Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MZU 3117 MUZIK DUNIA

2,816 views

Published on

 • Be the first to comment

MZU 3117 MUZIK DUNIA

 1. 1. MZU 3117 MUZIK DUNIA PISMP MUZIK SEMESTER 6 AMBILAN JANUARI 2012
 2. 2. MUZIK BARAT i. CIRI – CIRI ii. SIMFOMI  Mozart (Symphony No. 40 in G minor, 1st movement)  Bentuk i i i . CHAMBER MUSIC  Beethoven ( Quartet C# minor, Op 131)  7 movements
 3. 3. Disediakan oleh STEPHANIE UNSIL ANAK RAKEY
 4. 4. PENGENALAN Pada era klasikal, idea-idea baru telah mula bercambah dan budaya barat mula berubah. Rakyat biasa mula mempersoalkan kemampuan golongan istana dan memperjuangkan hak individu. Di Amerika Utara, Koloni British melalui kesatuan Boston Tea Party mengadakan protes berkenaan cukai.
 5. 5.  Revolusi di Amerika Utara dan Perancis serta peperangan Napoleon menyebabkan keadaan politik dan ekonomi tidak stabil.  Seni muzik dapat dinikmati kepada rakyat jelata.  Kegiatan muzik berpusat di Vienna.  Komposer-komposer berpeluang bekerja secara persendirian serta berkarya di bawah naungan golongan bangsawan.
 6. 6.  Karya-karya mereka dipengaruhi oleh muzik rakyat dan muzik popular pada masa itu.  Persembahan muzik bukan sahaja terhad di istana malahan di tempat-tempat awam dan premis-premis persendirian.
 7. 7. SEJARAH MUZIK  Muzik era pertengahan (476 – 1400)  Muzik era pembaharuan (1400 – 1600)  Muzik era barok (1600 – 1760)  Muzik era klasikal (1730 – 1820)  Muzik era romantis (1815 – 1910)  Muzik klasikal abad ke-20 (1900 – 2000)  Muzik klasikal kontemporari (1975 – kini)
 8. 8. GARISAN WAKTU
 9. 9. CIRI – CIRI MUZIK ZAMAN KLASIKAL IRAMA MELODI WARNA TON TEKSTUR BENTUK EKSPRESI GENRE MUZIK ALAT MUZIK
 10. 10. IRAMA penggunaan sinkopasi, fermata luar jangkaan, perubahan nilai not menambahkan kepelbagaian corak irama dalam muzik zaman klasikal.
 11. 11. MELODI lebih pendek merdu frasa lebih jelas mudah dinyanyikan
 12. 12. WARNA TON  tiada harpsikord continuo  alat tiup kayu mendapat tempat dalam orkestra sebagai satu seksyen yang penting  alat muzik harpsikord digantikan dengan piano  tekstur piano pada masa itu nipis dan teknik iringan bass alberti (Haydn dan Mozart) digunakan  kemudian tekstur menjadi lebih tebal dan dinamik. Contoh: dalam karya Beethoven
 13. 13. TEKSTUR Iringan jelas Tidak kompleks homofoni
 14. 14. BENTUK  sonata merupakan bentuk penting digunakan untuk membina movement yang pertama dan diikuti dengan movement yang lain dalam karya besar seperti Overtures  written for just one or two instruments, it's called a "sonata"... but if it's written for a full orchestra it's called a "symphony.“  Bentuk-bentuk lain: rondo, theme and variations, dan minuet and trio.
 15. 15. Gambar 1: Simplest sonata form pattern
 16. 16. Gambar 2: Classical sonata form in A minor
 17. 17. EKSPRESI Terdapat kepelbagaian kontras dalam  Nada  Melodi  Irama  Dinamik (terdapat sforzando dan crescendo)  Warna ton  Mud
 18. 18. GENRE MUZIK 1. Muzik vokal: Oratorio a large musical composition for orchestra, choir, and soloists Opera music theatre 2. Muzik instrumental: Simfoni Concerto Muzik kamar string quartet, piano trio, piano sonata dan clarinet quintet.
 19. 19. ALAT MUZIK 1. Orkestra era klasikal terdiri daripada empat seksyen iaitu  seksyen alat bertali  sekyen alat tiup kayu  seksyen alat brass  seksyen alat perkusi 2. Bilangan pemuzik lebih ramai berbanding orkestra era Baroque. 3. Dalam orkestra era klasikal, alat bertali merupakan seksyen yang paling dominan kerana alat bertali lebih banyak memainkan melodi. Alat tiup kayu menghasilkan warna ton yang kontras. Alat ini kerap memainkan bahagian solo. Alat tiup kayu membantu melengkapkan harmoni. Timpani merupakan alat perkusi yang popular dalam orkestra era klasikal.
