Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

קרית מקרה מבחן ראשון

911 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

קרית מקרה מבחן ראשון

 1. 1. ‫התחדשות השכונות הוותיקות‬ ‫במרכזי ערים‬ ‫מתחם הנביאים – בני ישראל בקריית גת:‬ ‫מקרה בוחן 1‬ ‫אוקטובר 3102‬ ‫המיזם המשותף של המשרד להגנת הסביבה‬ ‫ועמותת מרחב‬ ‫בהשתתפות עיריית קריית גת‬
 2. 2. ‫מיקום‬ ‫מיקום‬ ‫קריית גת‬ ‫נתונים סטטיסטים‬ ‫תחום שטח‬ ‫השיפוט‬ ‫203.61 דונם‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫057,74 תושבים‬ ‫צפיפות‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫929,2 תושבים‬ ‫לקמ"ר‬ ‫מדרג חברתי-‬ ‫כלכלי‬ ‫4 מתוך 01‬ ‫צומת‬ ‫פלוגות‬ ‫קיבוץ גת‬ ‫6‬ ‫53‬ ‫שדה משה‬ ‫היסטוריה‬ ‫4591‬ ‫8591‬ ‫4791‬ ‫1102‬ ‫מוקמת במעברה עבור‬ ‫עולים ממרוקו‬ ‫מחלף‬ ‫קריית גת‬ ‫עוזה‬ ‫04‬ ‫מוכרזת כמועצה מקומית‬ ‫מוכרזת כעיר‬ ‫העיר מונה כ- 057,74‬ ‫אבן שמואל‬ ‫נועם‬ ‫איתן‬
 3. 3. ‫מיקום‬ ‫שכונות נוספות עם פוטנציאל‬ ‫להתחדשות ותוספת יח"ד‬ ‫1. המלאכה‬ ‫6‬ ‫5‬ ‫2. המגדים‬ ‫7‬ ‫3. הקוממיות‬ ‫5. השופטים‬ ‫4. מלכי ישראל‬ ‫6. בני ישראל‬ ‫4‬ ‫3‬ ‫1‬ ‫2‬
 4. 4. ‫תנועת נוער‬ ‫ריבוי חניות‬ ‫קופת חולים‬ ‫ק. חולים‬ ‫שבטי‬ ‫ישראל‬ ‫בית ספר‬ ‫חוויה ידע‬ ‫תושבים יושבים ברחוב‬ ‫בני‬ ‫עקיבא‬ ‫בהי"ס‬ ‫הנביאים‬ ‫בהי"ס‬ ‫יוסף יצחק‬ ‫שיכונים שנות ה-07‬ ‫ק. חולים‬ ‫ריבוי בשטחים לא מנוצלים‬ ‫ישיבת‬ ‫קרית מנחם‬ ‫המתחם‬ ‫המתחם‬ ‫איפיון המתחם‬
 5. 5. ‫אנשים‬ ‫אנשים‬ ‫מי גר כאן?‬
 6. 6. ‫גילאים‬ ‫%00.52‬ ‫%00.51‬ ‫נביאים- ישראל‬ ‫קרית גת‬ ‫מחוז דרום‬ ‫ארצי‬ ‫%00.01‬ ‫%00.5‬ ‫%00.0‬ ‫56+ 56-54 54-03 03-02 02-51 51-01. 9-5.‬ ‫אחוז גבוה של‬ ‫אוכלוסייה בת 56‬ ‫ומעלה.‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫זמנית‬ ‫5-0‬ ‫אחוז ילדים נמוך‬ ‫ביחס לשאר‬ ‫אזורים בקרית גת.‬ ‫*עפ"י למ"ס‬ ‫אנשים‬ ‫אנשים‬ ‫%00.02‬
