Sejarahislamtajuk: kerajaanbaniumaiyah<br />Isikandunganpelajaran: <br />Peta<br />Khalifah-khalifahkerajaanumaiyah<br />P...
Sejarahislamtajuk: kerajaanbaniumaiyah<br />7. Faktor-faktorPenubuhanKerajaanBani<br />Umaiyah<br />8.PuakKhawarij<br />9....
KERAJAAN BANI UMAIYAHpeta : damsyik<br />
KHALIFAH-KHALIFAH BANI UMAIYAH<br />Muawiyah b AbiSufian[40-60H/660-680M]<br />Yazid b Muawiyah[60-64H/680-684M] <br />Mua...
Pemerintahanbaniumaiyahada 3 peringkat:<br />Peringkatpermulaan: Dari Muawiah bin AbisufianhinggaAbdMalik bin Marwan<br />...
PENGENALAN KERAJAAN BANI UMAIYAH<br />Kerajaan Bani Ummaiyyah (Arabبنو أمية banū umayya / الأمويون al-umawiyyūn); Parsiامو...
Proses Penubuhan Kerajaan Bani Umaiyyah<br />PenentanganterhadapKhalifah Ali bin AbiTalib:<br />Pada tahun 35 Hijrah, kota...
Proses Penubuhan Kerajaan Bani Umaiyyah<br />2. TercetusnyaPeperanganSiffin<br /><ul><li>IalahMuawiahdanpenyokong-penyokon...
Apabilamuawiahmerasakantenteranyahampirkalah, diatelahmelakukanhelahdenganmeletakkan Al-Quran dihujungpedang. Tentera Ali ...
Proses Penubuhan Kerajaan Bani Umaiyyah<br />3. MajlisTahkimdanperlantikankhalifah<br />-  IalahperistiwadimanaSyaidina A...
Syarat-syaratperjanjiandiantarasayidina Hassan denganMuawiah<br />KuasaPemerintahhendaklahdiserahkankepadamasyarakat Islam...
FAKTOR-FAKTOR PENUBUHAN KERAJAAN BANI UMAIYAH<br />KeenggananKhalifah Ali mempercepatpenyiasatanterhadapkespembunuhankhali...
PuakKhawarij<br />Khawarij (bahasa Arab Khawārijخوارج), secara harfiah bermaksud &quot;mereka yang keluar&quot;. Khawarij ...
PuakSyiah<br /> 1. Syiah (شيعة Syi&apos;aṯ) ialah salah satu mahzab terbesar dalam Islam selepas Sunni.Muslim Syi&apos;ah...
2. Merekaadalahgolongan yang setiakepadaSyaidina Ali iaitusemasa Ali ditentangolehMuawiahdiLembahSiffin.<br />3. Merekatid...
Latihankerjasekolah<br />Huraikanperistiwa-peristiwapenting yang telahberlakusehinggaterbentuknyakerajaanBaniUmaiyah.<br /...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sejarah Islam 2010 Tahun 9

3,942 views

Published on

Published in: Spiritual
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,942
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
133
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sejarah Islam 2010 Tahun 9

