بهترین کارکنان را انتخاب کنید

533 views

Published on

بهترین کارمندان را انتخاب و در حفظ آنها کوشا باشید.

Published in: Leadership & Management
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
533
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

بهترین کارکنان را انتخاب کنید

 1. 1. ‫حس‬ ‫به‬ ‫دیگران‬ ‫کار‬ ‫مسئول‬ ‫دارند‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫وظیفه‬ ‫حکم‬ ‫به‬ ‫بنا‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫مدیر‬ ‫تصادف‬ ‫برحسب‬ ‫اشخاص‬ ‫اغلب‬‫اب‬ ‫آیند‬ ‫می‬.‫هستند‬ ‫مختلف‬ ‫مشاغل‬ ‫تصدی‬ ‫مناسب‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫کسانی‬ ‫باید‬ ‫آنها‬. ‫انتخاب‬‫کارکنان‬‫یکی‬‫از‬‫اصلی‬‫ترین‬‫وظائف‬‫مدیران‬‫است‬. ‫بسیاری‬‫از‬‫مدیران‬‫پس‬‫از‬‫آنکه‬‫درست‬‫یا‬‫غلط‬‫کسی‬‫را‬‫استخدام‬‫کردند‬،‫نمی‬‫دانند‬‫چه‬‫بکن‬‫ند‬‫یا‬ ‫چه‬‫حرفی‬‫بزنند‬‫تا‬‫فرد‬‫جدید‬‫جهت‬‫کار‬‫دارای‬‫اشتیاق‬‫و‬‫وفاداری‬‫باشد‬. ‫یکی‬‫از‬‫موانع‬‫موجود‬‫بر‬‫سر‬‫راه‬‫رشد‬‫و‬‫بالندگی‬،‫جذب‬‫کردن‬‫نیروهای‬‫خوب‬‫و‬‫حفظ‬ ‫آنهاست‬.‫منابع‬‫دیگر‬‫مورد‬‫نیاز‬‫به‬‫وفور‬‫یافت‬‫می‬‫شوند‬،‫اما‬‫شرط‬‫استفاده‬‫درست‬‫از‬‫آن‬‫منا‬‫بع‬‫نیز‬ ‫وجود‬‫نیروی‬‫انسانی‬‫کارآمد‬‫است‬. ‫اگر‬‫اشخاص‬‫غیر‬‫واجد‬‫صالحیت‬‫یا‬‫نامناسب‬‫استخدام‬‫شوند‬،‫این‬‫مدیر‬‫است‬‫که‬‫واجد‬‫صالح‬‫یت‬ ‫کاری‬‫نیست‬‫نه‬‫کسی‬‫که‬‫استخدام‬‫شده‬‫است‬‫و‬‫اگر‬‫این‬‫امر‬‫استمرار‬‫یابد‬‫،آن‬‫مدیر‬‫قبل‬‫از‬‫آنکه‬ ‫آسیبهای‬‫جدی‬‫به‬‫شرکت‬‫بزند‬‫باید‬‫برکنار‬‫شود‬. ‫منبع‬:‫کتاب‬:»‫بکوشید‬ ‫آنها‬ ‫حفظ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫کارکنان‬ ‫بهترین‬»»‫نویسنده‬:‫تریس‬ ‫برایان‬‫ی‬
 2. 2. ‫است‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫گزینش‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫درباره‬ ‫مدیریت‬ ‫اول‬ ‫قانون‬. 95‫م‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مشغول‬ ‫و‬ ‫استخدام‬ ‫سازمان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫کسانی‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ‫اقتصادی‬ ‫سازمان‬ ‫هر‬ ‫موفقیت‬ ‫درصد‬‫ی‬ ‫شوند‬. ‫نمائید‬ ‫اخراج‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫استخدام‬ ‫تانی‬ ‫با‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫تمام‬ ‫گران‬ ‫بسیار‬ ، ‫اشنباه‬ ‫گزینش‬.‫م‬ ‫تخمین‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫استخدام‬ ‫متخصصان‬‫زنند‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫زیان‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫،تولید‬ ‫دارد‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫سودی‬ ‫برابر‬ ‫شش‬ ‫تا‬ ‫سه‬ ‫اشتباه‬ ‫گزینش‬ ‫که‬ ‫کند‬.‫نهایتا‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ، ‫مزایا‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ، ‫زمان‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫شامل‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫رفتن‬ ‫دست‬ ‫از‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫سازمان‬ ‫آن‬ ‫کارکنان‬ ‫سایر‬ ‫روحیه‬ ‫رفتن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫باعث‬ ‫کارکنان‬ ‫مکرر‬ ‫برکناری‬. ‫منبع‬:‫کتاب‬:»‫بکوشید‬ ‫آنها‬ ‫حفظ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫کارکنان‬ ‫بهترین‬»»‫نویسنده‬:‫تریس‬ ‫برایان‬‫ی‬
