Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mazegt reform

395 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mazegt reform

 1. 1. האם הרפורמה בבריאות הנפש היא הפרטה ? השלכותיה , רגולציה ואחריות המדינה כנס מרכז חזן במכון ון ליר 7.4.2011 חנה שטרום כהן
 2. 2. הרפורמה בבריאות הנפש - העברת האחריות הביטוחית מהמדינה לקופ &quot; ח - מציאות מול סיסמאות <ul><li>הרפורמה - הפרטה שתהרוס שירות ציבורי חיוני קיים . תפגע באוכלוסייה , במקצועיות , באיכות הטיפול , ובעובדים . </li></ul><ul><li>משווקת בסיסמאות שאינן עומדות במבחן המציאות . </li></ul><ul><li>נולדה כדי לקדם אינטרסים כלכליים של בעלי עניין על חשבון צרכי הציבור . </li></ul>
 3. 3. לא נעשתה עבודה מקצועית הנדרשת בגיבוש רפורמה מורכבת כל כך . <ul><li>מלכתחילה היעד היה הפרטה . </li></ul><ul><li>לא נבדקו חלופות - כולל האפשרות להשקיע בשיפור המערך הקיים ( יותר זול ופחות מסוכן ). </li></ul><ul><li>הרפורמה גובשה ללא שיתוף של אנשי המקצוע בשטח . </li></ul><ul><li>למרות המורכבות והסיכון לא נעשה פיילוט . </li></ul>
 4. 4. הרפורמה נבנתה במודל רפואי שאינו מתאים למבנה בריאות הנפש <ul><li>קביעת טיפול על פי אבחנה פסיכיאטרית בלבד– אינו מתאים לבריאות הנפש . הסל אינו לוקח בחשבון מרכיבים חשובים בקביעת הטיפול כמו כוחות , מוטיבציה ומשאבים . </li></ul><ul><li>מכסת טיפולים שרירותית , מוגבלת ונוקשה - לא קיים בשום תחום אחר ברפואה . </li></ul><ul><li>הסל אינו מכסה עבודה עם שירותים משיקים בקהילה . </li></ul>
 5. 5. סל השירותים - הדרת אוכלוסיות וצמצום הטיפולים <ul><ul><li>לא יינתן טיפול נפשי במצוקות נפשיות בשל מצבי חיים קשים כשאינן על רקע אבחנה פסיכיאטרית ( קוד Z ). </li></ul></ul><ul><ul><li>מתוך כ 100 אבחנות פסיכיאטריות ( קוד F ) כמחציתן מחוץ לסל . </li></ul></ul><ul><ul><li>אין מימון לחלק ניכר מעבודת הטיפול , כולל התייעצויות , עבודה מערכתית בתוך הצוות ועם גורמי טיפול אחרים . </li></ul></ul>
 6. 6. במי ובמה תפגע הרפורמה <ul><li>חלק ניכר מהפונים היום לבריאות הנפש יאבדו את זכאותם לטיפול נפשי - ייפגעו בעיקר ילדים , נוער , טף וחסרי האמצעים לממן טיפול פרטי . </li></ul><ul><li>מערך ההכשרה , ההדרכה וההתמקצעות לא נכלל בסל . </li></ul><ul><li>לצורך התחשבנות כספית - תפגע הסודיות הרפואית . </li></ul><ul><li>לא תתקיים עבודת מניעה , התייעצויות ושיתופי פעולה עם גורמים בקהילה - יפגעו אוכלוסיות חלשות ובסיכון . </li></ul>
 7. 7. פגיעה באיכות הטיפול <ul><li>יהיה תמריץ ל העדפת טיפול תרופתי , שהוא רווחי יותר , על פסיכותרפיה . </li></ul><ul><li>תהיי העדפה להסתפק בטיפול ברמת הרפואה הראשונית ( רופא המשפחה ) העמוסה ממילא , במקום להפנות לגורמי בריאות הנפש . </li></ul><ul><li>פריסת המרפאות הרב - מקצועיות תהיה מצומצמת - הפונים , בעיקר בפריפריה לא ייהנו מהידע המקצועי וממגוון הטיפולים של תחנות רב מקצועיות . </li></ul>
 8. 8. הגדלת הפער בין עניים ועשירים <ul><li>השתתפות עצמית בפנייה למטפל עצמאי של הקופה והצורך בביטוחים משלימים , כדי לקבל טיפול ראוי , יאפשרו טיפול טוב יותר רק לבעלי אמצעים . </li></ul>
 9. 9. יפגע רצף הטיפול ושיתוף הפעולה של בריאות הנפש עם שירותים משיקים בקהילה . כגון ...( מבוגרים ) שירותי חינוך שירותי ביטחון מתנסים לשכות רווחה טיפות חלב בתי משפט מוסדות ועמותות בקהילה שירותי בריאות פיקוד העורף במצבי חרום בטחון פנים
 10. 10. יפגע רצף הטיפול ועבודת המניעה בקהילה בעבודה עם ילדים ונוער . כמו ... תחנות לגיל הרך טיפות חלב תחנות לילדים ונוער מתנסים גני ילדים ובתי ספר לשכות רווחה פקידי סעד קציני נוער קידום נוער הבית הירוק בתי משפט לנוער
