Dasar Sosial Negara

9,749 views

Published on

0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,749
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
210
Actions
Shares
0
Downloads
168
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dasar Sosial Negara

 1. 1. PENGENALAN Dasar Sosial Negara (DSN) adalah satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dankestabilan sosial, ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap. sri wahyunininggsih mat rawi =D 2
 2. 2. MATLAMAT Dasar ini yang diluluskan oleh kabinet pada 19 Februari 2003 bermatlamat mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju dan mapan dari aspek sosial, ekonomi dan teknologi. Setiap anggota masyarakat berpeluang untuk memperkembangkan potensi diri secara optimum di dalam persekitaran sosial yang sihat berdasarkan ciri-ciri bersatu-padu,berdaya tahan, demokratik, bermoral, bertoleransi, progresif, penyayang, adil dansaksama selaras dengan matlamat Wawasan 2020. sri wahyunininggsih mat rawi =D 3
 3. 3. OBJEKTIF • Objektif Umum Menjamin setiap individu, keluarga dan komuniti tanpa mengira kumpulan etnik,agama,budaya,gender dan fahaman politik serta wilayah dapat menyertai dan memberi sumbangan kepada arus pembangunan negara serta menikmati kesejahteraan hidup secara berterusan. sri wahyunininggsih mat rawi =D 4
 4. 4. • Objektif Khusus- Memastikan keperluan asas individu, keluarga dan masyarakat dipenuhi; Membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat;Memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan sosial dan perkhidmatan sosial; dan Menjana sinergi multisektor sri wahyunininggsih mat rawi =D 5
 5. 5. STRATERGI• Strategi-strategi bagi mencapai Objektif 1: Mewujudkan pelbagai peluang dan kemudahan agar setiap individu, keluarga danmasyarakat dapat menikmati keperluan asas kehidupan dan menyertai arus pembangunan negara. Memastikan setiap individu mendapat hak untuk kelangsungan hidup,perlindungan, perkembangan dan penyertaan serta dapat menikmati keperluan asas sepanjang hayat, tidak terpinggir dan tersisih daripada arus pembangunan. Memastikan keperluan hidup yang holistik menjadi teras kehidupan setiap individu, keluarga dan komuniti. sri wahyunininggsih mat rawi =D 6
 6. 6. • Strategi-strategi bagi mencapai Objektif 2: Menjamin hak janin atau kandungan untuk hidup dan berkembang dalam keadaan selamat dan sihat tanpa diganggu oleh ancaman dan eksploitasi. Mengiktiraf dan memupuk keupayaan setiap bayi dan kanak-kanak berfikir dan berperasaan serta dilindungi daripada dilabel, didiskriminasi dan dijadikan mangsa oleh anggota masyarakat. Menentukan setiap bayi dan kanak-kanak di peringkat awal (2-6 tahun)mendapat peluang meneroka persekitaran untuk menentukan perkembangan sel-sel otak secara maksimum. Ia juga bagi membantu pembinaan tubuh,peningkatan keyakinan diri serta perkembangan identiti kendiri yang sihat didalam satu suasana dan jalinan perhubungan yang positif dalam keluarga dankomuniti. sri wahyunininggsih mat rawi =D 7
 7. 7. Memastikan setiap kanak-kanak menerima pendidikan wajib peringkat sekolahrendah yang mendidik kemahiran sosial dan disiplin diri serta rangsangan mindamelalui kurikulum yang meningkatkan kemahiran berfikir. Menentukan setiap remaja (13-18 tahun) diberikan pengiktirafan, penghormatan,peluang serta bimbingan untuk mengenali hak-hak dan tanggungjawab danmengamalkan peranan tertentu dalam keluarga, sekolah dan komuniti sebagaipersediaan untuk memainkan peranan sebagai seorang dewasa sepenuhnyakelak. Menentukan setiap individu yang sudah menjangkau umur melebihi 18 tahun,yang mula mencapai taraf berdikari dalam aspek ekonomi tertentu, diberisokongan, bimbingan, pengetahuan dan kemahiran untuk membuat keputusantentang pelajaran, pekerjaan, kekeluargaan dan perhubungan sosial. sri wahyunininggsih mat rawi =D 8
 8. 8. • Strategi-strategi bagi mencapai Objektif 3: . Membangunkan setiap keluarga untuk berfungsi sebagai satu pasukan yangsaling menyokong dalam memainkan peranan serta tanggungjawab supaya setiapahli keluarga berkembang dengan optimum mengikut keunikan dan potensisetiap individu. . Mengiktiraf identiti, kepentingan dan keperluan pelbagai kelompok etnik dalammasyarakat Malaysia untuk mewujudkan sikap toleran dan saling membantu didalam dan di antara kaum yang berbeza. . Mengiktiraf kelompok keagamaan sebagai kelompok sosial yang mengamalkansistem nilai dan cara hidup tersendiri selaras dengan Perlembagaan Negara,menghormati sistem nilai dan cara hidup penganut agama lain sertamenggalakkan interaksi dan saling memahami antara penganut pelbagai agama. sri wahyunininggsih mat rawi =D 9
 9. 9. . Memberikan peluang kepada semua anggotamasyarakat untuk mencapai kecemerlangan melaluisistem pendidikan yang fleksibel, aksesibel,inovatif,relevan dan dinikmati oleh semua anggotamasyarakat sepanjang hayat mereka. . Memastikan sesebuah organisasi atau agensimenyediakan keperluan asas sosial serta memberikansokongan dan bimbingan kepada kakitangannyasebagai satu tanggungjawab asas.. Menentukan supaya organisasi atau agensi yangmemberikan khidmat sosial mementingkankakitangan yang dilengkapi dengan kemahiran sosialdanteknologi terkini serta yang berhubung langsungdengan kumpulan sasar. sri wahyunininggsih mat rawi =D 10
 10. 10. • Strategi-strategi bagi mencapai Objektif 4: . Menggalakkan setiap organisasi atau agensi di peringkat persekutuan, negeri, daerah dan komuniti di sektor awam, swasta dan sukarela untuk melakukan kajian dari semasa ke semasa ke atas struktur dan fungsi masing-masing bagimenentukan kemampuan pencapaian matlamat pembangunan sosial. . Mewujudkan mekanisma Perancangan Sosial yang bertaraf agensi pusat di peringkat persekutuan, negeri dan daerah untuk merancang, melaksana, memantau, menyelaras dan menilai keberkesanan perancangan dan pelaksanaan perkhidmatan sosial dalam masyarakat. . Meningkat dan mengukuhkan peranan dan fungsi bahagian pembangunan sosial di semua peringkat pentadbiran negeri, bahagian/ daerah dan komuniti. sri wahyunininggsih mat rawi =D 11
 11. 11. . Menggalakkan Pihak Berkuasa Tempatanmewujudkan program dan kemudahan sosial yangterancang dan lengkap supaya selaras denganpembangunan fizikal dan ekonomi yang pesat. . Meningkatkan taraf dan memperluaskan peranankepimpinan di peringkat akar umbi dalamperancangan, pelaksanaan dan pemantauanpembangunan sosial.. Memastikan setiap wakil rakyat memainkan peranandalam pembangunan sosial dan memberikanperkhidmatan berkesan kepada anggota masyarakattanpa mengira perbezaan ideologi atau parti politik. sri wahyunininggsih mat rawi =D 12

×