 3. 3. ‫ده‬ ‫اختصاص‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫اندیشیدن‬ ‫صرف‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫مالحظه‬ ‫قابل‬ ‫وقت‬ ، ‫بگردید‬ ‫جدید‬ ‫کارکنان‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬‫ید‬.‫از‬ ‫قانون‬10‫به‬90‫کنید‬ ‫استفاده‬.‫اولین‬ ‫گوید‬ ‫می‬ ‫قانون‬ ‫این‬10‫اختصاص‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫فکر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫درصد‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ، ‫دهید‬ ‫می‬90‫کند‬ ‫می‬ ‫جوئی‬ ‫کنید،صرفه‬ ‫می‬ ‫صرف‬ ‫درست‬ ‫تصمیمات‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫درصد‬. ‫اوست‬ ‫بودن‬ ‫اندیشمند‬ ، ‫برجسته‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫نشانه‬. ‫دار‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ادعای‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫نه‬ ‫کنید‬ ‫استخدام‬ ‫اند‬ ‫آورده‬ ‫بدست‬ ‫که‬ ‫موفقیتهائی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اشخاص‬‫ند‬. ‫باشد‬ ‫باز‬ ‫ذهنی‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫انرژی‬ ‫پر‬ ، ‫کوش‬ ‫سخت‬ ، ‫مثبت‬ ، ‫صادق‬ ‫باید‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫داوطلب‬ ‫یک‬. ‫داشت‬ ‫ویژه‬ ‫توجهی‬ ‫سواالت‬ ‫این‬ ‫پاسخ‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫جدید‬ ‫فرد‬ ‫گیری‬ ‫بکار‬ ‫و‬ ‫استخدام‬ ‫در‬: ‫؟‬ ‫هستید‬ ‫نتایجی‬ ‫چه‬ ‫،دنبال‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫کار‬ ‫از‬(‫کنید‬ ‫تعریف‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کار‬) ‫؟‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مهارتهائی‬ ‫چه‬ ‫نتایج‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ (‫کنید‬ ‫تهیه‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫مهارتهای‬ ‫از‬ ‫فهرستی‬) ‫؟‬ ‫است‬ ‫چگونه‬ ‫فرد‬ ‫آن‬ ‫شخصیتی‬ ‫ویژگیهای‬ (‫است‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کسی‬ ‫چه‬) ‫منبع‬:‫کتاب‬:»‫بکوشید‬ ‫آنها‬ ‫حفظ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫کارکنان‬ ‫بهترین‬»»‫نویسنده‬:‫تریس‬ ‫برایان‬‫ی‬
 4. 4. ‫گشتیم‬ ‫می‬ ‫جدید‬ ‫کارمند‬ ‫شد،دنبال‬ ‫می‬ ‫خالی‬ ‫شغلی‬ ‫محل‬ ‫یک‬ ‫وقتی‬ ‫تنها‬ ‫دور‬ ‫سالهای‬ ‫در‬.‫پی‬ ‫باید‬ ‫مدیر‬ ‫امروز‬ ‫اما‬‫وسته‬ ‫انتخ‬ ‫را‬ ‫کارمندان‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫پیمایش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پیرامون‬ ‫دنیای‬ ‫رادار‬ ‫مانند‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫جدید‬ ‫اشخاص‬ ‫استخدام‬ ‫حال‬ ‫در‬‫اب‬ ‫کند‬.‫نیست‬ ‫متصور‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫پایانی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کاری‬ ‫این‬. ‫است‬ ‫مطلوب‬ ‫اندازه‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫او‬ ‫کار‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کیفیاتی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫کار‬ ‫داوطلبان‬ ‫هوش‬ ‫میزان‬.