Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

майстер клас 1

358 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

майстер клас 1

 1. 1. Педагогічна радаРезультативність використанняосвітніх технологій в формуванніпродуктивно творчої діяльностішколярів.
 2. 2. визначити можливості, умови і основнінапрямки удосконалення педагогічноїдіяльності в формуванні продуктивно творчоїдіяльності школярівМета:вивчити та проаналізувати досвід роботишколи по використанню освітніх технологій вформуванні продуктивно творчої діяльностішколярів;виявити та проаналізувати показниксоціально – психологічного здоров’я окремихкласів;визначити можливості, умови і основнінапрямки удосконалення педагогічноїдіяльності в формуванні продуктивно творчоїдіяльності школярів.Завдання:
 3. 3. 1. Вступне слово: тема педради, планпроведення, регламент.2. Доповідь “Система продуктивногонавчання в шкільної практики” .3. Робота аналітичної групи:Результативність продуктивного навчанняу формуванні ключових компетентностейособистості4. Майстер - клас5.Підведення підсумків . Прийняття рішень.План проведення
 4. 4. Оглядмайстер-класів
 5. 5. «Методика застосування мультимедійних презентацій науроках географії»Програма PowerPoint, що входить до пакету MicrosoftOffice, дозволяє створювати презентації з ефектами анімації окремихоб’єктів (тексту, фотографій, малюнків), з звуковимсупроводом, демонстрацією відео та використанням гіперпосилань длязміни визначеної послідовності демонстрації слайдів. Програма включаєможливості малювання простих об’єктів і внесення зміни до малюнків іфотографій, відображення графіків і діаграм, на базі розробленоїпрезентації забезпечується можливість її друкування в різних формах.Передбачена можливість збереження презентації у різних форматахдозволяє використовувати її не лише на комп’ютерах, на яких встановленепрограмне забезпечення Microsoft Office, а й переглядати за допомогоюбудь-якого браузера.вчитель географії, спеціаліст вищоїкатегорії, вчитель -методиствчительфізики, спеціаліствищої категоріїІВАНОВАІРИНА АНАТОЛІЇВНАСЕРХІВАНОВАВАЛЕНТИНА ФЕДОРІВНА
 6. 6. ТЕРТИЧНА СВІТЛАНА ІВАНІВНА•вчитель української мови та літератури,спеціаліст вищої категоріїЗАПРОШУЄМО НА МАЙСТЕР- КЛАС• 8-А клас Щурська Альона - III місце у 2012-13 н. р. у Міжнародномуконкурсі ім. П. Яцика• 7-А клас Секлицька Ганна - III місце у 2012-13 н. р. у Міжнародномуконкурсі ім .П. Яцика• 8-А клас Щурська Альона-6 місце у Всеукраїнському конкурсіучнівської молоді знавців творчості Т.Г.Шевченка• 50 учнів школи (з 1-по 11 кл.) взяли участь у Всеукраїнській мовно-літературній грі «Соняшник»«Технологія розвитку критичного мислення»У технології КМ синтезовані ідеї і методи технологій, колективнихі групових способів навчання,спрямованих на досягнення учнямивисоких результатів у навчальній діяльності через активні форминавчання (взаємодія один з одним, співробітництво).Етапи урокуАктуалізаціяУсвідомленняРефлексіяЗалучення памяті, інтелекту;постановка питання; висуванняпропозиції; обговорення мети урокуЧитання тексту; лекція; досвід учнів;дослідженняОбговорення, систематизація,переоцінка, переоформлення, новетлумачення отриманих знань,проговорення проблеми
 7. 7. МОСКАЛЕНКО АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА•вчитель математики, спеціаліст вищоїкатегорії, старший вчитель.ЗАПРОШУЄМО НА МАЙСТЕР - КЛАСКлючовіознакиСубєктивністосункиучасниківнавчальногопроцесуОпора насубєктнийдосвід учня Діяльніснаоснова(здобувають ізастосовуютьзнання)АдаптивнатехнологіяІнформаційнийпошукКомпютернапідтримкаТехнології ІКТТехнології інтелектуальних систем безперервногонавчанняАдаптивна система навчання
 8. 8. 40%50%36%39%35%40%42%28%42%47%35%45%45%40%59%00.10.20.30.40.50.60.77А 9А 11А2007200820092010201120122013Якість ЗУН5.76.15.75.45.6 5.55.24.95.86.45.26.16.25.76.70123456787А 9А 11А2007200820092010201120122013РНД
 9. 9. МОСКАЛЕНКО АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА•вчитель математики, спеціаліст вищоїкатегорії, старший вчительФормування ключових компетентностей черезвикористання ІКТ в навчальному процесіМета: розвиток міжпредметних звязків;розвиток самостійної роботи учнів на уроці;реалізація індивідуального та особистісно-орієнтованогопідходу.Формуватиінформаційну таметодичнукультуру, творчійстиль діяльностіучнівЗабезпечитифундаментальнуматематичнупідготовкуПідготувати учнядо використанняінформаційнихтехнологій таіншихінформаційнихструктур
 10. 10. вчительісторії, спеціаліст вищоїкатегорії,вчитель- методистІЗМАЙЛОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА«Створення відеороликів в програміWindows Movie Maker»Windows Movie Maker –програма длястворення/редагування відео. Можливости: отриманнявідео з цифрової відеокамери, створення слайд-шоу іззображень, обрізання або склеювання відео, накладаннязвукової доріжки. Майстер – клас пропонує простийалгоритм створення різних аудіо- та відео- фрагментівдля уроків, позакласних заходів, бесід та інше.
 11. 11. ІВАНОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА«Комп’ютерний дизайн уроку
 12. 12. ТЕРТИЧНА СВІТЛАНА ІВАНІВНАЙде апробація сугестопедичної навчальноїсистеми, ця технологія розкриває резервипам’яті, інтелектуальної особистості загалом.Навчання супроводжується ефектомвідпочинку, принаймні відсутності втоми.•вчитель української мови талітератури, спеціаліст вищої категорії.
 13. 13. ДОЛГА КАТЕРИНА ІГОРІВНА•вчитель англійської мови, спеціаліст.реалізаціяприродногопотенціалу дитинидітей чекають веселіісторії протварин, пісні, цікавіігриосновний вокабулярта структури поданіу веселихкоміксах, мультфільмах на CDвикликає цікавістьдо активногоспілкуванняанглійською мовоюПідручник«Flihigh».2 класВчитель апробовує в роботі підручник “ FIihigh”, якийпередбачає використання елементів особистісно-орієнтованихтехнологій, котрі характеризуються гуманістичною тапсихотерапевтичною направленістю і мають на метірізнобічний, вільний та творчий розвиток дитини.

×