 7. 7. ‫השכלה‬ ‫תעודת סיום ביה"ס %52‬ ‫%51.73‬ ‫תעודה אחרת‬ ‫קריית גת %9.82‬ ‫מחוז דרום %3.62‬ ‫ארצי %3.52‬ ‫תעודת בגרות‬ ‫ארצי %1.32‬ ‫%5.61‬ ‫%51.31‬ ‫*עפ"י למ"ס‬ ‫תעודה של ביה"ס‬ ‫על תיכוני‬ ‫ארצי %21‬ ‫%6.2‬ ‫תואר שני ומעלה‬ ‫ארצי %5.8‬ ‫%51.5‬ ‫ארצי %4.41‬ ‫תואר ראשון‬ ‫•אחוז גבוה מהתושבים בעלי תעודות אחרות‬ ‫•אחוז האקדמאים באזור הנביאים-ישראל נמוך מהממוצע הארצי‬ ‫אנשים‬ ‫אנשים‬ ‫תיכון‬ ‫ארצי %6.61‬
 8. 8. ‫משק בית‬ ‫%7.72‬ ‫%12‬ ‫נביאים-ישראל‬ ‫%4.42‬ ‫%6.51‬ ‫%2.61‬ ‫%8.11‬ ‫%6.21‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫ארצי‬ ‫%9.21‬ ‫%1.21‬ ‫%7.5%8.4‬ ‫מספר נפשות‬ ‫במשק בית‬ ‫מספר ילדים‬ ‫במשק הבית‬ ‫מתחת לגיל 71‬ ‫ארץ מוצא‬ ‫*עפ"י למ"ס‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫%4.53‬ ‫%9.82‬ ‫1‬ ‫%9.52‬ ‫2‬ ‫ילידי חו"ל‬ ‫%44‬ ‫5‬ ‫3‬ ‫%5‬ ‫6‬ ‫%8.6‬ ‫4‬ ‫%6.1‬ ‫7‬ ‫%1.3‬ ‫5+‬ ‫ילידי ישראל‬ ‫%65‬ ‫•אחוז גבוה של משקי הבית שמספר הנפשות בו הוא נפש אחת, מעיד על‬ ‫הזדקנות האוכלוסייה בשכונה‬ ‫אנשים‬ ‫%5.82‬
 9. 9. ‫רשת רציפה וצפופה של רחובות מאפשרת:‬ ‫א. נגישות נוחה לכולם עם מגוון אפשרויות תנועה רבות להולכי רגל,‬ ‫אופניים, תחבורה ציבורית ורכב פרטי, ב. חשיפה גדולה של העסקים‬ ‫וההזדמנויות לאנשים, ג. הקטנת גודש התחבורה ברחובות ראשיים, ד.‬ ‫תורמת לבטיחות על ידי האטת מהירות הנסיעה, ה. מאפשרת גמישות‬ ‫התפתחותית בחלוקת המרחב לחלקות המתאימות לצרכים המשתנים של‬ ‫העיר.‬ ‫תנועה‬ ‫תנועה‬
 10. 10. ‫רשת עירונית –‬ ‫הקשר בין המתחם לעיר‬ ‫לכביש 53‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫לכיוון צפון מזרח-‬ ‫גישה לחניה‬ ‫ציר ראשי‬ ‫1 גישה לחניה‬ ‫1 חיבור לכביש 53‬ ‫לכיוון דרום מזרח-‬ ‫תנועה‬ ‫תנועה‬ ‫4 גישה לחניה‬ ‫3 ציר ראשי‬ ‫לכיוון דרום מערב-‬ ‫1 גישה לחניה‬ ‫2 צירים ראשים‬ ‫לכיוון צפון מערב-‬ ‫2 גישה לחניה‬ ‫1 צירים ראשים‬ ‫בריכה ומרכז‬ ‫חוגים‬ ‫היכל‬ ‫התרבות‬ ‫מרכז העיר‬ ‫קניון‬ ‫עירייה‬ ‫תחנה‬ ‫מרכזית‬ ‫למרות המיקום המרכזי של המתחם בעיר, דרכי הגישה לתוכו והחוצה ממנו‬ ‫מעטים וממוקמים בשולי השכונה, דבר היוצר ניתוק והסתגרות.‬