‫هوشی‬ ‫بهره‬ ، ‫انیشمندان‬ ‫برخی‬ ‫اذعان‬ ‫به‬72‫است‬ ‫کار‬ ‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫خوب‬ ‫توانائی‬ ‫درصد‬. ‫هستند‬ ‫مهم‬ ‫فاکتورهای‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫بودن‬ ‫خوب‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫کوش‬ ‫سخت‬. ‫باشند‬ ‫گرا‬ ‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫بها‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫کسی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬. ‫کارکنان‬ ‫درست‬ ‫انتخاب‬95‫زند‬ ‫می‬ ‫رقم‬ ‫را‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫موفقیت‬ ‫درصد‬.‫یک‬ ‫آمدن‬ ‫هم‬ ‫گرد‬ ‫موجب‬ ‫کارکنان‬ ‫درست‬ ‫گزینش‬ ‫است‬ ‫خوب‬ ‫تیم‬. ‫هم‬ ‫مشرب‬ ‫خوش‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫جذاب‬ ‫و‬ ‫دوستانه‬ ‫رفتاری‬ ‫اغلب‬ ، ‫کنند‬ ‫می‬ ‫مبالغه‬ ‫خود‬ ‫توانمندیهای‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫خاصی‬ ‫مهارت‬ ‫خودشان‬ ‫توانمندیهای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫افراد‬ ‫فکری‬ ‫انحراف‬ ‫در‬ ‫لذا‬ ‫دارند‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫دارند‬.‫نمود‬ ‫عمل‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫محتاطانه‬ ‫بسیار‬ ‫باید‬ ‫کارکنان‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫بنابراین‬.‫بدرستی‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫قبلی‬ ‫سوابق‬‫تحقیق‬ ‫گرفت‬ ‫تماس‬ ‫معرفها‬ ‫با‬ ‫شخصا‬ ‫و‬ ‫نمود‬. ‫او‬ ‫با‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫مصاحبه‬ ‫خاص‬ ‫شغل‬ ‫یک‬ ‫جهت‬ ‫نفر‬ ‫باسه‬ ‫یعنی‬ ‫کنید‬ ‫رفتار‬ ‫سه‬ ‫قانون‬ ‫طبق‬3‫کنید‬ ‫مصاحبه‬ ‫بار‬. ‫منبع‬:‫کتاب‬:»‫بکوشید‬ ‫آنها‬ ‫حفظ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫کارکنان‬ ‫بهترین‬»»‫نویسنده‬:‫تریس‬ ‫برایان‬‫ی‬
 5. 5. ‫تا‬ ‫استخدام‬ ‫جهت‬ ‫شرکتها‬ ‫برخی‬25‫کنند‬ ‫می‬ ‫حاضر‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫مدیران‬ ‫و‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫جلسه‬ ‫بار‬. ‫حداقل‬ ، ‫شما‬ ‫از‬ ‫پس‬3‫کنند‬ ‫صحبت‬ ‫استخدامی‬ ‫داوطلب‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫مختلف‬ ‫نظرات‬ ‫نقطه‬ ‫با‬ ‫دیگر‬ ‫نفر‬. ‫آن‬ ‫انگیزه‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫بیشتری‬ ‫مالکیت‬ ‫،احساس‬ ‫دارند‬ ‫دست‬ ‫استخدام‬ ‫روند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫احساس‬ ‫کارکنان‬ ‫اگر‬‫جهت‬ ‫ها‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ، ‫شرکت‬ ‫منافع‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫کار‬. ‫است‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫کلیدی‬ ‫مهارت‬ ‫یک‬ ‫درست‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬. ‫همخوان‬ ‫شرکت‬ ‫کارکنان‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫ترکیب‬ ‫با‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫فرد‬ ‫آیا‬ ‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫باید‬ ‫کاری‬ ‫صالحیتهای‬ ‫بررسی‬ ‫از‬ ‫پس‬‫یا‬ ‫دارد‬ ‫ی‬ ‫خیر؟