Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mitch powerpoint presentation

1,361 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mitch powerpoint presentation

 1. 1. Mga Pangngalan Inihanda ni: Michelle A. Barrientos
 2. 2. Basahin ang mga pangungusap atsagutin ang mga sumusunod natanong.1. Ang pusa ay mataba.2.Ang bahay ay malinis.
 3. 3. Ang pusa ba ay mataba? Yes No
 4. 4. Ang bahay ba ay marumi? Yes No
 5. 5. May mga gulay at prutas na biniliang nanay sa palengke kaninangumaga. Ang mga prutas na binili koay bayabas, mansanas, atis, ubasat dalandan. Ang mga gulaynaman ayokra, kalabasa, kangkong attalong. Ang mga prutas aymahalaga para sa ating kalusugan.
 6. 6. Alin sa mga ito ang prutas na binili ng nanay sa palengke?
 7. 7. Alin sa mga ito ang hindi kasama sa mga gulay na binili ng nanay?
 8. 8. Sa simbahan ba pumunta ang nanay? Yes No
 9. 9. Saan pumunta ang nanay?Lagyan ng guhit katugma sa kulay ng kahon. simbahan palengke
 10. 10. Sino ang pumunta sa palengke? Lagyan ng guhit katugma sa kulay ng bilog. nanay tatay

×