 1. 1. Sejarahislamtajuk: kerajaanbaniumaiyah<br />Isikandunganpelajaran: <br />Peta<br />Khalifah-khalifahkerajaanumaiyah<br />Pemerintahkerajaanumaiyah<br />Pengenalan<br />Prosespenubuhankerajaan.<br />Syarat-syaratperjanjiandiantarasayidina Hassan denganMuawiah<br />
 2. 2. Sejarahislamtajuk: kerajaanbaniumaiyah<br />7. Faktor-faktorPenubuhanKerajaanBani<br />Umaiyah<br />8.PuakKhawarij<br />9. PuakSyiah<br />
 3. 3. KERAJAAN BANI UMAIYAHpeta : damsyik<br />
 4. 4. KHALIFAH-KHALIFAH BANI UMAIYAH<br />Muawiyah b AbiSufian[40-60H/660-680M]<br />Yazid b Muawiyah[60-64H/680-684M] <br />Muawiyah b Yazid[64/684H]<br />Marwan al-Hakam[64-65H/684-685] <br />AbdMalik Marwan65-86H/685-705H]<br />Al-Walid b AbdMalik[86-96H-705-715M]<br />SulaimanAbdMalik[96-99H/715-717M]<br />UmarAbd Aziz99-101H/717-720M]<br />Yazid b Abd Malik101-105H/720-724M]<br />Hisyam b Abd Malik105-125H/724-743M]<br />Al-Walid b Yazid[125-126H/743-744M]<br />Yazid Al-Walid [126/744M]<br />Ibrahim Al-Walid[26H744M]<br />Marwan B Muhd[127-132H/744-749M]<br />
 5. 5. Pemerintahanbaniumaiyahada 3 peringkat:<br />Peringkatpermulaan: Dari Muawiah bin AbisufianhinggaAbdMalik bin Marwan<br />Peringkatkeagungan : Dari walid bin abdMalikhinggaYazid bin AbdMalik.<br />Peringkatkemunduran : Dari Hisyam bin AbdMalikhinggaMarwan bin Muhamad.<br />
 6. 6. PENGENALAN KERAJAAN BANI UMAIYAH<br />Kerajaan Bani Ummaiyyah (Arabبنو أمية banū umayya / الأمويون al-umawiyyūn); Parsiامویان (Omaviyân), Turki, Emevi) ialah kerajaan khalifahIslam berasaskan perwarisan pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. Kerajaan ini terdiri daripada keluarga di dalam kaum QuraishMakkah. Kerajaan Bani Ummaiyyah ini berkuasa dari tahun 661 masihi sehingga tahun 750 masihi. Ironiknya kaum Bani Ummaiyyah sebelum ini pernah menjadi musuh ketat Islam sebelum mereka memeluk Islam.<br />Asal nama kerajaan Bani Umaiyyah adalah mengambil nama sempena nama datuk Muawiyah,pengasas kerajaan ini iaitu Umaiyyah bin Abdul Syamsin ,seorang pemimpin kaum Quraish yang kaya dan berpengaruh.<br />
 7. 7. Proses Penubuhan Kerajaan Bani Umaiyyah<br />PenentanganterhadapKhalifah Ali bin AbiTalib:<br />Pada tahun 35 Hijrah, kota Madinah yang menjadi ibu negara Islam telah dilanda krisis politik yang hebat sehingga mencetuskan pemberontakan menentang kerajaan. Akibatnya,khalifahSaidina Uthman bin Affan dibunuh oleh pemberontak. Untuk menggantikan beliau, umat Islam telah melantik Saidina Ali bin Abi Talib menjadi khalifah yang baru. Pelantikan tersebut tidak diperetujui oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang ketika itu menjadi Gabenor di Syam.Dalam kejadian tersebut, beliau menuduh Saidina Ali terlibat dalam pakatan membunuh Khalifah Uthman.<br />Untuk memperkuatkan kedudukannya, Muawiyah memujuk beberapa sahabat nabi supaya menyebelahinya bagi menetang Saidina Ali.Usaha beliau dikatakan berjaya.Antara mereka yang memberi sokongan kuat kepada beliau ialah Amru ibnu Al-As,gabenorMesirdan puak Amawiyeen (puak daripada keturunan Umaiyah) <br />
 8. 8. Proses Penubuhan Kerajaan Bani Umaiyyah<br />2. TercetusnyaPeperanganSiffin<br /><ul><li>IalahMuawiahdanpenyokong-penyokongnyamembuatsatugerakanuntukmenuntutbelakematianOsman. Ali bertindakmelucutkanjawatanMuawiahsebagaigabenor. AkhirnyatercetuslahpeperangandiLembahSiffinpadatahun37H.