‬ ‫ف‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫کار‬ ‫شما‬ ‫دختر‬ ‫با‬ ‫فرد‬ ‫این‬ ‫حاضرید‬ ‫آیا‬ ‫بخورید؟‬ ‫شام‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫تان‬ ‫خانواده‬ ‫حضور‬ ‫در‬ ‫شب‬ ‫یک‬ ‫حاضرید‬ ‫آیا‬‫رزندتان‬ ‫باشد؟‬ ‫شما‬ ‫همکار‬ ، ‫آینده‬ ‫سال‬ ‫بیست‬ ‫تا‬ ‫حاضرید‬ ‫آیا‬ ‫باشد؟‬ ‫او‬ ‫امر‬ ‫تحت‬ ‫منبع‬:‫کتاب‬:»‫بکوشید‬ ‫آنها‬ ‫حفظ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫کارکنان‬ ‫بهترین‬»»‫نویسنده‬:‫تریس‬ ‫برایان‬‫ی‬
 6. 6. ‫این‬‫روزها‬‫پیدا‬‫کردن‬‫کارکنان‬‫خوب‬‫دشوار‬‫است‬‫و‬‫در‬‫مقایسه‬‫با‬‫قبل‬‫راضی‬‫کردنشان‬‫هم‬‫دشوار‬‫می‬ ‫باشد‬.‫یکی‬‫از‬‫اصلی‬‫ترین‬‫وظائف‬‫یک‬‫مدیر‬‫فراهم‬‫آوردن‬‫شرایطی‬‫است‬‫که‬‫کارکنانتان‬‫احساس‬‫امنیت‬‫خ‬‫اطر‬‫و‬ ‫احساس‬‫ارزش‬‫بکنندو‬‫نیز‬‫احساس‬‫کنند‬‫که‬‫محترم‬‫هستند‬. ‫برای‬‫اینکه‬‫بهترین‬‫افراد‬‫را‬‫نزد‬‫خود‬‫نگه‬‫دارید‬،‫باید‬‫به‬‫نیازهای‬‫احساسی‬،‫مالی‬‫آنها‬‫برسید‬‫و‬‫نیازها‬‫ی‬‫فیزیکی‬ ‫آنها‬‫را‬‫برطرف‬‫سازید‬. ‫در‬‫دنیای‬‫کار‬‫هرکسی‬3‫نیاز‬‫احساسی‬‫مهم‬‫دارد‬:‫وابستگی‬-‫عدم‬‫وابستگی‬‫و‬‫همبستگی‬ ‫وابستگی‬ ‫نیازهای‬‫باشرد‬ ‫خرود‬ ‫از‬ ‫بزرگترر‬ ‫چیرزی‬ ‫از‬ ‫عضروی‬ ‫خواهرد‬ ‫مری‬ ‫هررکس‬ ‫که‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫نشات‬ ‫این‬ ‫از‬.‫مری‬ ‫اشرخاص‬ ‫باشند‬ ‫وابسته‬ ‫تشکیالتی‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫خواهند‬.‫کنرد‬ ‫مری‬ ‫ایجراد‬ ‫دنیرا‬ ‫در‬ ‫تفاوتی‬ ‫کارشان‬ ‫که‬ ‫بدانند‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫آنها‬.‫مرردم‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫رضایت‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ، ‫خاطر‬ ‫امنیت‬ ‫احساس‬.‫آن‬ ‫بره‬ ‫و‬ ‫کنیرد‬ ‫یرادآوری‬ ‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫ماموریت‬ ‫دائم‬ ‫باید‬ ‫لذا‬‫هرا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫زندگی‬ ، ‫شما‬ ‫خدمات‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫خارجی‬ ‫وجود‬ ‫سازمان‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫بگوئید‬.‫کارمندا‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫با‬‫نتان‬ ‫رررررررررررررررررررررررررررد‬‫ر‬‫کنن‬ ‫ررررررررررررررررررررررررررری‬‫ر‬‫م‬ ‫ررررررررررررررررررررررررررراداری‬‫ر‬‫وف‬ ‫و‬ ‫رررررررررررررررررررررررررررد‬‫ر‬‫تعه‬ ‫احسررررررررررررررررررررررررررراس‬. ‫هرکسی‬‫به‬‫عدم‬‫وابستگی‬‫و‬‫استقالل‬‫نیاز‬‫دارد‬.‫این‬‫همان‬‫نیاز‬‫از‬‫جمع‬‫بیرون‬‫ایستادن‬‫است‬.‫این‬‫همان‬‫نیازی‬‫است‬‫ک‬‫ه‬ ‫می‬‫خواهید‬‫دیگران‬‫شما‬‫را‬‫متمایز‬‫از‬‫دیگران‬‫به‬‫حساب‬‫بیاورند‬. ‫منبع‬:‫کتاب‬:»‫بکوشید‬ ‫آنها‬ ‫حفظ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫کارکنان‬ ‫بهترین‬»»‫نویسنده‬:‫تریس‬ ‫برایان‬‫ی‬