 11. 11. ‫רשת עירונית-‬ ‫לאן היא מקשרת?‬ ‫חישוב זמני הליכה:‬ ‫1 ק"מ = 51 דקות‬ ‫מרחק ההליכה כ-‬ ‫0021 מ'‬ ‫מהמרכזים‬ ‫השכונתיים.‬ ‫תנועה‬ ‫תנועה‬ ‫רוב הפונקציות‬ ‫העירונית ממוקמות‬ ‫במרכז העיר.‬ ‫בריכה ומרכז‬ ‫חוגים‬ ‫51 דק'‬ ‫02 דק'‬ ‫קניון‬ ‫עירייה‬ ‫מרכז העיר‬ ‫תחנה‬ ‫מרכזית‬ ‫71 דק'‬ ‫51 דק'‬
 12. 12. ‫מגוון של אפשרויות תחבורה: נגישות לשירותים ותעסוקה היא מרכיב חיוני‬ ‫ברווחתו של הפרט. העיר צריכה לאפשר מבחר של אמצעי תחבורה זמינים,‬ ‫איכותיים ונוחים לכולם אשר יאפשרו את קיומה ושגשוגה. טיפוח המרחב הציבורי‬ ‫ברחובות, ניהול מדיניות חניה נבונה ותכנון מוקדים עירוניים סביב תחבורה ציבורית‬ ‫הן דרך טובה לשיפור הנגישות להולכי רגל, נוסעים באופניים והנוסעים בתחבורה‬ ‫ציבורית. יש להימנע מעידוד השימוש ברכב הפרטי בלבד מכיוון והוא משרת רק‬ ‫חלק מן האוכלוסייה, יוצר עומס על רחובות העיר, הופך רחובות לכבישים מסוכנים,‬ ‫גורר השקעות בתשתיות יקרות ומוביל לבזבוז גדול של קרקע הנדרשת לחניה.‬ ‫תנועה‬ ‫תחבורה‬
 13. 13. ‫רמת מינוע‬ ‫אחוז בעלות –‬ ‫על רכב אחד לפחות‬ ‫רמת מינוע-‬ ‫רכבים לאלף נפשות‬ ‫8.16‬ ‫643‬ ‫191‬ ‫8.82‬ ‫ארצי‬ ‫עירוני‬ ‫בני ישראל‬ ‫הנביאים‬ ‫5.401‬ ‫ארצי‬ ‫עירוני‬ ‫בני ישראל‬ ‫הנביאים‬ ‫*עפ"י למ"ס‬ ‫אחוז אחזקת רכב נמוך כך שיש חשיבות רבה‬ ‫לנגישות ותדירות של תחבורה ציבורית במתחם.‬ ‫תנועה‬ ‫תנועה‬ ‫4.84‬
 14. 14. ‫תחבורה בין עירונית‬ ‫אשקלון‬ ‫13‬ ‫04:50‬ ‫02:12‬ ‫34 דקות‬ ‫02 דקות‬ ‫שעת‬ ‫התחלה‬ ‫75:50‬ ‫שעת‬ ‫סיום‬ ‫81:10‬ ‫זמן נסיעה זמן משוער‬ ‫ברכב‬ ‫55 דקות 63 דקות‬ ‫תל-אביב‬ ‫76‬ ‫13:50‬ ‫54:32‬ ‫אשקלון‬ ‫13‬ ‫04:50‬ ‫02:12‬ ‫אשדוד‬ ‫82‬ ‫70:70‬ ‫ירושלים‬ ‫02‬ ‫95:50‬ ‫95-94‬ ‫74:32‬ ‫דקות‬ ‫30:32 32:1 שעה‬ ‫יעד‬ ‫מספר‬ ‫יציאות ביום‬ ‫211‬ ‫באר שבע‬ ‫08-06‬ ‫דקות‬ ‫34 דקות‬ ‫64 דקות‬ ‫02 דקות‬ ‫33 דקות‬ ‫05 דקות‬ ‫לבאר-שבע‬ ‫לת"א‬ ‫,אשדוד,‬ ‫רחובות,‬ ‫ראשל"צ‬ ‫תנועה‬ ‫יעד‬ ‫מספר‬ ‫יציאות ביום‬ ‫שעת‬ ‫התחלה‬ ‫שעת סיום‬ ‫זמן נסיעה‬ ‫זמן משוער‬ ‫ברכב‬
