Atmosféra<br />Vypravovala:Michaela Habartová<br />Třida:7<br />
Základní definice atmosféry, složení atmosféry!<br />Zemská atmosféra je vrstva plynů obklopující planetu Zemi, udržovaná ...
Vrstvy atmosféry!<br />Teplota a složení zemské atmosféry se liší podle nadmořské výšky; konkrétní úměra mezi výškou a tep...
Zvláštní části atmosféry!<br />Atmosféra má také tyto části, rozdělené podle odlišného mechanismu:<br />ionosféra: obsahuj...
Meteorologické jevy!<br />Vítr<br />je charakterizován směrem a rychlostí<br />vzniká pohybem vzduchu z míst s vyšším tlak...
Tlak vzduchu<br />závisí na nadmořské výšce (s výškou klesá)<br />závisí na vlhkosti, větru, teplotě...<br />normální tlak...
Kapalněnívodní páry<br />ve vyšších a chladnějších vrstvách atmosféry sytá vodní pára kapalní<br />vznikají tak kapičky, p...
Atmosférický tlak!!<br />- Vzniká tíhou vzduchového sloupce dosahujícího od hladiny až po horní hranici atmosféry.<br />-J...
Vliv člověka v atmosféře!<br />Člověk svou činností významně ovlivňuje zemskou atmosféru. Např.<br />globální oteplování.<...
Zdroje!<br />Wikipédia<br />Google<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Atmosfera michaela habartova

763 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Atmosfera michaela habartova