 7. 7. ، ‫دارد‬ ‫هرکسری‬ ‫کره‬ ‫نیازی‬ ‫نوع‬ ‫سومین‬‫همبسرتگی‬‫اسرت‬.‫باشرند‬ ‫گرروه‬ ‫یرک‬ ‫از‬ ‫عضروی‬ ، ‫خواهنرد‬ ‫مری‬ ‫همره‬.‫مری‬ ‫کنند‬ ‫مساعی‬ ‫تشریک‬ ‫دیگران‬ ‫با‬ ‫خواهند‬.‫راههرائی‬ ‫یرافتن‬ ‫مترصد‬ ‫همیشه‬ ‫مدیران‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫شرکتها‬ ‫بهترین‬‫هسرتند‬ ‫کنند‬ ‫کمک‬ ‫آنها‬ ‫میان‬ ‫همکاری‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫کارکنان‬ ‫در‬ ‫شادمانی‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫که‬.‫رهبر‬ ‫و‬ ‫مردیریت‬ ‫اصرلی‬ ‫هردف‬ ‫این‬‫ری‬ ‫است‬. ‫این‬ ‫ساختن‬ ‫برآورده‬ ‫راه‬3‫در‬ ‫باودن‬ ‫پاذیر‬ ‫انعطااف‬ ‫و‬ ‫دادن‬ ‫نشاان‬ ‫مناسب‬ ‫واکنش‬ ، ‫دادن‬ ‫گوش‬ ‫خوب‬ ، ‫نیاز‬ ‫است‬ ‫شخص‬ ‫هر‬ ‫قبال‬. ‫کند‬ ‫می‬ ‫دیگران‬ ‫از‬ ‫متمایز‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫نیازهائی‬ ‫هرکس‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬.‫اسا‬ ‫ایان‬ ‫شاما‬ ‫وظیفاه‬‫ت‬ ‫دهید‬ ‫نشان‬ ‫واکنش‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫ممکن‬ ‫شکل‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫آگاه‬ ‫تفاوتها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬. ‫منبع‬:‫کتاب‬:»‫بکوشید‬ ‫آنها‬ ‫حفظ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫کارکنان‬ ‫بهترین‬»»‫نویسنده‬:‫تریس‬ ‫برایان‬‫ی‬
 8. 8. ‫ب‬ ‫بیشاتری‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫امکان‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫هرچه‬ ، ‫دهید‬ ‫مشارکت‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کارکنان‬ ‫هرچه‬، ‫دهیاد‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫بیشتری‬ ‫انگیزه‬.‫فا‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫روشهائی‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫مشارکتی‬ ‫مدیریت‬‫آوردن‬ ‫راهم‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫باال‬ ‫عملکرد‬ ‫با‬ ‫گروه‬ ‫یک‬. ‫باشی‬ ‫داشته‬ ‫مشترکی‬ ‫جلسه‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫گزارش‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫همه‬ ‫با‬ ‫یکبار‬ ‫ای‬ ‫هفته‬ ‫کم‬ ‫دست‬ ‫باید‬‫د‬.‫ایرن‬ ‫در‬ ‫خر‬ ‫احتمالی‬ ‫پیشنهادات‬ ‫و‬ ‫بدهند‬ ‫سایرین‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کارشان‬ ‫از‬ ‫گزارشی‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تشویق‬ ‫را‬ ‫همه‬ ‫باید‬ ‫جلسه‬‫را‬ ‫ود‬ ‫دارند‬ ‫احتیاج‬ ‫منابعی‬ ‫و‬ ‫کمکها‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بگویند‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫کار‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬. ‫نقطر‬ ‫و‬ ‫اطالعرات‬ ‫و‬ ‫نمائیرد‬ ‫برطررف‬ ‫را‬ ‫مسائلشران‬ ‫و‬ ‫بزنیرد‬ ‫حررف‬ ‫خود‬ ‫کارمندان‬ ‫برای‬ ، ‫جلسات‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫شما‬‫ه‬ ‫بگذارید‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫موجود‬ ‫تچربیات‬ ‫و‬ ‫نظرها‬. ‫منبع‬:‫کتاب‬:»‫بکوشید‬ ‫آنها‬ ‫حفظ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫کارکنان‬ ‫بهترین‬»»‫نویسنده‬:‫تریس‬ ‫برایان‬‫ی‬
