Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА 
Работа с 3DStudioMax 
Доц. д-р М. Иванова 
Технически университет – София
ПРИМЕРИ ЗА КУРСОВА РАБОТА
ПРИМЕРИ ЗА КУРСОВА РАБОТА
ПРИМЕРИ ЗА КУРСОВА РАБОТА
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕКТИ-ПРИМИТИВИ 
3DstudioMax - стандартни примитиви
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕКТИ-ПРИМИТИВИ 
 Разширени примитиви
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕКТИ-ПРИМИТИВИ 
 Сплайнови примитиви
КЛОНИРАНЕ НА ОБЕКТИ 
 Линеен масив
КЛОНИРАНЕ НА ОБЕКТИ 
 Едномерен кръгов масив
КЛОНИРАНЕ НА ОБЕКТИ 
 Едномерен масив по спирала
КЛОНИРАНЕ НА ОБЕКТИ 
 Двумерен линеен масив
КЛОНИРАНЕ НА ОБЕКТИ 
 Използване на инструмента 
Snapshot за създаване на масив от 
обекти
КЛОНИРАНЕ НА ОБЕКТИ 
 Използване на инструмента Spacing 
за създаване на масив
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ТИП COMPOUND 
/СЪСТАВНИ ОБЕКТИ/ 
 Scatter /разпръсквам/
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ТИП COMPOUND 
/СЪСТАВНИ ОБЕКТИ/ 
 Conform
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ТИП COMPOUND 
/СЪСТАВНИ ОБЕКТИ/ 
 Connect /свързване/
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ТИП COMPOUND 
/СЪСТАВНИ ОБЕКТИ/ 
 BlobMesh
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ТИП COMPOUND 
/СЪСТАВНИ ОБЕКТИ/ 
 ShapeMerge
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ТИП COMPOUND 
/СЪСТАВНИ ОБЕКТИ/ 
 Boolean /булеви операции/
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ТИП COMPOUND 
/СЪСТАВНИ ОБЕКТИ/ 
 Terrain /повърхност на местност/
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ТИП COMPOUND 
/СЪСТАВНИ ОБЕКТИ/ 
 Mesher
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ТИП COMPOUND 
/СЪСТАВНИ ОБЕКТИ/
РАБОТА С ЧАСТИ ОТ РАВНИНИ /КРЪПКИ/ 
 Части от равнини 
/кръпки/ Patch Grids
РАБОТА С ЧАСТИ ОТ РАВНИНИ /КРЪПКИ/ 
 Хълмиста повърхност
РАБОТА С ЧАСТИ ОТ РАВНИНИ /КРЪПКИ/ 
 Гърбица върху път 
чрез Quad Patch и 
модификатора Bend
РАБОТА С ЧАСТИ ОТ РАВНИНИ /КРЪПКИ/
NURBS /Non-Uniform Rational Basis Splines/- 
Нееднородни рационални B-сплайнове 
 Non-Uniform означава моделиране на 
пов...
NURBS /Non-Uniform Rational Basis Splines/- 
Нееднородни рационални B-сплайнове 
Повърхност Point Surf
NURBS /Non-Uniform Rational Basis Splines/- 
Нееднородни рационални B-сплайнове 
 Повърхност CV Surf
NURBS /Non-Uniform Rational Basis Splines/- 
Нееднородни рационални B-сплайнове 
 Дървен профил
NURBS /Non-Uniform Rational Basis Splines/- 
Нееднородни рационални B-сплайнове
NURBS /Non-Uniform Rational Basis Splines/- 
Нееднородни рационални B-сплайнове
РАБОТА СЪС СИСТЕМИ ОТ ЧАСТИЦИ 
 Видове системи от частици: Spray, Snow, Blizzard, 
Super Spray, PArray, PCloud и PF Sourc...
РАБОТА СЪС СИСТЕМИ ОТ ЧАСТИЦИ 
 Spray /спрей/
РАБОТА СЪС СИСТЕМИ ОТ ЧАСТИЦИ
РАБОТА СЪС СИСТЕМИ ОТ ЧАСТИЦИ 
 Super spray /супер 
спрей/
РАБОТА СЪС СИСТЕМИ ОТ ЧАСТИЦИ 
 Blizzard /виелица/
РАБОТА СЪС СИСТЕМИ ОТ ЧАСТИЦИ 
 PАrray
РАБОТА СЪС СИСТЕМИ ОТ ЧАСТИЦИ 
 PСloud /облак от 
частици/
РАБОТА СЪС СИСТЕМИ ОТ ЧАСТИЦИ 
 PF Source
РАБОТА СЪС СИСТЕМИ ОТ ЧАСТИЦИ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Computer Graphics Applications