 9. 9. Apabilamuawiahmerasakantenteranyahampirkalah, diatelahmelakukanhelahdenganmeletakkan Al-Quran dihujungpedang. Tentera Ali berpecahmenjadiduagolonganiaitu:</li></ul> 1. golongan yang bersetuju<br /> 2.golongan yang tidakbersetuju, golonganini yang keluardaripadakumpulan Ali danmembentukkumpulanbarubernamakhawarij. <br />
 10. 10. Proses Penubuhan Kerajaan Bani Umaiyyah<br />3. MajlisTahkimdanperlantikankhalifah<br />- IalahperistiwadimanaSyaidina Ali bin AbiTalibdiwakilioleh Abu Musa Al-AsyaaridanMuawiahdiwakiliolehAmru bin Al-As, denganperancangan yang licin.Amruberjayamenipu Musa yang menyebabkan Ali dilucutkandaripadajawatankhalifahdanMuawiyahdiistiharkansebagaisebagaikhalifahbaru. Orang-orangKufahmembantahkeputusanitu. Makaterdapatpemerintahanduakhalifah.<br />- Setelah Ali terbunuh, Syaidina Hassan bin Ali dilantikmenjadiKhalifahtetapimenginginkankedamaiantelahmenyerahkankuasapemerintahankepadaMuawiahpadatahun 41H denganbersyarat.<br />
 11. 11. Syarat-syaratperjanjiandiantarasayidina Hassan denganMuawiah<br />KuasaPemerintahhendaklahdiserahkankepadamasyarakat Islam setelahbeliauwafat.<br />Muawiahhendaklahmemberijaminankeselamatanterhadapkeluargaketurunansayidina Ali.<br />
 12. 12. FAKTOR-FAKTOR PENUBUHAN KERAJAAN BANI UMAIYAH<br />KeenggananKhalifah Ali mempercepatpenyiasatanterhadapkespembunuhankhalifahOsman.<br />LangkahKhalifah Ali melucutkanjawatanMuawiahsebagaigabenorSyam yang banyakpengaruhdisana.<br />Perpecahanberlakudalamgolongan Ali.<br />PenyerahankuasadaripadaSyaidina Hassan. <br />
 13. 13. PuakKhawarij<br />Khawarij (bahasa Arab Khawārijخوارج), secara harfiah bermaksud &quot;mereka yang keluar&quot;. Khawarij adalah kelompok Muslim yang pada mulanya menyokong Saidina Ali ibn Abi Talib tetapi kemudian menolak kepimpinan Ali. Kelompok ini terasas pada tahun 37H.<br />Ketuamerekaialah Abdullah bin Wahab Al-Rasibi.<br />Dasarmerekaialahsesiapasahajalayakmenjadikhalifahasalkanmendapatpersetujuanramai.<br />MerekalahmenjadisalahsatufaktorkelemahankerajaanAbassiyahdanUmaiyah.<br />MerekatelahbangunmemberontaksepertidalampemerintahanMuawiahdanMarwan bin Muhammad.<br />
 14. 14. PuakSyiah<br /> 1. Syiah (شيعة Syi&apos;aṯ) ialah salah satu mahzab terbesar dalam Islam selepas Sunni.Muslim Syi&apos;ah mengikuti Islam sesuai yang diajarkan oleh NabiMuhammad dan Ahlul Bait-nya. Syi&apos;ah menolak kepemimpinan dari tiga KhalifahSunni pertama seperti juga Sunni menolak Imam Syi&apos;ah. Bentuk tunggal dari Syi&apos;ah adalah Shī`ī (Bahasa Arab: شيعي.) menunjuk kepada pengikut dari Ahlul Bait dan Imam Ali. .Kebanyakan Sunni islam mengatakan bahawa mahzab syiah merupakan satu kefahaman yang bercanggah dengan ajaran Islam.<br />
 15. 15. 2. Merekaadalahgolongan yang setiakepadaSyaidina Ali iaitusemasa Ali ditentangolehMuawiahdiLembahSiffin.<br />3. Merekatidakmegiktirafjawatan yang disandangolehMuawiah.<br />4. MerekamenuduhMuawiahmerampasjawatan Ali keranajawatankhalifahmerupakanhak Ali danketurunannya.<br />
 16. 16. Latihankerjasekolah<br />Huraikanperistiwa-peristiwapenting yang telahberlakusehinggaterbentuknyakerajaanBaniUmaiyah.<br />Apakah yang berlakudalamMajlisTahkim<br />Sayidina Hassan telahmenyerahkankuasakepadaMuawiah bin Abu Sufiandenganbersyarat. Nyatakansyarat-syarattersebut.<br />Jelaskanfaktor-faktorpenubuhankerajaanBaniUmaiyah.<br />
 17. 17. Disambungdi lain hari<br />والله اعلم بالثواب<br />

×