Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tolerancijos pamoka

14,479 views

Published on

Klaipėdos Simono Dacho progimnazija
Anglų kalbos pamokos 4-8 klasėms
„Tolerancijos pamoka“. Parengė anglų kalbos mokytoja metodininkė Vilma Bergelienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė Rasa Ulytė, socialinė pedagogė Šarūnė Ruikienė
2012 m.

 • Login to see the comments

Tolerancijos pamoka

 1. 1. TOLERANCIJA Klaipėdos Simono Dacho progimnazija 2012
 2. 2. Pamokos tikslas:Ugdyti toleranciją ir skatinti aktyvią pillietinę mokinių poziciją kovoti su įvairiomis diskriminacijos apraiškomis.
 3. 3. Mes augame ir gyvenamevisuomenėje, kuriojegausu skirtybių, ir taitampa viena didžiausiųnūdienos problemų.Pasaulyje, kuriameskirtingos kultūros vislabiau suartėja irsąveikauja, ypač svarbiuuždaviniu tampapuoselėjimas vertybių,padedančių gyventi kartu.
 4. 4. KAS YRATOLERANCIJA?Tolerancija (lot.tolerantia kantrybė,ištvermė), pakanta –priešingosnuomonės, pažiūrų,tikėjimo, įsitikinimųgerbimas.
 5. 5. Tolerancija - taipakantumas kitiems,supratimas, kad kitasžmogus gali skirtis nuomūsų, ir pripažinimas,kad jis turi teisę būtikitoks nei mes.
 6. 6. Tolerancija – tai nei privilegija, nei abejingumas. Tai pasaulio kultūrų,išraiškos formų ir buvimo žmogumi būdų įvairovės supratimas,vertinimas ir gerbimas.
 7. 7. KAM REIKALINGA TOLERANCIJA? Pasaulyje gyvena daugybė skirtingų žmonių grupių – baltaodžiai, juodaodžiai, katalikai, musulmonai, vyrai, moterys, homoseksualai ir heteroseksualai. Mes galime nemėgti kai kurių iš jų, ir, žinoma, kai kurie gali nemėgti ir mūsų. Tačiau jei visi laikysimės taisyklės, kad skirtumai – ne pagrindas nesantaikai, užgauliojimams ar persekiojimui, kiekvienas galėsime jaustis saugiai.
 8. 8. TOLERANCIJOS RIBOS AR REIKIA TOLERUOTI KUR YRA TOLERANCIJOSVISKĄ? RIBOS? Iš esmės, tolerancija yra Tolerancija nėra absoliuti - ji leidimas žmogui būti savimi baigiasi tada, kai ir gyventi taip, kaip jis nori. pažeidžiamos kito žmogaus Tačiau tas žmogus, jo teisės ar užsiimama kitokia gyvenimo būdas, elgesys ir nusikalstama veikla. kalbos neturi pažeisti kito žmogaus teisių ir laisvių - pavyzdžiui, šmeižti ar skatinti susidoroti su juo.
 9. 9. AR DAUG YRA TOLERANTIŠKŲ ŽMONIŲ? Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atlikta apklausa atskleidė, kad maždaug 80% Lietuvos gyventojų laiko save tolerantiškais. Tačiau dauguma jų negalėtų dirbti su „kitokiais“. Labai paplitusi tokia nuomonė: „Aš esu tolerantiškas, kol JŲ nematau ir negirdžiu“, arba „Toleruoju, kol tai manęs neliečia“.
 10. 10. Ar įstatymai apibrėžiatoleranciją?1995 m. Jungtinių Tautųpriimtoje TolerancijosDeklaracijoje teigiama, kadtolerancija nėranuolaidžiavimas, malonėar paprasčiausiasatlaidumas, atvirkščiai,tolerancija yra aktyvus,pozityvus požiūris, kurįlemia universalių žmogausteisių ir laisvių supratimasir pripažinimas.
 11. 11. Tolerancijos/ netolerancijos testas Pateikiamas testas iš kompaktinės plokštelės “Galime keistis”, 2008sudarytojos: M. Jankauskaitė V. Aleksėjūtė V. Pilinkaitė - Sotirovič
 12. 12. KLAUSIMAI DISKUSIJAI:(klausimus pateikite lygiagrečiai)  Kokių šalių piliečiai galėtų būti  Kokių šalių piliečių jūsų draugai?: ( pagrįskite kodėl) netoleruotum kaip savo kaimynai? draugų ?: (pagrįskite kodėl) bendraklasiai? kaimynų?  Kokių šalių piliečiai galėtų bendrakalsių? gyventi tavo šalyje?  Kokių šalių piliečių, gyvenančių  Kokių šalių turistus norėtum tavo šalyje, netoleruotum? matyti savo šalyje, mieste?  Kokių šalių turistų netoleruotum savo šalyje, mieste?
 13. 13. Literatūra ir šaltiniai: Doc. dr. Jolanta Reingardė  www.tja.lt/index.php/apie-Doc.dr. Nida Vasiliauskienė tolerancijaRasa Erentaitė “ Tolerancija ir  lt.wikipedia.org/wiki/Tolerancija multikultūrinis ugdyms bendrojo www.ko lavinimo mokyklose”, 2010  misija.lt/lt/body.php?&m  www.decotopics.com/.../mintys_apie_tol Margarita Jankauskaitė erancija.php Virginija Aleksėjūtė Vilana Pilinkaitė – Sotirovič “Galime keistis” 2008
 14. 14. Pristatymą parengė:Anglų kalbos mokytoja metodininkė Vilma BergelienėSocialinė pedagogė Šarūnė BielčiūtėPradinių klasių mokytoja metodininkė Rasa Ulytė

×