Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Co po matematyce 2012-11-12

449 views

Published on

prezentacja ze spotkania na UJ

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Co po matematyce 2012-11-12

  1. 1. Jak wygląda praca Quant Analyst?Mateusz Wiliński, mateusz.wilinski@voladv.com Maciej Janiec, maciej.janiec@voladv.com
  2. 2. Cel jest jasnyOpracowaniezbioru odpornych strategiiinwestycyjnych.
  3. 3. Ale zadanie nie jest proste● ogromna ilość nie zawsze "czystych" szeregów czasowych● niestacjonarne szeregi czasowe, silnie odbiegające od rozkładu normalnego● gigantyczna przestrzeń możliwych strategii
  4. 4. Co robimy?● dywersyfikacja portfela strategii● duża liczba różnorodnych modeli● ciągłe poszukiwanie nowych modeli● data mining / data exploration● machine learning
  5. 5. Jak robimy?● własna infrastruktura egzekucyjna (C++)● R - backtesting i low frequency● dostępny klaster obliczeniowy
  6. 6. Kogo szukamy?● szeroka wiedza teoretyczna - podstawa● gotowość ciągłego i szybkiego uczenia się nowych rzeczy● zdolność rozwiązywania trudnych problemów● czym nas zaskoczysz?

×