 20. 20. SIMFONI MOZART (SYMPHONY NO 40. IN G MINOR, 1 ST MOVEMENT) BENTUK SONATA
 21. 21.  Simfoni merupakan suatu bentuk yang penting dalam Muzik Zaman Klasikal dan Romantik  Simfoni merupakan suatu bilangan besar orkestra yang dimainkan dalam concert hall  Berikut merupakan standard Classical Form:  1st movement: Allegro (fast) in sonata form  2nd movement: Slow  3rd movement: Minuet (a dance with three beats in a bar)  4th movement: Allegro
 22. 22. BENTUK SONATA  Kebanyakkan idea muzikal datang daripada dua themes yang berbeza didengarkan dalam exposition  Dalam exposition, material baru diperkenalkan. Dengan kata lain, pertama kali dipersembahkan. Terdapat dua melodi utama yang dinamakan sebagai the first and second subject.  first subject adalah tonic key dan second subject adalah dalam key yang berbeza, selalunya dominant atau relative minor.
 23. 23.  Kedua – dua subjek ini bergabung melalui transition atau bridge passage.  Dalam development section, material daripada exposition akan muncul semula. Tetapi muzik tersebut akan mengalami beberapa modulations (key changes).  Dalam recapitulation material daripada exposition diulang semula dalam cara berbeza dan lebih pendek. First dan Second subjek akan diperdengarkan dalam tonic key.
 24. 24. SYMPHONY NO. 40 IN G MINOR 1st MOVEMENT  Wolfgang Amadeus Mozart menulis wrote karya Symphony No. 40 in G minor pada tahun 1788.  Ia juga dikenali sebagai “The Great G minor symphony," selepas karya beliau "Little G minor symphony," No. 25.  Kedua – dua ini adalah minor key symphonies yang dihasilkan oleh Mozart.
 25. 25. Symphony No.40, G Minor, K.550 (Mvt. 1) Instruments Flute, oboes (2), clarinets (2), bassoons (2), french horns (2), strings (typical classical orchestra) Form Sonata
 26. 26.  Kita akan melihat kepada first movement of Symphony No. 40  Haruslah diingatkan bahawa movement ini adalah dalam sonata form, oleh itu ia mempunyai 3 bahagian iaitu: exposition, development dan recapitulation.
 27. 27. EXPOSITION Main Theme dipersembahkan dengan menggunakan violin dalam G minor dan dibahagikan kepada dua frasa yang seimbang seperti di dalam rajah di atas.
 28. 28. Lihat pada first subject.  tempo marking – molto allegro (very fast)  4/4 time signature  key signature of G minor (two flats)  dynamic marking p  melody starting on the fourth beat, a weak beat of the bar – this is known as an anacrusis  shape of the melody and its use of two quavers followed by a crotchet - a falling semitone motive (or motif)  question and answer phrasing – a four-bar phrase answered by another four-bar phrase  dark intense mood
 29. 29. Ini merupakan second subject. Ianya agak berbeza dengan first subject. Second subject:  is in a different key – B flat major – this also has two flats and is known as the relative major  mainly uses longer note values  starts on the first beat of the bar  has a melody shared between strings and woodwind (clarinets and bassoons)  has a more lyrical and relaxed mood  Like the first subject it uses:  semitones  falling phrases
 30. 30.  Melodi kembali kepada asal tetapi terdapat sedikit variasi seperti adanya - Staccato passage.  Closing section – Seksyen ini membawa exposition ini kepada penutupan. In this final passage it is important to note that the exposition closes in the key of the second theme (B flat major).  Exposition diulang beberapa kali untuk memperlihatkan kepentingan G minor sebagai key asas bagi lagu ini dan B flat major sebagai titik landasan kepada Development Section
 31. 31. DEVELOPMENT  development section dimulakan dengan alat tiupan yang dan disertai oleh alat bertali  Orkestra penuh akan masuk dengan frasa daripada first theme bersama dengan counter melody  Terdapat 3 motif dalam permulaan bagi first theme akan dimainkan dengan high violins dan woodwinds iaitu Flutes and clarinets.
