Avaluació i competències versió reduida

623 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
623
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
85
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Avaluació i competències versió reduida

 1. 1. Les competències:La clau és l’avaluació Montse Irun mirun@dal.udl.cat
 2. 2. Situació de partida Molt de temps corregint Les mateixes faltes un i altre cop Frustrant per professorat i alumnat Continuem perquè saprèn dels errors!!!! Avaluació i Competències. Montse Irun
 3. 3. Cap estudi demostraque els resultats del’alumnat millorena partir de retornar-los-hi els treballs ambanotacions ipuntuacions. Avaluació i Competències. Montse Irun
 4. 4. Avaluació i Competències. Montse Irun
 5. 5. Per aprendre cal saber auto-regular-se “La finalitat fonamental de tot procés d’ensenyament és la d’afavorir que l’alumnat arribi a ser el més autònom possible aprenent, és a dir, sent capaç de reconèixer els seus errors i trobant camins per superar-los.” G. Nunziatti, 1990 Avaluació i Competències. Montse Irun
 6. 6. “La idea que elsalumnes tenen delque han d’aprendre,no depèn tant delque el/la mestre diu,si no del que té encompte a l’horad’avaluar, i en relacióa això adopta laforma d’aprendre.” Neus Sanmartí Avaluació i Competències. Montse Irun
 7. 7. L’avaluació informa: Alumnat Pares i mares Avaluació i Competències. Montse Irun Professorat Societat
 8. 8. Què entenem per avaluar? Recollir informacions (amb instruments o no) Analitzar la informació recollida i emetre un judici Prendre decisions d’acord amb el judici emès De tipus social: De tipus pedagògic: classificar, seleccionar, regular el procés Orientar d’ensenyament i aprenentatge QUALIFICACIÓ FORMATIVA Avaluació i Competències. Montse Irun
 9. 9. COMPARACIÓ ENTRE ELS 2 MODELS D’AVALUACIÓAVALUACIÓ PER CONTINGUTS AVALUACIÓ PER COMPETÈNCIESUsa números Usa nivells competencialsCompara persones IndividualDescobreix el què no saben Estableix el seu nivellNo hi ha participació Hi ha participacióS’avalua en un moment donat S’avalua tot un procésPersona avaluadora passiva Persona avaluadora activaUsa exercicis Observa evidènciesAvalua parts o resultat del programa Avalua el procés i la globalitatRestringida al programa estudiat Inclou coneixements adquirits per experiència i de fora del Centre. Avaluació i Competències. Montse Irun
 10. 10. Tipus d’avaluació: quan i per a`què Avaluació Diagnosticar i prendre consciència dels punts de Inicial partida, dels objectius Avaluació Identificar dificultats i durant el comprendre les causes procès d’E-A Identificar els Avaluació aprenentatges realizats i valorar la qualitat del Final procés d’ensenyament. Avaluació i Competències. Montse Irun
 11. 11. Tipus d’avaluació: com Avaluació Informal: recollida d’informació sota condicions normals d’aula. Avaluació i Competències. Montse Irun Avaluació Formal: exàmens. Autoavaluació: l’alumnat mesura el seu propi progrés i actuació.
 12. 12. Preguntes clau És fiable? Avaluació i Competències. Montse Irun És vàlida? És pràctica? Té una repercussió positiva?
 13. 13. Avaluació Escollir què s’avaluarà. Avaluació i Competències. Montse Irun Establir un criteri clar d’avaluació. Unir l’avaluació informal a la formal i a l’auto-avaluació, i si es tracta d’avaluació sumativa establir el pes de cadascuna a la nota final.
 14. 14. Un exemple√ Contingut del currículum: “Anàlisi de la conservació i dissipació de l’energia en les transferències energètiques. Valoració del rendiment de determinades transferències energètiques en la vida quotidiana” (2n ESO)√ Què ens hem de proposar que aprengui l’alumnat? √ A utilitzar aquest coneixement en la seva vida personal (i professional futura), quan hagi de prendre decisions d’actuació o quan desitgi continuar aprenent. Avaluació i Competències. Montse Irun
 15. 15. PISA avalua aquest aprenentatge (i d’altres) plantejant la pregunta:“L’autobús que condueix en Joan funciona amb unmotor diesel. Aquests autobusos contaminen.Un amic d’en Joan condueix un tramvia elèctric. Elvoltatge necessari per al seu funcionament prové d’unacentral elèctrica que funciona cremant carbó.Hi ha persones que defensen la instal·lació de tramviesargumentant que no contaminen l’aire.Estàs d’acord amb aquesta afirmació? Argumenta lateva resposta”. PISA (OECD, 2000) Avaluació i Competències. Montse Irun