 15. 15. ‫קווי אוטובוס עירונים‬ ‫יעדים פנים עירוניים‬ ‫מספר‬ ‫יציאות‬ ‫ביום‬ ‫שעת‬ ‫התחלה‬ ‫שעת‬ ‫סיום‬ ‫שוק‬ ‫עירוני‬ ‫רכבת‬ ‫45‬ ‫54:60‬ ‫00:22‬ ‫62‬ ‫03:50‬ ‫00:22‬ ‫עירייה‬ ‫45‬ ‫54:60‬ ‫00:22‬ ‫א‬ ‫2,2,1,א‬ ‫4,3‬ ‫7‬ ‫02:11‬ ‫51:71‬ ‫4א‬ ‫61‬ ‫00:6‬ ‫03:51‬ ‫4א,2א,‬ ‫1א‬ ‫ביג‬ ‫אזה"ת‬ ‫3 דקות‬ ‫02‬ ‫דקות‬ ‫34 5 דקות‬ ‫דקות‬ ‫05‬ ‫דקות‬ ‫היכל התרבות‬ ‫עירייה‬ ‫תחנה‬ ‫מרכזית‬ ‫בית התרבות‬ ‫01 דקות‬ ‫שוק‬ ‫ביג‬ ‫בעיר יש רק 4 קווי‬ ‫אוטובוסים. כל קווי‬ ‫האוטובוס נוסעים במסלול‬ ‫מעגלי, כמעט זהה.‬ ‫קו מספר 1‬ ‫קו מספר 2‬ ‫קו מספר 3‬ ‫קו מספר 4‬ ‫תנועה‬ ‫יעד‬ ‫מספר‬ ‫זמן‬ ‫זמן‬ ‫קווים נסיעה משוער‬ ‫ברכב‬ ‫,3,4,2א,2 22 3 דקות‬ ‫1‬ ‫דקות‬ ‫2א,4 ,‬ ‫03 5 דקות‬ ‫1א,2,4א,3 דקות‬
 16. 16. ‫דירוג תחנות אוטובוס‬ ‫תחנת שבטי‬ ‫ישראל מספר‬ ‫72‬ ‫פרמטר‬ ‫תחנת שדרות גת‬ ‫מספר 23‬ ‫5‬ ‫בקרבת‬ ‫שימושים‬ ‫1‬ ‫3‬ ‫תאורה‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫‪ ‬בצמוד למרכז מסחרי‬ ‫3‬ ‫שילוט‬ ‫ומידע‬ ‫מצב פיזי‬ ‫2‬ ‫שדרות גת 23‬ ‫3‬ ‫‪ ‬בצמוד לקופ"ח כללית‬ ‫4‬ ‫‪ 20 ‬מטרים מעבר חציה‬ ‫3‬ ‫מיקום‬ ‫ברחוב‬ ‫ריהוט -‬ ‫ספסל/פח‬ ‫2.3‬ ‫ציון‬ ‫משוקלל‬ ‫‪ ‬מול בית הכנסת‬ ‫‪ 70 ‬מטרים ממעבר‬ ‫חציה‬ ‫‪ ‬ממוקמת באמצע‬ ‫הרחוב‬ ‫‪ ‬אין קשר למוסדות‬ ‫החינוך הקרובים‬ ‫שבטי ישראל 72‬ ‫0‬ ‫1‬ ‫7.1‬ ‫תנועה‬ ‫תנועה‬ ‫3‬ ‫הצללה‬ ‫2‬
 17. 17. ‫דרכי הגעה לעבודה‬ ‫מתחם‬ ‫ארצי‬ ‫הליכה ברגל‬ ‫מונית‬ ‫מונית שירות‬ ‫רכב דו גלגלי מנועי‬ ‫רכבת‬ ‫1‬ ‫54.0‬ ‫עקב מחסור בתחבורה ציבורית,‬ ‫אחוז גבוה מסתמך על הסעות‬ ‫מאורגנות לעבודה.‬ ‫0‬ ‫6.0‬ ‫5.1‬ ‫8.0‬ ‫6.0‬ ‫2.1‬ ‫הסעה מאורגנת‬ ‫1.9‬ ‫אוטובוס‬ ‫מכונית כנוסע‬ ‫מכונית כנהג‬ ‫*עפ"י למ"ס‬ ‫55.41‬ ‫תנועה‬ ‫תנועה‬ ‫אופניים‬ ‫11‬ ‫8.12‬ ‫8.71‬ ‫אחוז גבוה של הסעות‬ ‫מאורגנות‬ ‫9.31‬ ‫9.4‬ ‫50.22‬ ‫53.52‬ ‫9.15‬
 18. 18. ‫בינוי‬ ‫בינוי‬