 32. 32.  Development  In the sonata form the exposition that began the first movement is followed by the development. Several different techniques are used in this section to transform the material of the exposition. These include:  altered melodies  rapid modulations from one key to the next  contrapuntal textures  use of imitation  much use of the falling semitone motive  Imitation is where a melody in one part is repeated a few notes later in a different part overlapping the melody in the first part.
 33. 33. RECAPULATION  First theme muncul semula dalam tonic key (G minor)  Full orchestra masuk  Variasi daripada first theme akan dimainkan dan diikuti oleh full orchestra  Kemudian, second theme masuk tetapi kali ini tonic key digunakan dan bukannya dalam B flat major. Ini merupakan aspek penting dalam sonata form  Second theme yang asalnya dimainkan dalam key yang berlainan akan muncul dalam tonic key dalam recapulation
 34. 34.  Movement ini akan diakhiri dengan coda  Bar terakhir mengakhiri movement dengan pengulangan perfect cadences yang dimainkan dengan orkestra penuh (tutti).  coda is adalah bahagian pendek yang mengakhiri sesebuah movement.
 35. 35. VIDEO Symphony No.40, G Minor, K.550 (Mvt. 1)
 36. 36. MUZIK KAMAR/CHAMBER MUSIC BEETHOVEN (QUARTET C#MINOR, OP 131
 37. 37.  Muzik instrumental untuk kumpulan yang kecil  Ia tidak mempunyai konduktur  Dipersembahkan di ruang kecil seperti di dalam bilik  Bunyi muziknya adalah lembut (soft).  Setiap lapisan suara dimainkan oleh satu alat muzik sahaja.  Muzik Kamar boleh dibezakan melalui jumlah bilangan pemuzik:
 38. 38. KUMPULAN MUZIK KAMAR  Trio ( 3 orang )  Quartet ( 4 orang )  Quintet ( 5 orang )  Sextet ( 6 orang )  Septet ( 7 orang )  Oktet ( 8 orang )  Nonet ( 9 orang )  Alat muzik yang dimainkan sama ada dalam kumpulan String, Woodwind, Brass atau gabungan kumpulan alat muzik.
 39. 39. TRIO CHAMBER MUSIC
 40. 40. STRING QUARTET  String quartet merupakan contoh muzik kamar yang penting pada zaman klasik.  Ia terdiri daripada empat alat muzik bertali, iaitu dua violin (setiap satu memainkan bahagiannya sendiri), satu Viola dan satu Celo.  Ia mengandungi empat pergerakan (movement) iaitu 1) cepat 2) lambat 3) minuet atau scherzo 4) cepat.
 41. 41. QUINTET BRASS WOODWIND
 42. 42. STRING
 43. 43. SEXTET BRASS WOODWIND STRING
 44. 44. OKTET WOODWIND STRING BRASS
 45. 45. NONET BRASS STRING WOODWIND
 46. 46. BEETHOVEN
 47. 47. BEETHOVEN (QUARTET C#MINOR, OP 131)
 48. 48. PERBANDINGAN MUZIK BAROK DENGAN KLASIKAL RUJUK PADA LEMBARAN YANG DIEDARKAN
 49. 49. BENTUK MUZIK
 50. 50. BAROK (1600 – 1750) KLASIK (1750 – 1820) 1. Konserto Grosso  Konserto untuk sekumpulan pemuzik 1. Bentuk Sonata  Bentuk instrumental asas dalam 3-4 gerakan (movement)  Digunakan dalam konserto, simfoni dan muzik kamar yang lain dengan sedikit perubahan.  Gerakan pertama: CEPAT – ternari ABA dalam nada tonik  Gerakan ke - 2: PERLAHAN – ternary dalam nada subdominan atau dominan  Gerakan ke - 3 (Gerakan tarian): MINUET & TRIO ATAU SCHERZO – ternary ABA dalam nada tonik (boleh digugurkan)  Gerakan ke - 4: CEPAT – rondo ABADCADA dalam nada tonik  Semua modulasi adalah relatif. 2. Konserto Solo  Berkembang daripada konserto Grosso  Konserto untuk satu alat solo diiringi oleh orkestra penuh  Biasanya gerakan cepat – lambat – cepat. 2. Sonata  Ciptaan instrumental berdasarkan bentuk sonata  Dengan atau tanpa iringan