 9. 9. ‫عملی‬ ‫تمرین‬: ‫بخوانید‬ ‫فرا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کارکنان‬ ‫هفتگی‬ ‫جلسه‬ ‫اولین‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬.‫نشرود‬ ‫فرامروش‬ ‫کسی‬ ‫اسم‬.‫شررک‬ ‫ترک‬ ‫ترک‬ ‫از‬‫ت‬ ‫دارند‬ ‫احتیاج‬ ‫کمکی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫توضیح‬ ‫دیگران‬ ‫برای‬ ‫بخواهید‬ ‫کنندگان‬. ‫بنشینی‬ ‫کارکنان‬ ‫سایر‬ ‫ردیف‬ ‫در‬ ‫خودتان‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫گردان‬ ‫جلسه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کارکنان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫هفته‬ ‫هر‬‫د‬.‫با‬ ‫اینگونه‬ ‫دارند‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظرات‬ ‫و‬ ‫آراء‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫مشارکت‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫چگونه‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫دید‬ ‫خواهید‬ ‫فراوان‬ ‫شگفتی‬. ‫منبع‬:‫کتاب‬:»‫بکوشید‬ ‫آنها‬ ‫حفظ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫کارکنان‬ ‫بهترین‬»»‫نویسنده‬:‫تریس‬ ‫برایان‬‫ی‬
 10. 10. ‫بدهید‬ ‫بودن‬ ‫مهم‬ ‫احساس‬ ‫کارکنانتان‬ ‫به‬ ‫شاده‬ ‫نوشاته‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫کاه‬ ‫اند‬ ‫بسته‬ ‫خود‬ ‫گردن‬ ‫دور‬ ‫به‬ ‫نواری‬ ‫شما‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ ‫شاغل‬ ‫افراد‬ ‫همه‬ ‫کنید‬ ‫تصور‬«‫با‬‫ه‬ ‫بدهید‬ ‫بودن‬ ‫مهم‬ ‫احساس‬ ‫من‬» ‫دهید‬ ‫بها‬ ‫انسانی‬ ‫اصولی‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫خواسته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫شخصی‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫تبادلی‬ ‫هر‬ ‫در‬.‫بگ‬ ‫راههائی‬ ‫دنبال‬ ‫همیشه‬ ‫باید‬‫که‬ ‫ردید‬ ‫بدهد‬ ‫بودن‬ ‫مهم‬ ‫احساس‬ ‫دیگران‬ ‫به‬.‫حسراب‬ ‫بره‬ ‫شرما‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫عضوی‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫ارزشمند‬ ‫که‬ ‫بدهد‬ ‫را‬ ‫احساس‬ ‫این‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫آیند‬ ‫می‬. ‫از‬‫کنید‬ ‫قدرشناسی‬ ‫خود‬ ‫کارکنان‬.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫همکارانتان‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫تشکر‬ ‫برای‬ ‫فرصتی‬ ‫هر‬ ‫از‬.‫نفرس‬ ‫عرزت‬ ‫کار‬ ‫این‬‫را‬ ‫آنهرا‬ ‫می‬ ‫افزایش‬‫دهد‬.‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫بیشتری‬ ‫کار‬ ‫تا‬ ‫دهید‬ ‫می‬ ‫بیشتری‬ ‫انگیزه‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫اینگونه‬. ‫آی‬ ‫می‬ ‫بشمار‬ ‫سازمانی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫رهبران‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫باشد‬ ‫برخوردار‬ ‫قدرشناسی‬ ‫نگرش‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫رئیسی‬‫د‬. ‫منبع‬:‫کتاب‬:»‫بکوشید‬ ‫آنها‬ ‫حفظ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫کارکنان‬ ‫بهترین‬»»‫نویسنده‬:‫تریس‬ ‫برایان‬‫ی‬
