Computer Graphics Colors

2,746 views

Published on

компютърна графика цветови модели

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Браво! Много пълна и изчерпателна информация. Успехи за в бъдеще
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,746
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
279
Actions
Shares
0
Downloads
92
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Computer Graphics Colors

 1. 1. ККооммппююттъъррннаа ггррааффииккаа ССъъззддааввааннее ннаа ррееааллииссттииччннии ттррииммееррннии ииззооббрраажжеенниияя –– ццввееттооввии ммооддееллии доц. М. Иванова Технически университет - София
 2. 2. Цветови модели • В компютърната графика се използват няколко цветови модели, тъй като няма един, който да отразява всички характеристики на цвета • Цветови модел – метод за изразяване свойствата на цветовете в определен контекст
 3. 3. Цветови модели • Светлината възприемана от човешкото око е под формата на електромагнитни вълни в тесен честотен спектър 400 nm-700nm: – Червен цвят = 7.5 x 1014 Hz (700nm) – Виолетов цвят = 4.3 x 1014 Hz (400nm)
 4. 4. Цветови модели • Светлинните източници излъчват всички честоти от видимия спектър, затова идващата светлина се възприема като бяла • Комбинацията от отразените честоти се възприема като цвят на обекта • Честотите не са с еднакъв интензитет • Честотата с максимален интензитет – доминираща честота и определя цвета
 5. 5. Цветови модели • Други характеристики на цвета: – Яркост – свързва се с интензивността на светлината – Наситеност – израз на чистотата на светлината, зависи от отношението между доминиращата и останалите честоти
 6. 6. Цветови модели • Наситеност=ED/EW • Ако ED=EW – наситеността е 0 • Ако EW=0 – наситеността е 100% Източник на бяла светлина Светлина с доминираща честота
 7. 7. Цветови модели • Два цвята, които при комбинация, генерират бяла светлина, се наричат противоположни или допълващи се
 8. 8. Цветови модели • Цветовите модели използват три цвята, наречени основни, при комбинирането на които се получава цветовата палитра на модела • Съществува международен стандарт (CIE), използващ три основни абстрактни цвята X, Y, Z, чрез които се представят останалите цветове: x=x/(x+y+z); y=y/(x+y+z); z=z/(x+y+z);
 9. 9. • CIE (Commission Internationale d’Eclairage) стандарт x ~ R y ~ G z ~ B Цветови модели
 10. 10. • Международна стандартна цветова диаграма 10 x = X / ( X + Y + Z ) y = Y / ( X + Y + Z ) z = Z / ( X + Y + Z ) x + y + z = 1 z y x Цветови модели
 11. 11. Цветови модели • x+y+z=1 – това дава възможност всички цветове да бъдат представени в стандартна двумерна цветова диаграма С Точката С – стандартна апроксимирана слънчева светлина
 12. 12. Цветови модели • Определяне на доминиращата честота и наситеността С1 С С2 Изчисляване на доминираща честота и наситеността: -Доминираща честота – определя се в точката С2 -Наситеност = СС1/СС2
 13. 13. Цветови модели • Представяне на допълващите се цветове С С1 С2 •Допълващите се цветове лежат върху правата С1СС2 •Бяла светлина=СС1/СС2
 14. 14. Цветови модели • Определяне на доминиращата честота за “неспектрални” цветове •Неспектрални цветове – не може да бъде определена доминираща честота •Такъв е цветът в точка С1 •Тогава за доминираща честота се приема С2, наречена допълваща доминираща честота С2 С С1
 15. 15. Цветови модели Неспектрален модел
 16. 16. Цветови модели • Определяне на цветовете, които могат да бъдат получени при използване на два или три основни цвята •При два основни цвята С1 и С2 – получават се цветовете лежащи върху правата С1С2 •При три основни цвята С3С4С5 - получават се цветовете лежащи вътре в триъгълника С3С4С5 •Не съществуват три основни цвята за получаване С3 на всички останали С1 С2 С4 С5
 17. 17. Цветови модели • Цветовите модели се разделят на: – Aпаратно ориентирани • RGB (red green blue) • CMY (cyan magenta yellow) – Потребителски ориентирани • HSV (hue saturation value) • HLS (hue lightness saturation)
 18. 18. Цветови модели А. Спектър на електромагнитните вълни В. Спектрална декомпозиция А. Око В. Ретина С. Възприемане на светлината • RGB (red green blue) модел
 19. 19. Цветови модели • RGB (red green blue) модел • Три типа колбички: – L или R, чувствителни към червена светлина (610 nm) – M или G, чувствителни към зелена светлина (560 nm) – S или B, чувствителни към синя светлина (430 nm) – Цветната слепота е резултат от липсващ тип колбички
