Pau 2010

2,175 views

Published on

Published in: Travel, Sports
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,175
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
160
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pau 2010

 1. 1. NOU MODEL D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT 2010
 2. 2. MARC LEGAL REIAL DECRET 1892/2008, de 14 de novembre 2001 LOU (Ley Orgánica 6/2001, de Universidades) 2003 LUC (Llei 1/2003, d’Universitats de Catalunya) 2007 LOMLOU (Ley 4/2007, de modificación de la LOU) 2006 LOE (Ley Orgánica 2/2006, de Educación) 2007 R.D. 1393/2007, d’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
 3. 3. REIAL DECRET 1892/2008, de 14 de novembre DEFINEIX CONDICIONS PER A L’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU REGULA PROCEDIMENTS D’ADMISSIÓ A LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES
 4. 4. PROCEDIMENTS D’ACCÉS I ADMISSIÓ PERFILS D’ ESTUDIANTS ! AMB TÍTOL DE BATXILLERAT LOE I PROVA D’ACCÉS ! PROVINENTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS ! AMB TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR I TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR ! MÉS GRANS DE 25 ANYS ! MÉS GRANS DE 45 ANYS ! MÉS GRANS DE 40 ANYS ! TITULATS UNIVERSITARIS ! AMB CONVALIDACIÓ PARCIAL D’ESTUDIS ESTRANGERS
 5. 5. ESTUDIANTS AMB TÍTOL DE BATXILLERAT LOE: PROVA D’ACCÉS BATXILLERAT 3 modalitats ARTS CIÈNCIES I TECNOLOGIA HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS ESTUDIS DE GRAU
 6. 6. PAU 2010 MODEL OBERT I MÉS FLEXIBLE NO HI HA VIES EXAMEN-ACCÉS FIXADES MODALITAT DE BATXILLERAT NO CONDICIONA MATÈRIES EXAMINADES VINCULEN AL GRAU CADA ESTUDIANT DEFINEIX LA SEVA PRÒPIA OPCIÓ D’EXAMEN
 7. 7. CANVIS PAU 2010 • ESTRUCTURA: Dues fases. Fase general: obligatòria = nota base d’accés Fase específica: opcional = complement de la nota base • QUALIFICACIÓ: Independent en les dues fases. • CONVOCATÒRIES: Sense límit per aprovar. • DURADA: Hora i mitja per a cada exercici. Interval de 45 minuts entre cada un d’ells. Més franges horàries d’examen
 8. 8. PAU 2010: Fase general CONSTA DE CINC EXERCICIS 1. Llengua catalana i literatura. 2. Llengua castellana i literatura. 3. Llengua estrangera. 4. Història / Filosofia. 5. Matèria de modalitat de segon curs triada per l’estudiant. Qualificació: mitjana aritmètica dels 5 exercicis
 9. 9. Superació de la PAU mitjana aritmètica dels exercicis fase general: ≥ 4 una nota ≥ 5 com a resultat de la mitjana ponderada de: 60% nota mitjana de batxillerat 40% nota de la fase general NOTA D’ACCÉS AMB VALIDESA INDEFINIDA
 10. 10. PAU 2010: Fase específica NO TÉ UN NOMBRE FIX D’EXERCICIS • Cada estudiant construeix el seu patró de prova d’accés. • Pot examinar-se de qualsevol matèria de modalitat de segon de batxillerat, distinta a l’examinada en la fase general. • Avalua coneixements en àmbits concrets relacionats amb els estudis que es volen cursar. Qualificació per matèria: matèria superada amb nota ≥ 5
 11. 11. Nota d’admissió ponderada Admissió ponderada en funció dels estudis a cursar Incorpora qualificacions de Fase específica Matèries vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de Grau Nota d’admissió = 0,6 NMB + 0,4 QFG + a* M1 + b*M2 NMB = nota mitjana de batxillerat QFG = qualificació fase general M1, M2 = dues millors qualificacions de matèries superades en la fase específica a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 - 0,2)
 12. 12. Admissió amb nota ponderada MINISTERI PUBLICARÀ RELACIÓ DE MATÈRIES I VINCULACIÓ A LES BRANQUES DE CONEIXEMENT paràmetre de ponderació 0,1 UNIVERSITATS PODRAN DECIDIR QUINES MATÈRIES SÓN MÉS IDÒNIES I RELLEVANTS EN DETERMINADES TITULACIONS paràmetre de ponderació fins a 0,2
 13. 13. Preferència d’admissió MATÈRIES DE MODALITAT / VINCULACIÓ BRANQUES DE CONEIXEMENT (segons Annex I R.D. 1892/2008) ARTS I HUMANITATS CIÈNCIES JURÍDIQUES I CIÈNCIES SOCIALS .Anàlisi musical I-II .Biologia .Economia i organització empresa .Cultura audiovisual .Ciències de la Terra i Mediambient .Geografia .Dibuix artístic I-II .Física .Llatí I-II .Dibuix tècnic I-II .Matemàtiques I-II .Disseny .Literatura castellana .Química .Geografia .Literatura catalana .Grec I-II .MACCSS .Llatí I-II CIÈNCIES DE LA SALUT ENGINYERIA I ARQUITECTURA .Literatura castellana .Literatura catalana .Biologia .Ciències de la Terra i Mediambient .Història de l’art .Dibuix tècnic I-II .Ciències de la Terra i Mediambient .Tècniques d’expressió .Electrotècnia gràfico-plàstica .Física .Matemàtiques I-II .Física .Química .Matemàtiques I-II .Química .Tecnologia industrial
