Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peperiksaan Akhir Tahun November 2017 | Pendidikan Muzik Tahun 5

1,231 views

Published on

Peperiksaan Akhir Tahun November 2017 | Pendidikan Muzik Tahun 5

Published in: Education

Peperiksaan Akhir Tahun November 2017 | Pendidikan Muzik Tahun 5

  1. 1. SULIT 1 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 Peperiksaan Akhir Tahun SK Skarok 2017 Bahagian A (20 markah) Bulatkan jawapan yang sesuai 1. Klef G juga dikenali sebagai klef _____________. A. alto B. trebel C. bes D. tenor 2. Gambar di atas menunjukkan not yang bernama _______________. A. kuaver B. semibrif C. krocet D. semikuaver 3. Gambar menunjukkan not yang bernama ____________. A. kuaver B. semibrif C. krocet D. minim NAMA KELAS
  2. 2. SULIT 2 4. Gambar di atas menunjukkan not yang bernama ____________. A. kuaver B. semibrif C. krocet D. minim 5. Di atas merupakan tanda rehat ______________. A. kuaver B. krocet C. semikuaver D. Minim 6. Do Re Mi merupakan ____________________. A. nama-nama not B. nilai-nilai not C. nama alat muzik D. solfa 7. Gembira merupakan salah satu ________________ dalam muzik. A. mud B. nilai not C. nama not D. solfa 8. Kompang merupakan alat muzik kaum _____________. A. India B. Cina C. Melayu D. Kadazan 9. Loceng merupakan alat muzik ____________. A. ketuk B. tiup
  3. 3. SULIT 3 C. petik D. goncang 10. Lagu ____________ merupakan lagu kebangsaan negara Malaysia. A. Sejahtera Malaysia B. Mari Bergerak C. Jong-jong Inai D. Negaraku Bahagian B ( 30 markah ) 1. Namakan simbol berdasarkan anak panah di bawah ini. (10 markah) 1. 2. 3. 4. 3.
  4. 4. SULIT 4 2. Jawab soalan – soalan di bawah. (10 markah) 1. Apakah tajuk lagu di atas? __________________________________________ 2. Apakah meter bagi lagu di atas? __________________________________________ 3. Namakan not pertama yang terdapat dalam bar satu. __________________________________________ 4. Namakan 3 not pertama dalam bar 3. __________________________________________ 5. Ada berapa not krocet dalam skor di atas? _____________________________________________
  5. 5. SULIT 5 6. Apakah nama not yang terdapat pada bar terakhir? _____________________________________________ 7. Berikan tiga nama composer lagu Ikut Rentak di atas . (i) _______________________ (ii) _______________________ (iii) ________________________ 8. Berapakah nilai not dalam bar terakhir? ___________________________________.
  6. 6. SULIT 6 3. Bina corak irama mengikut meter yang diberikan pada bar 2 hingga bar 6. (10 markah)

×