1,715 views

Published on

3DStudioMax компютърна графика

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

Computer Graphics Applications

 1. 1. КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА Работа с 3DStudioMax Доц. д-р М. Иванова Технически университет – София
 2. 2. ПРИМЕРИ ЗА КУРСОВА РАБОТА
 3. 3. ПРИМЕРИ ЗА КУРСОВА РАБОТА
 4. 4. ПРИМЕРИ ЗА КУРСОВА РАБОТА
 5. 5. СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕКТИ-ПРИМИТИВИ 3DstudioMax - стандартни примитиви
 6. 6. СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕКТИ-ПРИМИТИВИ  Разширени примитиви
 7. 7. СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕКТИ-ПРИМИТИВИ  Сплайнови примитиви
 8. 8. КЛОНИРАНЕ НА ОБЕКТИ  Линеен масив
 9. 9. КЛОНИРАНЕ НА ОБЕКТИ  Едномерен кръгов масив
 10. 10. КЛОНИРАНЕ НА ОБЕКТИ  Едномерен масив по спирала
 11. 11. КЛОНИРАНЕ НА ОБЕКТИ  Двумерен линеен масив
 12. 12. КЛОНИРАНЕ НА ОБЕКТИ  Използване на инструмента Snapshot за създаване на масив от обекти
 13. 13. КЛОНИРАНЕ НА ОБЕКТИ  Използване на инструмента Spacing за създаване на масив
 14. 14. СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ТИП COMPOUND /СЪСТАВНИ ОБЕКТИ/  Scatter /разпръсквам/
 15. 15. СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ТИП COMPOUND /СЪСТАВНИ ОБЕКТИ/  Conform
 16. 16. СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ТИП COMPOUND /СЪСТАВНИ ОБЕКТИ/  Connect /свързване/
 17. 17. СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ТИП COMPOUND /СЪСТАВНИ ОБЕКТИ/  BlobMesh
 18. 18. СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ТИП COMPOUND /СЪСТАВНИ ОБЕКТИ/  ShapeMerge
 19. 19. СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ТИП COMPOUND /СЪСТАВНИ ОБЕКТИ/  Boolean /булеви операции/
 20. 20. СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ТИП COMPOUND /СЪСТАВНИ ОБЕКТИ/  Terrain /повърхност на местност/
 21. 21. СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ТИП COMPOUND /СЪСТАВНИ ОБЕКТИ/  Mesher
 22. 22. СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ТИП COMPOUND /СЪСТАВНИ ОБЕКТИ/
 23. 23. РАБОТА С ЧАСТИ ОТ РАВНИНИ /КРЪПКИ/  Части от равнини /кръпки/ Patch Grids
 24. 24. РАБОТА С ЧАСТИ ОТ РАВНИНИ /КРЪПКИ/  Хълмиста повърхност
 25. 25. РАБОТА С ЧАСТИ ОТ РАВНИНИ /КРЪПКИ/  Гърбица върху път чрез Quad Patch и модификатора Bend
 26. 26. РАБОТА С ЧАСТИ ОТ РАВНИНИ /КРЪПКИ/
 27. 27. NURBS /Non-Uniform Rational Basis Splines/- Нееднородни рационални B-сплайнове  Non-Uniform означава моделиране на повърхности с неправилна форма  Rational означава, че формулата описваща изобразяваната крива или повърхност е отношение между два полинома  B-spline (basis spline) е начин за конструиране на крива, която се интерполира между три или повече точки
 28. 28. NURBS /Non-Uniform Rational Basis Splines/- Нееднородни рационални B-сплайнове Повърхност Point Surf
 29. 29. NURBS /Non-Uniform Rational Basis Splines/- Нееднородни рационални B-сплайнове  Повърхност CV Surf
 30. 30. NURBS /Non-Uniform Rational Basis Splines/- Нееднородни рационални B-сплайнове  Дървен профил
 31. 31. NURBS /Non-Uniform Rational Basis Splines/- Нееднородни рационални B-сплайнове
 32. 32. NURBS /Non-Uniform Rational Basis Splines/- Нееднородни рационални B-сплайнове
 33. 33. РАБОТА СЪС СИСТЕМИ ОТ ЧАСТИЦИ  Видове системи от частици: Spray, Snow, Blizzard, Super Spray, PArray, PCloud и PF Source  Събитийно-управляемата система PF Source тества свойствата на частиците и в резултат на теста присъединява към частиците различни събития  При събитийно-неуправляеми системи, частиците притежават сходни свойства по време на анимирането им
 34. 34. РАБОТА СЪС СИСТЕМИ ОТ ЧАСТИЦИ  Spray /спрей/
 35. 35. РАБОТА СЪС СИСТЕМИ ОТ ЧАСТИЦИ
 36. 36. РАБОТА СЪС СИСТЕМИ ОТ ЧАСТИЦИ  Super spray /супер спрей/
 37. 37. РАБОТА СЪС СИСТЕМИ ОТ ЧАСТИЦИ  Blizzard /виелица/
 38. 38. РАБОТА СЪС СИСТЕМИ ОТ ЧАСТИЦИ  PАrray
 39. 39. РАБОТА СЪС СИСТЕМИ ОТ ЧАСТИЦИ  PСloud /облак от частици/
 40. 40. РАБОТА СЪС СИСТЕМИ ОТ ЧАСТИЦИ  PF Source
 41. 41. РАБОТА СЪС СИСТЕМИ ОТ ЧАСТИЦИ

×