Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Radarn

En presentation gjord av vår grupp i vilken vi tar upp fakta på diverse områden som har något med radarn att göra.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Radarn

 1. 1. RAdio Detection And Ranging RADAR s ! a w B
 2. 2. Fö re må l
 3. 3. *Undviker stora hinder vid vattenytan http://wallbase.cc/wallpaper/665098
 4. 4. *Tekniken kallas för ”Radar picket”* Ubåtens ögon*Radiovågor runt hela ubåten http://wallbase.cc/wallpaper/445605
 5. 5. *Förstå hur terrängen ser ut på plats.*Se till att ingen överraskningsattack sker. http://wallbase.cc/wallpaper/1233390 http://wallbase.cc/wallpaper/166571
 6. 6. *Om överrasknings attack sker, kan plan med en radar ligga steget före ochundankomma attacken. http://wallbase.cc/wallpaper/986395
 7. 7. *Modern volym mätning av vatten tankar, eller ytor. Bild källa: wikimedia.org/
 8. 8. * tillverka kartor* navigering av kartorhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:NASA_Radar_3-D_View_of_San_Andreas_Fault.jpg
 9. 9. *Radar stationer*Enorma radar anläggningar*Syfte: Få kontakt med yttrerymden http://wallbase.cc/wallpaper/438475
 10. 10. Och nu...
 11. 11. MIRO BAKOVIC TE12A 2012-10-15Hur har radarn påverkat samhället ur etiska, sociala, ekologiska och kulturella aspekter?
 12. 12. Etiska aspekterInom krigsföring Påverkan på människor inom krigsdrabbade områden-Träffsäkerhet-Försvarssystem -Missnöje över ett system-Information om som ökar träffsäkerheten påfienders rörelser deras hem och städer
 13. 13. Sociala aspekter-Radarn ger människor möjlighet attresa och träffas på ett säkert sätt.-Säkert flyg-Säker båtfärdHastighetskamera(fartkamera)-Räddar årligen liv genomatt se till att de sombryter hastigheten fårböta.-Skickar S.O.S tilllarmcentralen i fall enkamera skulle bevittna enolycka.
 14. 14. Markradarn-Används för att undersökamarken och om den tål attkonstruera byggnader på.-Mäter djupet och eventuellaihåligheter i marken. Väderradarn-Förmågan att se under besvärliga väderleksförhållanden.  -Huvuduppgiften är att detektera väderekon.-Har en räckvidd på l5-30 milVäderradarns primära uppgift är att samlainformation om hur vädret kommer förändras.
 15. 15. Ekologiska aspekterMeteorologi:-Väderleken förkommande dagar-Vart det kommer regna,snöa, vara soligt etc.-Hur molnen rör sigPåverkan på miljön-CO2 utsläpp (flygplan och båtar)-Strålning (radar i allmänhet)
 16. 16. Kulturella aspekter-Radarn har möjliggjort förarkeologer att upptäcka olikanaturfenomen nedgrävda/gömda imarken.-Nyligen upptäcktes t.ex. ett antaludda formationer med hjälp av radarpå botten av det baltiska havet.-Möjliggör kartritningav otillgänglig terräng-Kartläggning avvattenkällor i tredjevärlden
 17. 17. ”Radar” står för:”Radio Detecting and Ranging”-Det är ett system som med hjälp avradiovågor identifierar ett objekts höjd, kurs,hastighet och avstånd-Radarn bygger på Heinrich Hertzs upptäckt avradiovågor. Kort sammanfattat så insåguppfinnaren Christian Hulsmeyer att om man Heinrich Hertzskickar radiovågor mot ett objekt av ett visstmaterial kan det studsa tillbaka och geinformation om dess höjd, kurs, hastighet ochavstånd.Visste ni att?Fladdermöss använder samma systemsom radarn fast med hjälp avljudvågor.
 18. 18. SLUTPresentation utav Mattias Victor Miro Jack TE12A 2012

  Be the first to comment

  Login to see the comments

En presentation gjord av vår grupp i vilken vi tar upp fakta på diverse områden som har något med radarn att göra.

Views

Total views

1,650

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,120

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×