 11. 11. תרד לטמיון הגמישות בהתאמת הטיפול לצרכים השונים , באמצעות צוותים רב מקצועיים בעלי תחומי התמחות מגוונים , הקיימת היום . כמו ... ( מבוגרים ). צוות טיפול זוגי צוות פוסט טראומה פסיכותרפיה דינמית צוות סל שיקום טיפול יום למתמודדים עם הפרעות קשות צוות משבר הפרעות קשב וריכוז צוות קבוצות אבחון פסיכולוגי מעקב רפואי נפגעי תקיפה מינית צוות CBT צוות קשישים צוות מיון
 12. 12. תפגע הגמישות בהתאמת הטיפול בילדים , נוער וטף לפי צרכים מיוחדים <ul><li>תפגע העבודה הרב מקצועית המאפשר גמישות רבה בגיבוש תוכניות טיפול מותאמות לצרכים אישיים ושל אוכלוסיות ייחודיות . </li></ul>נפגעי תקיפה מינית אבחון וטיפול בהפרעות קשב וריכוז הבית הירוק לגיל הרך עבודה עם טיפול חלב מפגש עם נוער דרך האינטרנט פרויקטים לנוער עם צרכים מיוחדים מעקב תרופתי פרויקטים לנוער ערבי יעוץ לבתי ספר וגני ילדים עבודה עם נוער בסיכון מיון
 13. 13. ברפורמה - כספי ציבור יקרים ישפכו שלא לצורך ולא לטובת המטופלים . <ul><li>במקום איגום משאבים ומתן טיפול מקצועי יעיל , בשלב המוקדם ביותר , לכל הסובלים ממצוקה נפשית , דורשים ברפורמה סכומי עתק , כדי לממן גורמי תיווך רבים , במערכות ביורוקרטיות כפולות , מסורבלות ויקרות , על חשבון המטופלים , המטפלים והמקצועיות . </li></ul>
 14. 14. מאין יבוא הכסף ?! <ul><li>משרד האוצר אינו מבטיח את מימון הרפורמה . </li></ul><ul><li>הרפורמה אינה מופיעה בתקציב המדינה . </li></ul><ul><li>חשש שתעבור הרפורמה ואז יתברר שאין לה תקציב . </li></ul><ul><li>הציבור יקבל פחות ממה שהובטח וממה שצריך . </li></ul>
 15. 15. האמת שמאחורי הסיפורים <ul><li>היוזמה לרפורמה - היא של משרד הבריאות ולא של האוצר </li></ul><ul><li>ייבוש התחנות - נעשה על ידי משרד הבריאות ולא על ידי האוצר . </li></ul><ul><li>ההמלצה להעברת האחריות לקופ &quot; ח התקבלה בוועדת השופטת נתניהו כדי לאשר את תוכנית ההפרטה ולא כתוצאה מבדיקה מעמיקה ומלומדת שהובילה לכך . </li></ul>
 16. 16. האמת מאחורי סיסמאות השיווק <ul><li>&quot; חיבור הגוף והנפש &quot;! ? – הכוונה האמיתית היא שרפואת הנפש כמו רפואת הגוף תתבסס על ביקורים קצרים אצל רופא והרבה תרופות . </li></ul><ul><li>&quot; קופ &quot; ח הן מלכ &quot; ר תחת פיקוח הדוק ולכן תשמר הזכות לטיפול , תיעצר ההפרטה &quot; ? . </li></ul>
 17. 17. המעבר לקופ &quot; ח היא הפרטה <ul><li>דו &quot; ח סבירסקי 2007- קופ &quot; ח מתנהלות כמו גופים מסחריים להגדלת הרווחים ( בעיקר מכבי וכללית ) - הטפול הנפשי בקופ &quot; ח יינתן באמצעות מיקור חוץ , כלומר הפרטה . </li></ul><ul><li>קופ &quot; ח לא יספקו שירות מעבר לנדרש מהם בחוק ובסל . </li></ul><ul><li>אי אפשר לסמוך על הפיקוח של משרד הבריאות . ראה דו &quot; ח מבקר המדינה 2010. </li></ul>
 18. 18. אחריות המדינה <ul><li>אדם חופרי - וינוגרדוב על אדם סמית הנחשב כאבי הכלכלה החופשית . </li></ul><ul><li>&quot; גיוסו של אדם סמית לתפקיד האב הקדמון האינטלקטואלי של הקפיטליזם הציני והאכזר הוא ... עיוות חריף של תורתו &quot; ( אדם חופרי - וינוגרדוב / אדם סמית פילוסוף הנאורות ). </li></ul><ul><li>אדם סמית שהתנגד להתערבות המדינה במסחר ובכלכלה טען כי לא את הכול צריך להשאיר לתחרות השוק . ( לדעתו ) המדינה חייבת להישאר אחראית לרווחה , הבריאות והחינוך של כל אזרחיה . </li></ul>
 19. 19. גבולות ההפרטה <ul><li>נעמי קליין : </li></ul><ul><li>בגבולות המיטשטשים בין ההון והשלטון חוברים בעלי ההון עם נציגיהם בשלטון כדי לנצל הזדמנויות של אסון או טרגדיה לאומית כדי להרחיב את ההפרטה . השלטון נוהג כמו משקיע בעל כיס עמוק שמספק לבעלי ההון את הכסף להשקעות והופך אחר כך להיות הלקוח הכי גדול שלהם , על חשבון נכסי הציבור . </li></ul><ul><li>( ( Naomi Klein: “The shock doctrine” </li></ul>
 20. 20. ללמוד מהניסיון : <ul><li>הפרטת אחיות בתי הספר </li></ul><ul><li>הפרטת שיקום נפגעי נפש </li></ul><ul><li>הפרטת הטיפול במכורים </li></ul><ul><li>הפרטת שירותי הכבאות </li></ul><ul><li>הפרטת הטיפול בניצולי שואה </li></ul>
 21. 21. תודה !

×