Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modlitwa wiernych

1,095 views

Published on

Podgląd prezentacji z kursu ceremoniarzy parafialnych. Dokument przeznaczony jest do użytku wewnętrznego Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, do wglądu dla uczestników kursu. Wszelkie udostępnianie, rozpowszechnianie, kopiowanie i zapisywanie zabronione.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Modlitwa wiernych

 1. 1. Modlitwa wiernych
 2. 2. „ Po Ewangelii i homilii należy przywrócić modlitwę powszechną, czyli modlitwę wiernych, zwłaszcza w niedzielę i święta nakazane, aby z udziałem wiernych odbywały się modlitwy za Kościół święty, za tych, którzy nami rządzą, za tych, którzy znajdują się w różnych potrzebach, oraz za wszystkich ludzi i o zbawienie całego świata. „ Konstytucja o liturgii świętej
 – „Sacrosanctum Concilium”( punkt 53
 3. 3. „ W modlitwie powszechnej, czyli modlitwie wiernych, lud w pewien sposób odpowiada na słowo Boże przyjęte z wiarą i wykonując swą wynikającą z chrztu funkcję kapłańską, zanosi do Boga błagania za zbawienie wszystkich. Wypada, aby ta modlitwa była zanoszona z zasady we Mszach świętych sprawowanych z udziałem ludu... „ Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (2002)( punkt 69
 4. 4. Przygotowanie • Krąg liturgiczny( • Rozważenie treści czytań( • Liturgia słowa( • Modlitwy zmienne( • Tajemnica dnia
 5. 5. Modlitwa wiernych • Zawsze jest prośbą( • Nie używamy cytatów( • Bez uwielbienia, dziękczynienia i przeproszenia
 6. 6. Serie próśb • W intencjach Kościoła( • Za rządzących Państwami i o zbawienie całego świata( • Za ludzi doświadczonych różnymi trudnościami( • Za miejscową wspólnotę
 7. 7. Intencje powinny być • nieliczne( • ułożone w duchu wolnej mądrości( • zwięzłe( • wyrażające błagania całej wspólnoty
 8. 8. Formy intencji • z cytatami: “...” módlmy się za, aby( • módlmy się za ..., aby ...( • módlmy się aby ... / módlmy się o ...( • módlmy się za ...
 9. 9. Formy aklamacji • Ciebie prosimy - wysłuchaj nas, Panie( • Kyrie eleison( • Christe, exsaudi nos - Kyrie eleison( • Usłysz wołanie, spójrz nakłoń ucha...
 10. 10. Wygłaszanie • diakon( • kantor, lektor( • inny wierny świecki( ...stojący przy ambonie lub w innym odpowiednim miejscu
 11. 11. P R Z Y K Ł A D Y L'Osservatore Romano Liturgia.pl Liturgia.pl
 12. 12. Warto pamiętać i stosować • Komunikatywność, jasność( • Unikanie żargonu teologicznego( • Nadmiernej ornamentacji mówimy stop( • Wytrychom językowym mówimy stop( • Co to tak naprawdę znaczy?

×