Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Meteorologie

485 views

Published on

Published in: Spiritual, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Meteorologie

  1. 1. Meteorologie<br /> Meteorologické Jevy….<br />Vávrová Zuzana…<br />Třída…VII…..<br />Březen…2011.<br />
  2. 2. Ptáte se co je to Meteorologie?<br />Meteorologie:<br />Meteorologie je věda zabývající se atmosférou. Studuje její složení, stavbu, vlastnosti, jevy a děje v ní probíhající, například počasí. Meteorologie je považována za část fyziky, proto je často chápána jako „fyzika atmosféry“ a je vyučována na matematicko-fyzikálních fakultách. Na mnoha univerzitách je meteorologie často vyučována jako součást věd o Zemi, což zohledňuje souvislost atmosféry s dalšími krajinnými sférami. Poznatky meteorologie jsou nezbytné v mnoha odvětvích lidské činnosti - doprava, zemědělství, vojenství. S meteorologií úzce souvisí hydrologie.<br />
  3. 3. Tematické okruhy meteorologie<br />složení a stavba atmosféry<br />oběh tepla a tepelný režim v atmosféře a na zemském povrchu včetně radiačních procesů a různých mechanismů neradiační výměny mezi atmosférou a aktivním povrchem a v <br />atmosféře samé,<br />oběh vody a její fázové změny v atmosféře v interakci se zemským <br />

×