 19. 19. ‫איך גרים כאן?‬ ‫מקרא -טיפולוגיה‬ ‫בניה טורית:‬ ‫בניה טורית מדורגת גדול:‬ ‫בניה טורית מדורגת קטן:‬ ‫ריבוע/קוביה:‬ ‫מספר קומות‬ ‫4-3‬ ‫4-3‬ ‫4-3‬ ‫4-3‬ ‫8‬ ‫גודל הבלוק‬ ‫גדול‬ ‫בינוני‬ ‫גדול‬ ‫בינוני‬ ‫גדול‬ ‫בינוני‬ ‫גדול‬ ‫בינוני‬ ‫גדול‬ ‫בינוני‬ ‫מספר מיבנים‬ ‫במתחם‬ ‫13‬ ‫14‬ ‫4‬ ‫82‬ ‫8‬ ‫0‬ ‫2‬ ‫6‬ ‫0‬ ‫1‬ ‫שטח תכסית‬ ‫ממוצע במ"ר‬ ‫574‬ ‫573‬ ‫572‬ ‫051‬ ‫585‬ ‫0‬ ‫054‬ ‫053‬ ‫0‬ ‫054‬ ‫גודל דירות‬ ‫ממוצע במ"ר‬ ‫76‬ ‫56‬ ‫56‬ ‫56‬ ‫07-05‬ ‫בינוי‬ ‫בינוי‬ ‫שם‬ ‫בניה טורית‬ ‫קוביה‬ ‫בניה טורית‬ ‫מדורגת‬ ‫2 קוביות‬ ‫בניה טורית‬ ‫מדורגת‬ ‫3 קוביות‬ ‫‪H‬‬
 20. 20. ‫בינוי‬ ‫רחובות לאנשים‬ ‫רחובות לאנשים, אנשים נמשכים אל העיר בשל‬ ‫יכולתה לשמש מאגר גדול לקשרים עם אנשים אחרים‬ ‫המהווים הזדמנויות – חברתיות, עסקיות ותרבותיות.‬ ‫רחובות לאנשים, אנשים בעיקר במרחב הציבורי שהרחוב‬ ‫קשרים אלה נוצריםנמשכים אל העיר בשל יכולתה לשמש מאגר גדול‬ ‫לקשרים עם אנשים אחרים המהווים הזדמנויות תפקידו‬ ‫העירוני הוא מרכיבו היסודי. כדי למלא את – חברתיות, עסקיות‬ ‫כמרחב ציבורי ומקום מפגש על הרחוב להיות מזמין‬ ‫ותרבותיות. קשרים אלה נוצרים בעיקר: במרחב הציבורי שהרחוב העירוני‬ ‫להולכי רגל נוח בטוח ומעניין‬ ‫הוא מרכיבו היסודי. כדי למלא את תפקידו כמרחב ציבורי ומקום מפגש על‬ ‫הרחוב להיות מזמין להולכי רגל: נוח בטוח ומעניין‬
 21. 21. ‫מדגם של שתי דרכים ראשיות‬ ‫איכות וגיוון הדופן‬ ‫הפרדה מפלסית בין הרחוב‬ ‫לבין מגורים ע"י חומה ארוכה‬ ‫שפ"פ מתופח במפלס‬ ‫הרחוב‬ ‫צל‬ ‫היעדר מדרכה, היעדר צל,‬ ‫היעדר דופן‬ ‫מרחק ממוצע של 02 מטר בין‬ ‫העצים והצללה מהבניינים‬ ‫ריהוט רחוב‬ ‫היעדר מוחלט של ריהוט בצד‬ ‫הרחוב ללא המדרכה‬ ‫מעט ספסלים ומעט מאוד‬ ‫פרחים‬ ‫בינוי‬ ‫בינוי‬ ‫שדרות השופטים‬ ‫רח' שבטי ישראל‬
 22. 22. ‫שתי דרכים ראשיות (המשך)‬ ‫רח' שבטי ישראל‬ ‫שדרות השופטים‬ ‫חזיתות המבנים‬ ‫חזית במצב טוב, הפרדה‬ ‫מהרחוב ע"י חומה וגדר גבוהים‬ ‫מדי‬ ‫מצב חזית טוב, הפרדה מהרחוב‬ ‫ע"י קיר נמוך שמאפשר נראות‬ ‫מהרחוב.‬ ‫מדרכה - רוחב ומצב הפיזי‬ ‫אין מדרכה, רוחב השוליים צר‬ ‫מאוד ביחס לרוחב הכביש – לא‬ ‫מתוכנן להולכי רגל‬ ‫תאורת רחוב‬ ‫תאורת הרחוב על הבניינים‬ ‫מופרדים מהרחוב – אין מספיק‬ ‫תאורה להולכי רגל על המדרכה‬ ‫אין תאורה להולכי רגל – תאורה‬ ‫למכוניות בכביש בלבד, המדרכה‬ ‫חשוכה‬ ‫בינוי‬ ‫בינוי‬ ‫רוחב מספיק להליכה, ביחס‬ ‫הגיוני לכביש, מצב פיזי תקין‬
