
 17. 17. SWOT: szanse
 18. 18. SWOT: zagrożenia
 19. 19. Wnioski i rekomendacje • branża polskich eksporterów ICT jest niewielka i znajduje się we wczesnej fazie rozwoju ale powinna byd traktowana priorytetowo • eksporterzy nie oczekują specjalnych form wsparcia ze strony rządu, ale przydałby się chod polityczny gest • najmocniej akcentowanym problemem jest niestabilnośd kursu walutowego • podobne wyzwania sugerują potrzebę nawiązania współpracy, której nie umożliwiły dotychczas istniejące organizacje branżowe • polskie placówki konsularne mogłyby aktywniej pomagad eksporterom • eksporterzy sugerują zmiany w systemie finansowania innowacyjnych przedsięwzięd z funduszy unijnych / publicznych
 20. 20. www.itexport.pl

×