Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Den pedagogiska miljöns betydelse

772 views

Published on

Av: Annika Nilsson & Karolina Lilja

Published in: Education
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/KBEUQ ◀ ◀ ◀ ◀
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Den pedagogiska miljöns betydelse

 1. 1. Pedagogisk miljö och material
 2. 2. Grundverksamheten är den verksamhet som alltid är igång och tillgänglig när barnen kommer. Det ska vara aktiviteter som barnen själva kan starta, genomföra och avsluta. Innehållet ska vara rikt, genomtänkt och riktat till alla åldrar så vardagen kan vila i dessa aktiviteter. För att grundverksamheten ska fungera måste arbetslaget vara överrens om hur vardagen ska vara strukturerad. Det krävs också att hela arbetslaget står för samma förhållningssätt.
 3. 3. Vad ska grundverksamheten erbjuda barnen? (Utifrån våra styrdokument) Ateljé Måla Teckna Limma Klistra Klippa Lera Skrift och symbolspråk ( - ex. läsning, berättande, avkoppling) Sång-musik Drama Rörelse Rollek Bygg- och konstruktionslek Vatten och annat naturmaterial för utforskande IKT Förhållningssätt
 4. 4. Möjligheten till lärande i vardagen är många! Det vi erbjuder barnen i miljön formar vad som kan hända men också det som inte kan hända. Vi sätter ramarna för vilken kunskap som vi anser viktig.
 5. 5. ”Det som är betydelsefullt är inte vad som finns i respektive rum, utan vilken tillgång barnen har till det som finns. På en förskola underlättades de små barnens utveckling när material och hjälpmedel lyftes ner och placerades i deras ögonhöjd. Kroppslängd kan ibland vara mer avgörande än ”intelligensnivå”. Ur Vygotskij i praktiken av Leif Strandberg
 6. 6. Omvårdnad och hemlik miljö har haft större betydelse än en lärande miljö.
 7. 7. Svensk förskola har haft en dominans av ”rent” material som går lätt att städa. Ett material som jämförelsevis är diskret, svalt och neutralt till exempel Lego, klossar, bilar, dockvrå utrustning …lite av material som är lätt att koncentrera sig på ”inte rumsrent material” till exempel flytande färg, lera, klister, vatten. ur Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande av Elisabeth Nordin - Hultman
 8. 8. Sundsvalls kommuns kvalitetsindikatorer • Atmosfär och organisation • Naturvetenskap och teknik • Språk och kommunikation • Matematik • Skapande verksamhet med olika uttrycksformer • Pedagogisk miljö och material
 9. 9. Miljön är välkomnande, estetisk, harmonisk och inspirerande
 10. 10. Materialet finns lättillgängligt och är rikligt och varierat med utgångspunkt i läroplanens målområden.
 11. 11. Inbjuder till lek, kreativitet och utforskande.
 12. 12. Möjlighet finns att arbeta med olika estetiska uttrycksformer utifrån barnens initiativ.
 13. 13. Tillgång till ett rikt bygg och konstruktionsmaterial finns.
 14. 14. Miljö och material är genomtänkt ur ett genusperspektiv och ett likabehandlingsperspektiv samt synliggör kulturella variationer
 15. 15. Goda möten! Det är först när vi lyssnat på det barnen tänker och gör som vi kan skapa en meningsfull miljö som väcker barnens lust och nyfikenhet att söka kunskap i dialog med varandra.
 16. 16. Vi är inte utan blir och blir och blir… VI FINNS ALLTID I ETT SAMMANHANG!!!

×