Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Klaipėdos Simono Dacho progimnazija

MOKYMOSI MOTYVACIJA
Giluminis auditas
Pristatymas

Klaipėda, 2013
Tyrimo tikslas - įvertinti mokinių, mokytojų
ir tėvų (globėjų) bendradarbiavimo
mokantis, ugdant mokymosi motyvaciją ir
mo...
Tyrimo uždaviniai:
1. Įvertinti mokymo(si) proceso atitikimo mokinių, mokytojų
ir tėvų (globėjų) poreikiams lygį.
2. Nusta...
• Tyrimo metodai
MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR TĖVŲ (GLOBĖJŲ )
ANKETAVIMAS
MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR TĖVŲ (GLOBĖJŲ )
APKLAUSA
DOKUMENTŲ ...
Audito grupė
• Danuta Končiuvienė
• Ingrida Čivaitė - Peskovienė
• Rolandas Norvaišas
2.4. Mokymosi kokybė
2.4.1. Mokymosi...
"Pasiekimai"
2.4.1. Mokymosi motyvacija (mokiniai)
2.4.1. Mokymosi motyvacija (mokytojai)
2.4.1. Mokymosi motyvacija (tėvai (globėjai))
Išvados
1. Tyrimo rezultatai rodo gerą mikroklimatą tarp mokyklos
mokinių, mokytojų ir tėvų (globėjų) .
2. Mokiniams sudar...
2.4.2. Mokėjimas mokytis (mokiniai)
2.4.2. Mokėjimas mokytis (mokytojai)
2.4.2. Mokėjimas mokytis (tėvai (globėjai))
Išvados
1. Mokykloje kuriama savitarpio pagalba ir pasitikėjimu
pagrįsta ugdymo sistema, skatinamas tarpusavio
bendradarbi...
2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant (mokiniai)
2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant (mokytojai)
2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant (tėvai
(globėjai))
Išvados
1. Tyrimas rodo, kad mokiniams bendradarbiavimas
pamokose ir atliekant namų užduotis teikia papildomos
motyvacijos...
Apibendrinimas (galutinės išvados)
Giluminio audito "Mokymosi kokybė" metu atliktas tyrimas rodo:
1. Mokykloje nuolatos de...
Pasiūlymai
• Skatinti Simono Dacho progimnazijos administraciją ir
personalą, mokinius ir jų tėvus (globėjus) bendromis
pa...
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Auditas mokymasis
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Auditas mokymasis

