Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Źródło

563 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Źródło

  1. 1. W PRZESTRZENI JĘZYKA PRACE OFIAROWANEPROFESOR ELŻBIECIE KONIUSZ Z OKAZJI JEJ JUBILEUSZU
  2. 2. Instytut Filologii PolskiejUniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  3. 3. W PRZESTRZENI JĘZYKA prace ofiarowane profesor elżbiecie koniusz z okazji jej jubileuszu Pod redakcją Marzeny Marczewskiej i Stanisława Cygana Kielce 2012
  4. 4. Recenzenci dr hab. Anna Tyrpa, prof. IJP PAN dr hab. Marek Pąkciński, prof. IBL PANPublikacja sfinansowana ze środków Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Korekta: Marzena Marczewska, Stanisław Cygan Projekt okładki: Marek Moćko Redakcja techniczna: Agnieszka Dolecka © Copyright by Marzena Marczewska, Stanisław Cygan © Copyright by Instytut Filologii Polskiej UJK w Kielcach Druk i oprawa: Wydawnictwo UJK ISBN 978-83-928455-6-0

×