 23. 23. ‫רחוב שבטי ישראל‬ ‫ציון סופי:‬ ‫0912‬ ‫2912‬ ‫359‬ ‫0021‬ ‫003 052‬ ‫052 832‬ ‫0001‬ ‫רחוב המעדיף הולכי רגל בקנ"מ שלו ומאפשר קשר בין אלמנטים עירונים שונים.‬ ‫רחוב- שופטים‬ ‫ציון סופי:‬ ‫בינוי‬ ‫בינוי‬ ‫7217‬ ‫0001‬ ‫0052‬ ‫002‬ ‫008‬ ‫051 006‬ ‫002‬ ‫6671‬ ‫כביש מיועד לכלי רכב ובכך אינו מאיר פנים להולכי רגל.‬ ‫052‬ ‫066‬ ‫028‬
 24. 24. ‫שימושים מעורבים: מבטיחים נוכחות של אנשים שונים, בזמנים‬ ‫שונים, למטרות שונות ברחובות העיר. נוכחותם של אנשים רבים‬ ‫ושונים ברחוב ברוב שעות היממה מגבירה את הבטחון האישי.‬ ‫שומושים מעורבים מאפשרים הקטנת כמות הנסיעות וצמצום התלות‬ ‫ברכב. לכן, יש להימנע מלחלק את העיר לאורים בעלי מאפיינים‬ ‫אחידים כגון: אזור תעשייה או קריית חינוך.‬ ‫בינוי‬ ‫שימושי קרקע‬
 25. 25. ‫שימושי קרקע - מסחר‬ ‫מרבית המסחר במתחם‬ ‫הוא מכולות שכונתיים עם‬ ‫מעט מאוד אפשרויות‬ ‫נוספות לרווחת התושבים.‬ ‫השופטים פינת לכיש‬ ‫91 דק'‬ ‫קניון/עירייה‬ ‫/ בנק₪‬ ‫קו אווירי‬ ‫בהליכה‬
 26. 26. ‫מבני ציבור, פארקים וגנים בוני עיר: מקומות ציבוריים מהווים חלק חשוב‬ ‫מהעיר ומהרחוב וראויים לתכנון איכותי ומובלט ומוקפים במספר רב של‬ ‫תושבים הנמצאים במרחק הליכה מהם. יש לעודד אדריכלות המתייחסת‬ ‫לקנה המידה האנושי ולרגישות האנושית. שפע של שטחי ציבור מרוחקים‬ ‫ממגורים מהווים בזבוז המשאבים לתחזוקה ומהווים פגיעה אקולוגית‬ ‫בינוי‬ ‫מבני ציבור‬ ‫פארקים וגנים‬
 27. 27. ‫מוסדות חינוך-‬ ‫בתי ספר‬ ‫אולפנת צביה כיתות ז'-יב'‬ ‫שטח‬ ‫669 מ"ר‬ ‫ילדים‬ ‫051‬ ‫בי"ס אפרים א-ו ממלכתי‬ ‫שטח‬ ‫068 מ"ר‬ ‫ילדים‬ ‫תלמידים רבים מגיעים‬ ‫למוסדות החינוך‬ ‫שמתחם מאזורים‬ ‫שמחוץ למתחם.‬ ‫203‬ ‫ישיבה תיכונית חב"ד- בית דוד‬ ‫שטח‬ ‫556 מ"ר‬ ‫ילדים‬ ‫053‬ ‫בי"ס אוהל יצחק יוסף‬ ‫ילדים‬ ‫003‬ ‫מחוץ לשכונה-‬ ‫הרצל- יסודי ממלכתי‬ ‫משואה- יסודי ממלכתי‬ ‫רשב"י - א-ו ממ"ד בנים ובנות מעורב‬ ‫סה"כ שטח בתי ספר: 952,4 מ"ר‬ ‫כ- 001,1ילדים (מס' משוער)‬ ‫סה"כ ילדים ב-בי"ס:‬ ‫בינוי‬ ‫בינוי‬ ‫שטח‬ ‫8771 מ"ר‬
