Компютърна графика 
Определения и приложения 
доц. М. Иванова 
Технически университет – София 
Колеж по енергетика и елект...
Какво е компютърна графика? 
• Инструменти за създаване на изображения 
• Инструменти за взаимодействие с тези 
изображени...
Три основни направления от компютърната 
наука, свързани с обработката на визуална 
информация: 
• Компютърна графика (Com...
• Компютърната графика (англ. Computer Graphics) 
е подобласт на компютърната наука (нем. 
Informatik, фр. Informatique, р...
ККооммппююттъъррннаа ггррааффииккаа 
Компютърната графика създава изображения въз основа на 
неграфична изобразителна инфо...
Интерактивна графика (interactive graphics 
in CAD/CAM systems) 
• геометрично моделиране, при което се 
създава абстракте...
Илюстративна 
графика (presentation 
graphics) 
- създават се диаграми 
на основата на 
натрупани 
експериментални и 
изме...
Презентационни графики
Компютърната графика за 
визуализация на научни 
концепции (scientific 
visualization) – използва се за 
създаване на изоб...
Визуализация на научни постановки
Компютърното рисуване 
(computer art) 
• Създават се и се 
визуализарат художествени 
графични изображения 
• Понастоящем ...
Изкуство
Компютърна анимация (computer 
animation) - създават се движещи се 
обекти 
• Обикновено аниматорът създава 
опростена виз...
Анимационни филми
Игри
Игри
Още игри
Обучение
Телевизионни филми
Виртуална реалност (virtual reality) – 
използва технологии, позволяващи 
на потребителя да взаимодейства 
със симулационн...
Обработка на изображения (Image 
Processing) 
• Входните данни са изображения, например 
снимки или видео кадри 
• Изходни...
Обработка на изображения (Image 
Processing) 
Операциите, свързани с обработка на изображения са: 
прилагане на геометрич...
Обработка на изображения (Image 
Processing) 
• Обработка на изображения се извършва, 
например над сателитни снимки, 
мед...
Компютърно зрение (Computer vision) 
Компютърното зрение е научна област от компютърната наука, 
с основни задачи насочен...
Компютърно зрение (Computer vision) 
• Входната информация може да бъде: 
– видео последователност, 
– изгледи от различни...
Взаимовръзка между компютърната графика, 
обработката на изображения и компютърното 
зрение 
Изображение от реалния свят 
...
Computer Graphics Introduction
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Computer Graphics Introduction

2,991 views

Published on

компютърна графика определения въведение приложения

Published in: Technology, Art & Photos
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,991
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
353
Actions
Shares
0
Downloads
130
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Computer Graphics Introduction