 11. 11. ‫کنید‬ ‫صحبت‬ ‫همکارانتان‬ ‫از‬ ‫تحسین‬ ‫مقام‬ ‫در‬.‫کنید‬ ‫تحسین‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫بودن‬ ‫سروقت‬.‫تحس‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫خوب‬ ‫کیفیات‬‫کنید‬ ‫ین‬.‫از‬ ‫کنید‬ ‫تعریف‬ ‫آنان‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫چیزهای‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫اتومبیل‬ ، ‫لباس‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫افزوده‬ ‫او‬ ‫نفس‬ ‫عزت‬ ‫بر‬ ‫باشد‬ ‫دیگران‬ ‫حضور‬ ‫در‬ ، ‫تعریف‬ ‫اگر‬ ً‫خصوصا‬. ‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫همکارانتان‬ ‫به‬.‫حرفهایشان‬ ‫به‬ ، ‫زنند‬ ‫می‬ ‫حرف‬ ‫آنها‬ ‫وقتی‬ ‫که‬ ‫معناست‬ ‫بدین‬ ‫کردن‬ ‫توجه‬‫گاوش‬ ‫دهید‬.‫دقت‬ ‫و‬ ‫حوصله‬ ‫و‬ ‫صبر‬ ‫با‬. ‫نکنیاد‬ ‫قطاع‬ ‫را‬ ‫آنهاا‬ ‫سخن‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫گوش‬ ‫سکوت‬ ‫و‬ ‫آرامش‬ ‫با‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫آنها‬ ‫وقتی‬.‫عا‬ ‫کاار‬ ‫ایان‬ ‫باا‬‫زت‬ ‫ب‬ ‫تعهد‬ ‫احساس‬ ‫کارشان‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫بودن‬ ‫ارزشمند‬ ‫احساس‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫افزایش‬ ‫فرد‬ ‫نفس‬‫یشاتری‬ ‫کنند‬ ‫می‬. ‫منبع‬:‫کتاب‬:»‫بکوشید‬ ‫آنها‬ ‫حفظ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫کارکنان‬ ‫بهترین‬»»‫نویسنده‬:‫تریس‬ ‫برایان‬‫ی‬
 12. 12. ‫کننر‬ ‫مری‬ ‫کرار‬ ‫خیریره‬ ‫و‬ ‫داوطلبانره‬ ‫صرورت‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫کارکنان‬ ‫انگار‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫رفتار‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫امروزه‬ ‫بازار‬ ‫در‬‫د‬.‫یعنری‬ ‫هرر‬ ‫در‬ ‫تواننرد‬ ‫می‬ ‫تمایل‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫مشاغل‬ ‫تعدد‬ ‫بدلیل‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫کار‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫پول‬ ‫بدون‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫صرف‬ ‫وقت‬‫جرای‬ ‫کنند‬ ‫کار‬ ‫دیگری‬.‫تشر‬ ‫لحنری‬ ‫و‬ ‫ترر‬ ‫مبدبانره‬ ‫رفتراری‬ ‫و‬ ‫ترر‬ ‫مثبت‬ ‫نگرشی‬ ‫با‬ ‫آنگاه‬ ‫کردید‬ ‫رفتار‬ ‫نحو‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اگر‬‫و‬ ‫آمیرز‬ ‫ویق‬ ‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫برخورد‬ ‫آنان‬ ‫با‬ ‫حمایتگرانه‬. ‫باشند‬ ‫روحیه‬ ‫پر‬ ‫و‬ ‫شاد‬ ‫آن‬ ‫درون‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫آید‬ ‫بوجود‬ ‫هماهنگی‬ ‫شما‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫کاری‬. ‫بکنید‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫چه‬ ‫کار‬ ‫فضای‬ ‫کردن‬ ‫بهتر‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫روزه‬ ‫همه‬. ‫منبع‬:‫کتاب‬:»‫بکوشید‬ ‫آنها‬ ‫حفظ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫کارکنان‬ ‫بهترین‬»»‫نویسنده‬:‫تریس‬ ‫برایان‬‫ی‬