 28. 28. ‫אולפנת צביה – ממ"ד (בן-גוריון לשעבר), חווידע, פותחים עתיד‬ ‫גודל מגרש‬ ‫005,01 מ"ר‬ ‫תכסית‬ ‫0551 מ"ר – %7.41‬ ‫גובה מבנה‬ ‫3 קומות‬ ‫שימושים גובלים‬ ‫מגורים, שצ"פ, שבט צופים‬ ‫מספר‬ ‫תלמידים‬ ‫051‬ ‫מספר כיתות‬ ‫6‬ ‫מספר‬ ‫תלמידים‬ ‫בכיתה‬ ‫52‬ ‫בינוי‬ ‫אולפנת צביה – ממ"ד‬
 29. 29. ‫פארקים וגנים‬ ‫מיפוי שצפ"ים‬ ‫• סה"כ 23 דונם‬ ‫• 5.4 מ"ר לאדם‬ ‫טיילת אפרים‬ ‫שטח:‬ ‫009,9מ"ר‬ ‫שצ"פ בני עקיבא‬ ‫שטח:‬ ‫• שכונת הנביאים‬ ‫תחזוקת השצפ"ים‬ ‫ירודה מאוד‬ ‫גינת שמואל הנביא‬ ‫שטח:‬ ‫21 חנויות‬ ‫שטח:‬ ‫003,1 מ"ר‬ ‫004,4 מ"ר‬ ‫בינוי‬ ‫•‬ ‫המיפוי כולל גם‬ ‫שצפ"ים שאינם‬ ‫מטופלים‬ ‫003,5מ"ר‬
 30. 30. ‫טיילת אפרים‬ ‫מבנים‬ ‫גובלים‬ ‫מתקנים‬ ‫תאורה‬ ‫גינון‬ ‫צל‬ ‫שבט צופים, מגורים, בית‬ ‫כנסת‬ ‫4 – פסלים למשחק וכושר‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫2- עצים צעירים ויריעות‬ ‫צל‬ ‫4‬ ‫00:12‬ ‫ציון‬ ‫ציון כללי‬ ‫1‬ ‫7.2‬ ‫אנשים‬ ‫שעה‬ ‫• שצ"פ מטופח מאוד ומושקע אך מאוד מגודר ומנותק ממוסדות החינוך‬ ‫סביב. מתחבר לתחנת אוטובוס על שד' לכיש. ריק ביום ובלילה.‬ ‫בינוי‬ ‫בינוי‬ ‫גודל במ"ר 2407‬ ‫5‬ ‫ריהוט‬ ‫3‬ ‫ניקיון‬ ‫2‬ ‫נראות‬
 31. 31. ‫פארק – שצ"פ 21 החנויות‬ ‫ניקיון‬ ‫נראות‬ ‫מבנים‬ ‫גובלים‬ ‫מתקנים‬ ‫תאורה‬ ‫צל‬ ‫גינון‬ ‫אנשים‬ ‫שעה‬ ‫ציון‬ ‫ציון כללי‬ ‫2- ספסלים שבורים, אין‬ ‫מספיק פחים‬ ‫2- מלוכלך‬ ‫4- טובה מאוד, על הרחוב‬ ‫מרכז מסחרי, מגורים‬ ‫3- מתקן אחד חדש!‬ ‫1‬ ‫4‬ ‫2‬ ‫02‬ ‫02:91‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫• מתקן משחקים חדש לילדים מושך את רוב המשתמשים במקום.‬ ‫• עם רדת החשיכה המקום מתרוקן.‬ ‫בינוי‬ ‫גודל‬ ‫במ"ר‬ ‫ריהוט‬ ‫647‬
 32. 32. ‫צפיפות ושימוש יעיל בקרקע: צפיפות עירונית וציבורית היא מרכיב‬ ‫הכרחי של עירוניות טובה המאפשרת רחובות עירוניים תוססים ומיצוי‬ ‫ההזדמנויות הכלכליות, החברתיות והתרבותיות אשר אליהם אנשים‬ ‫נמשכים. מתחת לצפיפות מינימאלית לא יכולה להתקיים עיר אלא‬ ‫פרבר התלוי ברכב פרטי.‬ ‫בינוי‬ ‫צפיפות‬
