Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Valor pedagògic de la correcció

4,081 views

Published on

Published in: Education
 • DOWNLOAD THAT BOOKS/FILE INTO AVAILABLE FORMAT - (Unlimited) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download FULL PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... accessibility Books Library allowing access to top content, including thousands of title from favorite author, plus the ability to read or download a huge selection of books for your pc or smartphone within minutes Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Manga, Memoir, Music, Science, Science Fiction, Self Help, History, Horror, Humor And Comedy, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Valor pedagògic de la correcció

 1. 1. La clau és l’avaluació: El valor pedagògic de la correcció Montse Irun mirun@dal.udl.cat
 2. 2. De què parlaré Un treball d’investigació basat en la correcció de la llengua escrita La correcció pedagògica en llengua El valor pedagògic de la correcció. Montse Irun
 3. 3. Treball d’investigació La re-escriptura i el seu valor pedagògicEl valor pedagògic de la correcció. Montse Irun
 4. 4. Situació de partida Molt de temps corregint Les mateixes faltes un i altre cop Frustrant per professorat i alumnat Continuem perquè saprèn dels errors!!!! El valor pedagògic de la correcció. Montse Irun
 5. 5. Recerca (llengua escrita) El valor pedagògic de la correcció. Montse Irun
 6. 6. Investigacions La re-escriptura ajuda procés de descoberta Les redaccions esforços dins d’un procés de desenvolupament El valor pedagògic de la correcció. Montse Irun
 7. 7. Investigacions: tipus de feedback  Subratllat errors (codi) (Lalande, Alwright)  Desmotivació (Semke)  Comentaris (Raimes)  Arbitraris  Confonen  Equivoquen  Gramaticals o lèxics (Sommer, Hedge)  Tutories (Goldstein, Lynn and Conrad, Chenoweth)  Temps!  Una per classe El valor pedagògic de la correcció. Montse Irun
 8. 8. Estudi de cas Dos noies de 2 batxillerat amb notes 6-7 (anglès) Correcció seguint pautes PAU 3 mesos  Errades ressaltades al text  Comentaris positius i negatius al final Instruments: diari, entrevistes El valor pedagògic de la correcció. Montse Irun
 9. 9. Estudi de cas: Hipòtesis Els comentaris escrits tenen un efecte positiu en quan motiven a reescriure.  Les dues l’enfocament i no la manera de corregir La correcció dels errors produeixen un nivel més alt de precisió en els textos reescrits.  Només corregeixen el que se’ls hi marca.  Les dues milloren L’alumnat prefereix una barreja de tipus de feedback: correcció i comentaris. El valor pedagògic de la correcció. Montse Irun
 10. 10. Conclusions Feedback té un impacte limitat. Re-escriptura ajuda a millorar Nova manera de donar feedback. La millora és el procès La correcció NO facilita l’aprenentatge. El valor pedagògic de la correcció. Montse Irun
 11. 11. Cap estudi demostraque els resultats del’alumnat millorena partir de retornar-los-hi els treballs ambanotacions ipuntuacions. El valor pedagògic de la correcció. Montse Irun
 12. 12. La Correcció PedagògicaSi no estás dispuesto a equivocarte, nunca llegarás a nada original. Ken Robinson El valor pedagògic de la correcció. Montse Irun
 13. 13. El valor pedagògic de la correcció. Montse Irun
 14. 14. El valor pedagògic de la correcció. Montse Irun
 15. 15. Per aprendre cal saber auto-regular-se “La finalitat fonamental de tot procés d’ensenyament és la d’afavorir que l’alumnat arribi a ser el més autònom possible aprenent, és a dir, sent capaç de reconèixer els seus errors i trobant camins per superar-los.” G. Nunziatti, 1990 El valor pedagògic de la correcció. Montse Irun
