Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Copia de tema 3 xarxes d’ordinador

263 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Copia de tema 3 xarxes d’ordinador

  1. 1. TEMA 3- XARXES D’ORDINADOR Definim com una xarxa d’informatica com el conjunt d’ordinadors i dispositius electronics connectats entre sí amb la finalitat de compartir recursos e informació
  2. 2. - ELEMENTS <ul><li>Equips informàtics (ordinadors) </li></ul><ul><li>Mitjans d’interconnexió (cable, modem, router, tarjeta de xarxa) </li></ul><ul><li>Programes i protocolos de comuncicació. </li></ul>
  3. 3. - TIPUS DE XARXES <ul><li>Es clasifiquen depenent de: </li></ul><ul><li>TAMANY – ABAST – COBERTURA </li></ul><ul><li>PAN – (Personal Area Network). Interconecta els usuaris amb distancies de pocs metros. Ex: Bluetooth, infrarrojos... </li></ul><ul><li>LAN – (Local Area Network). Interconecta dispositius en el entorn d’un edifici o amb un abast reduit. Ex: Red institut. 2KM </li></ul><ul><li>MAN – (Metropolitan Area Network) Interconecta dispositius de un municipi o d’una ciutat. Ex: Xarxa UPU (universitat politecnica de Valencia) </li></ul><ul><li>WAN – (Wide Area Network) Interconecta dispositius a llargues distancies. </li></ul>
  4. 4. - MIG FISIC <ul><li>Xarxes cablejades. </li></ul><ul><li>Xarxe sense fil (Wifi Bluetooth...) </li></ul><ul><li>Xarxes mixtes (estan mesclades) </li></ul>
  5. 5. - TOPOLOGIA <ul><li>BUS – Es la mes senzilla. Es diu també lineal. Si falla el cable es queden molts ordinadors sense connexio </li></ul><ul><li>ESTRELA – Tots els ordinadors estàn conectats en un punt o concentrador HUB. La ventatga es que cada nuc o ordinador funciona independenment. Communtador Switch. Si en lloc d’un HUB els conectem a un Switch cadascun té la mateixa velocitat. No comparteixen la velocitat de la xarxa. </li></ul><ul><li>ANELL – Tots els ordinadors es conecten formant un anell, la ventatga es que té camí alternatiu. </li></ul><ul><li>ARBRE – Es conecten en topología geràrgica, es una combinació de xarxes en estrela en la que cada Switch es conecta a un servidor o a un Switch principal. </li></ul><ul><li>MALLA – Cada nuc o ordinador està conectat a tota la resta. Es una red més segura però requereix més cablejat. </li></ul>
  6. 7. - DISPOSITIUS FÍSICS <ul><li>TARGETES DE XARXA </li></ul><ul><li>PCI -> local/ wifi </li></ul><ul><li>USB -> wifi/ GPRS – mobil </li></ul><ul><li>LAN -> Tolcen ring </li></ul><ul><li>Ethernet -> 10 Mbit, 100 MB, 1 GBIT, 100 Gbit. </li></ul>
  7. 8. TIPUS DE CONNEXIÓ D’INTERNET <ul><li>TELEFONICA – Modem (no funciona el telefon) </li></ul><ul><li>- 64 kbit/seg. </li></ul><ul><li>RDSI/ISDN – Empreses </li></ul><ul><li>- 2 canals 128/64 kbits </li></ul><ul><li>- Modem RDSI </li></ul><ul><li>- Casa </li></ul><ul><li>ADSL – 256 Kbit (al principio) / 512/1M/ 2M. </li></ul><ul><li>- Es necesaro mas cartuchos que s’anomenen Microfiltro. VEU+DADES </li></ul><ul><li>COAXIAL (ONO) – Modem – router </li></ul><ul><li>-vel> ADSL </li></ul><ul><li>- dades </li></ul><ul><li>- veu </li></ul><ul><li>- TV </li></ul><ul><li>MOBIL – GPRS </li></ul><ul><li>- Modem USB </li></ul>

×