1,041 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Auditas mokymasis

 1. 1. Klaipėdos Simono Dacho progimnazija MOKYMOSI MOTYVACIJA Giluminis auditas Pristatymas Klaipėda, 2013
 2. 2. Tyrimo tikslas - įvertinti mokinių, mokytojų ir tėvų (globėjų) bendradarbiavimo mokantis, ugdant mokymosi motyvaciją ir mokantis mokytis galimybes ir pasiekimus.
 3. 3. Tyrimo uždaviniai: 1. Įvertinti mokymo(si) proceso atitikimo mokinių, mokytojų ir tėvų (globėjų) poreikiams lygį. 2. Nustatyti ir įvertinti pasiektą mokėjimo mokytis lygį ir akcentuoti jo ugdymą skatinančius veiksnius. 3. Įvertinti mokymosi bendradarbiaujant galimybes, įvardinti prioritetus ir svarbiausias kryptis. 4. Ieškoti būdų didinti mokymosi motyvaciją, ieškant daugiau galimybių šiame procese aktyviai konsultuojantis su visomis suinteresuotomis šalimis (mokiniais, mokytojais, tėvais (globėjais)). 5. Ieškoti būdų kelti mokinių mokymosi proceso ir rezultatų kokybę, įtraukti į šį procesą visą mokyklos bendruomenę.
 4. 4. • Tyrimo metodai MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR TĖVŲ (GLOBĖJŲ ) ANKETAVIMAS MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR TĖVŲ (GLOBĖJŲ ) APKLAUSA DOKUMENTŲ ANALIZĖ Tyrime dalyvavo 37 mokytojai, 230 mokinių ir 128 tėvai (globėjai)
 5. 5. Audito grupė • Danuta Končiuvienė • Ingrida Čivaitė - Peskovienė • Rolandas Norvaišas 2.4. Mokymosi kokybė 2.4.1. Mokymosi motyvacija Kvedaravičienė Virginija, Šimkus Kęstutis 2.4.2. Mokėjimas mokytis Maldutienė Aurelija, Čabanienė Lina 2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant Kostir Anastasija, Dromantaitė Laima
 6. 6. "Pasiekimai"
 7. 7. 2.4.1. Mokymosi motyvacija (mokiniai)
 8. 8. 2.4.1. Mokymosi motyvacija (mokytojai)
 9. 9. 2.4.1. Mokymosi motyvacija (tėvai (globėjai))
 10. 10. Išvados 1. Tyrimo rezultatai rodo gerą mikroklimatą tarp mokyklos mokinių, mokytojų ir tėvų (globėjų) . 2. Mokiniams sudarytos geros sąlygos perimti žinias, nes mokykloje naudojami naujausi mokymo metodai, daug dėmesio skiriama ugdymo kokybei gerinti. 3. Mokiniams sudarytos tinkamos sąlygos mokytis tiek mokykloje, tiek ir namuose, daug dėmesio skiriama tėvams ir jų motyvacijai skatinti savo vaikus siekti aukštų mokymosi rezultatų. 4. Tarp mokyklos bendruomenės narių vyrauja tarpusavio supratimas, nuolatos siekiama padėti silpniau besimokantiems. Šiame procese dalyvauja mokiniai, mokytojai, stengiamasi aktyviau įtraukti ir mokinių tėvus (globėjus).
 11. 11. 2.4.2. Mokėjimas mokytis (mokiniai)
 12. 12. 2.4.2. Mokėjimas mokytis (mokytojai)
 13. 13. 2.4.2. Mokėjimas mokytis (tėvai (globėjai))
 14. 14. Išvados 1. Mokykloje kuriama savitarpio pagalba ir pasitikėjimu pagrįsta ugdymo sistema, skatinamas tarpusavio bendradarbiavimas tarp mokinių, mokytojų ir tėvų. 2. Ugdymo procesas nuolatos tobulėja, nes nuolatos atsižvelgiama į mokinių bendruosius ir individualius poreikius. 3. Optimizuojamas darbo krūvis, nustatomos klasės ir namų darbų apimtys atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir galimybes, užduotys diferencijuojamos. 4. Mokiniai ir jų tėvai yra susipažinę su ugdymo proceso eigoje keliamais reikalavimais, nuolatos informuojami apie vaikų pasiekimus, noriai dalyvauja ugdymo proceso aptarimuose ir optimizacijos procese. 5. Sudaromos tinkamos darbo sąlygos, kuriama priimtina efektyviam darbo procesui aplinka.
 15. 15. 2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant (mokiniai)
 16. 16. 2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant (mokytojai)
 17. 17. 2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant (tėvai (globėjai))
 18. 18. Išvados 1. Tyrimas rodo, kad mokiniams bendradarbiavimas pamokose ir atliekant namų užduotis teikia papildomos motyvacijos, leidžia siekti geresnių mokymosi rezultatų. 2. Daugumai mokinių priimtinas darbas porose ir grupėse, nes tai leidžia geriau atsiskleisti jų kūrybiškumui. 3. Mokytojai akcentuoja darbą grupėse ir porose , skatina kūrybiškumą, diferencijuoja užduotis pagal grupių ar porų dalyvių individualius gebėjimus ir galimybes. 4. Darbas su klasės draugais palankiai vertinamas ir mokinių tėvų, nes tai skatina jų vaikų tobulėjimą, leidžia geriau atsiskleisti individualioms jų savybėms. 5. Mokytojai renkasi kolektyvinio darbo metodą tik gerai susipažinę su mokiniais, nuolatos aptaria šio metodo privalumus su kolegomis ir tėvais.
 19. 19. Apibendrinimas (galutinės išvados) Giluminio audito "Mokymosi kokybė" metu atliktas tyrimas rodo: 1. Mokykloje nuolatos dedama daug pastangų tobulinti ugdymo proceso kokybę, garantuoti mokiniams kūrybišką ir saugią darbo aplinką. Apibendrinti tyrimo rezultatai rodo veiklos "Mokymosi kokybė" atitikimą 3 vertinimo lygiui. 2. Vyksta nuolatinis bendradarbiavimas tarp mokinių, mokytojų ir tėvų (globėjų) siekiant tobulinti ir motyvuoti žinių siekimo bei įtvirtinimo procesą, ieškoti būdų mokinius sudominti mokomaisiais dalykais ir jų žinių pritaikymu. 3. Ugdymo procesas vyksta atsižvelgiant į mokinių galimybes ir poreikius, tėvų interesus. 4. Mokytojai, atsižvelgdami į mokinių galimybes, nuolatos stengiasi diferencijuoti užduotis, aptaria rezultatus su mokiniais, informuoja tėvus (globėjus), ieško sąlyčio taškų su kiekvienu ugdytinių individualiai. 5. Skatinamas ne tik individualus, bet ir grupinis darbas pamokose ir atliekant namų darbų užduotis. tai skatina mokinių tobulėjimą, naujų galimybių naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis įsisąvinimą, praktinio įgytų žinių pritaikymo galimybių augimą.
 20. 20. Pasiūlymai • Skatinti Simono Dacho progimnazijos administraciją ir personalą, mokinius ir jų tėvus (globėjus) bendromis pastangomis ieškoti būdų didesnei mokinių mokymosi motyvacijai skatinti. • Ieškoti naujų priemonių mokyklos, kaip pažangios ugdymo institucijos tolesniam įvaizdžio kėlimui gerinant akademinius pasiekimus, keliant jiems didesnius, tačiau realiai įgyvendinamus reikalavimus. • Naudoti naujausius metodus, būdus ir priemones, skatinančias mokinius aiškiai suvokti mokymosi proceso svarbą ir reikšmę, įtraukti į šį procesą ir mokinius, bei jų tėvus (globėjus).

×