 16. 16. “La idea que elsalumnes tenen delque han d’aprendre,no depèn tant delque el/la mestre diu,si no del que té encompte a l’horad’avaluar, i en relacióa això adopta laforma d’aprendre.” Neus Sanmartí El valor pedagògic de la correcció. Montse Irun
 17. 17. Avaluació Diagnosticar i prendre consciència dels punts deInicial partida, dels objectiusAvaluació Identificar dificultats idurant el comprendre les causesprocès d’E-A Identificar elsAvaluació aprenentatges realizats i valorar la qualitat delFinal procés d’ensenyament. El valor pedagògic de la correcció. Montse Irun
 18. 18. Característiques de les BONES ACTIVITATS ORALS I ESCRITES FUNCIONAL CONTEXTUALITZADA Tot el teu grup-classe heu notat que el professorat ha deixat de fer activitats amb l’ordinador. Heu decidit que tu exposaràs a l’equip docent per tal d’esbrinar quina és la raó i per convèncer-los de que apreneu molt amb les activitats digitals.DÓNA INDICIS TÉ UN CLAR DESTINATARI El valor pedagògic de la correcció. Montse Irun
 19. 19. El valor pedagògic de la correcció. Montse Irun
 20. 20. Guió per construir “La meva argumentació” La meva idea és que Les meves raons són Arguments en contra de la meva idea poden ser Convenceria a algú que no em creu amb L’evidència que donaria per a convèncer a d’altres és que El valor pedagògic de la correcció. Montse Irun
 21. 21. L’alumnatdecideix quèha de fer icom fer-ho bé El valor pedagògic de la correcció. Montse Irun
 22. 22. REDACCIÓ D’UN INFORME DUNA EXPERIMENTACiÓ Què he de fer? Estarà ben fet si... 1. Escollir un títol per a 1.1 està dacord amb lexperiència l’informe 1.2 resumeix lobjectiu principal 1.3 és suggeridor 2. Identificar lobjectiu 2.1 està dacord amb les finalitats del treball realitzat principal 2.2 comença amb un verb 3. Plantejar la 3.1 sindiquen les variables dependent i independent hipòtesi 3.2 sindiquen les variables que es controlen 3.3 es redacten utilitzant la forma: Base "Si ........................., aleshores .................d’orientació 4. Indicar els materials 4.1 sanoten tots i instruments utilitzats 4.2 són anomenats correctament en lexperimentació Criteris de 5. … 5.1 … resultats El valor pedagògic de la correcció. Montse Irun
 23. 23. PARTICIPACIÓ EN UNA ENTREVISTA Què he de fer? Estarà ben fet si...1. Introduir l’entrevista 1.1 es presenta 1.2 explica què el vol entrevistar i el tema 1.3 diu el temps que trigarà2. Preparació 2.1 preguntes preparades abans de l’entrevista 2.2 preguntes assajades3. Cortesia 3.1 Dóna les gràcies 3.2 No el fa anar de presa 3.3 No interromp .................4. Preguntes follow up 4.1 Fa preguntes a partir del que ha dit l’entrevistat 4.2 Són preguntes rellevants5. Escoltar l’entrevistat 5.1 … El valor pedagògic de la correcció. Montse Irun
 24. 24. L’alumnat reconeix elscriteris d’avaluació i elsapliquen al’avaluació de les sevesproduccions i de les delscompanys. El valor pedagògic de la correcció. Montse Irun
 25. 25. Correcció durant i després del procésd’escriurePlanifiquem què fer Avaluem què hem fet El valor pedagògic de la correcció. Montse Irun
 26. 26. És una utopia aconseguir que els alumnes siguin competents i que nosaltres siguem competents en ajudar-los a ser-ho?“La utopia està a l’horitzó. Caminesdues passes, ella s’allunya i l’horitzócorre deu passes més enllà. Aleshoresper què serveix la utopia? Doncs ensserveix per caminar” El valor pedagògic de la correcció. Montse Irun Eduardo Galeano
 27. 27. Gràcies

×