 14. 14. BATXILLERAT LOE Matèries segon curs*: Anàlisis musical Economia de l’empresa Literatura castellana Biologia Electrotècnia Llatí CTMA Física MACCSS Cultura audiovisual Geografia Matemàtiques Dibuix artístic Grec Química Dibuix tècnic Història de l’art Tecnologia industrial Disseny Literatura catalana *ordre pendent de publicació
 15. 15. Admissió amb nota ponderada PAULA CRISTINA FG FE CS Llengua castellana 7 Química 6.5 0.2 1.3 FG FE CS Llengua catalana 5.5 Física 4.5 0.2 Llengua castellana 7 Química 6.5 0.2 1.3 Francès 6 Matemàtiques 5 0.1 0.5 Llengua catalana 6.5 Biologia 8.5 0.2 1.7 Història 7.5 Italià 6 Matemàtiques 5 0.1 Biologia 8.5 Filosofia 7.5 PAU 6.9 Física 4.5 Exp. Batx. 7.8 Nota accés 7.44 matèries ponderades 1.8 PAU 6.3 Nota admissió 9.24 Exp. Batx. 7.8 Nota accés 7.2 matèries ponderades 3 Nota admissió 10.2 HÈCTOR FG FE CS EA Llengua castellana 5 Química 6.5 0.2 1.3 0.1 0.65 Llengua catalana 7.5 Biologia 8.5 0.2 1.7 Anglès 6 Dibuix tècnic 5 0.2 1.0 Filosofia 7.5 Física 4.5 PAU 6.1 Exp. Batx. 7.8 Nota accés 7.12 matèries ponderades 3 1.65 Nota admissió 10.12 8.77
 16. 16. Convocatòries Hi haurà dues convocatòries anuals. La superació de la fase general té validesa indefinida. Les qualificacions de les matèries de la fase específica tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents. Millora de nota de la fase general i/o matèries fase específica.
 17. 17. PAU 2010 Proposta calendari PAU-LOE 2010 Branques de grau Modalitats Batxillerat A - artes y humanidades Artes plásticas, imagen y diseño B - ciencias Artes escénicas, música y danza C - ciencias de la salud Ciencias y tecnología D - ciencias sociales y jurídicas Humanidades y ciencias sociales E - ingeniería y arquitectura primer dia segon dia tercer dia 9.00-10,30 Llengua castellana Llengua catalana Història / Filosofia Matemàtiques Física 11,15-12,45 Llengua estrangera Matemàtiques aplic. cc socials Història art Dibuix artístic DINAR ??? Química Biologia Ciències de la terra 14,15-15,45 Geografia Llatí Economia i Org.Empreses Cultura audiovisual Anàlisi musical Electrotècnia Tecnologia industrial Dibuix tècnic 16,30-18,00 Grec Literatura catalana Literatura castellana Fonaments del disseny
 18. 18. PAU 2010 TRIBUNALS ORDINARIS PERSONAL DOCENT UNIVERSITARI CATEDRÀTICS I PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI QUE IMPARTEIXIN BATXILLERAT COMPOSICIÓ 40% i 40% mínim COMPOSICIÓ EQUILIBRADA PER GÈNERE
 19. 19. PAU 2010 TRIBUNAL DE REVISIÓ DOBLE CORRECCIÓ Variació de nota: mitjana aritmètica Diferència ≥ 2 tercera correcció mitjana aritmètica RECLAMACIÓ Aspectes formals de la correcció
 20. 20. ESTUDIANTS ESTRANGERS Accés en les mateixes condicions que els estudiants procedents de Batxillerat-LOE + PAU ESTATS MEMBRES UE O ESTATS AMB ACORD Credencial = nota d’accés de Fase general Nota d’admissió = Credencial + Fase específica (UNED) ALTRES ESTUDIANTS ESTRANGERS Homologar estudis al Títol de Batxillerat Superar la PAU: Fase general obligatòria Nota d’admissió = Fase específica (UNED)
 21. 21. TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR I TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR Accés sense prova Preferències d’accés en funció del CFGS Admissió ponderada en titulacions demanda > oferta Nota d’admissió = NMC + a* M1 + b*M2 NMC = nota mitjana del cicle formatiu M1, M2 = dues millors qualificacions dels mòduls del cicle d’accés preferent a, b = paràmetres de ponderació dels mòduls del cicle formatiu (0,1 - 0,2) Ministeri adscriu famílies professionals a branques de coneixement i estableix paràmetre de ponderació 0,1. Universitats poden elevar el paràmetre fins a 0,2.
 22. 22. ALTRES VIES D’ACCÉS CRITERIS D’EDAT Més grans de 25 anys Prova Fase general (4 matèries comunes) Fase específica (matèries vinculades a 5 opcions d’accés) Més grans de 45 anys Prova (3 matèries comunes) Entrevista personal EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL Més grans de 40 anys Acreditar experiència laboral o professional Sol.licitud al Rector
 23. 23. RESERVA DE PLACES Col.lectiu % reserva actual % reserva RD 1892/2008 MG25 3% mínim 2% MG45-MG40 ------------------- mínim 1%-màxim 3% Estudiants NEE 3% 5% Esportistes elit 5% (CAFE-MEF) / 3% mínim 5% (CAFE-MEF) / mínim 3% Titulats universitaris 3% mínim 1%-màxim 3% NO S’ESTABLEIX RESERVA DE PLACES " Per als estudiants que superen les PAU " Per als estudiants procedents de CFGS " Per als estudiants estrangers que han d’homologar el títol de Batxillerat

×