 1. 1. Atmosféra<br />Vypravovala:Michaela Habartová<br />Třida:7<br />
 2. 2. Základní definice atmosféry, složení atmosféry!<br />Zemská atmosféra je vrstva plynů obklopující planetu Zemi, udržovaná na místě zemskou gravitací. Obsahuje přibližně 78% dusíku a 21% kyslíku, se stopovým množstvím dalších plynů. Atmosféra chrání pozemský život před nebezpečnou sluneční a kosmickou radiací a svou tepelnou setrvačností snižuje teplotní rozdíly mezi dnem a nocí.<br />
 3. 3. Vrstvy atmosféry!<br />Teplota a složení zemské atmosféry se liší podle nadmořské výšky; konkrétní úměra mezi výškou a teplotou se však rovněž mění s výškou. Podle tohoto vztahu tedy dělíme zemskou atmosféru na tyto vrstvy:<br />troposféra: Název pochází z řeckého slova „tropos“. Troposféra sahá od povrchu země až do 7 km v polárních oblastech a 17 km okolo rovníku a je tedy nejnižší vrstvou atmosféry vůbec. Teplota troposféry klesá s nadmořskou výškou.<br />stratosféra: sahá od konce troposféry, přibližně do 50 km. Teplota vzrůstá s nadmořskou výškou.<br />mezosféra: sahá od konce stratosféry, přibližně do 80 až 85 km. Teplota s nadmořskou výškou klesá.<br />termosféra: sahá od konce mezosféry zhruba do vzdálenosti 640 km od povrchu. Teplota stoupá s nadmořskou výškou.<br />exosféra: sahá od konce termosféry zhruba do vzdálenosti 20 000-70 000 km od povrchu (až tam, kde poklesně počet částic na 1/10 průměrné hodnoty v troposféře). Teplota s nadmořskou výškou klesá.<br />
 4. 4. Zvláštní části atmosféry!<br />Atmosféra má také tyto části, rozdělené podle odlišného mechanismu:<br />ionosféra: obsahuje elektricky nabité částice (ionty). Sahá přibližně od začátku mezosféry až do výšky 550 km. Obsahuje mimo jiné vrstvy F2 (350 km), F1 (180 km), E (120 km) a (D - 90 km). Umožňuje odraz rádiových vln.<br />exosféra: nachází se nad ionosférou. V této oblasti zemská atmosféra plynule přechází do meziplanetárního prostoru.<br />magnetosféra: část atmosféry ve které zemské magnetické pole reaguje se slunečním větrem. V této oblasti se tvoří polární záře. Může dosahovat až několik tisíc kilometrů nad povrch Země.<br />ozónová vrstva: se nazývá také ozonosféra; nachází se ve výšce přibližně od 10 do 50 km, kde se nachází větší množství ozónu.<br />homosféra je vrstva atmosféry ve výšce 0 - 90 až 100 km nad povrchem Země. Má s výškou převážně stabilní složení: 99% dusíku a kyslíku dohromady, kolísání jen O3, CO2 a vodních par.<br />heterosféra: je vrstva atmosféry ve výšce 90 - 500 až 750 km nad povrchem Země. Roste zde podíl vodíku, helia a lehkých plynů vůči homosféře, nad 200 km je dusíku méně než kyslíku. Kyslík se zde vyskytuje pouze v atomární formě.<br />neutrosféra je ve výšce 750 až 2100 km nad povrchem Země. Obsahuje kyslík, vodík a helium v podobě iontů a atomů. Zákony fyziky plynů zde neplatí<br />
 5. 5. Meteorologické jevy!<br />Vítr<br />je charakterizován směrem a rychlostí<br />vzniká pohybem vzduchu z míst s vyšším tlakem do míst s nižším tlakem<br />čím jsou rozdíly v tlaku větší, tím je vítr rychlejší<br />vzniká na rozhraní cyklóny a anticyklóny<br />měří se anemometrem a jeho síla se určuje podle Beaufortovy stupnice síly větru<br />Srážky a jejich měření<br />srážky = kapičky nebo krystalky, které se spojí a padají k zemi<br />druhy: déšť, krupky, kroupy, sníh<br />měří se srážkoměrem<br />měří se vrstvou vody v milimetrech (kdyby spadlá voda nikam neodtekla)<br />např. 10 mm srážek = 10 litrů vody na 1m2<br />
 6. 6. Tlak vzduchu<br />závisí na nadmořské výšce (s výškou klesá)<br />závisí na vlhkosti, větru, teplotě...<br />normální tlak = 1013 hPa (hektopascaly)<br />IZOBARY = čáry na meteorologické mapě, které spojují místa se stejným tlakem<br />TLAKOVÉ NÍŽE = CYKLÓNY (N) - nižší tlak než v okolí, přinášejí větrné počasí, velkou oblačnost a srážky<br />TLAKOVÉ VÝŠE = ANTICYKLÓNY (V) - vyšší tlak než v okolí, přinášejí jasné počasí, málo srážek<br />Anticyklóny nemusí vždy přinášet jasné počasí !!! V zimě klesá chladný vzduch do nížin, tudíž je v nížinách velká oblačnost, často se smogem (ve velkých městech) a je tady chladněji než na horách (někdy může být rozdíl teplot až 10°C nebo 20°C (např. na Lysé hoře je +10°C naopak ve Frýdku-Místku může být i -10°C). Této situaci říkáme TEPLOTNÍ INVERZE.měří se tlakoměrem (barometrem)<br />
 7. 7. Kapalněnívodní páry<br />ve vyšších a chladnějších vrstvách atmosféry sytá vodní pára kapalní<br />vznikají tak kapičky, při teplotě nižší než 0°C krystalky<br />kapičky a krystalky tvoří OBLAKA<br />množství a tvar mraků tvoří OBLAČNOST<br />MLHA - kapalnění vodní páry nad povrchem<br />ROSA - kapalnění vodní páry na chladnějších předmětech<br />JINOVATKA - kapalnění vodní páry na chladnějších předmětech při teplotě nižší než 0°C<br />
 8. 8. Atmosférický tlak!!<br />- Vzniká tíhou vzduchového sloupce dosahujícího od hladiny až po horní hranici atmosféry.<br />-Jeho značka je -Pa<br />-Jeho jednotka je-Pascal<br />
 9. 9. Vliv člověka v atmosféře!<br />Člověk svou činností významně ovlivňuje zemskou atmosféru. Např.<br />globální oteplování.<br />pokles množství ozonu ve stratosféře – nejvíce působí freony, proudová letadla<br />
 10. 10. Zdroje!<br />Wikipédia<br />Google<br />

×