Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Curs d’assessor comercial en telefonia i internet

97 views

Published on

temario curso

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Curs d’assessor comercial en telefonia i internet

 1. 1. CURS D’ASSESSORCURS D’ASSESSOR COMERCIAL EN TELEFONIA ICOMERCIAL EN TELEFONIA I INTERNETINTERNET La Factoria JoveLa Factoria Jove Oct-Nov 2014Oct-Nov 2014
 2. 2. JUSTIFICACIÓJUSTIFICACIÓ  Augment del negoci de companyies deAugment del negoci de companyies de telefonia i internet i del seu nombretelefonia i internet i del seu nombre d’oficinesd’oficines  Atur juvenilAtur juvenil  Hi ha demanda d’aquest perfilHi ha demanda d’aquest perfil  No existeix regulació del perfilNo existeix regulació del perfil
 3. 3. OBJECTIUOBJECTIU  Que els participantsQue els participants millorin la sevamillorin la seva ocupabilitatocupabilitat  Que els participantsQue els participants obtinguin lesobtinguin les competènciescompetències necessàries de formanecessàries de forma acreditada per optar a unacreditada per optar a un lloc de feina com alloc de feina com a assessor comercialassessor comercial
 4. 4. TEMPORALITZACIÓTEMPORALITZACIÓ  Dimarts, dimecres i dijous de 17 a 20 hDimarts, dimecres i dijous de 17 a 20 h  Des del 14/10 al 18/11Des del 14/10 al 18/11  48 hores48 hores
 5. 5. CONTINGUTSCONTINGUTS  Mòdul d’atenció al públic (10h)Mòdul d’atenció al públic (10h)  Mòdul de gestió comercial (10h)Mòdul de gestió comercial (10h)  Mòdul tecnològic (20h)Mòdul tecnològic (20h)  Mòdul de millora d’ocupabilitat (8h)Mòdul de millora d’ocupabilitat (8h)
 6. 6. CONTINGUTS :CONTINGUTS : MÓDUL D’ATENCIÓ AL PÚBLICMÓDUL D’ATENCIÓ AL PÚBLIC Conceptes: comunicació verbal i no verbalConceptes: comunicació verbal i no verbal  Comunicació i comportament delComunicació i comportament del consumidor tecnològicconsumidor tecnològic  Tècniques de venda. Presencial,Tècniques de venda. Presencial, telefònica, missatgeria.telefònica, missatgeria.  Eines de comunicacióEines de comunicació  EscaparatismeEscaparatisme
 7. 7. CONTINGUTS :CONTINGUTS : MÒDUL DE GESTIÓ COMERCIALMÒDUL DE GESTIÓ COMERCIAL  Inventaris i gestió de stocksInventaris i gestió de stocks  Aproximació a la comptabilitatAproximació a la comptabilitat  Gestió de clients. Bases de dades.Gestió de clients. Bases de dades.
 8. 8. CONTINGUTS :CONTINGUTS : MÒDUL TECNOLÒGICMÒDUL TECNOLÒGIC  Particularitats del mercat de telefoniaParticularitats del mercat de telefonia móvil i Internet.móvil i Internet.  Informàtica. Software i hardware. Tipus,Informàtica. Software i hardware. Tipus, prestacions, i diferènciesprestacions, i diferències  Smartphones i tauletes. Terminals. Tipus,Smartphones i tauletes. Terminals. Tipus, prestacions i diferènciesprestacions i diferències
 9. 9. CONTINGUTS :CONTINGUTS : MÒDUL OCUPABILITATMÒDUL OCUPABILITAT  Recerca clàssica: el cv, portals de feina...Recerca clàssica: el cv, portals de feina...  Noves eines:Noves eines:  Xarxes socials laboralsXarxes socials laborals  Videocv i CvwebVideocv i Cvweb  Blogs i webs personalsBlogs i webs personals  Identitat digital, empremta digital iIdentitat digital, empremta digital i ciberreputacióciberreputació
 10. 10. METODOLOGIAMETODOLOGIA  Sense manual. Creació d’espai comú al núvol.Sense manual. Creació d’espai comú al núvol.  Estudis de casosEstudis de casos  SimulacionsSimulacions  Anàlisi i diagnosi comunicativa personalAnàlisi i diagnosi comunicativa personal  Recerques a la xarxaRecerques a la xarxa  Treballs individuals i grupalsTreballs individuals i grupals  Estudi de camp.Estudi de camp.  SortidesSortides
 11. 11. CERTIFICACIÓCERTIFICACIÓ Certificat d’aprofitament amb un mínim deCertificat d’aprofitament amb un mínim de 80 % d’assistència i 80 % de feines80 % d’assistència i 80 % de feines lliurades.lliurades.

×