 16. 16. Què ha d’haver après l’alumnat per respondre a aquesta pregunta? A llegir un text i a valorar el fet de llegir. Idees bàsiques i abstractes sobre fonts itransferència d’energia i sobre canviquímic/substàncies contaminants. A aplicar aquestes idees, interrelacionant-les, auna situació no treballada a classe. A relacionar aquest coneixement ambcomportaments i valors (conseqüències ambientals). A argumentar tenint en compte moltes variablesdiferents, però fonamentant-se en coneixements i enfets. A escriure la seva argumentació d’una maneraque s’entengui. Avaluació i Competències. Montse Irun
 17. 17. Característiques de les BONES PREGUNTESPRODUCTIVA CONTEXTUALITZAD Avaluació i Competències. Montse IrunAvui tots hem notat que les aixetes deles fonts gotegen. Amb tot el què hasaprès aquests dies, com li explicariesa un amic d’Estats Units per què icom ho hem de solventar?DÓNA INDICIS ÉS CLAR EL DESTINAT
 18. 18. Pregunta competencial Pregunta no competencialPer una parada del centre de Vilassarpassen dues línies d’autobusos, la Troba el mcm de 40 i 80.línia A i la líniaB. Totes dues comencen a funcionar ales 6 del matí. La primera línia, la A,fa un recorregut curt, i torna a passarper la parada del centre al cap de 40minuts.La línia B, en canvi, dóna una voltamés llarga, i triga 1 hora i 40 minutsen tornar a la parada del centre. Aquina hora es tornaran a trobar totsdos autobusos a la parada del centre?Quantes vegades es trobaran en totauna jornada, si pleguen a les 12 de lanit? Avaluació i Competències. Montse Irun
 19. 19. AVALUACIÓ COMPETENCIAL Portafoli Rúbriques Debat Avaluació i Competències. Montse Irun Tècniques per a l’avaluació del procés Projectes Diari Mapa mental
 20. 20. L’alumnat reconeixels criterisd’avaluació i elsapliquen al’avaluació de lesseves produccions ide les dels companys. Avaluació i Competències. Montse Irun
 21. 21. L’alumnatdecideix quèha de fer icom fer-ho bé Avaluació i Competències. Montse Irun
 22. 22. Avaluació i Competències. Montse Irun
 23. 23. REDACCIÓ D’UN INFORME DUNA EXPERIMENTACiÓ Què he de fer? Estarà ben fet si... 1. Escollir un títol per a 1.1 està dacord amb lexperiència l’informe 1.2 resumeix lobjectiu principal 1.3 és suggeridor 2. Identificar lobjectiu 2.1 està dacord amb les finalitats del treball realitzat principal 2.2 comença amb un verb 3. Plantejar la 3.1 sindiquen les variables dependent i independent hipòtesi 3.2 sindiquen les variables que es controlen 3.3 es redacten utilitzant la forma: Base "Si ........................., aleshores .................d’orientació 4. Indicar els materials 4.1 sanoten tots i instruments utilitzats 4.2 són anomenats correctament en lexperimentació Criteris de 5. … 5.1 … resultats Avaluació i Competències. Montse Irun
 24. 24. PARTICIPACIÓ EN UNA ENTREVISTA Què he de fer? Estarà ben fet si...1. Introduir l’entrevista 1.1 es presenta 1.2 explica què el vol entrevistar i el tema 1.3 diu el temps que trigarà2. Preparació 2.1 preguntes preparades abans de l’entrevista 2.2 preguntes assajades3. Cortesia 3.1 Dóna les gràcies 3.2 No el fa anar de presa 3.3 No interromp .................4. Preguntes follow up 4.1 Fa preguntes a partir del que ha dit l’entrevistat 4.2 Són preguntes rellevants5. Escoltar l’entrevistat 5.1 … Avaluació i Competències. Montse Irun
 25. 25. Avaluació i Competències. Montse Irun
 26. 26. http://pblchecklist.4teachers.org Avaluació i Competències. Montse Irun
 27. 27. http://rubistar.4teachers.org/index.php Avaluació i Competències. Montse Irun
 28. 28. PORTAFOLI DE L’ALUMNAT El portafoli és una forma de recopilarla informació que demostra les habilitats i èxits de l’alumnat Avaluació i Competències. Montse Irun pensen COM produeixenpregunten sintetitzen creen analitzen
 29. 29. L’examen final té sentit? Serveix per posar a prova si s’ha aprés Permet verificar el que falta aprendrePERÒ NOMÉS SI Té possibilitats d’èxit És coherent amb l’ensenyament Avaluació i Competències. Montse Irun

×