Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10 điều NÊN VÀ KHÔNG NÊN khi quản trị Facebook Fanpage

Bạn nghĩ rằng các chiến lược quảng cáo và nội dung tốt là tất cả những gì bạn cần để quản trị một Facebook Fanpage?
Thực ra, chặng đường của bạn mới chỉ bắt đầu. Sau đây là các kinh nghiệm quản trị một Facebook Fanpage rút ra từ rất nhiều bài học thực tiễn của Mix Digital.

10 điều NÊN VÀ KHÔNG NÊN khi quản trị Facebook Fanpage

  1. 1. Phòng 1401, tháp A, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội +04 62754068 contact@mixdigital.vn mixdigital.vn Mix Digital Agency

×