 20. 20. • Рецептори за цвят в окото 1.0 400 450 500 550 600 650 700 Wavelength λ (nm) Relative sensitivity 0.0 Цветови модели
 21. 21. Цветови модели Адитивни основни цветове: (r,g,b) – производните цветове се получават чрез сумиране ggrreeeenn red ((00,,11,,00)) ((11,,00,,00)) yyeellllooww ((11,,11,,00))
 22. 22. Адитивни основни цветове: (r,g,b) – производните цветове се получават чрез сумиране ggrreeeenn ((00,,11,,00)) ((00,,11,,11)) ccyyaann ((00,,00,,11 ))bblluuee Цветови модели
 23. 23. Цветови модели Адитивни основни цветове: (r,g,b) – производните цветове се получават чрез сумиране ((11,,00,,11)) ((00,,00,,11 )) ((11,,00,,00)) mmaaggeennttaa bblluuee rreedd
 24. 24. Адитивни основни цветове: (r,g,b) – производните цветове се получават чрез сумиране ggrreeeenn red ((11,,00,,11)) ((00,,00,,11 )) ((00,,11,,00)) ((00,,11,,11)) ((11,,00,,00)) ((11,,11,,00)) mmaaggeennttaa bblluuee ccyyaann yyeellllooww wwhhiittee ((11,,11,,11)) Цветови модели
 25. 25. Цветови модели Адитивни цветове (RGB) Субтрактивни цветове (CMYK)
 26. 26. Цветови модели • RGB (red green blue) модел
 27. 27. Цветови модели • RGB (red green blue) модел bblluuee ((00,,00,,11 )) mmaaggeennttaa ((11,,00,,11)) ccyyaann ((00,,11,,11)) ggrreeeenn ((00,,11,,00)) ((11,,11,,00)) yyeellllooww ((11,,00,,00)) rreedd wwhhiittee ((11,,11,,11)) ((00,,00,,00)) bbllaacckk ggrraayy
 28. 28. Цветови модели • RGB (red green blue) модел ((00,,00,,11 )) bblluuee mmaaggeennttaa ((11,,00,,11)) ccyyaann ((00,,11,,11)) ggrreeeenn ((00,,11,,00)) ((11,,11,,11)) wwhhiittee ((11,,11,,00)) ((11,,00,,00)) yyeellllooww rreedd
 29. 29. Цветови модели • RGB (red green blue) модел ccyyaann ggrreeeenn Допълващи се цветове – добавяне на сиво bblluue e((00,,00,,11 )) mmaaggeennttaa ((00,,11,,11)) ((11,,11,,11)) ((11,,00,,11)) wwhhiittee ((00,,11,,00)) ((11,,11,,00)) ((11,,00,,00)) yyeellllooww rreedd
 30. 30. Цветови модели • RGB (red green blue) модел
 31. 31. Цветови модели • CMY (cyan magenta yellow – синьо-зелен пурпурен жълт) модел • Използва се за процеси, при които се описват цветовите аспекти на отразената светлина • Процесът е субтрактивен
 32. 32. • Превръщането от RGB в CMY се извършва, като от белия цвят се извади съответния основен цвят: ù ú ú ú û é - ê ê ê R G ë 1 ù ú ú ú 1 û é = ê ê ê ë ù ú ú ú û é C M • Това е полезно, например при лазерните принтери – Ако се постави цвят cyan върху страницата, то цветът cyan напълно ще се отразява, а червеният цвят ще се поглъща ê ê ê ë B Y 1 Цветови модели • CMY (cyan magenta yellow – синьо-зелен пурпурен жълт) модел
 33. 33. • CMY (cyan magenta yellow – синьо-зелен пурпурен жълт) модел yyeellllooww ((11,,11,,00)) ((11,,00,,11)) mmaaggeennttaa Цветови модели ((11,,00,,00)) rreedd black
 34. 34. Цветови модели • CMY (cyan magenta yellow – синьо-зелен пурпурен жълт) модел yyeellllooww ((11,,11,,00)) ggrreeeenn ((00,,11,,00)) ((00,,11,,11)) ccyyaann
 35. 35. Цветови модели • CMY (cyan magenta yellow – синьо-зелен пурпурен жълт) модел ((11,,00,,11)) mmaaggeennttaa bblluuee ((00,,00,,11 )) ((00,,11,,11)) ccyyaann
 36. 36. • CMY (cyan magenta yellow – синьо-зелен пурпурен жълт) модел yyeellllooww ((11,,11,,00)) ggrreeeenn ((00,,11,,00)) Цветови модели ccyyaann ((00,,11,,11)) ((11,,00,,11)) mmaaggeennttaa ((00,,00,,11 )) bblluuee rreedd ((11,,00,,00)) bbllaacckk (0,0,0) bbllaacckk
 37. 37. Цветови модели • CMY (cyan magenta yellow – синьо-зелен пурпурен жълт) модел
 38. 38. Цветови модели • HSV (hue saturation value – цветови тон насищане яркост) модел • Потребителски ориентиран модел (интуитивен) • Цветовете се получават като към доминиращия цвят се добавя бяло или черно
 39. 39. Цветови модели • HSV (hue saturation value – цветови тон насищане яркост) модел
 40. 40. Цветови модели • HSV (hue saturation value – цветови тон насищане яркост) модел •Насищането се измерва по хоризонталната ос
 41. 41. Цветови модели • HSV (hue saturation value – цветови тон насищане яркост) модел 120˚ 0˚ V S ccyyaann rreedd H ggrreeeenn yyeellllooww 1.0 bblluuee mmaaggeennttaa 0.0 240˚ bbllaacckk
 42. 42. Цветови модели • HSV (hue saturation value – цветови тон насищане яркост) модел – H = Hue – S = Saturation – V = Value (or brightness) Value Saturation Hue
 43. 43. Цветови модели • HLS (hue lightness saturation – цветови тон светлост насищане) модел – двоен конус •Светлостта се изменя от 0 до 1 •Чисти цветове се получават при L=0,5 1.0 S L 0˚ 0.0 H wwhhiittee bbllaacckk rreedd

×