 51. 51. 3. Sonata Trio  ditulis untuk 4 alat iaitu (i) 2 alat solo (ii) 2 basso continuo  ditulis dalam 3 barisan baluk 3. Simfoni  Ciptaan untuk orkestra berdasarkan bentuk sonata 4. Sonata da Chiesia  sonata gereja  berkembang daripada sonata trio 4. Konserto  Alat solo diiringi oleh orkestra penuh  Berdasarkan bentuk sonata  Kadenza – ciri yang penting dalam konserto klasik – pemain solo menunjukkan kemahirannya bila orkestra berhenti seketika.  Kazenda berakhir dengan trill yang panjang dalam kadens perfek 5. Sonata da Camera  Sonata kamar  Berkembang daripada sonata trio  Karya instrumental untuk 2-3 alat muzik diiringi oleh hapsikod 5. Muzik Kamar  ditulis untuk sekumpulan pemain  duet, trio, kuartet, kuintet, sextet, septet dan oktet 6. Opera  Drama dalam bentuk muzik dengan kostum, gambar latar dan di atas pentas 6. Muzik Piano  Muzik piano menjadi lebih popular  Contoh muzik piano:  Bagatelle – ciptaan tidak angkuh yang pendek  Bentuk Variasi
 52. 52. GAYA MUZIK
 53. 53. Tonaliti  Nada diatonik menggantikan skel mode  Nada diatonik Tekstur / Jalinan Awal zaman ialah homofoni - melodi disokong oleh kord mudah tetapi tekstur polifoni kembali popular dan digunakan dengan meluasnya menghasilkan tekstur yang tebal dan berat yang terdapat di dalam kedua-dua genre muzik vokal dan instrumental. Iringan dan jelas, tidak kompleks dan berciri homofoni – melodi dengan iringan. Harmoni  Kod dan pembalikan ditetapkan  Kadens asas menggantikan kadens mode  Skel kromatik digunakan secara bebas  Kod-kod utama sering digunakan  Corak iringan harmonik yang mudah  Iringan bes yang menggunakan arpeggio  Penggunaan triad  Arpeggio curai Melodi Frasa panjang dan pada akhir abad ke 17 sistem mod digantikan dengan sistem / nada major minor.  Tema biasanya secara sekuen  Tema yang diulangi mungkin diimprovisasikan, tetapi stail dikekalkan.  Lebih mudah  Lebih diatonik berbanding dengan barok.
 54. 54. Warna Ton Komposer zaman ini mula tertarik dengan mencipta muzik untuk sesuatu alat muzik yang spesifik seperti  Violin  Suara solo •Tiada harpsikord kontinuo - alat tiup kayu mendapat tempat di dalam orkestra sebagai satu seksyen yang penting. •Alat Harpsichord digantikan dengan piano. Tekstur piano pada masa itu nipis dan teknik iringan bes “alberti” (Haydn dan Mozart) digunakan. Kemudian ia menjadi lebih tebal dan dinamik contoh dalam karya oleh Beethoven. Bentuk Bentuk yang lazim digunakan ialah  Binari  Tenari  Rondeau  Variasi  ritornello  fugue.  Bentuk Sonata merupakan bentuk yang penting digunakan untuk membina Babak yang pertama dalam karya yang besar kemudian babak-babak yang lain atau karya-karya seperti Overtures.  Lain-lain bentuk - rondo, theme and variations dan minuet and trio.
 55. 55. Jenis / Genre  Chorale  Recitatif  Aria  Opera  Oratorio  Cantata  Overture Itali  Overture Peranchis  toccata  Prelude  Chorale prelude  Dance suite  Sonata da camera, sonata da chiesa  Konserto grosso dan konserto solo. Antara genre muzik yang wujud dan dikekalkan di zaman itu adalah : Muzik Vokal : Opera, oratorio, kantata, mass, verse anthem, chorale Muzik Instrumental : Kibod, Konserto Solo, Konserto Groso, SonataKamar, Sonata Gereja  Muzik Vokal-Oratorio dan Opera  Muzik Instrumental – Simfoni, konserto, muzik kamar - sonata dan kuartet bertali Karya  Concerto Grosso - Brandenburg Concerto oleh J.S. Bach  Solo Concerto for Violin and String Orchestra Op 8, No. 1,  Four Seasons ( La Primavera or the Spring) oleh Vivaldi  Simfoni No 40 dalam G minor - 1st movement (Mozart)  Simfoni No. 5 dalam C minor – 1st movement ( Ludwig Van Beethoven )
 56. 56. TERIMA KASIH!!!

×