Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació per presentar

183 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació per presentar

 1. 1. ELS ORGANS DELS SENTITS VICTOREMMANUEL,ANDREA JOAN
 2. 2. INDEXEls organs dels sentit.............3La vista............................4,5 i 6El tacte…………………….7,8L’ólfacte….…………….9 , 10 i 11EL gust……………......12,13 i 14 L’oida……………….15,16 i 17
 3. 3. ELS ORGANS DEL SENTITLes cèl·ules especialitzades en la percepció delscambis produïts en el medi ambient denomina elsreceptors. En realitat ,tot protoplasma es exitable itotes les cèl·lules. 3
 4. 4. LA VISTA Els ulls son els organs de la vista.La llum entra a l’ull através de la pupil·la i el cristal·lí,la cornia serveix com unalent que projecta l’imatge sobre la retina,que esta formadaper cel·lules que perceben la llum i els colors .L’informacióde l’imatge s’envia al cervell a través del nervi òptic. 4
 5. 5. 5
 6. 6.  Cornia:la cornia cobreix l’iris i la pupil·la ,serveix com a lent. Iris:regula el diametre de la pupil·la tot fent-la més gran o més petita. Pupil·la:obertura de l’iris. Cristal·li:serveix per fixar l’imatge a la retina. Cos ciliar: Fa que canviï la curvatura del cristal·lí i que es es mantingui en la seva posició. Humor vitri:serveix per donar forma i consistencia a l’ull. Retina: En ella es troben les cèl·lules receptores. Coroide:és la capa vascular que nodreix la part de la retina Escleròtica: Manté lestructura junt amb la còrnia de lull, en ella se subjecten els músculsque mouen lull. 5
 7. 7. EL TACTE La pell és l’organ del sentit del tacte.Està formada perdues capes:l’exterior l’epidermis i a l’interior la derma.A laderma hi han cel·lules que perceben la pressió,el dolor,elfred i la calor.Quan son estimulades,aquestes cel·lulesenvien l’informació al cervell,aquesta informació va a travesdels nervis,la medula espinal fins al cervell. 7
 8. 8. 8
 9. 9. L’OLFACTE El nas és l’organ del sentit de l’olfacte.Està format per duescavitats que comuniquen amb l’exterior.A la part superior de cadacavitat hi ha la putuïtaria,una membrana que capta les olors i envia lainformacio al cervell a través del nervi olfactiu. 9
 10. 10.  Fossa nasal: La respiració nasal es el element basic, indispensable, pero noprimordial para la vida del ser huma. Gracies a la respiració es donan les bases delintercambi gaseos del nostre organisme, de la vida neuronal, de la actividadhemática, y de toda una innumerable llista de funciones básiques. El aire te que penetrar dintre del nostre organisme y ariba als pulmons.L´entrada es i te que arribar a les foses nasales o a al nas. Quan respirem el aire entraper les foses nasalesorificios coberts de vellosidades amb les células que secretan lamocosidad 10
 11. 11. 11
 12. 12. EL GUSTLa llengua es l’òrgan del sentit del gust. A lallengua es troben les papil·les gustatives,que recullenels sabors dolç,salat,amarg i àcid dels aliments ienvien la informació al cervell a través del nervigustatiu. 12
 13. 13.  Mediant El sentit del gust saprecien sabors Diferents i grausdintensitat dElls mateixos. Els sabors primaris són: salat, acid,dolç i Amarg. Salat i dolç: saprecien mes intensament a la punta de la llengua LÀcid: És Troba a els costats de la llengua. `LAmarg: És Troba a la part posterior de la llengua. 13
 14. 14. 14
 15. 15. L’OIDA Les orelles són els òrgans del sentit de l´oïda .El so entra perl´orella externa i xoca amb el timpà que, a través dels ossets del´orella mitjana, transmet les vibracions de lórella interna.Lainformació del so rebuda per l´orella interna és enviada al cerbell através del nervi auditiu. 15
 16. 16.  Timpà: La pressio de les ones sonores fa que el timpà vibri itrasmetu aquesta vibració als ossets de l´orella. Ossets:Trasmeten el moviment del timpà a l´orella interna. Conducte auditiu: Trasmet el so a l´orella mitjana. Nervi auditiu: Es el nervi que porta les senyals de l´orella interna alcervell. 16
 17. 17. 17

×