 13. 13. ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫دلنشینی‬ ‫کاری‬ ‫مکان‬ ‫هستند‬ ‫گرانبها‬ ‫و‬ ‫ارزشمند‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫کارکنان‬.‫است‬ ‫مهم‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫آنها‬ ‫احساسات‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫زندگی‬. ‫دهید‬ ‫صورت‬ ‫اقدامی‬ ، ‫خود‬ ‫کارکنان‬ ‫سود‬ ‫به‬.‫مانند‬‫پذیر‬ ‫انعطاف‬ ‫کار‬ ‫ساعات‬ ‫دارند‬ ‫خانوادگی‬ ‫مسئولیتهای‬ ‫شما‬ ‫کارکنان‬ ‫اکثریت‬.‫برو‬ ‫خانواده‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫مشکلی‬ ‫هستند،وقتی‬ ‫سالخورده‬ ‫مادر‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫و‬ ‫فرزند‬ ‫دارای‬‫می‬ ‫ز‬ ‫بروند‬ ‫کارشان‬ ‫سر‬ ‫دیرتر‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫بدانند‬ ‫باید‬ ‫،کارکنان‬ ‫کند‬.‫ه‬ ‫از‬ ‫کارکنان‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫حمایت‬ ‫این‬‫چیز‬ ‫ر‬ ‫باشد‬ ‫مهمتر‬ ‫دیگری‬. ‫سیاست‬ ‫اجرای‬«‫خانواده‬ ‫اول‬»‫کار‬ ‫محیط‬ ‫در‬.ً‫اصول‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫ترک‬ ‫را‬ ‫کارش‬ ‫محل‬ ‫دارد‬ ‫اجازه‬ ، ‫شد‬ ‫روبرو‬ ‫خانوادگی‬ ‫مشکل‬ ‫با‬ ‫کس‬ ‫هر‬ ‫یعنی‬ ‫نیاید‬ ‫کار‬ ‫سر‬.‫شود‬ ‫نمی‬ ‫کسر‬ ‫حقوق‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کسی‬ ‫از‬.‫ندارد‬ ‫خارجی‬ ‫وجود‬ ‫هم‬ ‫جبرانی‬ ‫کار‬. ‫نکنید‬ ‫سرزنش‬ ‫اشتباهاتشان‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫بدهید‬ ‫کردن‬ ‫اشتباه‬ ‫اجازه‬ ‫خود‬ ‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫بخش‬ ‫اطمینان‬ ‫محیطی‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬.‫در‬ ‫بگیرند‬ ‫درس‬ ‫خود‬ ‫اشتباهات‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫کمک‬ ‫کارکنانتان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫فکر‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫انتقاد‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫مشکل‬ ‫بروز‬ ‫هنگام‬. ‫منبع‬:‫کتاب‬:»‫بکوشید‬ ‫آنها‬ ‫حفظ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫کارکنان‬ ‫بهترین‬»»‫نویسنده‬:‫تریس‬ ‫برایان‬‫ی‬
 14. 14. ‫شود‬ ‫می‬ ‫خالصه‬ ‫کردن‬ ‫توجه‬ ‫در‬ ‫زندگی‬ ‫همه‬ ‫گویند‬ ‫می‬.‫س‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫زندگیتان‬ ‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫به‬‫مت‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫گرایش‬ ‫سو‬ ‫و‬. ‫بد‬ ‫انگیزه‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫مدیریت‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫،بهتر‬ ‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫خود‬ ‫کارکنان‬ ‫کردن‬ ‫حفظ‬ ‫به‬ ‫وقتی‬‫هید‬.‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫شوید‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫ارزشمند‬ ‫سازمانتان‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫هم‬. ‫ش‬ ‫گیری‬ ‫اوج‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫محدودیتی‬ ، ‫رسید‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫بالقوه‬ ‫توانمندی‬ ‫حداکثر‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫با‬‫وجود‬ ‫ما‬ ‫ندارد‬.‫شوید‬ ‫تبدیل‬ ‫یکم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫قرن‬ ‫اجرائی‬ ‫مدیران‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬. ‫منبع‬:‫کتاب‬:»‫بکوشید‬ ‫آنها‬ ‫حفظ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫کارکنان‬ ‫بهترین‬»»‫نویسنده‬:‫تریس‬ ‫برایان‬‫ی‬

×