 33. 33. ‫נתוני תכסית בנויה מול תכסית פנויה‬ ‫שטח המתחם: 000,004 מ"ר‬ ‫סך תושבים: 009,4‬ ‫מבניי ציבור: 000,91 מ"ר‬ ‫002,3‬ ‫תושבים‬ ‫בינוי‬ ‫בינוי‬ ‫תכסיות:‬ ‫בנויי – 005,46 מ"ר (%61):‬ ‫מבניי מגורים פרטיים:‬ ‫005,54 מ"ר‬ ‫007,1‬ ‫תושבים‬ ‫פנוי – 005,533 מ"ר ( %48):‬ ‫שטח פרטי פתוח (שפ"פ):‬ ‫351,501 מ"ר (%62)‬ ‫שטח ציבורי פתוח + דרכים:‬ ‫743,032 מ"ר (%85)‬ ‫מקרא‬ ‫מבניי מגורים פרטיים..‬ ‫מבניי ציבור................‬
 34. 34. ‫חישובי צפיפות במתחם‬ ‫חישוב שטחים‬ ‫סך הכל‬ ‫שצ"פ +‬ ‫דרכים‬ ‫שב"צ שטח‬ ‫בנוי ציבורי‬ ‫מס' תושבים‬ ‫4.0 קמ"ר‬ ‫42.0 קמ"ר‬ ‫91.0 קמ"ר‬ ‫009,4‬ ‫שפ"פ +‬ ‫שטח ציבורי‬ ‫005,533 מ"ר- %48‬ ‫מס' תושבים במתחם‬ ‫גודל השטח הפנוי‬ ‫(הלא בנויי) בקמ"ר‬ ‫צפיפות פנוי‬ ‫מול בנוי‬ ‫506,41 נפש לקמ"ר‬ ‫מס' תושבים במתחם‬ ‫גודל סך השטח הציבורי בקמ"ר‬ ‫צפיפות‬ ‫ציבורית‬ ‫156,91 נפש לקמ"ר‬ ‫מס' תושבים במתחם‬ ‫שטח המתחם כולו‬ ‫צפיפות‬ ‫תושבים‬ ‫ברוטו‬ ‫052,21 נפש לקמ"ר‬ ‫סך שטח‬ ‫פרטי‬ ‫(פנוי+בנוי)‬ ‫356,051 מ"ר- %83‬ ‫בינוי‬ ‫שטח בנויי‬ ‫005,46 מ"ר- %61‬
 35. 35. ‫השוואת צפיפויות‬ ‫* השוואה משמשת כדוגמה על מנת להראות התייחסות לצפיפויות בארץ ובעולם בערים מוצלחות.‬ ‫'הנביאים בני ישראל'‬ ‫שטח: 4.0 קמ"ר‬ ‫לב העיר- תל אביב‬ ‫שטח: 1 קמ"ר‬ ‫מרכז פריז‬ ‫שטח: 1 קמ"ר‬ ‫שטח פרטי‬ ‫356,051 מ"ר‬ ‫%83‬ ‫שטח פרטי‬ ‫000,054 מ"ר‬ ‫%54‬ ‫שטח פרטי‬ ‫000,066 מ"ר‬ ‫%66‬ ‫שטח פרטי לא‬ ‫בנוי‬ ‫351,501 מ"ר‬ ‫%51‬ ‫שטח פרטי לא‬ ‫בנוי‬ ‫000,031 מ"ר‬ ‫%31‬ ‫שטח פרטי לא‬ ‫בנוי‬ ‫000,66 מ"ר‬ ‫%01‬ ‫צפיפויות‬ ‫פנוי מול בנוי‬ ‫506,41‬ ‫צפיפות פנוי מול‬ ‫בנוי‬ ‫920,63‬ ‫צפיפויות פנוי‬ ‫מול בנוי‬ ‫198,37‬ ‫נפש לקמ"ר‬ ‫נפש לקמ"ר‬ ‫צפיפות‬ ‫ציבורית‬ ‫נפש לקמ"ר‬ ‫צפיפויות‬ ‫ציבוריות‬ ‫נפש לקמ"ר‬ ‫תושבים לקמ"ר‬ ‫052,21‬ ‫תושבים לקמ"ר‬ ‫005,42‬ ‫156,91‬ ‫545,44‬ ‫נפש לקמ"ר‬ ‫צפיפויות‬ ‫ציבוריות‬ ‫נפש לקמ"ר‬ ‫תושבים לקמ"ר‬ ‫000,53‬ ‫532,88‬ ‫בינוי‬ ‫שטח ציבורי‬ ‫743,942 מ"ר‬ ‫%26‬ ‫שטח ציבורי‬ ‫000,055 מ"ר‬ ‫%55‬ ‫שטח ציבורי‬ ‫000,043 מ"ר‬ ‫%43‬

×