 1. 1. Компютърна графика Определения и приложения доц. М. Иванова Технически университет – София Колеж по енергетика и електроника
 2. 2. Какво е компютърна графика? • Инструменти за създаване на изображения • Инструменти за взаимодействие с тези изображения • Хардуер за по-бързо изобразяване • Монитори за по-големи и по-ярки изображения • Алгоритми за симулиране • Инструменти за визуализиране
 3. 3. Три основни направления от компютърната наука, свързани с обработката на визуална информация: • Компютърна графика (Computer Graphics) • Обработка на изображения (Image Processing) • Компютърно зрение (Computer vision)
 4. 4. • Компютърната графика (англ. Computer Graphics) е подобласт на компютърната наука (нем. Informatik, фр. Informatique, рус. информатика, англ. Computer Science) и се занимава с изучаване, изследване и развитие на методите и средствата за синтез на изображения, съхраняваване модели на обекти и обработка на визуална информация
 5. 5. ККооммппююттъъррннаа ггррааффииккаа Компютърната графика създава изображения въз основа на неграфична изобразителна информация: координатна информация, количествени зависимости, картинни модели и др. Към компютърната графика принадлежат: - интерактивна графика за автоматизация за проектирането и производството (CAD/CAM системи), - илюстративна графика - графика за визуализация на научни концепции - компютърно рисуване - компютърна анимация - компютърни игри - виртуална реалност
 6. 6. Интерактивна графика (interactive graphics in CAD/CAM systems) • геометрично моделиране, при което се създава абстрактен геометричен модел на обекта; • визуализация - генериране на графично изображение върху дисплея; • модифициране на изображението му посредством интерактивни методи и средства; • извеждане на резултатите във вид на чертежи или като управляваща информация за цифрово управляеми машини и роботи Обектите на интерактивната графика са физически съществуващо изделие или негов модел, представен във вид на чертежи или формално описание
 7. 7. Илюстративна графика (presentation graphics) - създават се диаграми на основата на натрупани експериментални и измерени данни или на основата на графични модели на природни, финансови и промишлени системи
 8. 8. Презентационни графики
 9. 9. Компютърната графика за визуализация на научни концепции (scientific visualization) – използва се за създаване на изображения, чрез които се подпомага разбирането на научни концепции, факти и резултати - създават се реалистични модели на метереологични, биологични, географски, медицински и други системи
 10. 10. Визуализация на научни постановки
 11. 11. Компютърното рисуване (computer art) • Създават се и се визуализарат художествени графични изображения • Понастоящем традиционното рисуване се комбинира с цифрови технологии за постигане на по-добра ефективност, продуктивност и реалистичност
 12. 12. Изкуство
 13. 13. Компютърна анимация (computer animation) - създават се движещи се обекти • Обикновено аниматорът създава опростена визия на обекта, свързана с неговата конструкция, например при човек е скелета • Позицията на всеки сегмент от модела на скелетната конструкция се дефинира чрез анимиращи променливи, наречени авари (avar) • методът „анимация чрез ключови кадри” • „запис на движенията” (motion capture)
 14. 14. Анимационни филми
 15. 15. Игри
 16. 16. Игри
 17. 17. Още игри
 18. 18. Обучение
 19. 19. Телевизионни филми
 20. 20. Виртуална реалност (virtual reality) – използва технологии, позволяващи на потребителя да взаимодейства със симулационни среди и да бъде част от тях • Използват се компютърни системи и аудио-видео апаратура • Проектирането на образите може да се осъществява не само върху монитор, но и чрез стереоскопични очила • Допълнителна информация на сетивата на човека се дава и чрез звука, който може да е част от симулацията
 21. 21. Обработка на изображения (Image Processing) • Входните данни са изображения, например снимки или видео кадри • Изходният продукт може да бъде обработено изображение (например подготвено за разпечатване или за предаване към ТВ приемник), както и друг вид информация (например разпознат текст, обработен набор от числа)
 22. 22. Обработка на изображения (Image Processing) Операциите, свързани с обработка на изображения са: прилагане на геометрични трансформации, като преместване, мащабиране, ротация; цветови корекции, корекции на интензивността на цвета и контраста, преобразуване в друго цветно пространство; прилагане на цифрово композициране или оптично композициране (комбинация на две или повече изображения); интерполация и изглаждане на границите; разделяне изображението на области; редактиране на изображение (например за увеличаване на качеството); разширяване на динамичния обхват чрез комбиниране на изображения с различни експозиции, преобразуване на изображението в компактен цифров вид
 23. 23. Обработка на изображения (Image Processing) • Обработка на изображения се извършва, например над сателитни снимки, медицински снимки, получени след томография, ехография или ултразвукография, видео изображения в киното и телевизията
 24. 24. Компютърно зрение (Computer vision) Компютърното зрение е научна област от компютърната наука, с основни задачи насочени към изграждане на системи с изкуствен интелект, включващи задачи като: (1) разпознаване (recognition) - основният проблем е свързан с определяне кога конкретни данни са част от специфичен обект, дали тези данни определят конкретни негови свойства и действия, (2) определяне на движението (motion), при което се проследява движението на обектите и последователността от изображения се обработва, чрез използване, например запис от камера (3) възстановяване на сцената (scene reconstruction) – целта е изграждане на 3D модел на сцената, (4) възстановяване на изображението (image restoration) – целта е прмахване на шум и изясняване на изображенията чрез прилагане на различни филтри
 25. 25. Компютърно зрение (Computer vision) • Входната информация може да бъде: – видео последователност, – изгледи от различни камери или – многоизмерни данни от медицински скенер
 26. 26. Взаимовръзка между компютърната графика, обработката на изображения и компютърното зрение Изображение от реалния свят (цифров вид) Формално описание на изображение Сканиране Интерактивен диалог

×