Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tutorial etwinning live profil

2,626 views

Published on

Tutorial etwinning live profil

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tutorial etwinning live profil

  1. 1. Dříve Desktop - Je určen pouze pro učitele, žáci jej nemají - Podmínkou je registrace na www.etwinning.net - Slouží k vyhledávání partnerů projektů eTwinning a Erasmus+ - K zakládání eTwinningových projektů - Ke vzdělávání učitelů - Ke komunikaci a sdílení - Největší databází učitelů v EU a zemích eTwinning plus - Podívejme se nyní na úvodní stránku
  2. 2. - Modrá lišta : umožňuje rychlý přechod - etwinning.net - eTwinning Live - Twinspace Vpravo je pak možné měnit jazyk. - Bílé pole níže: „Lidé“ – k vyhledávání partnerů z databáze učitelů „Akce“- možnost účasti na vzdělávacích akcích „Projekty“ – vstup do seznamu projektů eTwinnera „Skupiny“ - možnost účasti v diskuzních skupinách „Partnerská Fóra“ – inzerce projektů, které hledají partnera
  3. 3. - Vaše jméno a škola – Vstup do vašeho profilu a možnost jeho úpravy - „Mé projekty“ – Opět vstup do projektů eTwinnera - „Moje skupiny“ – Diskuzní skupiny, jejichž jste členem - „Lokální aktuality“: Novinky z www. etwinning.cz - Vytvořit příspěvek (střed portálu) = Profilová zeď
  4. 4. Na úvodní stránku eTwinning Live se dostanete vždy kliknutím na logo . Dále vlevo pod svým jménem klikněte na „Upravit“, rozbalí se složky profilu, kde najdete informace, které jste zadali při registraci. Tyto můžete v jednotlivých sekcích (osobní údaje, moje obrázky = fotky, moje škola, moje zájmy, soukromí a bezpečnost) kdykoliv aktualizovat – kromě přihlašovacího jména (nelze měnit). Nezapomeňte vždy změny potvrdit oranžovým tlačítkem „Uložit změny“ (úplně dole, zde není vidět). My se nyní zaměříme na vkládání fotek
  5. 5. Tlačítkem „Prohlížet“ vybereme fotografii z pc, tato se načte do profilu. Pokračujeme nástrojem „tužka“ v pravém horním rohu.
  6. 6. Pokud chcete vložený obrázek nastavit jako profilový, zatrhněte „Nastavit jako předvolený obrázek“ a dále „Odeslat“
  7. 7. Tato část eTwinning Live je určena pro sdílení informací o vašich aktivitách. Zde můžete napsat ostatním, že se právě účastníte např. elearningového kurzu.

×